Pressmeddelande 14.4.2005

Inflationen tilltog i mars till 1,0 procent

Enligt Statistikcentralen tilltog förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, till 1,0 procent. I februari var den 0,2 procent. Ökningen var väntad, eftersom inverkan av alkoholskattesänkningen på inflationen på årsnivå upphörde.

Konsumentpriserna steg på årsnivå mest på grund av att priserna på bränslen och hyrorna steg. Inflationen påverkades också av att priserna på livsmedel, speciellt frukt och grönsaker, steg. Priserna på catering steg från i fjol, likaså bostadspriser samt ombyggnads- och underhållskostnader. Stegringen av konsumentpriserna dämpades å sin sida av att samtalsavgifter och hemelektronik blev billigare. Billigare begagnade bilar och räntenedgången minskade också inflationen.

Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,4 procent. Stegringen berodde till största delen på att klädrealisationerna upphörde samt att bränslen blev dyrare.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-3/2005

Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi