Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 14.11.2005

Inflaatio hidastui lokakuussa 0,8 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui lokakuussa 0,8 prosenttiin. Syyskuussa se oli 1,2 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui ennen kaikkea bensiinin ja lentomatkojen halpenemisesta lokakuussa.

Vaikka bensiini halpeni lokakuussa, polttonesteet olivat kuitenkin niin paljon kalliimpia viime vuoden lokakuuhun verrattuna, että se nosti kuluttajahintoja vuodessa 0,6 prosenttiyksikköä. Myös ravintolahinnat ja vuokrat nousivat viime vuodesta. Inflaatioon vaikutti niin ikään asuntojen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua puolestaan hillitsivät puhelumaksujen, vihannesten, viihde-elektroniikan, kotitietokoneiden ja henkilöautojen halpeneminen sekä korkojen lasku.

Syyskuusta lokakuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia. Lasku johtui lähinnä bensiinin halpenemisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 492 hyödykkeestä noin 3 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Kuluttajahintojen vuosimuutos 1/2001 - 10/2005

Indeksin pisteluvut saat tästä: Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Kuluttajahintaindeksi uudistuu vuoden vaihteessa

Kuluttajahintaindeksin hyödykekori ja painorakenne uudistetaan vastaamaan vuoden 2005 kulutusrakennetta. Ensimmäinen uusi indeksi, kuluttajahintaindeksi 2005=100, tammikuulta 2006 julkaistaan 17. helmikuuta 2006.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2005, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, Timo Koskimäki (09) 1734 3479, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit


Päivitetty 14.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. lokakuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2005/10/khi_2005_10_2005-11-14_tie_001.html