Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.5.2010

Inflationen i april 0,9 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar steg i april till 0,9 procent. I mars var den 0,6 procent. Inflationen accelererade framför allt på grund av att räntenedgången avtog.

Inflationsmätare i Finland, april 2010

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2005=100 109,5 0,9 % 0,3 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 749    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 110,5 1,6 % 0,3 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 110,5 2,0 % 0,3 %

Jämfört med förra året ökade konsumentpriserna i april mest på grund av dyrare bränsle. Till prisstegringen bidrog också dyrare aktielägenheter och fastigheter, högre restaurang- och kafépriser samt högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker och högre hyror. Inflationen dämpades mest av att räntorna sjönk och livsmedlen blev billigare jämfört med april i fjol.

Från mars till april steg konsumentpriserna med 0,3 procent. Detta berodde framför allt på dyrare bränslen.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Matpriserna gick upp med 2,9 procent från oktober i fjol

Mervärdesskatten på livsmedelspriserna sänktes i oktober i fjol med fem procentenheter. Matpriserna sjönk då med 5,6 procent, dvs. mycket mer än den inverkan som momssänkningen hade. På ett halvår, från oktober till april i år, steg matpriserna med 2,9 procent. Detta berodde nästan enbart på att priserna på säsongsprodukter, framför allt på grönsaker, gick upp, men också på att frukt, fisk och alkoholfria drycker blev dyrare under samma period. Priserna på övriga livsmedelsgrupper antingen steg eller var oförändrade.

Av alla de priser som Statistikcentralens intervjuare samlar in är mer än 20 000 livsmedelpriser. De olika livsmedelsvarorna är 148 till antalet och priserna samlas in från 122 affärer.

Inflationen i EMU-länderna 1,5 procent i april enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i april 1,5 procent. I mars var den 1,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april 1,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för april den 18 maj.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i april 2,0 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var alltså i april 1,6 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,0 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade en prissänkande effekt på 0,4 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av både det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i april 0,3 procent. Inga ändringar i indirekta varuskatter skedde i april.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/04/khi_2010_04_2010-05-14_tie_001_sv.html