Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 14.3.2012

Inflaatio helmikuussa 3,1 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli helmikuussa 3,1 prosenttia. Tammikuussa se oli 3,2 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, helmikuu 2012

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 105,6 3,1 % 0,6 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 850    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 116,8 3,0 % 0,8 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 115,1 2,2 % 0,8 %

Kuluttajahintoja nosti helmikuussa edellisestä vuodesta eniten asumisen ja ravinnon kallistuminen. Asumisen hintaa nostivat erityisesti korkojen nousu, vuokrankorotukset ja energian kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti taas ennen kaikkea lihan, maitotuotteiden, alkoholittomien juomien sekä makeisten ja jäätelön hintojen nousu. Myös alkoholijuomien, liikenteen polttoaineiden ja ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistuminen vaikutti inflaatioon. Helmikuun inflaatiota hillitsi eniten kulutuselektroniikan ja tietoliikennepalvelujen halpeneminen edellisestä vuodesta.

Tammikuusta helmikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,6 prosenttia, mikä johtui ennen kaikkea elintarvikkeiden kallistumisesta ja vaatealennusmyyntien hiipumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 483 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2005=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta. Uusi, kuluttajahintaindeksin 2010=100, käyttäjän käsikirja julkaistaan myöhemmin.

Euroalueen inflaatio helmikuussa ennakkotietojen mukaan 2,7 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli helmikuussa 2,7 prosenttia. Tammikuussa se oli 2,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa 3,0 prosenttia.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin sekä kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin painorakenne on tammikuun 2012 indeksistä alkaen uudistettu vastaamaan vuoden 2011 kulutusrakennetta. Lisäksi on otettu käyttöön kausipainotus, missä kausituotteiden paino myyntikauden ulkopuolella jaetaan muille saman ryhmän hyödykkeille.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee helmikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. maaliskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos helmikuussa 2,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli helmikuussa 3,0 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 2,2 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,8 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli helmikuussa 0,8 prosenttia. Helmikuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (392,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. helmikuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2012/02/khi_2012_02_2012-03-14_tie_001_fi.html