Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 14.11.2012

Inflaatio lokakuussa 2,6 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli lokakuussa 2,6 prosenttia. Syyskuussa se oli 2,7 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, lokakuu 2012

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 107,0 2,6 % 0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 875    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 118,8 3,5 % 0,2 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 117,1 2,6 % 0,2 %

Kuluttajahintoja nosti lokakuussa viime vuodesta eniten elintarvikkeiden, liikenteen sekä alkoholijuomien ja tupakan kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti lähinnä kasvisten, lihan ja maitotuotteiden kallistuminen. Liikenteen kallistumisen aiheuttivat erityisesti polttoaineiden hinnannousu ja ajoneuvoveron nosto. Ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistumisella ja vuokrankorotuksilla oli niin ikään suuri vaikutus inflaatioon. Lokakuussa kuluttajahintojen nousua hillitsivät eniten korkojen lasku sekä matkaviestintäpalvelujen ja viihde-elektroniikan halpeneminen edellisestä vuodesta. Syyskuusta lokakuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 483 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta.

Euroalueen inflaatio lokakuussa ennakkotietojen mukaan 2,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli lokakuussa 2,5 prosenttia. Syyskuussa se oli 2,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli lokakuussa 3,5 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee lokakuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. marraskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos lokakuussa 2,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli lokakuussa 3,5 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 2,6 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,9 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli lokakuussa 0,2 prosenttia. Lokakuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (389,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. lokakuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2012/10/khi_2012_10_2012-11-14_tie_001_fi.html