Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 14.4.2015

Inflaatio pysyi maaliskuussa -0,1 prosentissa

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos pysyi maaliskuussa -0,1 prosentissa. Helmikuussa inflaatio oli - 0,1 prosenttia. Inflaatio pysyi negatiivisena edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna erityisesti polttonesteiden sekä omistusasumisen hintojen laskusta johtuen.

Suomen inflaatiomittarit, maaliskuu 2015

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,9 -0,1% 0,3 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 908    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,9 0,0 % 0,4 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,4 -0,2 % 0,4 %

Maaliskuussa kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten vuokrien, tupakan ja kerrostalojen kunnossapitopalveluiden kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli polttonesteiden, omistusasumisen sekä maitotaloustuotteiden kuluttajahinnoissa. Suurimmat nousut ja laskut kohdentuivat maaliskuussa samoihin hyödykkeisiin kuin helmikuussa. Helmikuusta maaliskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia, mikä johtui lähinnä vihannesten ja hedelmien sekä bensiinin hintojen noususta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio oli maaliskuussa ennakkotietojen mukaan -0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli maaliskuussa -0,1 prosenttia. Helmikuussa se oli -0,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli maaliskuussa 0,0 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee maaliskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. huhtikuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos maaliskuussa -0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli maaliskuussa 0,0 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,2 prosenttia. Viime vuoden maaliskuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,2 prosenttiyksikköä. Maaliskuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,4 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,4 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (383,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. maaliskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2015/03/khi_2015_03_2015-04-14_tie_001_fi.html