Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 15.6.2015

Inflaatio toukokuussa -0,0 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa -0,0 prosenttia. Huhtikuussa inflaatio oli -0,2 prosenttia. Inflaation lievään nousuun vaikutti muun muassa vastikkeiden, vuokrien ja tupakan kuluttajahintojen nousu vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen inflaatiomittarit, toukokuu 2015

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,8 -0,0 -0,1
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 907    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,8 0,1 -0,1
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,3 -0,2 -0,1

Toukokuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten vastikkeiden, vuokrien, ja tupakan kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli polttonesteiden, korkojen sekä aikakauslehtien tilausmaksujen kuluttajahinnoissa. Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahintojen muutos oli -0,1 prosenttia. Kuukauden aikana eniten nousua oli mm. tuorevihannesten kuten kurkun ja paprikan sekä bensiinin kuluttajahinnoissa. Eniten laskua oli kahvin ja aikakauslehtien tilausmaksujen sekä ruokamakkaroiden kuluttajahinnoissa.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio oli toukokuussa ennakkotietojen mukaan 0,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli toukokuussa 0,3 prosenttia. Huhtikuussa se oli 0,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli toukokuussa 0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee toukokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. kesäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos toukokuussa -0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli toukokuussa 0,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,2 prosenttia. Viime vuoden toukokuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Toukokuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,1 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (384,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. toukokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2015/05/khi_2015_05_2015-06-15_tie_001_fi.html