Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 14.9.2016

Inflaatio elokuussa 0,4 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 0,4 prosenttia. Heinäkuussa inflaatio oli 0,5 prosenttia. Inflaation lievään laskuun vaikutti muun muassa polttonesteiden ja korkojen kuluttajahintojen halpeneminen vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen inflaatiomittarit, elokuu 2016

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 100,4 0,4 0,0
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1913    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 100,4 0,5 0,0
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 100,2 0,3 0,0

Elokuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna ajoneuvoveron, sairaalamaksun, hammaslääkärinpalkkion ja vuokrien kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli polttonesteiden ja korkojen kuluttajahinnoissa. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna inflaation laskuun vaikutti eniten omakotitalokiinteistön ja ulkomaan lentoliikenteen halpeneminen. Heinäkuusta elokuuhun kuluttajahintojen muutos oli 0,0 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 48 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli elokuussa ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli elokuussa 0,2 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 0,5 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee elokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. syyskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos elokuussa 0,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli elokuussa 0,5 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,3 prosenttia. Viime vuoden elokuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,2 prosenttiyksikköä. Elokuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,0 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,0 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (374,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. elokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2016/08/khi_2016_08_2016-09-14_tie_001_fi.html