Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2006

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,3 miljoner år 2005

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,6 miljoner år 2005, 2 procent mindre än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) uppgick till totalt 2,3 miljoner, 4 procent mera än förra året.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2005

Typ av utbildning Deltagare
(brutto)
Kvinnor
%
Undervisnings-
timmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 187 986 42 437 796
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 3 091 51 33 809
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 55 380 53 1 007 051
Kurser som arbetsgivaren beställt 229 252 43 703 574
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 674 119 72 2 864 885
Öppen yrkeshögskoleundervisning 12 309 76 166 143
Öppen universitetsundervisning 1) 58 662 80 95 299
Övriga utbildningar 120 150 48 284 386
Totalt 2 340 949 65 5 592 943
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,7 miljoner och nettoantalet studerande totalt en miljon. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (29 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2005/oaiop_2005_2006-12-11_tie_001_sv.html