Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2007

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,3 miljoner år 2006

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,7 miljoner år 2006, 2 procent mera än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) uppgick till totalt 2,3 miljoner, en procent mindre än förra året.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2006

Typ av utbildning Deltagare
(brutto)
Kvinnor
%
Undervisnings-
timmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 98 130 38 396 053
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 1 961 56 20 056
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 51 868 49 1 016 866
Kurser som arbetsgivaren beställt 301 619 42 860 027
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 689 194 71 2 848 083
Öppen yrkeshögskoleundervisning 16 028 66 152 855
Öppen universitetsundervisning 1) 49 783 81 88 072
Övriga utbildningar 102 829 51 308 137
Totalt 2 311 412 65 5 690 149
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,7 miljoner och nettoantalet studerande totalt en miljon. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,8 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (27 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2006/oaiop_2006_2007-12-12_tie_001_sv.html