Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2008

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,3 miljoner år 2007

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,9 miljoner år 2007, 3 procent mera än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) uppgick till totalt 2,3 miljoner, 2 procent mindre än förra året.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2007

Typ av utbildning                                                   Deltagare
(brutto)
Kvinnor % Undervisnings-
timmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 151 746 41 733 522
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 2 423 59 26 513
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 57 282 52 1 232 294
Kurser som arbetsgivaren beställt 251 101 47 429 489
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 650 884 72 2 866 664
Öppen yrkeshögskoleundervisning 16 537 74 186 079
Öppen universitetsundervisning 1) 54 864 80 89 299
Övriga utbildningar 84 389 51 322 475
Totalt 2 269 226 66 5 886 335
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,6 miljoner och nettoantalet studerande totalt en miljon. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (27 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Oppilaitosten aikuiskoulutus [e-publikation].
ISSN=1799-4535. 2007. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2007/oaiop_2007_2008-12-10_tie_001_sv.html