Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2009

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,3 miljoner år 2008

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,7 miljoner år 2008, 4 procent mindre än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) var det samma som förra året, totalt 2,3 miljoner.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2008

Typ av utbildning                                                       Deltagare
(brutto)
Kvinnor % Undervisningstimmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 178 898 34 664 448
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 2 118 68 28 990
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 47 823 49 1 026 841
Kurser som arbetsgivaren beställt 228 505 47 417 408
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 663 419 72 2 888 919
Öppen yrkeshögskoleundervisning 17 567 71 266 302
Öppen universitetsundervisning 1) 51 089 79 83 946
Övriga utbildningar 78 303 52 296 369
Totalt 2 267 722 66 5 673 223
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,7 miljoner och nettoantalet studerande totalt en miljon. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (28 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 2594 koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2008/oaiop_2008_2009-12-10_tie_001_sv.html