Maksulliset paikkatietoaineistot

Tilastoaineistoissa olevien sijaintitietojen avulla voidaan tehdä erilaisia sijaintiin perustuvia selvityksiä, joissa esimerkiksi tuotetaan tietoja tietyn vyöhykkeen tai asiakkaan omien aluejakojen perusteella. Tuloksia voidaan esittää kartalla tai toimittaa tilastoaineistoina tai -taulukkoina.

Asiakkaan sijaintitietoja sisältävät tietoaineistot voidaan myös yhdistää Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin. Koordinaattitietojen puuttuessa asiakkaan aineistoille voidaan luoda koordinaattitiedot hakemalla koordinaattitieto esimerkiksi osoitteen perusteella, ns. geokoodauksella.

Paikkatietoaineistoihin soveltuvat erityisen hyvin Tilastokeskuksen väestöä, koulutusta, työssäkäyntiä, rakennuksia ja asuntoja kuvaavat rekisteriaineistot (ks. henkilöitä ja asumista koskevat rekisteriaineistot), joissa on mukana tilastoyksiköiden tarkat sijaintitiedot koordinaatteina.

Tilastokeskus ei toimita yhtä tilastoyksikköä, esimerkiksi rakennusta kuvaavaa tietoa. Poikkeuksena ovat yritysrekisterin palvelukannan toimipaikkakohtaiset tiedot ja esimerkiksi oppilaitosten koordinaattitiedot, joita voidaan käyttää paikkatietoanalyyseissä yksikkötasolla.

Paikkatietoaineistot ovat maksullista palvelutoimintaa ja ne hinnoitellaan työhön käytetyn ajan perusteella.

Avoimet paikkatietoaineistot

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot koostuvat pääasiassa tilastointialueista ja niihin yhdistetyistä tilastotiedoista. Tutustu avoimiin paikkatietoaineistoihin ja niiden käyttöönottoon.