Undersökningsmaterial

Våra mångsidiga statistikmaterial omfattar samhällets olika delområden. Det finns dels färdiga undersökningsmaterial, dels undersökningsmaterial som kan bearbetas efter kundens behov.

  • Material på enhetsnivå, dvs. mikromaterial. En enhet kan till exempel vara ett företag, ett arbetsställe eller en person.
  • Källmaterial om nationalräkenskaperna
  • Med hjälp av positionsinformation kan man bearbeta material och statistik som baserar sig på geografisk information utgående från material på enhetsnivå.
  • Eurostats mikromaterial finns tillgängliga för forskningsändamål enligt särskilda villkor.

Bekanta dig också med