Publiceringskalender

Statistikcentralens publiceringskalender förnyas 5.4.2022. I kalendern på den här sidan finns uppgifter fram till 8.4.2022.

Vi publicerar statistikuppgifterna på vår webbplats på angiven dag kl. 8.00.

Det kan dock bli ändringar i publiceringstiderna. Vi uppdaterar eventuella ändringar i publiceringskalendern.

Läs mer

Datum Titel Publikationstyper
{{ jul.date_fi }} {{ jul.name }} ({{jul.langs_text}}) | Statistikens hemsida
{{jul.title}}
html pdf Kuvailusivu

Jaa