Yritystilastojen tuotantoa uudistettu

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa, joissa uuden tuotantojärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto on aloitettu marraskuussa 2013.

Keskeisten yritystilastojen tuotannossa hyödynnetään jatkossa entistä enemmän Tilastokeskuksen yritysrekisteriä. Tiedonkeruiden päällekkäisyyksiä poistamalla tiedonkeruiden määrää on voitu vähentää, mikä pienentää yritysten tiedonantorasitusta. Uudistuksessa on myös yhtenäistetty tilastoissa käytettyjä luokituksia (mm. toimiala, liikevaihto, henkilöstömäärät) ja yksikkörakenteita (mm. yritykset ja toimipaikat). Uudistuksen avulla yritystilastoja kehitetään entistä yhdenmukaisemmiksi ja laadukkaammiksi.

Uudistus muuttaa yritystilastojen sisältöjä ja tuo mahdollisesti katkoksia aikasarjoihin. Muutoksen suuruus vaihtelee tilastoittain sekä käytettyjen luokituksien ja kuvausalueiden mukaan. Kunkin tilaston kotisivuilla kerrotaan erikseen uudistuksen vaikutuksista tilastoon.

Uudistus koskee mm. seuraavia yritystilastoja:

Lisätietoja uudistuksesta: Sami Saarikivi, 09 1734 3345, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

 


Päivitetty 30.1.2014