Tilastokeskus siirtyy kausitasoituksessa J-Demetra+ -ohjelmiston käyttöön

Tilastokeskus siirtyy käyttämään kausitasoituksessa uutta J-Demetra+ -ohjelmistoa. Tilastokeskus tuottaa kausitasoitettuja tietoja kansantalouden neljännesvuositilinpidosta, tuotannon suhdannekuvaajasta, työvoimakustannusindeksistä, työvoimatutkimuksesta, teollisuuden volyymi-indeksistä ja liiketoiminnan kuukausikuvaajista.

Tilastokeskuksessa kausitasoitus perustuu Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) antamiin suosituksiin sekä yhteisiin toimintatapoihin. ESS ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä (ESCB) suosittelevat, että vuodesta 2015 alkaen kausitasoituksessa käytetään J-Demetra+ -ohjelmistoa.

Yhtenäisillä toimintatavoilla varmistetaan keskeisten aikasarjalukujen keskinäinen vertailtavuus kansallisesti ja kansainvälisesti.

J-Demetra+ recommended for seasonal adjusment (pdf, 67 kt)

Ohjelmiston vaihdos ei vaikuta aikasarjojen käyttöön

Uuteen kausitasoitusohjelmistoon siirtyminen ei aiheuta muutoksia aikasarjoihin, niiden tulkitaan tai käyttöön.

Ohjelmiston vaihtaminen ei myöskään vaikuta Tilastokeskuksen käyttämään menetelmään. Tilastokeskus käyttää jatkossakin mallipohjaista Tramo/Seats-menetelmää (http://www.stat.fi/til/tramo_seats_fi.html).

Uuteen kausitasoitusohjelmistoon siirrytään joustavasti vuoden sisällä. Pääsääntöisesti uusi ohjelmisto otetaan käyttöön kausitasoitusmallien päivityksen yhteydessä.

Lisätietoja: Faiz Alsuhail 029 551 2921

 


Päivitetty 18.2.2015