code;level;classificationItemName; "'Z'";1;"Z Ei valintaa"; "'SSS'";0;"Yhteensä"; "'D'";1;"D Suorat sijoitukset"; "'D1'";1;"D1 Suorat sijoitukset, velat sijoittajalle"; "'D2'";1;"D2 Suorat sijoitukset, velat sijoituskohteelle"; "'D3'";1;"D3 Suorat sijoitukset, velat sisaryritykselle"; "'P'";1;"P Portfoliosijoitukset"; "'O'";1;"O Muut sijoitukset"; "'F'";1;"F Johdannaiset ja työsuhdeoptiot"; "'R'";1;"R Valuuttavaranto"; "'SSSXD'";9;"SSSXD Kaikki sijoituslajit paitsi suorat sijoitukset";