Palaa luokitusten etusivulle

Rakennusluokitus 1982:n ja Rakennusluokitus 1994:n välinen luokitusavain.

Rakennusluokitus 1982 Rakennusluokitus 1994
0 Asuinrakennukset A Asuinrakennukset
B Vapaa-ajan asuinrakennukset
01 Erilliset pientalot 01 Erilliset pientalot
011 1-asunnon talot 011 Yhden asunnon talot
012 2-asunnon talot 012 Kahden asunnon talot
013 Pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset 013 Muut erilliset pientalot
02 Kytketyt pientalot 02 Rivi- ja ketjutalot
021 Rivitalot 021 Rivitalot
022 Ketjutalot 022 Ketjutalot
03 Asuinkerrostalot 03 Asuinkerrostalot
031 Piste- eli tornitalot 039 Muut asuinkerrostalot
032 Luhti- eli sivukäytävätalot 032 Luhtitalot
039 Muut kerrostalot 039 Muut asuinkerrostalot
04 Vapaa-ajan asuinrakennukset 04 Vapaa-ajan asuinrakennukset
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset
1 Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennukset C Liikerakennukset
11 Myymälärakennukset 11 Myymälärakennukset
111 Myymälähallirakennukset 111 Myymälähallit
119 Muut myymälärakennukset 112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
119 Muut myymälärakennukset
12 Majoitusliikerakennukset 12 Majoitusliikerakennukset
121 Hotellit, motellit 121 Hotellit yms.
122 Matkustajakodit, moottorimajat 121 Hotellit yms.
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit 123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit
124 Lomamökit 121 Hotellit yms.
124 Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet
129 Muut majoitusliikerakennukset 129 Muut majoitusliikerakennukset
13 Muut majoitusrakennukset 13 Asuntolarakennukset
131 Asuntolat 131 Asuntolat yms.
139 Muut majoitusrakennukset 139 Muut asuntolarakennukset
14 Ravitsemisrakennukset 14 Ravintolat yms.
141 Ravintolat yms.
2 Hoitoalan rakennukset F Hoitoalan rakennukset
21 Terveydenhoitorakennukset 21 Terveydenhuoltorakennukset
211 Keskussairaalat 211 Keskussairaalat
212 Mielisairaalat 213 Muut sairaalat
213 Muut sairaalat 213 Muut sairaalat
214 Terveyskeskukset 214 Terveyskeskukset
215 Kuntoutuslaitokset 215 Terveydenhuollon erityislaitokset
219 Muut terveydenhoitorakennukset 219 Muut terveydenhuoltorakennukset
22 Huoltolaitosrakennukset 22 Huoltolaitosrakennukset
221 Kunnallis- ja vanhainkodit 221 Vanhainkodit
222 Lastenkodit, koulukodit 222 Lasten- ja koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset
224 Päihteiden väärinkäyttäjien hoitolaitokset 229 Muut huoltolaitosrakennukset
229 Muut huoltolaitosrakennukset 229 Muut huoltolaitosrakennukset
23 Sosiaalihuollon muut rakennukset 23 Muut sosiaalitoimen rakennukset
231 Lasten päiväkodit 231 Lasten päiväkodit
239 Muut sosiaalihuollon rakennukset 239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset
24 Rangaistuslaitosrakennukset 24 Vankilat
241 Vankilat 241 Vankilat
249 Muut rangaistuslaitokset 241 Vankilat
3 Toimisto- ja hallintorakennukset D Toimistorakennukset
31 Julkiset hallintorakennukset 15 Toimistorakennukset
151 Toimistorakennukset
32 Muut toimisto- ja hallintorakennukset 15 Toimistorakennukset
321 Teollisuuslaitosten hallintorakennukset 151 Toimistorakennukset
329 Muut toimisto- ja hallintorakennukset 151 Toimistorakennukset
4 Kokoontumisrakennukset G Kokoontumisrakennukset
41 Teatteri- ja konserttirakennukset 31 Teatteri- ja konserttirakennukset
411 Teatterit 311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot
412 Konsertti- ja kongressitalot, oopperat 311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot
413 Elokuvateatterit 312 Elokuvateatterit
42 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset 32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset
421 Kirjastot 322 Kirjastot ja arkistot
422 Museot, taidegalleriat 323 Museot ja taidegalleriat
423 Näyttelyhallit, planetaariot 324 Näyttelyhallit
43 Seura-, kerho- yms. rakennukset 33 Seura- ja kerhorakennukset yms.
34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
431 Seurakuntatalot 342 Seurakuntatalot
432 Ylioppilas- ja osakuntatalot 331 Seura- ja kerhorakennukset yms.
433 Työväen-, seura-, nuoriso- yms. talot 331 Seura- ja kerhorakennukset yms.
44 Kirkkorakennukset 34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
441 Kirkot, kappelit, rukoushuoneet, krematoriot 341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
442 Erilliset kellotapuli- ym. kirkkorakennukset 349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
45 Urheilu- ja kuntoilurakennukset 35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset
451 Jäähallit 351 Jäähallit
452 Uimahallit 352 Uimahallit
453 Monitoimi- ja muut urheiluhallit 353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit
354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit
454 Stadion- ja katsomorakennukset 359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
459 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
49 Muut kokoontumisrakennukset 36 Muut kokoontumisrakennukset
491 Katetut tanssilavat, huvipuistorakennukset 369 Muut kokoontumisrakennukset
499 Muut kokoontumisrakennukset 369 Muut kokoontumisrakennukset
5 Opetusrakennukset H Opetusrakennukset
51 Peruskoulu-, lukio- yms. rakennukset 51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
54 Muut opetusrakennukset
511 Peruskoulut ja lukiot 511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
512 Erityiskoulut 511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
513 Muut yleiskoulutusta antavat koulut 541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset
549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset
52 Ammatilliset oppilaitosrakennukset 52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
54 Muut opetusrakennukset
521 Ammattikoulut 521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
529 Muut ammatilliset oppilaitokset 521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset
549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset
53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset 53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset
531 Korkeakoulut 531 Korkeakoulurakennukset
532 Tutkimuslaitosrakennukset 532 Tutkimuslaitosrakennukset
6 Teollisuusrakennukset J Teollisuusrakennukset
61 Energiantuotanto- yms. rakennukset 61 Energiantuotannon yms. rakennukset
611 Voimalaitosrakennukset 611 Voimalaitosrakennukset
612 Muut energiantuotanto- ja siirtorakennukset 611 Voimalaitosrakennukset
613 Kaasu-, vesi- ja jätehuollon rakennukset 613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset
69 Muut teollisuuden tuotantorakennukset 69 Teollisuuden tuotantorakennukset
691 Teollisuushallit 691 Teollisuushallit
699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset 692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot
699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset
7 Varastorakennukset K Varastorakennukset
M Maatalousrakennukset
71 Siilorakennukset 89 Muut maatalousrakennukset
891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
72 Nestevarastorakennukset 71 Varastorakennukset
719 Muut varastorakennukset
79 Muut varastorakennukset 71 Varastorakennukset
791 Teollisuusvarastot 711 Teollisuusvarastot
792 Kauppavarastot 712 Kauppavarastot
799 Muut varastot 719 Muut varastorakennukset
8 Maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset M Maatalousrakennukset
81 Kotieläinrakennukset 81 Kotieläinrakennukset
811 Navetat 811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
819 Muut kotieläinrakennukset 811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
89 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 89 Muut maatalousrakennukset
891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
892 Kasvihuoneet 892 Kasvihuoneet
893 Turkistarhat 893 Turkistarhat
899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset
9 Liikenteen rakennukset ja muut rakennukset E Liikenteen rakennukset
L Palo- ja pelastustoimen rakennukset
M Maatalousrakennukset
N Muut rakennukset
91 Liikenteen rakennukset 16 Liikenteen rakennukset
93 Muut rakennukset
911 Moottoriajoneuvosuojat 162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
941 Talousrakennukset
912 Moottoriajoneuvojen huoltorakennukset 162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
913 Muiden kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
914 Rautatieasemat 161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit
915 Linja-autoasemat 161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit
916 Lentoasemat 161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit
917 Sataman matkustajaterminaalit 161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit
918 Pysäköintitalot 163 Pysäköintitalot
919 Muut liikenteen rakennukset 169 Muut liikenteen rakennukset
92 Tietoliikennerakennukset 16 Liikenteen rakennukset
921 Puhelinkeskukset, automaattikeskukset 164 Tietoliikenteen rakennukset
922 Linkki-, viesti-, sää-, radio-, tutka-. tele-, vahvistin- ja puhelinasemat 164 Tietoliikenteen rakennukset
929 Muut tietoliikennerakennukset 164 Tietoliikenteen rakennukset
93 Saunarakennukset 93 Muut rakennukset
931 Asuinrakennusten saunarakennukset 931 Saunarakennukset
939 Muut saunarakennukset 931 Saunarakennukset
94 Talousrakennukset 93 Muut rakennukset
941 Asuinrakennusten talousrakennukset 941 Talousrakennukset
942 Henkilöstö- ja sosiaalitilarakennukset 941 Talousrakennukset
949 Muut talousrakennukset 941 Talousrakennukset
99 Muut rakennukset 72 Palo- ja pelastustoimen rakennukset
81 Kotieläinrakennukset
93 Muut rakennukset
991 Paloasemat 721 Paloasemat
992 Puolustusvoimien ja raja- sekä merivartioston erittelemättömät rakennukset 729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset
993 Eläinsuojat 819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
994 Väestösuojat 722 Väestönsuojat
999 Muut rakennukset 999 Muualla luokittelemattomat rakennukset