Palaa luokitusten etusivulle

Rakennusluokitus 1994:n ja Rakennusluokitus 2018:n välinen luokitusavain

Rakennusluokitus 1994 Rakennusluokitus 2018
011 Yhden asunnon talot 0110 Omakotitalot
012 Kahden asunnon talot 0111 Paritalot
0120 Pienkerrostalot
013 Muut erilliset pientalot 0110 Omakotitalot
0111 Paritalot
0112 Rivitalot
0120 Pienkerrostalot
0121 Asuinkerrostalot
021 Rivitalot 0112 Rivitalot
022 Ketjutalot 0112 Rivitalot
032 Luhtitalot 0120 Pienkerrostalot
0121 Asuinkerrostalot
039 Muut asuinkerrostalot 0120 Pienkerrostalot
0121 Asuinkerrostalot
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset 0210 Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset
0211 Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset
111 Myymälähallit 0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit
112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 0311 Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot
119 Muut myymälärakennukset 0319 Muut myymälärakennukset
121 Hotellit yms. 0320 Hotellit
0321 Motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit 0322 Loma-, lepo- ja virkistyskodit
124 Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 0210 Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset
0211 Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset
129 Muut majoitusliikerakennukset 0329 Muut majoitusliikerakennukset
131 Asuntolat yms. 0130 Asuntolarakennukset
0140 Erityisryhmien asuinrakennukset
0321 Motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset
139 Muut asuntolarakennukset 0329 Muut majoitusliikerakennukset
141 Ravintolat yms. 0330 Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset
151 Toimistorakennukset 0400 Toimistorakennukset
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 0510 Asemarakennukset ja terminaalit
162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit
0319 Muut myymälärakennukset
0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset
0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset
0514 Kulkuneuvojen katokset
163 Pysäköintitalot 0513 Pysäköintitalot ja -hallit
164 Tietoliikenteen rakennukset 0520 Datakeskukset ja laitetilat
0521 Tietoliikenteen rakennukset
169 Muut liikenteen rakennukset 0590 Muut liikenteen rakennukset
211 Keskussairaalat 0611 Keskussairaalat
213 Muut sairaalat 0612 Erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset
0613 Muut sairaalat
214 Terveyskeskukset 0610 Terveys- ja hyvinvointikeskukset
215 Terveydenhuollon erityislaitokset 0614 Kuntoutuslaitokset
219 Muut terveydenhuoltorakennukset 0610 Terveys- ja hyvinvointikeskukset
0612 Erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset
0619 Muut terveydenhuoltorakennukset
0841 Tutkimuslaitosrakennukset
221 Vanhainkodit 0620 Laitospalvelujen rakennukset
222 Lasten- ja koulukodit 0620 Laitospalvelujen rakennukset
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 0620 Laitospalvelujen rakennukset
229 Muut huoltolaitosrakennukset 0620 Laitospalvelujen rakennukset
231 Lasten päiväkodit 0810 Lasten päiväkodit
239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 0621 Avopalvelujen rakennukset
241 Vankilat 0630 Vankilarakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 0710 Teatterit, musiikki- ja kongressitalot
312 Elokuvateatterit 0711 Elokuvateatterit
322 Kirjastot ja arkistot 0712 Kirjastot ja arkistot
323 Museot ja taidegalleriat 0713 Museot ja taidegalleriat
324 Näyttelyhallit 0714 Näyttely- ja messuhallit
331 Seura- ja kerhorakennukset yms. 0720 Seura- ja kerhorakennukset
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 0730 Uskonnonharjoittamisrakennukset
342 Seurakuntatalot 0731 Seurakuntatalot
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 0739 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
351 Jäähallit 0740 Jäähallit
352 Uimahallit 0741 Uimahallit
353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit 0743 Urheilu- ja palloiluhallit
354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit 0742 Monitoimihallit
0743 Urheilu- ja palloiluhallit
359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 0744 Stadion- ja katsomorakennukset
0749 Muut urheilu- ja liikuntarakennukset
369 Muut kokoontumisrakennukset 0790 Muut kokoontumisrakennukset
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 0820 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 0830 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
531 Korkeakoulurakennukset 0840 Korkeakoulurakennukset
532 Tutkimuslaitosrakennukset 0841 Tutkimuslaitosrakennukset
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset 0890 Vapaan sivistystyön opetusrakennukset
0891 Järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset
549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 0830 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
611 Voimalaitosrakennukset 1010 Sähköenergian tuotantorakennukset
1011 Lämpö- ja kylmäenergian tuotantorakennukset
1090 Energiansiirtorakennukset
1091 Energianvarastointirakennukset
613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 1110 Vedenotto-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelurakennukset
1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset
1130 Materiaalien kierrätysrakennukset
691 Teollisuushallit 0910 Yleiskäyttöiset teollisuushallit
692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 0920 Teollisuus- ja pienteollisuustalot
699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset 0911 Raskaan teollisuuden tehdasrakennukset
0912 Elintarviketeollisuuden tuotantorakennukset
0919 Muut teollisuuden tuotantorakennukset
0930 Metallimalmien käsittelyrakennukset
0939 Muut kaivannaistoiminnan rakennukset
711 Teollisuusvarastot 1210 Lämmittämättömät varastot
1211 Lämpimät varastot
1212 Kylmä- ja pakastevarastot
1213 Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot
1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset
1215 Varastokatokset
712 Kauppavarastot 1210 Lämmittämättömät varastot
1211 Lämpimät varastot
1212 Kylmä- ja pakastevarastot
1213 Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot
1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset
1215 Varastokatokset
719 Muut varastorakennukset 1210 Lämmittämättömät varastot
1211 Lämpimät varastot
1212 Kylmä- ja pakastevarastot
1213 Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot
1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset
1215 Varastokatokset
1492 Maatalouden varastorakennukset
721 Paloasemat 1310 Paloasemat
722 Väestönsuojat 1311 Väestönsuojat
729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 1319 Muut pelastustoimen rakennukset
811 Navetat, sikalat, kanalat yms. 1410 Lypsykarjarakennukset
1411 Lihakarjarakennukset
1412 Sikalat
1413 Lampolat ja vuohinavetat
1415 Siipikarjarakennukset
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 1414 Hevostallit
1419 Muut eläinsuojat
891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 1491 Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset
892 Kasvihuoneet 1490 Kasvihuoneet
893 Turkistarhat 1416 Turkiseläinrakennukset
899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 1492 Maatalouden varastorakennukset
1493 Lantalat
1499 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset
931 Saunarakennukset 1910 Saunarakennukset
941 Talousrakennukset 1911 Talousrakennukset
999 Muualla luokittelemattomat rakennukset 1912 Majat ja tuvat
1919 Muualla luokittelemattomat rakennukset