code;level;classificationItemName; "'00'";1;"Yleissivistävä koulutus"; "'001'";2;"Yleissivistävä koulutus"; "'0011'";3;"Yleissivistävä koulutus"; "'01'";1;"Kasvatusalat"; "'011'";2;"Kasvatusalat"; "'0110'";3;"Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat"; "'0111'";3;"Kasvatustieteet"; "'0112'";3;"Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus"; "'0113'";3;"Luokanopettajien koulutus"; "'0114'";3;"Aineenopettajien koulutus"; "'0118'";3;"Kasvatusalat, monialaiset koulutusohjelmat"; "'02'";1;"Humanistiset ja taidealat"; "'020'";2;"Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat"; "'0200'";3;"Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat"; "'021'";2;"Taidealat"; "'0210'";3;"Taidealat, yleiset koulutusohjelmat"; "'0211'";3;"Audiovisuaaliset tekniikat ja media"; "'0212'";3;"Muoti, sisustussunnittelu ja teollinen muotoilu"; "'0213'";3;"Kuvataiteet"; "'0214'";3;"Käsityöalat"; "'0215'";3;"Musiikki ja esittävät taiteet"; "'0218'";3;"Taidealat, monialaiset koulutusohjelmat"; "'022'";2;"Humanistiset alat (paitsi kielet)"; "'0220'";3;"Humanistiset alat (paitsi kielet)"; "'0221'";3;"Uskonto ja teologia"; "'0222'";3;"Historia ja arkeologia"; "'0223'";3;"Filosofia ja etiikka"; "'023'";2;"Kielet"; "'0231'";3;"Kielten opiskelu"; "'0232'";3;"Kirjallisuus ja kielitiede"; "'03'";1;"Yhteiskunnalliset alat"; "'031'";2;"Yhteiskuntatieteet"; "'0310'";3;"Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, yleiset koulutusohjelmat"; "'0311'";3;"Kansantaloustiede"; "'0312'";3;"Valtiotieteet"; "'0313'";3;"Psykologia"; "'0314'";3;"Sosiaalitieteet"; "'0318'";3;"Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, monialaiset koulutusohjelmat"; "'032'";2;"Viestintä ja informaatiotieteet"; "'0321'";3;"Viestintätieteet"; "'0322'";3;"Kirjasto- ja informaatiotieteet"; "'04'";1;"Kauppa, hallinto ja oikeustieteet"; "'041'";2;"Kauppa ja hallinto"; "'0410'";3;"Kauppa ja hallinto, yleiset koulutusohjelmat"; "'0411'";3;"Kirjanpito ja verotus"; "'0412'";3;"Rahoitus-, pankki- ja vakuutusala"; "'0413'";3;"Johto ja hallinto"; "'0414'";3;"Markkinointi ja mainonta"; "'0415'";3;"Sihteeri ja toimistotyö"; "'0416'";3;"Tukku ja vähittäiskauppa"; "'0418'";3;"Kauppa ja hallinto, monialaiset koulutusohjelmat"; "'042'";2;"Oikeustieteet"; "'0421'";3;"Oikeustieteet"; "'05'";1;"Luonnontieteet"; "'050'";2;"Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat"; "'0500'";3;"Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat"; "'051'";2;"Biologia ja biotieteet"; "'0511'";3;"Biologia"; "'0512'";3;"Biokemia"; "'052'";2;"Ympäristöalat"; "'0521'";3;"Ympäristötieteet"; "'0522'";3;"Elinympäristöt ja luonto"; "'0528'";3;"Ympäristöalat, monialaiset koulutusohjelmat"; "'053'";2;"Fysikaaliset tieteet,kemia ja geotieteet"; "'0531'";3;"Kemia"; "'0532'";3;"Geotieteet"; "'0533'";3;"Fysiikka"; "'054'";2;"Matematiikka ja tilastotiede"; "'0541'";3;"Matematiikka"; "'0542'";3;"Tilastotiede"; "'06'";1;"Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)"; "'061'";2;"Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)"; "'0618'";3;"Tietojenkäsittely- ja tietoliikenne ICT), monialaiset koulutusohjelmat"; "'07'";1;"Tekniikan alat"; "'071'";2;"Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka"; "'0710'";3;"Kone-, energia- ja sähkötekniikka, yleiset koulutusohjelmat"; "'0711'";3;"Kemian tekniikka ja prosessit"; "'0712'";3;"Ympäristönsuojeluteknologia"; "'0713'";3;"Sähkö ja energia"; "'0714'";3;"Elektroniikka ja automatiikka"; "'0715'";3;"Mekaniikka ja metalliala"; "'0716'";3;"Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka"; "'0718'";3;"Kone-, energia- ja sähkötekniikka, monialaiset koulutusohjelmat"; "'072'";2;"Materiaali- ja prosessitekniikka"; "'0721'";3;"Elintarvikeala"; "'0722'";3;"Materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu)"; "'0723'";3;"Tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet ja nahkatuotteet)"; "'0724'";3;"Kaivos- ja rikastustekniikka"; "'0728'";3;"Tuotanto- ja prosessitekniikka, monialaiset koulutusohjelmat"; "'073'";2;"Arkkitehtuuri ja rakentaminen"; "'0731'";3;"Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu"; "'0732'";3;"Rakentaminen ja rakennussuunnittelu"; "'08'";1;"Maa- ja metsätalousalat"; "'080'";2;"Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat"; "'0800'";3;"Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat"; "'081'";2;"Maatalous"; "'0811'";3;"Viljan ja karjantuotanto"; "'0812'";3;"Puutarhanhoito"; "'0818'";3;"Maa- ja metsätalousalat, monialaiset koulutusohjelmat"; "'082'";2;"Metsätalous"; "'0820'";3;"Metsänhoito, yleiset koulutusohjelmat"; "'0821'";3;"Metsätalous"; "'0828'";3;"Metsänhoito, monialaiset koulutusohjelmat"; "'083'";2;"Kalatalous"; "'0831'";3;"Kalatalous"; "'084'";2;"Eläinlääketiede"; "'0841'";3;"Eläinlääketiede"; "'09'";1;"Terveys- ja hyvinvointialat"; "'090'";2;"Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat"; "'0900'";3;"Terveys- ja hyvinvointi, yleiset koulutusohjelmat"; "'091'";2;"Terveys"; "'0911'";3;"Suun terveydenhuolto"; "'0912'";3;"Lääketiede"; "'0913'";3;"Hoitotyö"; "'0914'";3;"Terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka"; "'0915'";3;"Kuntoutus"; "'0916'";3;"Farmasia"; "'0918'";3;"Terveys, monialaiset koulutusohjelmat"; "'092'";2;"Hyvinvointi"; "'0920'";3;"Hyvinvointi, yleiset koulutusohjelmat"; "'0921'";3;"Vanhus- ja vammaistyö"; "'0922'";3;"Lastenhoito ja nuorisotyö"; "'0923'";3;"Sosiaalityö ja -ohjaus"; "'0928'";3;"Hyvinvointi, monialaiset koulutusohjelmat"; "'10'";1;"Palvelualat"; "'100'";2;"Palvelualat, yleiset koulutusohjelmat"; "'1000'";3;"Palvelualat, yleiset koulutusohjelmat"; "'101'";2;"Henkilökohtaiset palvelut"; "'1010'";3;"Henkilökohtaiset palvelut, yleiset koulutusohjelmat"; "'1011'";3;"Kotitalouspalvelut"; "'1012'";3;"Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut"; "'1013'";3;"Hotelli- ja ravintola-ala"; "'1014'";3;"Urheilu ja liikunta"; "'1015'";3;"Matkailu, turismi ja vapaa-aika"; "'1018'";3;"Palvelualat, monialaiset koulutusohjelmat"; "'103'";2;"Turvallisuuspalvelut"; "'1030'";3;"Turvallisuuspalvelut, yleiset koulutusohjelmat"; "'1031'";3;"Sotilas- ja puolustusala"; "'1032'";3;"Suojeluala"; "'104'";2;"Kuljetuspalvelut"; "'1041'";3;"Kuljetuspalvelut"; "'1048'";3;"Kuljetuspalvelut, monialaiset koulutusohjelmat"; "'99'";1;"Muut tai tuntemattomat koulutusalat"; "'999'";2;"Muut tai tuntemattomat koulutusalat"; "'9999'";3;"Muut tai tuntemattomat koulutusalat";