Windows-1252;;koulutus_oh_1_19950101 code;level;classificationItemName "'0'";1;"Yleissivistävä koulutus" "'00'";2;"Esiopetus" "'01'";2;"Perusopetus" "'02'";2;"Lukiokoulutus" "'04'";2;"Muu yleissivistävä koulutus" "'1'";1;"Luonnonvara-ala" "'05'";2;"Maatilatalous" "'06'";2;"Puutarhatalous" "'08'";2;"Kalatalous" "'09'";2;"Muu luonnonvara-ala" "'10'";2;"Metsätalous" "'87'";2;"Luonnontieteellinen koulutus" "'88'";2;"Maatalous-metsätieteellinen koulutus" "'2'";1;"Tekniikan ja liikenteen ala" "'17'";2;"Graafinen ala" "'18'";2;"LVI-ala" "'19'";2;"Kone- ja metalliala" "'20'";2;"Auto- ja kuljetusala" "'21'";2;"Tekstiili- ja vaatetusala" "'22'";2;"Elintarvikeala" "'24'";2;"Sähköala" "'25'";2;"Maanmittausala" "'26'";2;"Rakennusala" "'27'";2;"Puuala" "'28'";2;"Pintakäsittelyala" "'29'";2;"Paperi- ja kemianteollisuuden ala" "'37'";2;"Merenkulkuala" "'38'";2;"Muu tekniikka ja liikenne" "'56'";2;"Tietoliikenne" "'57'";2;"Lentoliikenne" "'89'";2;"Teknillistieteellinen koulutus" "'3'";1;"Kaupan ja hallinnon ala" "'40'";2;"Kaupan ja hallinnon ala" "'82'";2;"Yhteiskuntatieteellinen koulutus" "'85'";2;"Oikeustieteellinen koulutus" "'86'";2;"Kauppatieteellinen koulutus" "'4'";1;"Matkailu-, ravitsemis- ja talousala" "'31'";2;"Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala" "'32'";2;"Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala" "'5'";1;"Sosiaali- ja terveysala" "'44'";2;"Sosiaali- ja terveysala" "'45'";2;"Kauneudenhoitoala" "'81'";2;"Liikuntatieteellinen koulutus" "'84'";2;"Terveystieteiden koulutus" "'90'";2;"Lääketieteellinen koulutus" "'91'";2;"Hammaslääketieteellinen koulutus" "'92'";2;"Eläinlääketietieteellinen koulutus" "'93'";2;"Farmasian koulutus" "'6'";1;"Kulttuuriala" "'12'";2;"Käsi- ja taideteollisuusala" "'13'";2;"Viestintä- ja kuvataideala" "'64'";2;"Musiikkiala" "'65'";2;"Teatteri- ja tanssiala" "'77'";2;"Taideteollinen koulutus" "'78'";2;"Musiikkialan koulutus (yliopistot)" "'79'";2;"Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)" "'94'";2;"Kuvataidealan koulutus (yliopistot)" "'7'";1;"Humanistinen ja opetusala" "'63'";2;"Vapaa-ajan toiminta" "'66'";2;"Liikunta-ala" "'75'";2;"Teologinen koulutus" "'76'";2;"Humanistinen koulutus" "'80'";2;"Kasvatustieteellinen koulutus" "'83'";2;"Psykologian koulutus" "'9'";1;"Muu koulutus" "'48'";2;"Yrittäjyys" "'55'";2;"Muu suojeluala" "'58'";2;"Sotilas- ja rajavartiokoulutus" "'59'";2;"Palokoulutus" "'60'";2;"Poliisikoulutus" "'61'";2;"Vankeinhoito" "'99'";2;"Muu tai tuntematon opintoala"