Windows-1252;;koulutusaste_1_20160101 code;level;classificationItemName "'0'";1;"Varhaiskasvatus ja esiopetusaste" "'01'";2;"Varhaiskasvatus (alle 3-vuotiaat)" "'02'";2;"Varhaiskasvatus (3 vuotta täyttäneet) ja esiopetus" "'1'";1;"Alempi perusaste" "'11'";2;"Perusopetus, vuosiluokat 1-6" "'2'";1;"Ylempi perusaste" "'21'";2;"Perusopetus, vuosiluokat 7-9" "'22'";2;"Lisäopetus" "'3'";1;"Toinen aste" "'31'";2;"Lukiokoulutus" "'32'";2;"Ammatillinen peruskoulutus" "'33'";2;"Ammattitutkinto" "'4'";1;"Erikoisammattikoulutusaste" "'41'";2;"Erikoisammattitutkinto" "'5'";1;"Alin korkea-aste" "'51'";2;"Opistoaste" "'52'";2;"Alimman korkea-asteen koulutus" "'6'";1;"Alempi korkeakouluaste" "'61'";2;"Ammatillinen korkea-aste" "'62'";2;"Ammattikorkeakoulututkinto" "'63'";2;"Alempi korkeakoulututkinto" "'7'";1;"Ylempi korkeakouluaste" "'71'";2;"Ylempi ammattikorkeakoulututkinto" "'72'";2;"Ylempi korkeakoulututkinto" "'73'";2;"Lääkärien erikoistumiskoulutus" "'8'";1;"Tutkijakoulutusaste" "'81'";2;"Lisensiaatintutkinto" "'82'";2;"Tohtorintutkinto" "'9'";1;"Koulutusaste tuntematon" "'91'";2;"Koulutusaste tuntematon"