code;level;classificationItemName; "'SS'";0;"Koulutusaste yhteensä"; "'00'";1;"Esiaste"; "'20'";1;"Perusaste"; "'21'";2;"Perusopetus"; "'22'";2;"Lisäopetus"; "'30'";1;"Toinen aste"; "'31'";2;"Lukiokoulutus"; "'32'";2;"Ammatillinen koulutus"; "'50'";1;"Opistoaste"; "'60'";1;"Alempi korkeakouluaste ja ammatillinen korkea-aste"; "'61'";2;"Ammatillinen korkea-aste"; "'62'";2;"Ammattikorkeakoulututkinto"; "'63'";2;"Alempi korkeakoulututkinto"; "'70'";1;"Ylempi korkeakouluaste"; "'71'";2;"Ylempi ammattikorkeakoulututkinto"; "'72'";2;"Ylempi korkeakoulututkinto"; "'73'";2;"Lääkärien erikoistumiskoulutus"; "'80'";1;"Tutkijakoulutusaste"; "'81'";2;"Lisensiaatintutkinto"; "'82'";2;"Tohtorintutkinto"; "'90'";1;"Koulutusaste tuntematon";