Windows-1252;;koulutusaste_oh_1_20050101 code;level;classificationItemName "'SS'";0;"Koulutusaste yhteensä" "'00'";1;"Esiaste" "'20'";1;"Perusaste" "'21'";2;"Perusopetus" "'22'";2;"Lisäopetus" "'30'";1;"Toinen aste" "'31'";2;"Lukiokoulutus" "'32'";2;"Ammatillinen koulutus" "'50'";1;"Opistoaste" "'60'";1;"Alempi korkeakouluaste ja ammatillinen korkea-aste" "'61'";2;"Ammatillinen korkea-aste" "'62'";2;"Ammattikorkeakoulututkinto" "'63'";2;"Alempi korkeakoulututkinto" "'70'";1;"Ylempi korkeakouluaste" "'71'";2;"Ylempi ammattikorkeakoulututkinto" "'72'";2;"Ylempi korkeakoulututkinto" "'73'";2;"Lääkärien erikoistumiskoulutus" "'80'";1;"Tutkijakoulutusaste" "'81'";2;"Lisensiaatintutkinto" "'82'";2;"Tohtorintutkinto" "'90'";1;"Koulutusaste tuntematon"