Windows-1252;;maankaytto_1_20000501 code;level;classificationItemName "'A'";1;"Asuin- ja vapaa-ajan alueet" "'A1'";2;"Asuinalueet" "'A11'";3;"Kerrostaloalueet" "'A12'";3;"Pientaloalueet" "'A2'";2;"Loma- ja matkailualueet" "'A21'";3;"Loma-asuntoalueet" "'A22'";3;"Matkailupalvelujen ja lomailun alueet" "'A3'";2;"Muut vapaa-ajantoimintojen alueet" "'A31'";3;"Huvi- ja viihdepalvelujen alueet" "'A32'";3;"Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet" "'A33'";3;"Puistot" "'A34'";3;"Virkistys- ja ulkoilualueet" "'B'";1;"Liiketoiminnan, hallinnon ja teollisuuden alueet" "'B1'";2;"Liiketoiminnan ja hallinnon alueet" "'B11'";3;"Liike- ja toimistorakennusten alueet" "'B12'";3;"Yleisten rakennusten alueet" "'B2'";2;"Teollisuus- ja varastoalueet" "'C'";1;"Tukitoimintojen alueet" "'C1'";2;"Liikennealueet" "'C11'";3;"Tieliikennealueet" "'C12'";3;"Rautatie- ja muut raideliikennealueet" "'C13'";3;"Lentoliikenne- ja ilmailualueet" "'C14'";3;"Satama-alueet" "'C15'";3;"Muut liikennealueet" "'C2'";2;"Yhdyskuntateknisen huollon alueet" "'C21'";3;"Ympäristöhuollon alueet" "'C22'";3;"Energiahuollon alueet" "'C23'";3;"Vesihuollon alueet" "'C24'";3;"Muut yhdyskuntateknisen huollon alueet" "'D'";1;"Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet" "'D1'";2;"Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet" "'D11'";3;"Kallioperäainesten ottoalueet" "'D12'";3;"Maaperäainesten ottoalueet" "'E'";1;"Maatalouden maat" "'E1'";2;"Käytössä oleva maatalousmaa" "'E11'";3;"Pellot" "'E12'";3;"Monivuotiset nurmet ja niityt" "'E13'";3;"Puutarhaviljelmät" "'E2'";2;"Muu maatalouden maa" "'E21'";3;"Käyttämätön maatalousmaa" "'E22'";3;"Maatalouden rakennettu maa" "'F'";1;"Metsätalouden maat" "'F1'";2;"Talousmetsät" "'F11'";3;"Metsämaa" "'F12'";3;"Kitumaa" "'F2'";2;"Erityismetsät" "'G'";1;"Muut maat" "'G1'";2;"Jättömaa" "'G2'";2;"Muu maa" "'H'";1;"Vesialueet" "'H1'";2;"Sisävesialueet" "'H2'";2;"Merialueet" "'I'";1;"Erityiskäyttöalueet" "'I1'";2;"Suojelualueet" "'I2'";2;"Erityisalueet"