Windows-1252;;oppilaittostyyp_1_19990101 code;level;classificationItemName "'11'";1;"Peruskoulut" "'12'";1;"Peruskouluasteen erityiskoulut" "'15'";1;"Lukiot" "'19'";1;"Perus- ja lukioasteen koulut" "'21'";1;"Ammatilliset oppilaitokset" "'22'";1;"Ammatilliset erityisoppilaitokset" "'23'";1;"Ammatilliset erikoisoppilaitokset" "'24'";1;"Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset" "'28'";1;"Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset" "'29'";1;"Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset" "'41'";1;"Ammattikorkeakoulut" "'42'";1;"Yliopistot" "'43'";1;"Sotilaskorkeakoulut" "'61'";1;"Musiikkioppilaitokset" "'62'";1;"Liikunnan koulutuskeskukset" "'63'";1;"Kansanopistot" "'64'";1;"Kansalaisopistot" "'65'";1;"Opintokeskukset" "'66'";1;"Kesäyliopistot" "'99'";1;"Muut oppilaitokset"