Windows-1252;;prodcom_1_20210101 code;level;classificationItemName "'0610100000'";1;"Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at" "'0610200000'";1;"Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka" "'0620100000'";1;"Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa" "'07101010'";1;"Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroimattomat (pois lukien pasutetut rautapyriitit)" "'07101020'";1;"Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (pois lukien pasutetut rautapyriitit)" "'07291100'";1;"Kuparimalmit ja -rikasteet" "'07291200'";1;"Nikkelimalmit ja -rikasteet" "'07291300'";1;"Alumiinimalmit ja -rikasteet" "'07291410'";1;"Hopeamalmit ja -rikasteet" "'07291420'";1;"Muut jalometallimalmit ja -rikasteet (pois lukien hopeamalmit ja -rikasteet)" "'07291510'";1;"Lyijymalmit ja -rikasteet" "'07291520'";1;"Sinkkimalmit ja -rikasteet" "'07291530'";1;"Tinamalmit ja -rikasteet" "'07291905'";1;"Kobolttimalmit ja -rikasteet" "'07291910'";1;"Kromimalmit ja -rikasteet" "'07291915'";1;"Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta" "'07291920'";1;"Volframimalmit ja -rikasteet" "'07291925'";1;"Molybdeenimalmit ja -rikasteet, pasutetut" "'07291926'";1;"Molybdeenimalmit ja -rikasteet, muut kuin pasutetut" "'07291930'";1;"Titaanimalmit ja -rikasteet" "'07291935'";1;"Zirkoniummalmit ja -rikasteet" "'07291940'";1;"Niobium-, tantaali- ja vanadiinimalmit ja -rikasteet" "'07291945'";1;"Antimonimalmit ja -rikasteet" "'07291990'";1;"Muut malmit ja rikasteet, muualle luokittelemattomat" "'08111133'";1;"Marmori ja travertiini, raaka tai karkeasti lohkottu" "'08111136'";1;"Marmori ja travertiini, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi" "'08111150'";1;"Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5" "'08111220'";1;"Kvartsiitti, raaka, karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu" "'08111233'";1;"Graniitti, raaka tai karkeasti lohkottu" "'08111236'";1;"Graniitti, pelkästään leikattu suorakaiteen (tai neliön) muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi" "'08111250'";1;"Hiekkakivi" "'08111260'";1;"Muu muistomerkki- ja rakennuskivi" "'08112030'";1;"Kipsikivi ja anhydriitti" "'08112050'";1;"Kalkkikivet, joita käytetään kalkin tai sementin valmistukseen (pois lukien täytekiveksi tarkoitettu kalkkikivi ja kalkkipitoinen mittakivi)" "'08113010'";1;"Liitu" "'08113030'";1;"Dolomiitti, raaka, karkeasti lohkottu taikka pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi (pois lukien kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti, agglomeroitu dolomiitti sekä murskattu tai rouhittu dolomiitti, jota käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämisessä, rautatien rakentamisessa tai muuten täytekivenä)" "'08114000'";1;"Liuskekivi, raaka, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi" "'08121150'";1;"Silikahiekka (kvartsihiekka ja teollisuushiekka)" "'08121190'";1;"Hiekka, kuten savipitoinen hiekka, kaoliinipitoinen hiekka ja maasälpähiekka (pois lukien kvartsihiekka tai metallipitoinen hiekka)" "'08121210'";1;"Sora ja pikkukivi, jota käytetään betonin täyteaineena, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä; mukulakivi ja piikivi" "'08121235'";1;"Kalkkikivet ja dolomiitti, murskatut tai rouhitut" "'08121240'";1;"Muu murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä (pois lukien pikkukivi, sora, mukulakivi, piikivi, kalkkikivi ja dolomiitti)" "'08121250'";1;"Marmorirouheet, -sirut ja -jauheet" "'08121290'";1;"Rouheet, sirut ja jauheet travertiinista, Belgian marmorista (eli Belgian graniitista), graniitista, porfyyristä, basaltista, hiekkakivestä tai muusta muistomerkki- ja rakennuskivestä" "'08121300'";1;"Kuonan ja sen kaltaisten teollisuusjätteiden seokset, riippumatta siitä sisältävätkö ne pikkukiviä, soraa, mukulakiveä tai piikiveä, rakennuskäyttöön" "'08122140'";1;"Kaoliini, kalsinoimaton" "'08122160'";1;"Kaoliinipitoiset savet (kokkare ja muovailtava savi)" "'08122210'";1;"Bentoniitti" "'08122230'";1;"Tulenkestävä savi" "'08122255'";1;"Muut savet" "'08122260'";1;"Andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti" "'08122270'";1;"Mulliitti" "'08122280'";1;"Samotti ja dinasmaa" "'08911100'";1;"Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu" "'08911220'";1;"Pasuttamattomat rautapyriitit" "'08911230'";1;"Raaka rikki ja puhdistamaton rikki (myös regeneroitu rikki)" "'08911900'";1;"Muut kemialliset ja lannoitemineraalit" "'0892100000'";1;"Turve" "'08931000'";1;"Suola (mukaan lukien denaturoitu suola, pois lukien ihmisravinnoksi soveltuva suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä" "'08991000'";1;"Luonnonbitumi ja -asfaltti; luonnonasfaltiitit ja asfalttikivi" "'08992110'";1;"Timantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut" "'08992120'";1;"Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut" "'08992210'";1;"Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt" "'08992220'";1;"Hohkakivi" "'08992230'";1;"Smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet, myös lämpökäsitellyt" "'08992900'";1;"Muut mineraalit" "'0990190000'";1;"Kaivostoimintaa ja louhintaa avustavat palvelut" "'10111140'";1;"Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot" "'10111190'";1;"Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: palat" "'10111230'";1;"Sianliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta)" "'10111250'";1;"Sianliha, tuore tai jäähdytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta)" "'10111290'";1;"Sianliha, tuore tai jäähdytetty (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta, paitsi ruhot, puoliruhot, kinkku, lapa ja niiden luulliset palat)" "'10111300'";1;"Karitsan- ja lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja palat" "'10111400'";1;"Vuohenliha, tuore tai jäähdytetty" "'10111500'";1;"Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, tuore tai jäähdytetty" "'10112000'";1;"Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt" "'10113100'";1;"Naudanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot, neljännesruhot ja palat" "'10113230'";1;"Sianliha, jäädytetty: ruhot ja puoliruhot" "'10113250'";1;"Sianliha, jäädytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset" "'10113290'";1;"Sianliha, jäädytetty: (pois lukien ruhot, puoliruhot, kinkku, lapa ja niiden luulliset palat)" "'10113300'";1;"Karitsan- ja lampaanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot ja palat" "'10113400'";1;"Vuohenliha, jäädytetty" "'10113500'";1;"Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, jäädytetty" "'10113910'";1;"Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, jäädytetyt" "'10113930'";1;"Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty liha ja muut syötävät eläimenosat (mukaan lukien kanin tai jäniksen taikka muun riistan liha ja muut syötävät eläimenosat; paitsi sammakonreidet sekä siipikarjan, nauta- ja hevoseläinten, sian-, lampaan- ja vuohenliha ja muut syötävät eläimenosat)" "'10114100'";1;"Rasvavilla, jota ei ole keritty eikä kammattu (mukaan lukien elo- tai vuotavillana pesty villa), (pois lukien keritty villa)" "'10114200'";1;"Nauta- tai hevoseläinten raakavuodat ja -nahat, kokonaiset (pois lukien HS-nimikkeeseen 4101 90 liittyvät)" "'10114300'";1;"Muut nauta- ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat" "'10114400'";1;"Lampaan ja karitsan raakanahat" "'10114500'";1;"Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai säilötyt, mutta ei parkitut" "'10115040'";1;"Siansilava ilman lihaskudosta, tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu, suolavedessä tai savustettu (pois lukien renderoitu)" "'10115060'";1;"Sianihra (laardi) ja muu sianrasva, renderoitu" "'10115070'";1;"Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva: raaka tai renderoitu" "'10116030'";1;"Eläinten (pois lukien kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina" "'10116090'";1;"Muut eläintuotteet, ihmisravinnoksi soveltumattomat (pois lukien kala, suolet, rakot ja vatsat)" "'10121010'";1;"Kana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty" "'10121020'";1;"Kalkkuna, kokonainen: tuore tai jäähdytetty" "'10121030'";1;"Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty" "'10121050'";1;"Kana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty" "'10121060'";1;"Kalkkuna, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty" "'10121070'";1;"Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty" "'10122013'";1;"Kana, kokonainen: jäädytetty" "'10122015'";1;"Kalkkuna, kokonainen: jäädytetty" "'10122017'";1;"Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: jäädytetty" "'10122053'";1;"Kana, paloiteltu: jäädytetty" "'10122055'";1;"Kalkkuna, paloiteltu: jäädytetty" "'10122057'";1;"Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: jäädytetty" "'10123000'";1;"Siipikarjanrasva" "'10124000'";1;"Syötävät siipikarjan osat" "'10125000'";1;"Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat, valmistetut" "'10131120'";1;"Siankinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut" "'10131150'";1;"Sian kylki ja sen palat: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut" "'10131180'";1;"Muu sianliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu (mukaan lukien pekoni, ¾-ruhon kylki- tai keskiosat, etuosat, kyljysrivi ja niistä leikatut osat, paitsi kinkku, lapa ja niiden luulliset palat, kylki ja sen palat)" "'10131200'";1;"Naudanliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu" "'10131300'";1;"Muu liha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu jauho ja jauhe (pois lukien sian-, naudan ja vasikanliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu)" "'10131430'";1;"Maksasta valmistetut makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (pois lukien valmisruoat)" "'10131460'";1;"Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (pois lukien maksasta valmistetut makkarat ja valmisruoat)" "'10131505'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu hanhen- tai ankanmaksasta (pois lukien makkarat ja valmisruoat)" "'10131515'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu muiden eläinten maksasta (pois lukien makkarat ja valmisruoat)" "'10131525'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kalkkunan lihasta tai muista osista (pois lukien makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat)" "'10131535'";1;"Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu siipikarjan lihasta (pois lukien makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat)" "'10131545'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: kinkku ja sen palat (pois lukien valmisruoat)" "'10131555'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: lapa ja sen palat (pois lukien valmisruoat)" "'10131565'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kesyn sian lihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet, ja joissa on vähemmän kuin 40 prosenttia lihaa tai muita eläimenosia ja rasvaa lajista riippumatta (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)" "'10131575'";1;"Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)" "'10131585'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu naudan lihasta tai muista osista (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)" "'10131595'";1;"Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, myös verestä (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)" "'10131600'";1;"Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pelletit); eläinrasvan sulatusjätteet" "'10139100'";1;"Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut lihavalmisteiden tuotantoa varten" "'10201110'";1;"Kalafileet ja muu kalanliha (mukaan lukien hainevät), tuoreet tai jäähdytetyt, myös murskeena tai jauhettuna" "'10201200'";1;"Kalan maksa, mäti ja maiti: tuore tai jäähdytetty" "'10201330'";1;"Suolaisen veden kala: kokonainen: jäädytetty" "'10201360'";1;"Makean veden kala: kokonainen: jäädytetty" "'10201400'";1;"Kalafileet, jäädytetyt" "'10201510'";1;"Kalanliha (pois lukien fileet ja surimi), jäädytetty, myös murskeena tai jauhettuna" "'10201520'";1;"Raaka surimi, jäädytetty" "'10201600'";1;"Kalan maksa, mäti ja maiti: jäädytetty" "'10202100'";1;"Kalafileet: kuivatut, suolatut tai suolavedessä, paitsi savustetut" "'10202250'";1;"Kalan maksa, mäti ja maiti, evät, päät, pyrstöt, vatsa ja muut syötävät osat, kuivattu, savustettu, suolattu tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit" "'10202350'";1;"Kala, kuivattu, suolattu tai suolaamaton, suolattu muttei kuivattu taikka suolavedessä oleva (pois lukien fileet, savukala, päät, pyrstöt ja vatsa)" "'10202425'";1;"Savustettu tyynenmerenlohi, merilohi ja tonavanjokilohi (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt tai vatsa)" "'10202455'";1;"Savustettu silli ja silakka (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt tai vatsa)" "'10202470'";1;"Savustetut taimenet (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt ja vatsa)" "'10202475'";1;"Savustettu kala (pois lukien sillit ja silakat, taimenet, tyynenmerenlohet, merilohet, tonavanjokilohet)" "'10202510'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kokonaisesta tai paloitellusta lohesta (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)" "'10202520'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kokonaisesta tai paloitellusta sillistä ja silakasta, (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)" "'10202530'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardiineista, Sardinella-suvun kaloista ja kilohailista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)" "'10202540'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu tonnikalasta, boniitista ja sardoista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)" "'10202550'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu makrillista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)" "'10202560'";1;"Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardellista (aidosta anjoviksesta), kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)" "'10202570'";1;"Kalafileet, taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös kalapuikot (pois lukien valmisruoat)" "'10202580'";1;"Muut kalavalmisteet ja -säilykkeet, joissa kala kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)" "'10202590'";1;"Kalavalmisteet ja -säilykkeet (pois lukien kala kokonaisena tai paloiteltuna ja valmisruoat)" "'10202630'";1;"Kaviaari (sammen mäti)" "'10202660'";1;"Kaviaarinkorvikkeet" "'10203100'";1;"Äyriäiset, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat" "'10203250'";1;"Nilviäiset (kampasimpukat, sinisimpukat, seepiat, kalmarit ja meritursaat), jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä" "'10203350'";1;"Muut vedessä elävät selkärangattomat (raitavenussimpukat, meduusat jne.), jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä" "'10203400'";1;"Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat ja merilevät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt" "'10204100'";1;"Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja pelletit" "'10204200'";1;"Muut syötäväksi kelpaamattomat kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista tai merilevistä saadut tuotteet (mukaan lukien kalajätteet, pois lukien valaanhetulat ja -hetulaharjat, koralli tai sen kaltaiset aineet, kuoret tai selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut pesusienet)" "'10311110'";1;"Jäädytetyt perunat, kypsentämättömät, keitetyt tai höyrytetyt" "'10311130'";1;"Jäädytetyt perunat, valmistetut tai säilötyt (mukaan lukien kokonaan tai osittain öljyssä kypsennetyt ja sen jälkeen jäädytetyt perunat, pois lukien etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat)" "'10311200'";1;"Kuivatut perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut" "'10311300'";1;"Kuivattu peruna hienona ja karkeana jauhona, hiutaleina, jyväsinä ja pelletteinä" "'10311430'";1;"Valmistetut tai säilötyt perunat, hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina (pois lukien pakastetut perunat, perunalastut, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat)" "'10311460'";1;"Valmistetut tai säilötyt perunat, myös perunalastut (pois lukien pakastetut, kuivatut, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat hienona tai karkeana jauhona tai hiutaleina)" "'10321100'";1;"Tomaattimehu" "'10321210'";1;"Tiivistämätön appelsiinimehu, jäädytetty" "'10321220'";1;"Tiivistämätön appelsiinimehu (pois lukien jäädytetty)" "'10321230'";1;"Appelsiinimehu, muualle luokittelematon" "'10321300'";1;"Greippi- ja pomelomehu" "'10321400'";1;"Ananasmehu" "'10321500'";1;"Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu)" "'10321600'";1;"Omenamehu" "'10321700'";1;"Hedelmä- ja kasvismehujen seokset" "'10321910'";1;"Tiivistämätön yhden sitrushedelmän mehu (pois lukien appelsiini-, greippi- ja pomelomehu)" "'10321920'";1;"Tiivistämätön yhden hedelmän, marjan tai kasviksen mehu, käymätön, ilman lisättyä alkoholia (pois lukien appelsiini-, greippi-, pomelo-, ananas-, tomaatti-, rypäle- ja omenamehut)" "'10321930'";1;"Muut hedelmä- ja kasvismehut, muualle luokittelemattomat" "'10391100'";1;"Jäädytetyt kasvikset ja kasvisseokset, kypsentämättömät, höyrytetyt tai vedessä keitetyt (pois lukien perunat)" "'10391200'";1;"Kasvikset, väliaikaisesti rikkidioksidikaasulla, suolavedellä, rikkihapoke- tai muulla säilöntäliuoksella säilötyt, eivät sovellu välittömään kulutukseen" "'10391330'";1;"Kuivatut sipulit, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut" "'10391350'";1;"Kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit), paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut" "'10391390'";1;"Kuivatut kasvikset (pois lukien perunat, sipulit, sienet ja multasienet (tryffelit)) ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut" "'10391500'";1;"Pavut, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, pois lukien valmiit kasvisruoat" "'10391600'";1;"Herneet, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, pois lukien valmiit kasvisruoat" "'10391710'";1;"Säilötyt tomaatit, kokonaiset tai paloitellut (pois lukien valmiit kasvisruoat tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt tomaatit)" "'10391721'";1;"Tomaattisose ja -pyree, tiivistämätön" "'10391725'";1;"Tomaattisose ja -pyree, tiivistetty" "'10391730'";1;"Valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit) (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit))" "'10391740'";1;"Jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset (pois lukien valmiit kasvisruoat, kypsentämättömät tai höyryttämällä tai vedessä keittämällä kypsennetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt jäädytetyt kasvikset tai kasvissekoitukset)" "'10391750'";1;"Säilötty hapankaali (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty hapankaali)" "'10391760'";1;"Säilötty parsa (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty parsa)" "'10391770'";1;"Valmistetut tai säilötyt oliivit (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt oliivit)" "'10391780'";1;"Valmistettu tai säilötty makea- eli sokerimaissi (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty makea- eli sokerimaissi)" "'10391790'";1;"Kasvikset ja kasvissekoitukset, muualle luokittelemattomat (pois lukien valmiit kasvisruoat tai jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset)" "'10391800'";1;"Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset (pois lukien perunat), hedelmät, marjat, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat" "'10392100'";1;"Jäädytetyt hedelmät, marjat ja pähkinät, kypsentämättömät tai vedessä tai höyryssä kypsennetyt" "'10392230'";1;"Sitrushedelmistä valmistetut hillot, marmelaatit, hyytelöt, soseet ja tahnat, keitetyt valmisteet (pois lukien homogenoidut valmisteet)" "'10392290'";1;"Hillot, marmelaatit, hyytelöt, hedelmistä, marjoista tai pähkinöistä valmistetut soseet ja tahnat, keitetyt valmisteet (pois lukien sitrushedelmät, homogenoidut valmisteet)" "'10392330'";1;"Maapähkinät, valmistetut tai säilötyt (mukaan lukien maapähkinävoi; pois lukien etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt, soseet ja tahnat)" "'10392390'";1;"Pähkinät, valmistetut tai säilötyt (pois lukien maapähkinät), sekä muut siemenet ja sekoitukset (pois lukien etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt, soseet ja tahnat, säilötty sokerin avulla)" "'10392410'";1;"Sitrushedelmien ja melonin kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä" "'10392430'";1;"Muut hedelmät, marjat ja pähkinät, väliaikaisesti rikkidioksidikaasulla, suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta välittömään kulutukseen soveltumattomina" "'10392500'";1;"Maapähkinät ja pähkinät, kuoritut, ja auringonkukansiemenet, kuoritut" "'10392910'";1;"Rusinat (kuivatut viinirypäleet)" "'10392930'";1;"Kuivatut hedelmät ja marjat (pois lukien viinirypäleet), kuivattujen pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien tai marjojen seokset" "'10392950'";1;"Valmistetut tai säilötyt hedelmät ja marjat, muualle luokittelemattomat (pois lukien mysli)" "'10393000'";1;"Kasvialkuperää olevat sivutuotteet ja jätteet eläinten ruokintaan, muualle luokittelemattomat" "'10399100'";1;"Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut (tiivistäminen ym.) hedelmien ja kasvisten säilöntää varten" "'10411100'";1;"Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy (pois lukien emulgoidut, sekoitetut tai muutoin valmistetut)" "'10411200'";1;"Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10411900'";1;"Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10412110'";1;"Raaka maapähkinäöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnettu)" "'10412210'";1;"Neitsytoliiviöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnettu)" "'10412220'";1;"Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, raa’at (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (pois lukien neitsytoliiviöljy ja kemiallisesti muunnetut öljyt)" "'10412300'";1;"Raaka auringonkukka-, safloriöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10412410'";1;"Raaka rapsi-, rypsi-, ja sinappiöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10412510'";1;"Raaka palmuöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10412910'";1;"Muut kasviöljyt, raa''at (pois lukien kemiallisesti muunnetut öljyt)" "'10413000'";1;"Puuvillalintterit" "'10414130'";1;"Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet" "'10414150'";1;"Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet auringonkukansiemenistä" "'10414170'";1;"Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet rapsin- tai rypsinsiemenistä" "'10414190'";1;"Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet muista kasvinsiemenistä (mukaan lukien puuvillansiemen, pellavansiemen, kookospähkinä, kopra, palmunpähkinä tai -ydin; pois lukien soijapapu, auringonkukan-, rapsin- tai rypsinsiemenet)" "'10414200'";1;"Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot (pois lukien sinappijauho)" "'10415100'";1;"Puhdistettu soijaöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415200'";1;"Puhdistettu maapähkinäöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415310'";1;"Puhdistettu oliiviöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415330'";1;"Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (pois lukien raa’at öljyt, neitsytoliiviöljy tai kemiallisesti muunnetut öljyt)" "'10415400'";1;"Puhdistettu auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415500'";1;"Puhdistettu pellavaöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415600'";1;"Puhdistettu rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415700'";1;"Puhdistettu palmuöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415800'";1;"Puhdistettu kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10415900'";1;"Muut öljyt ja niiden jakeet, puhdistetut, pois lukien kemiallisesti muunnetut; kasvirasvat ja muut kasviöljyt (pois lukien maissiöljy) ja niiden jakeet, muualle luokittelemattomat, puhdistetut, pois lukien kemiallisesti muunnetut" "'10416030'";1;"Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, mutta ei enempää valmistetut (mukaan lukien puhdistetut)" "'10416050'";1;"Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, mutta ei enempää valmistetut (mukaan lukien puhdistetut)" "'10417100'";1;"Kasvivahat (mukaan lukien puhdistetut) (pois lukien triglyseridit)" "'10417200'";1;"Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätetuotteet" "'10421030'";1;"Margariini ja vähärasvaiset levitteet (pois lukien nestemäinen margariini)" "'10421050'";1;"Muut syötävät rasva- ja öljyvalmisteet, myös nestemäinen margariini" "'10511133'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l" "'10511137'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l" "'10511142'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l" "'10511148'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l" "'10511210'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 21 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l" "'10511220'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 21 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l" "'10511230'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l" "'10511240'";1;"Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l" "'10512130'";1;"Rasvaton maitojauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2,5 kg" "'10512160'";1;"Rasvaton maitojauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2,5 kg" "'10512230'";1;"Täysmaitojauhe tai täysrasvainen kermajauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2,5 kg" "'10512260'";1;"Täysmaitojauhe tai täysrasvainen kermajauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2,5 kg" "'10513030'";1;"Voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia" "'10513050'";1;"Voi, rasvapitoisuus suurempi kuin 85 painoprosenttia, sekä muut maidosta saadut rasvat ja öljyt (pois lukien maitorasvalevitteet, joiden rasvapitoisuus pienempi kuin 80 painoprosenttia)" "'10513070'";1;"Maitorasvalevitteet, rasvapitoisuus pienempi kuin 80 painoprosenttia" "'10514030'";1;"Kypsyttämätön juusto (tuorejuusto) (mukaan lukien herajuusto ja juustoaine )" "'10514050'";1;"Juustoraaste ja juustojauhe, homejuusto sekä muu juusto, ei sulatejuusto (pois lukien tuorejuusto, herajuusto ja juustoaine)" "'10514070'";1;"Sulatejuusto (pois lukien juustoraaste ja -jauhe)" "'10515104'";1;"Tiivistetty maito, makeuttamaton" "'10515108'";1;"Tiivistetty maito, makeutettu" "'10515241'";1;"Juoksetettu maito, kerma, jugurtti ja muu hapatettu tuote" "'10515245'";1;"Maustettu nestemäinen jugurtti tai hapatettu maito (juoksetettu maito, kerma, jugurtti ja muu hapatettu tuote, joka on maustettu tai johon on lisätty hedelmiä, pähkinöitä tai kaakaojauhetta)" "'10515263'";1;"Piimä jauheena" "'10515265'";1;"Piimä" "'10515300'";1;"Kaseiini ja kaseinaatti" "'10515400'";1;"Laktoosi ja laktoosisiirappi (mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi)" "'10515530'";1;"Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, tiivistetty tai tiivistämätön, lisättyä makeutusainetta sisältävä tai sisältämätön" "'10515560'";1;"Hera ja modifioitu hera, nestemäisenä tai herasiirappina, tiivistetty tai tiivistämätön, lisättyä makeutusainetta sisältävä tai sisältämätön" "'10515600'";1;"Maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, muualle luokittelemattomat" "'10521000'";1;"Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet (mukaan lukien sorbetit ja tikkujäätelöt) (pois lukien sekoitukset ja jäätelöpohjat)" "'10611100'";1;"Esikuorittu (ruskea) riisi" "'10611230'";1;"Riisi, osittain tai kokonaan hiottu (valkaistu), myös kiillotettu tai lasitettu" "'10611250'";1;"Murtoriisi" "'10612100'";1;"Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista" "'10612200'";1;"Muut hienot viljajauhot (pois lukien vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista)" "'10612300'";1;"Kuivatuista herneistä, pavuista, linsseistä, saagosta, maniokista, arrow- ja salepjuurista, maa-artisokasta, bataateista ja niiden kaltaisista juurista ja mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot; syötävistä hedelmistä ja pähkinöistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe" "'10612400'";1;"Seokset ja taikinat leivän, kakkujen, leivonnaisten, näkkileivän, keksien, pikkuleipien, vohveleiden, korppujen, paahdetun leivän ja niiden kaltaisten paahdettujen tuotteiden sekä ym. leipomatuotteiden valmistukseen" "'10613133'";1;"Rouhe ja karkea jauho durumvehnästä" "'10613135'";1;"Rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä ja speltistä" "'10613230'";1;"Rouheet ja karkeat jauhot kaurasta, maissista, riisistä, rukiista, ohrasta ja muusta viljasta (pois lukien vehnä)" "'10613240'";1;"Rakeistettu vehnä" "'10613250'";1;"Rakeistettu kaura, maissi, riisi, ruis, ohra ja muu vilja (pois lukien vehnä)" "'10613333'";1;"Valssatut, hiutaleiksi valmistetut, kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut viljanjyvät (pois lukien riisi)" "'10613335'";1;"Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut (pois lukien riisi)" "'10613351'";1;"Mysli-tyyppiset valmisteet, jotka pohjautuvat paahtamattomiin viljahiutaleisiin" "'10613353'";1;"Muut viljasta ja viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet" "'10613355'";1;"Esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja jyvinä tai jyväsinä (pois lukien maissi)" "'10614010'";1;"Maissista valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet" "'10614030'";1;"Riisistä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet" "'10614050'";1;"Vehnästä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet" "'10614090'";1;"Leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, valmistetut muusta viljasta (pois lukien maissi, riisi, vehnä)" "'10621111'";1;"Vehnätärkkelys" "'10621113'";1;"Maissitärkkelys" "'10621115'";1;"Perunatärkkelys" "'10621119'";1;"Tärkkelys (mukaan lukien riisi, maniokki, arrowjuuri ja saagoydin) (pois lukien vehnä, maissi ja peruna)" "'10621130'";1;"Inuliini" "'10621150'";1;"Vehnägluteeni (pois lukien vehnägluteeni, joka valmistettu käytettäväksi liimana tai lasitteena tai käsittelyaineena tekstiiliteollisuudessa)" "'10621170'";1;"Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (mukaan lukien esteröity tai eetteröity, liukoinen tärkkelys, esihyytelöity tai lämpökäsittelyllä esiliisteröity tärkkelys, dialdehyditärkkelys, formaldehydillä tai epikloorihydriinillä käsitelty tärkkelys)" "'10621200'";1;"Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa" "'10621310'";1;"Glukoosi ja glukoosisiirappi (pois lukien lisätyt aromi- tai väriaineet)" "'10621320'";1;"Kemiallisesti puhdas kiinteä fruktoosi; fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta; isoglukoosi, pois lukien aromi- tai väriaineita sisältävät" "'10621330'";1;"Maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi (pois lukien aromi- tai väriaineita sisältävät)" "'10621390'";1;"Muut sokerit (mukaan lukien inverttisokeri), muualle luokittelemattomat" "'10621430'";1;"Raaka maissiöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10621460'";1;"Puhdistettu maissiöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)" "'10622000'";1;"Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet" "'10711100'";1;"Tuore leipä, jossa kuiva-aineiden painosta enintään 5 prosenttia sokereita ja enintään 5 prosenttia rasvaa (pois lukien lisättyä hunajaa, munia, juustoa tai hedelmiä sisältävät)" "'10711200'";1;"Kakut ja leivokset; muut leipomatuotteet, lisättyä makeutusainetta sisältävät" "'10721130'";1;"Näkkileipä" "'10721150'";1;"Korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet" "'10721230'";1;"Maustekakut ja niiden kaltaiset tuotteet" "'10721253'";1;"Makeat keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt" "'10721255'";1;"Makeat keksit ja pikkuleivät (mukaan lukien täytekeksit; pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt)" "'10721257'";1;"Vohvelit ja vohvelikeksit, joissa valmiin tuotteen vesipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (pois lukien jäätelövohvelit, täytekeksit ja muut vastaavat tuotteet)" "'10721259'";1;"Vohvelit ja vohvelikeksit (mukaan lukien suolaiset) (pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt)" "'10721910'";1;"Matzos (happamaton leipä)" "'10721920'";1;"Ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jotka soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet" "'10721940'";1;"Keksit (pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt, makeat keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit)" "'10721950'";1;"Puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut" "'10721990'";1;"Leipomotuotteet, joihin ei ole lisätty makeutusaineita (mukaan lukien ohukaiset, pannukakut, piiraat, pizzat; pois lukien voileivät, näkkileivät, vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdetut, maustetut tai suolatut puristetut tai paisutetut tuotteet)" "'10731130'";1;"Kypsentämättömät munaa sisältävät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty tai muuten valmistettu" "'10731150'";1;"Kypsentämättömät makaronivalmisteet (pois lukien kananmunaa sisältävät, täytetyt tai muuten valmistetut)" "'10731200'";1;"Couscous (kuskus)" "'10811100'";1;"Raaka ruoko- tai juurikassokeri, jähmeä, ei sisällä lisättyjä maku- tai väriaineita" "'10811230'";1;"Ruoko- tai juurikassokerista valmistettu puhdistettu valkoinen sokeri, kiinteässä muodossa" "'10811290'";1;"Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, jähmeässä muodossa (pois lukien valkoinen sokeri)" "'10811300'";1;"Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, jossa lisättyä maku- tai väriainetta; vaahterasokeri ja vaahterasiirappi" "'10811430'";1;"Ruokosokerimelassi" "'10811450'";1;"Melassi, sokerin erottamisessa tai puhdistamisessa syntyvä (pois lukien ruokosokerimelassi)" "'10812000'";1;"Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet (mukaan lukien saitossa syntyvä suodinsakka ja suodatusjäte)" "'10821100'";1;"Kaakaomassa (pois lukien lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä)" "'10821200'";1;"Kaakaovoi, -rasva ja -öljy" "'10821300'";1;"Kaakaojauhe, ei sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta" "'10821400'";1;"Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä" "'10822130'";1;"Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, yli 2 kg:n painoisina levyinä, tankoina tai patukoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astiassa tai muussa tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa mitattu nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita" "'10822150'";1;"Tyhjökuivattu sokerin, maidon ja kaakaon seos ("chocolate milk crumb"), jossa vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa" "'10822170'";1;"Suklaan makuinen kuorrutus, jossa vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa" "'10822190'";1;"Elintarvikevalmisteet, joissa alle 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa (pois lukien suklaan makuinen kuorrutus, tyhjökuivattu sokerin, maidon ja kaakaon seos ("chocolate milk crumb"))" "'10822233'";1;"Täytetyt suklaavalmisteet levyinä, tankoina tai patukoina (mukaan lukien kermalla, liköörillä tai hedelmä- tai marjatahnalla täytetyt; pois lukien suklaakeksit)" "'10822235'";1;"Suklaa levyinä, tankoina tai patukoina, lisätty viljaa, hedelmiä, marjoja tai pähkinöitä (pois lukien täytetyt suklaavalmisteet, suklaakeksit)" "'10822239'";1;"Suklaa levyinä, tankoina tai patukoina (pois lukien täytetyt suklaavalmisteet, lisättyjä viljoja, hedelmiä tai pähkinöitä sisältävät, suklaakeksit)" "'10822243'";1;"Suklaavalmisteet (mukaan lukien konvehdit), jotka sisältävät alkoholia (pois lukien suklaalevyt, -tangot ja -patukat)" "'10822245'";1;"Suklaavalmisteet (pois lukien alkoholia sisältävät, suklaalevyt, -tangot ja -patukat)" "'10822253'";1;"Suklaamakeiset, täytetyt (pois lukien suklaalevyt, -tangot ja -patukat, suklaakeksit)" "'10822255'";1;"Suklaamakeiset (pois lukien täytetyt, suklaalevyt, -tangot ja -patukat, suklaakeksit)" "'10822260'";1;"Sokerimakeiset ja niiden korvikkeet, jotka sisältävät kaakaota (mukaan lukien suklaanougat) (pois lukien valkoinen suklaa)" "'10822270'";1;"Suklaalevitteet" "'10822280'";1;"Kaakaota sisältävät valmisteet, joita käytetään juomien valmistukseen" "'10822290'";1;"Kaakaota sisältävät valmisteet (pois lukien kaakaomassa, -voi, -jauhe, levyt, tangot, patukat, nesteet, tahnat, jauheet, rakeet tai niiden kaltaiset muut valmistemuodot, pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, juomien valmistukseen, suklaalevitteet)" "'10822310'";1;"Purukumi" "'10822320'";1;"Lakritsikiekot, -levyt, -tangot ja -pastillit, sakkaroosipitoisuus yli 10 painoprosenttia, ei sisällä muita aineita" "'10822330'";1;"Valkosuklaa" "'10822353'";1;"Sokerileipomotuotteet, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (mukaan lukien marsipaani, fondantti, nougat ja mantelimassat)" "'10822355'";1;"Kurkkupastillit ja yskänkaramellit, jotka koostuvat pääasiassa sokereista ja makuaineista (pois lukien makuaineita sisältävät pastillit ja karamellit, joilla lääkinnällisiä ominaisuuksia)" "'10822363'";1;"Sokerikuorrutetut tuotteet (mukaan lukien sokeroidut mantelit)" "'10822365'";1;"Kumi- ja hyytelömäiset sokerimakeiset (pois lukien purukumi)" "'10822373'";1;"Keitetyt makeiset" "'10822375'";1;"Toffeet, karamellit ja niiden kaltaiset makeiset" "'10822383'";1;"Sokerimakeistabletit, jotka on valmistettu puristamalla (mukaan lukien pastillit)" "'10822390'";1;"Sokerimakeiset, muualle luokittelemattomat" "'10822400'";1;"Sokerilla valellut, lasitetut tai kandeeratut hedelmät, marjat, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat" "'10831130'";1;"Kofeiiniton kahvi, paahtamaton" "'10831150'";1;"Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen" "'10831170'";1;"Paahdettu kahvi, kofeiiniton" "'10831210'";1;"Kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet" "'10831240'";1;"Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet" "'10831270'";1;"Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet" "'10831300'";1;"Tee, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö enintään 3 kg" "'10831400'";1;"Tee- ja mateuutteet, -esanssit ja tiivisteet sekä näihin taikka vihreään teehen tai mateen perustuvat valmisteet" "'10831500'";1;"Yrttihaudenesteet" "'10841130'";1;"Viinietikka" "'10841190'";1;"Viinietikka ja viinietikan korvikkeet (pois lukien viinistä valmistetut)" "'10841210'";1;"Soijakastike" "'10841230'";1;"Tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet" "'10841253'";1;"Sinappijauhe" "'10841255'";1;"Valmistettu sinappi" "'10841270'";1;"Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset (pois lukien soijakastike, tomaattiketsuppi, muut tomaattikastikkeet, sinappijauhe ja valmistettu sinappi)" "'1084210000'";1;"Pippuri (piper spp.), jalostettu" "'1084220000'";1;"Maustepaprika ja paprika, kuiva (capsicum spp.), jalostettu" "'1084230000'";1;"Jalostetut mausteet, pois lukien pippuri, maustepaprika ja paprika" "'10843000'";1;"Ihmisravinnoksi soveltuva suola" "'10851100'";1;"Einekset ja valmisruoat, lihaan, muihin eläimenosiin tai vereen perustuvat" "'10851200'";1;"Einekset ja valmisruoat, kalaan, äyriäisiin ja nilviäisiin perustuvat" "'10851300'";1;"Einekset ja valmisruoat, kasviksiin perustuvat" "'10851410'";1;"Kypsennetyt tai kypsentämättömät makaronivalmisteet, jotka on täytetty lihalla, kalalla, juustolla tai muilla aineilla missä tahansa mittasuhteessa" "'10851430'";1;"Kuivatut, kuivaamattomat ja pakastetut makaronit ja makaronituotteet (mukaan lukien valmisateriat) (pois lukien kypsentämätön makaroni, täytemakaroni)" "'10851910'";1;"Muut einekset ja valmisruoat, mukaan lukien pakastepitsat, pois lukien tuorepitsat" "'10861010'";1;"Homogenoidut valmisteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset lihatuotteet; elintarvikevalmisteet, jotka perustuvat näihin tuotteisiin)" "'10861030'";1;"Homogenoidut kasvikset (pois lukien jäädytetyt, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt)" "'10861050'";1;"Homogenoidut hillot, hedelmä- ja marjahyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinätahnat" "'10861060'";1;"Homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet pikkulasten ruokia tai erityisruokavaliovalmisteita varten, enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa" "'10861070'";1;"Pikkulapsille tarkoitetut elintarvikevalmisteet vähittäismyyntipakkauksissa (pois lukien homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet)" "'10891100'";1;"Keitot ja liemet ja valmisteet niitä varten" "'10891230'";1;"Munatuotteet, tuoreet, kuivatut, höyryttämällä tai vedessä keittämällä kypsennetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt (pois lukien albumiini, kuoressa)" "'10891250'";1;"Muna-albumiini" "'10891334'";1;"Leivontahiiva" "'10891339'";1;"Elävä eli aktiivinen hiiva (pois lukien leivontahiiva)" "'10891350'";1;"Kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit" "'10891370'";1;"Valmistetut leivinjauheet" "'10891400'";1;"Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut" "'10891600'";1;"Pilaantuvat elintarvikkeet, mukaan lukien voileivät ja tuorepizza" "'10891700'";1;"Ravintolisät (ravintoaineiden saantia varten ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet)" "'10891910'";1;"Karamelli" "'10891925'";1;"Mallasuute" "'10891930'";1;"Hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä jne. tehdyt elintarvikevalmisteet" "'10891935'";1;"Proteiinitiivisteet ja lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit" "'10891950'";1;"Muut muualle luokittelemattomat ravintovalmisteet" "'10911010'";1;"Esiseokset kotieläinten rehuun" "'10911033'";1;"Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): sikojen" "'10911035'";1;"Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): karjan" "'10911037'";1;"Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): siipikarjan" "'10911039'";1;"Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): muualle luokittelemattomat" "'10912000'";1;"Sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit" "'10921030'";1;"Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa" "'10921060'";1;"Valmiste lemmikkieläinten ruokintaan (pois lukien koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa)" "'11011020'";1;"Alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä tislaamalla valmistetut (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11011030'";1;"Viskit (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11011040'";1;"Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo’osta saatuja tuotteita (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11011050'";1;"Gini ja genever (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11011063'";1;"Vodka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 prosenttia (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11011065'";1;"Hedelmistä ja marjoista tislaamalla valmistetut alkoholijuomat (pois lukien liköörit, gini ja genever, rypäleviini tai viininvalmistuksen puristusjätteistä valmistetut)" "'11011070'";1;"Puhtaat alkoholit (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11011080'";1;"Tislatut alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholijuomat (pois lukien rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä taikka hedelmistä tai marjoista tislaamalla valmistetut, viski, rommi, taffia, gini ja genever, vodka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 prosenttia, hedelmistä tai marjoista tislatut alkoholijuomat) (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11021130'";1;"Samppanja (tärkeää: ilman alkoholiveroa)" "'11021190'";1;"Kuohuviini, tuoreista rypäleistä valmistettu (pois lukien samppanja, ilman alkoholiveroa)" "'11021211'";1;"Valkoviinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN)" "'11021215'";1;"Viini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, hiilidioksidin aikaansaama paine nesteessä on vähintään 1 baari, mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna (pois lukien kuohuviini)" "'11021217'";1;"Laatuviini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, jolla suojattu alkuperänimitys (SAN), todellinen alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia (pois lukien valkoviini ja kuohuviini)" "'11021220'";1;"Viini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia (pois lukien kuohuviini ja viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN))" "'11021231'";1;"Portviini, madeira, sherry ja muu viini, jonka alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 %" "'11021250'";1;"Rypäleen puristemehu (ilman alkoholiveroa)" "'11031000'";1;"Käymisen avulla valmistetut juomat ja niiden sekoitukset (mukaan lukien alkoholittomat juomat, siideri, perry ja sima; pois lukien maltaista valmistettu olut, viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla)" "'11041000'";1;"Vermutti ja muut viinirypäleistä valmistetut maustetut viinit (ilman alkoholiveroa)" "'11051000'";1;"Maltaista valmistettu olut (pois lukien alkoholiton olut, olut, jossa enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia, alkoholivero)" "'11051010'";1;"Alkoholiton olut ja olut, jossa enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia" "'11052000'";1;"Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet (ilman alkoholiveroa)" "'11061030'";1;"Maltaat, paahtamattomat (ilman alkoholiveroa)" "'11061050'";1;"Paahdetut maltaat (pois lukien alkoholivero, lisäjalostetut tuotteet, kahvinkorvikkeeksi valmistetut paahdetut maltaat)" "'11071130'";1;"Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, makeuttamaton" "'11071150'";1;"Makeuttamaton ja maustamaton vesi; jää ja lumi (pois lukien kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi)" "'11071930'";1;"Vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, eli virvoitusjuomat (mukaan lukien kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi)" "'11071950'";1;"Alkoholittomat juomat, joissa ei ole maitorasvaa (pois lukien makeutetut ja makeuttamattomat kivennäisvedet, hiilihapotetut vedet ja maustetut vedet)" "'11071970'";1;"Alkoholittomat juomat, joissa on maitorasvaa" "'12001130'";1;"Sikarit ja pikkusikarit, jotka sisältävät tupakkaa tai tupakan ja tupakanvastikkeen sekoitusta (ilman tupakkaveroa)" "'12001150'";1;"Savukkeet, jotka sisältävät tupakkaa tai tupakan ja tupakanvastikkeen sekoitusta (ilman tupakkaveroa)" "'12001170'";1;"Sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, jotka sisältävät ainoastaan tupakanvastiketta (ilman tupakkaveroa)" "'12001200'";1;"Kuivatut, riivityt tupakanlehdet" "'12001930'";1;"Piippu- ja savuketupakka (ilman tupakkaveroa)" "'12001990'";1;"Valmistettu tupakka, uutteet ja esanssit, muu homogenoitu tai rekonstruoitu tupakka, muualle luokittelemattomat" "'13101000'";1;"Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet, mukaan lukien lanoliini" "'13102100'";1;"Raakasilkki (kiertämätön)" "'13102200'";1;"Villa, pesty tai karbonoitu, karstaamaton ja kampaamaton" "'13102300'";1;"Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet" "'13102400'";1;"Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (mukaan lukien kammattu irtovilla)" "'13102500'";1;"Puuvilla, karstattu tai kammattu" "'13102600'";1;"Juutti ja muut tekstiilikuidut (pois lukien pellava, hamppu ja rami), käsitellyt, pois lukien kehrätyt" "'13102900'";1;"Muut kasvitekstiilikuidut, käsitellyt, pois lukien kehrätyt" "'13103100'";1;"Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt" "'13103200'";1;"Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt" "'13104010'";1;"Silkkilanka (pois lukien silkkijätteistä kehrätty), ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13104030'";1;"Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13104050'";1;"Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, vähittäismyyntipakkauksissa; silkkitoukan gut" "'13105010'";1;"Karstavillalanka tai karstalanka hienosta eläimenkarvasta, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13105030'";1;"Kampavillalanka tai kampalanka hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13105050'";1;"Lanka villasta tai hienosta eläimenkarvasta, vähittäismyyntipakkauksissa" "'13106132'";1;"Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, kudottuja kankaita varten (pois lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)" "'13106133'";1;"Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten" "'13106135'";1;"Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (mukaan lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)" "'13106152'";1;"Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)" "'13106153'";1;"Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten" "'13106155'";1;"Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (mukaan lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)" "'13106160'";1;"Puuvillalanka (pois lukien ompelulanka), pakattu vähittäismyyntiin" "'13106200'";1;"Puuvillaompelulanka" "'13107110'";1;"Pellavalanka, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13107120'";1;"Pellavalanka, pakattu vähittäismyyntiin" "'13107200'";1;"Lanka kasvi- tai niinitekstiilikuiduista tai paperilanka (pois lukien pellava)" "'13108110'";1;"Kerrattu tai kertokerrattu lanka synteettikuitufilamentista, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13108130'";1;"Kerrattu tai kertokerrattu lanka muuntokuitufilamenteista, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)" "'13108150'";1;"Tekokuitufilamenttilanka, pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)" "'13108210'";1;"Lanka (pois lukien ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13108250'";1;"Lanka (pois lukien ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, vähittäismyyntipakkauksissa" "'13108320'";1;"Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna muuntokuitujen kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13108333'";1;"Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna karstavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13108336'";1;"Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna kampavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13108340'";1;"Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna puuvillan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13108380'";1;"Muut langat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), ei pakattu vähittäismyyntiin, muualle luokittelemattomat" "'13108390'";1;"Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), vähittäismyyntipakkauksissa" "'13108410'";1;"Lanka (pois lukien ompelulanka) muuntokatkokuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin" "'13108430'";1;"Lanka (pois lukien ompelulanka) muuntokatkokuiduista, vähittäismyyntipakkauksissa" "'13108510'";1;"Ompelulanka tekokuitufilamenteista" "'13108550'";1;"Ompelulanka muuntokatkokuiduista" "'13201100'";1;"Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat" "'13201230'";1;"Kudotut kankaat karstavillasta tai karstatusta hienosta eläimenkarvasta" "'13201260'";1;"Kudotut kankaat kampavillasta tai kammatusta hienosta eläimenkarvasta; kudotut kankaat karkeasta eläimenkarvasta tai jouhista" "'13201330'";1;"Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa" "'13201360'";1;"Kudotut pellavakankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia pellavaa" "'13201400'";1;"Kudotut kankaat juutista tai muista niinitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, hamppu ja rami)" "'13201900'";1;"Kudotut kankaat hampusta, ramikuidusta tai muista kasvitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, juti, muut niinitekstiilikuidut); paperilankakankaat" "'13202014'";1;"Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², vaatteita varten" "'13202017'";1;"Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², kodin liinavaatteita varten tai kodin sisustustekstiilejä varten" "'13202019'";1;"Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², tekniseen ja teollisuuskäyttöön (pois lukien harso, sideharso)" "'13202020'";1;"Kudotut puuvillakankaat, paino enintään 100 g/m², sideharsoja, siteitä ja kääreitä varten" "'13202031'";1;"Kudotut puuvillakankaat, erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², paitoja ja puseroita varten" "'13202042'";1;"Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², vaatteita varten" "'13202044'";1;"Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten" "'13202049'";1;"Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², tekniseen ja teollisuuskäyttöön" "'13202060'";1;"Kudotut puuvillakankaat, denim, paino yli 200 g/m² (mukaan lukien muu kuin sininen denim)" "'13202072'";1;"Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, muita vaatteita varten" "'13202074'";1;"Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten" "'13202079'";1;"Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, tekniseen ja teollisuuskäyttöön" "'13203130'";1;"Kudotut kankaat synteetti- ja muuntokuitufilamenttilangasta, erikoislujasta langasta tai kaistaleista tms. tuotteista tehdyt (mukaan lukien nailon, polyamidit, polyesteri, viskoosi, raion)" "'13203150'";1;"Kudotut kankaat synteettikuitufilamettilangasta (pois lukien erikoislujasta langasta, kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista tehdyt)" "'13203170'";1;"Kudotut kankaat muuntokuitufilamettilangasta (pois lukien erikoislujasta langasta tehdyt)" "'13203210'";1;"Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja" "'13203220'";1;"Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan puuvillan kanssa (pois lukien erivärisistä langoista kudotut)" "'13203230'";1;"Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan puuvillan kanssa, erivärisistä langoista kudotut" "'13203240'";1;"Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan karstavillan tai hienon eläimen karvan kanssa" "'13203250'";1;"Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan kampavillan tai hienon eläimen karvan kanssa" "'13203290'";1;"Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna muun kuin villan, hienon eläimenkarvan tai puuvillan kanssa" "'13203330'";1;"Kudotut muuntokatkokuitukankaat, muut kuin erivärisistä langoista kudotut" "'13203350'";1;"Kudotut muuntokatkokuitukankaat, erivärisistä langoista kudotut" "'13204100'";1;"Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut puuvillafroteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat ja nauhat)" "'13204200'";1;"Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa" "'13204300'";1;"Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pois lukien puuvilla)" "'13204400'";1;"Lintuniisikankaat (pois lukien sideharso, kudotut nauhat)" "'13204500'";1;"Tuftatut tekstiilikankaat (pois lukien tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta)" "'13204600'";1;"Lasikuidusta kudotut kankaat (mukaan lukien nauhat, lasivilla)" "'13301110'";1;"Kuitujen värjäys" "'13301121'";1;"Silkkilangan värjäys" "'13301122'";1;"Villasta, hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kehrätyn langan värjäys" "'13301123'";1;"Puuvillalangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)" "'13301124'";1;"Pellava- ja juuttilangan sekä kasvi- tai niinitekstiilikuiduista valmistetun langan ja paperilangan värjäys" "'13301125'";1;"Synteettikuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)" "'13301126'";1;"Muuntokuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)" "'13301127'";1;"Synteettikatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)" "'13301128'";1;"Muuntokatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)" "'13301210'";1;"Kudottujen silkkikankaiden valkaisu" "'13301220'";1;"Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai hevosen jouhesta kudottujen kankaiden valkaisu" "'13301230'";1;"Kudottujen puuvillakankaiden valkaisu" "'13301240'";1;"Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden valkaisu" "'13301250'";1;"Synteettikuitufilamenttilangasta ja synteettikuiduista kudottujen kankaiden valkaisu" "'13301260'";1;"Muuntokuitufilamenttilangasta ja muuntokuiduista kudottujen kankaiden valkaisu" "'13301270'";1;"Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden valkaisu (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat)" "'13301280'";1;"Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden valkaisu (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)" "'13301290'";1;"Neulosten valkaisu" "'13301310'";1;"Kudottujen silkkikankaiden tai silkkijätekankaiden värjäys" "'13301320'";1;"Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden värjäys" "'13301330'";1;"Kudottujen puuvillakankaiden värjäys" "'13301340'";1;"Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden värjäys" "'13301350'";1;"Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikuitukankaiden värjäys" "'13301360'";1;"Kudottujen muuntokuitufilamenttikankaiden tai muuntokuitukankaiden värjäys" "'13301370'";1;"Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden värjäys (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat)" "'13301380'";1;"Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden värjäys (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)" "'13301390'";1;"Neulosten ja kuitukankaan värjäys" "'13301910'";1;"Kudottujen silkkikankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)" "'13301920'";1;"Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)" "'13301930'";1;"Kudottujen puuvillakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)" "'13301940'";1;"Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)" "'13301950'";1;"Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)" "'13301960'";1;"Muuntokuitufilamentti- ja muuntokuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)" "'13301970'";1;"Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat)" "'13301980'";1;"Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä tuftatut tekstiilikankaat)" "'13301990'";1;"Neulosten ja kuitukankaan viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)" "'13301995'";1;"Vaatteiden viimeistelypalvelut" "'13911100'";1;"Nukkaneulokset ja froteeneulokset" "'13911910'";1;"Neulokset (pois lukien nukkaneulokset)" "'13911920'";1;"Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat" "'13921130'";1;"Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien sähköhuovat)" "'13921150'";1;"Vuodehuovat ja matkahuovat, synteettikuitua (pois lukien sähköhuovat)" "'13921190'";1;"Vuodehuovat (pois lukien sähköhuovat) ja matkahuovat, tekstiiliainetta (pois lukien villa tai hieno eläimenkarva tai synteettikuitu)" "'13921230'";1;"Vuodeliinavaatteet, neulosta" "'13921253'";1;"Vuodeliinavaatteet, puuvillaa (pois lukien neulos)" "'13921255'";1;"Vuodeliinavaatteet, pellavaa tai ramia (pois lukien neulos)" "'13921259'";1;"Vuodeliinavaatteet, kudotut (pois lukien puuvilla, pellava tai rami)" "'13921270'";1;"Vuodeliinavaatteet, tekokuitukangasta (pois lukien neulos)" "'13921330'";1;"Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta" "'13921353'";1;"Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos)" "'13921355'";1;"Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa (pois lukien neulos)" "'13921359'";1;"Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kudotut, tekokuitua, tai muuta kudottua kangasta tai kuitukangasta (pois lukien puuvilla ja pellava)" "'13921370'";1;"Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kuitukangasta" "'13921430'";1;"Pyyheliinat, pyyheliinafroteesta tai sen kaltaisesta froteekankaasta, puuvillaa" "'13921450'";1;"Pyyheliinat, kudotut, tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaisesta pyyheliinafroteesta yms. froteekankaasta)" "'13921470'";1;"Pyyheliinat, kuitukangasta" "'13921530'";1;"Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, neulosta" "'13921550'";1;"Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kudotut" "'13921570'";1;"Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kuitukangasta" "'13921620'";1;"Käsin kudotut kuvakudokset, kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais-tyyppiset, ja käsin neulatyönä (mukaan lukien petit point- tai ristipistotyöt) kirjotut, myös sovitetut" "'13921640'";1;"Päiväpeitteet (pois lukien untuvapeitteet)" "'13921660'";1;"Sisustustavarat, myös huonekalujen ja autonistuinten irtopäälliset ja tyynynpäälliset (pois lukien vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet, pöytä- ja pyyheliinat, verhot, kaihtimet, vuoteiden reunusverhot, päiväpeitteet)" "'13921680'";1;"Setti, joissa on kudottua kangasta ja lankaa, mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytä- tai lautasliinojen yms. tekstiilitavaroiden valmistamista varten, vähittäismyyntipakkauksissa" "'13922130'";1;"Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, puuvillaa" "'13922150'";1;"Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta, neulosta" "'13922170'";1;"Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta (pois lukien neulos)" "'13922190'";1;"Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen (pois lukien puuvillaiset tai polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta olevat)" "'13922210'";1;"Tavaranpeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset)" "'13922230'";1;"Teltat (mukaan lukien asuntovaunujen suojakatokset)" "'13922250'";1;"Purjeet" "'13922270'";1;"Ilmapatjat ja muut retkeilytavarat (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset, teltat ja makuupussit)" "'13922300'";1;"Laskuvarjot ja roottorivarjot (rotochutes), niiden osat ja tarvikkeet (mukaan lukien ohjattavat laskuvarjot)" "'13922430'";1;"Makuupussit" "'13922493'";1;"Vuodevarusteet, höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)" "'13922499'";1;"Vuodevarusteet, muulla kuin höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)" "'13922953'";1;"Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, kuitukangasta" "'13922957'";1;"Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat (pois lukien neulosta tai kuitukangasta olevat)" "'13922998'";1;"Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, neulosta; pelastusliivit ja -vyöt ja muut sovitetut tavarat (paitsi suojanaamarit, terveyssiteet, vauvanvaipat ja muut niiden kaltaiset tavarat)" "'13931100'";1;"Solmitut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta" "'13931200'";1;"Kudotut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta (pois lukien tuftatut tai flokatut)" "'13931300'";1;"Tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta" "'13931930'";1;"Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa (pois lukien tuftatut tai flokatut)" "'13931990'";1;"Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta (pois lukien solmitut, kudotut, tuftatut tai huopaa olevat)" "'13941130'";1;"Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatua tekstiiliainetta tai juuttia, muuta niinitekstiilikuitua ja kovaa kuitua (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru)" "'13941153'";1;"Lyhdelanka ja paalinaru, sisalia (maatalous)" "'13941155'";1;"Lyhdelanka ja paalinaru, polyeteeniä tai polypropeenia (maatalous)" "'13941160'";1;"Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä tai polypropeenia, nailonia, muita polyamideja tai polyestereitä, yli 50 000 desitexiä, muuta synteettistä kuitua (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru)" "'13941170'";1;"Lanka, nuora, köysi, polyeteeniä, polypropeenia, nailonia, muita polyamideja tai polyestereitä, enintään 50 000 desitexiä (5 g/m) (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru)" "'13941190'";1;"Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, tekstiiliainetta (pois lukien juutti yms. niinitekstiilikuitu, sisal, manilla, kova kuitu ja synteettikuitu)" "'13941233'";1;"Sovitetut kalaverkot side- tai purjelangasta tai nuorasta, tekokuitua (pois lukien kalahaavit)" "'13941235'";1;"Sovitetut kalaverkot tekokuitulangasta valmistetut (pois lukien kalahaavit)" "'13941253'";1;"Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia, side- tai purjelangasta tai nuorasta (pois lukien virkkaamalla tehdyt verkot, hiusverkot, urheilukäyttöön tarkoitetut verkot ja kalaverkot)" "'13941255'";1;"Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia (pois lukien virkkaamalla tehdyt verkot, hiusverkot, urheilukäyttöön tarkoitetut verkot ja kalaverkot, side- tai purjelangasta tai nuorasta)" "'13941259'";1;"Solmittu verkkokangas tekstiiliaineesta (pois lukien sovitetut kalaverkot tekstiilitekokuituainetta ja muut sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia)" "'13941280'";1;"Tavarat langasta, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä" "'13951010'";1;"Kuitukangas, paino enintään 25 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt)" "'13951020'";1;"Kuitukangas, paino yli 25 g/m² mutta enintään 70 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt)" "'13951030'";1;"Kuitukangas, paino yli 70 g/m² mutta enintään 150 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt)" "'13951050'";1;"Kuitukangas, paino yli 150 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet)" "'13951070'";1;"Päällystetty tai peitetty kuitukangas (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet)" "'13961100'";1;"Metalloitu lanka tai metalloitu kierrepäällystetty lanka" "'13961200'";1;"Metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina yms." "'13961300'";1;"Yksinkertainen tai kierretty kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja kaistaleet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset" "'13961400'";1;"Tekstiilikankaat, kyllästetyt, pinnoitetut tai päällystetyt, muualle luokittelemattomat" "'13961500'";1;"Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta" "'13961620'";1;"Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös kyllästetyt, päällystetyt, vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein" "'13961650'";1;"Lamppujen yms. sydämet, käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta (mukaan lukien metallilla tai muulla aineella vahvistetut)" "'13961680'";1;"Tekstiilikankaat ja huovat, jollaisia käytetään paperikoneissa tai vastaavissa koneissa (mukaan lukien massa- tai asbestisementtikoneet)" "'13961730'";1;"Kudotut nauhat, muut kuin nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat" "'13961750'";1;"Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliaineesta (pois lukien koruommellut)" "'13961770'";1;"Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; tupsut ja pompulat, koristepunokset (pois lukien neulokset)" "'13991130'";1;"Tylli ja muut verkkokankaat (pois lukien kudotut tai neulokset)" "'13991150'";1;"Koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina" "'13991170'";1;"Käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina" "'13991230'";1;"Koruompelukset (joissa ei näkyvää pohjaa), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina" "'13991250'";1;"Koruompelukset, puuvillaa, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien koruompelukset, joissa ei näkyvää pohjaa)" "'13991270'";1;"Koruompelukset, tekstiiliainetta, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien ilman näkyvää pohjaa olevat tai puuvillaiset)" "'13991300'";1;"Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu, muualle luokittelematon" "'13991400'";1;"Tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt" "'13991500'";1;"Kierrepäällystetty lanka, kierrepäällystetyt kaistaleet sekä muut senkaltaiset, tekstiilitekokuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm; chenillelanka; chainettelanka" "'13991600'";1;"Tikatut tekstiilituotteet, metritavarana (pois lukien koruompelukset)" "'13991900'";1;"Puuterihuiskut ja -tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita varten" "'14111000'";1;"Vaatteet nahasta tai tekonahasta (mukaan lukien takit ja päällystakit) (pois lukien vaatetustarvikkeet, päähineet tai jalkineet)" "'14121120'";1;"Miesten tai poikien yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14121130'";1;"Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14121240'";1;"Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14121250'";1;"Miesten tai poikien lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14122120'";1;"Naisten tai tyttöjen yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14122130'";1;"Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14122240'";1;"Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14122250'";1;"Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14123013'";1;"Muut miesten tai poikien vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14123023'";1;"Muut naisten tai tyttöjen vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät" "'14131110'";1;"Miesten tai poikien päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien irtotakit, bleiserit, anorakit tai tuulipuserot)" "'14131120'";1;"Miesten tai poikien liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta (pois lukien irtotakit ja bleiserit)" "'14131230'";1;"Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit, neulosta" "'14131260'";1;"Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta" "'14131270'";1;"Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit, neulosta" "'14131310'";1;"Naisten tai tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien jakut, bleiserit)" "'14131320'";1;"Naisten tai tyttöjen liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta (pois lukien jakut ja bleiserit)" "'14131430'";1;"Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit, neulosta" "'14131460'";1;"Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta" "'14131470'";1;"Naisten tai tyttöjen leningit, neulosta" "'14131480'";1;"Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet, neulosta" "'14131490'";1;"Naisten tai tyttöjen housut, polvihousut, lappuhaalarit ja shortsit, neulosta" "'14132115'";1;"Miesten tai poikien sadetakit, päällystakit, autoilutakit, viitat yms." "'14132130'";1;"Miesten tai poikien liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulitakit ja vastaavat (pois lukien irtotakit ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt)" "'14132200'";1;"Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut (pois lukien neulos)" "'14132300'";1;"Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit (pois lukien neulos)" "'14132442'";1;"Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14132444'";1;"Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut ja shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14132445'";1;"Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, tekokuitua (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14132448'";1;"Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa (pois lukien neulos, denim)" "'14132449'";1;"Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit (pois lukien villa, puuvilla, tekokuitu tai neulos)" "'14132455'";1;"Miesten tai poikien lappuhaalarit (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14132460'";1;"Miesten tai poikien shortsit puuvillaa tai tekokuitua (pois lukien neulos)" "'14133115'";1;"Naisten tai tyttöjen sadetakit ja päällystakit yms." "'14133130'";1;"Naisten tai tyttöjen liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot yms. (pois lukien jakut ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt)" "'14133200'";1;"Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut (pois lukien neulos)" "'14133330'";1;"Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit (pois lukien neulos)" "'14133470'";1;"Naisten tai tyttöjen leningit (pois lukien neulos)" "'14133480'";1;"Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet (pois lukien neulos)" "'14133542'";1;"Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14133548'";1;"Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muuta puuvillaa (pois lukien denim, työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14133549'";1;"Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14133551'";1;"Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, puuvillaa (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)" "'14133561'";1;"Naisten tai tyttöjen shortsit, puuvillaa (pois lukien neulos)" "'14133563'";1;"Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua (pois lukien puuvilla, neulos, työssä tai ammatissa käytettävät) ja naisten tai tyttöjen shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos)" "'14133565'";1;"Naisten tai tyttöjen shortsit, tekokuitua (pois lukien neulos)" "'14133569'";1;"Muut naisten tai tyttöjen pitkät housut, polvihousut, lappuhaalarit, tekstiiliainetta (pois lukien puuvilla, villa ja hieno eläimenkarva, tekokuitu ja neulos)" "'14141100'";1;"Miesten tai poikien paidat ja aluspaidat, neulosta" "'14141220'";1;"Miesten tai poikien alushousut, neulosta (mukaan lukien bokserit)" "'14141230'";1;"Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat, neulosta" "'14141240'";1;"Miesten tai poikien aamutakit, kylpytakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta" "'14141310'";1;"Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot, neulosta" "'14141420'";1;"Naisten tai tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta (mukaan lukien bokserit)" "'14141430'";1;"Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, neulosta" "'14141440'";1;"Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta" "'14141450'";1;"Naisten tai tyttöjen alushameet, neulosta" "'14142100'";1;"Miesten tai poikien paidat (pois lukien neulos)" "'14142220'";1;"Miesten tai poikien alushousut (mukaan lukien bokserit) (pois lukien neulos)" "'14142230'";1;"Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)" "'14142240'";1;"Miesten tai poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit yms. (pois lukien neulos)" "'14142300'";1;"Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot (pois lukien neulos)" "'14142430'";1;"Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)" "'14142450'";1;"Naisten tai tyttöjen alushameet (pois lukien neulos)" "'14142460'";1;"Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos)" "'14142480'";1;"Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut ja niiden kaltaiset tavarat (mukaan lukien bokserit), tekokuitua (pois lukien neulos)" "'14142489'";1;"Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut, tekstiiliainetta (pois lukien puuvilla, tekokuitu tai neulos)" "'14142530'";1;"Rintaliivit" "'14142550'";1;"Lantioliivit, housuliivit ja korseletit (mukaan lukien bodit, joissa on säädettävät olkaimet)" "'14142570'";1;"Housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat ja näiden osat" "'14143000'";1;"T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta" "'14191100'";1;"Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta, myös aluspaidat, potkuhousut, alushousut, potkupuvut, kintaat ja muut käsineet, ulkovaatteet (lapsille, joiden pituus enintään 86 cm)" "'14191210'";1;"Verryttelypuvut, neulosta" "'14191230'";1;"Hiihtopuvut, neulosta" "'14191240'";1;"Miesten tai poikien uima-asut, neulosta" "'14191250'";1;"Naisten tai tyttöjen uimapuvut, neulosta" "'14191290'";1;"Muut vaatteet, neulosta (mukaan lukien bodit, joissa on kunnolliset hihat)" "'14191300'";1;"Käsineet ja kintaat, neulosta" "'14191930'";1;"Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta" "'14191960'";1;"Vaatetustarvikkeet ja niiden osat, neulosta (pois lukien käsineet, kintaat, huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut)" "'14192150'";1;"Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, tekstiiliainetta, ei neulosta (lapsille, joiden pituus enintään 86 cm), mukaan lukien aluspaidat, potkuhousut, alushousut, potkupuvut, kintaat ja muut käsineet ja ulkovaatteet (pois lukien terveyssiteet ja vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tavarat)" "'14192210'";1;"Muut muualle luokittelemattomat miesten ja poikien vaatteet, mukaan lukien verryttelypuvut ja collegepuvut (pois lukien liivit, hiihtopuvut ja neuletuotteet)" "'14192220'";1;"Muut muualle luokittelemattomat naisten ja tyttöjen vaatteet, mukaan lukien verryttelypuvut ja collegepuvut (pois lukien liivit, hiihtopuvut ja neuletuotteet)" "'14192230'";1;"Hiihtopuvut (pois lukien neulos)" "'14192240'";1;"Miesten tai poikien uima-asut (pois lukien neulos)" "'14192250'";1;"Naisten tai tyttöjen uimapuvut (pois lukien neulos)" "'14192310'";1;"Nenäliinat" "'14192333'";1;"Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat (pois lukien silkki, jätesilkki ja neulos)" "'14192338'";1;"Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä ja jätesilkkiä (pois lukien neulos)" "'14192353'";1;"Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit (pois lukien silkki, jätesilkki tai neulos)" "'14192358'";1;"Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä (pois lukien neulos)" "'14192370'";1;"Käsineet ja kintaat (pois lukien neulos)" "'14192396'";1;"Vaatetustarvikkeet, muualle luokittelemattomat vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, tekstiiliainetta, ja niiden osat, (pois lukien huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut, solmiot, solmukkeet, solmiohuivit, käsineet ja kintaat ja niiden osat; rinta-, lantio- tai housuliivien, korsettien, housunkannattimien, sukkanauhojen osat, neulotut)" "'14193175'";1;"Käsineet ja rukkaset, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien urheilukäsineet ja kaikkien ammattialojen suojakäsineet)" "'14193180'";1;"Vyöt ja olkavyöt, nahkaa tai tekonahkaa" "'14193190'";1;"Vaatetustarvikkeet, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien käsineet, rukkaset, vyöt tai olkavyöt)" "'14193200'";1;"Huovasta, kuitukankaasta tai kyllästetystä tai päällystetystä tekstiilikankaasta valmistetut vaatteet" "'14194130'";1;"Hatunteelmät huovasta, litteät ja lieriömäiset (mukaan lukien auki leikatut) (pois lukien muotoon puristetut tai lierilliset)" "'14194150'";1;"Hatunteelmät, palmikoidut tai kootut kaistaleista, mistä tahansa aineesta (pois lukien muotoon puristetut, lierilliset, vuoratut tai somistetut)" "'14194230'";1;"Huopahatut ja muut huopapäähineet, hatunteelmistä valmistetut" "'14194250'";1;"Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla kaistaleista, mistä tahansa aineesta" "'14194270'";1;"Hatut ja muut päähineet, neulotut, virkatut tai neuloksesta, pitsistä, huovasta ym. tekstiilimetritavarasta (ei kaistaleista); hiusverkot mitä tahansa ainetta" "'14194300'";1;"Muut päähineet (pois lukien kumia tai muovia olevat päähineet, turvapäähineet ja asbestipäähineet); hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten" "'14201030'";1;"Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, turkisnahasta (pois lukien hatut ja muut päähineet)" "'14201090'";1;"Tavarat, turkisnahasta (pois lukien vaatteet, vaatetustarvikkeet, hatut tai muut päähineet)" "'14311033'";1;"Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus alle 67 desitexiä" "'14311035'";1;"Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus enintään 67 desitexiä" "'14311037'";1;"Sukkahousut, myös terättömät, tekstiiliainetta, neulosta (pois lukien tukisukat, synteettikuitua olevat ja vauvojen sukat)" "'14311050'";1;"Naisten pitkät sukat ja polvisukat, yksinkertaisen langan paksuus alle 67 desitexiä, neulosta" "'14311090'";1;"Sukat ja jalkineet, neulosta (mukaan lukien sukat; pois lukien naisten pitkät sukat, polvisukat, alle 67 desitexiä, sukkahousut, myös terättömät, neulosjalkineet, joihin on kiinnitetty pohja)" "'14391031'";1;"Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, liivit ja neuletakit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulepuserot ja pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g)" "'14391032'";1;"Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, liivit ja neuletakit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulepuserot ja pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g)" "'14391033'";1;"Neulepuserot, pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g per tuote" "'14391053'";1;"Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, puuvillaa" "'14391055'";1;"Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, tekokuitua" "'14391061'";1;"Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, puuvillaa (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)" "'14391062'";1;"Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, puuvillaa (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)" "'14391071'";1;"Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)" "'14391072'";1;"Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)" "'14391090'";1;"Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekstiilineulosta (pois lukien villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua olevat)" "'15111030'";1;"Parkitut tai muokatut kokonaiset, irralliset, kanin-, jäniksen- ja karitsannahat" "'15111050'";1;"Parkitut tai muokatut turkisnahat ja nahat (pois lukien kanin-, jäniksen- tai karitsannahat)" "'15112100'";1;"Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka)" "'15112200'";1;"Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu kiiltonahka" "'15113100'";1;"Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, kokonainen" "'15113200'";1;"Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, ei kokonainen" "'15113300'";1;"Hevoseläinten nahka, karvapeitteetön" "'15114130'";1;"Lampaan- ja karitsannahka, villapeitteetön, parkittu, mutta ei enempää valmistettu (pois lukien säämiskänahka)" "'15114150'";1;"Lampaan- ja karitsannahka, villapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka)" "'15114230'";1;"Vuohen- ja vohlannahka, karvapeitteetön, parkittu tai esiparkittu mutta ei enempää valmistettu (pois lukien säämiskänahka)" "'15114250'";1;"Vuohen- ja vohlannahka, karvapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka)" "'15114330'";1;"Siannahka, karvapeitteetön, parkittu mutta ei enempää valmistettu" "'15114350'";1;"Siannahka, karvapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka)" "'15115100'";1;"Muiden eläinten nahka, karvapeitteetön" "'15115200'";1;"Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina" "'15121110'";1;"Satulat ja valjaat mitä tahansa eläintä varten, mistä tahansa aineesta (mukaan lukien ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat, vetohihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satulahuovat ja koirien takit)" "'15121210'";1;"Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut, attaseasalkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, nahkaa, tekonahkaa, kiiltonahkaa, muovia, tekstiiliä, alumiinia tai muuta materiaalia" "'15121220'";1;"Käsilaukut, nahkaa, tekonahkaa, kiiltonahkaa, muovia, tekstiiliä tai muuta materiaalia (mukaan lukien kahvattomat)" "'15121230'";1;"Tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai käsilaukussa" "'15121250'";1;"Rasiat ja säilytysesineet, muualle luokittelemattomat" "'15121270'";1;"Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset (pois lukien käsienhoitovälinesarjat)" "'15121300'";1;"Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat (mukaan lukien nahkaiset, tekonahkaiset ja muoviset; pois lukien jalometalliset ja jalometallilla pinnoitettua tai päällystettyä metallia tai perusmetallia olevat)" "'15121930'";1;"Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin" "'15121960'";1;"Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat" "'15201100'";1;"Vedenpitävät jalkineet, joiden päälliset ovat muovia tai kumia (paitsi jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys)" "'15201210'";1;"Sandaalit, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia (mukaan lukien varvassandaalit)" "'15201231'";1;"Kävelykengät, joiden päälliset ovat kumia tai muovia" "'15201237'";1;"Tohvelit ja muut sisäkengät, joiden ulkopohjat kumia tai muovia ja päälliset muovia (mukaan lukien aamutohvelit, tanssikengät, kannattomat tohvelit)" "'15201330'";1;"Jalkineet, pohja puuta, päällinen nahkaa (mukaan lukien puukengät) (pois lukien jalkineet, joissa sisäpohja tai suojaava metallinen kärjys)" "'15201351'";1;"Miesten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys)" "'15201352'";1;"Naisten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys)" "'15201353'";1;"Lasten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys)" "'15201361'";1;"Miesten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit)" "'15201362'";1;"Naisten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit)" "'15201363'";1;"Lasten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit)" "'15201370'";1;"Tohvelit ja muut sisäkengät, ulkopohja kumia, muovia tai nahkaa ja päällinen nahkaa (mukaan lukien aamutohvelit, tanssikengät, kannattomat tohvelit)" "'15201380'";1;"Jalkineet, ulkopohja puuta, korkkia tai muuta materiaalia ja päällinen nahkaa (pois lukien jalkineet, joissa ulkopohja kumia, muovia tai nahkaa)" "'15201444'";1;"Tohvelit ja muut sisäkengät (mukaan lukien tanssikengät, aamutohvelit, kannattomat tohvelit), päällinen tekstiiliä" "'15201445'";1;"Jalkineet, pohja kumia, muovia tai nahkaa ja päällinen tekstiiliä (pois lukien tohvelit ja muut sisäjalkineet, urheilujalkineet)" "'15201446'";1;"Jalkineet, päällinen ovat tekstiiliä (pois lukien tohvelit ja muut sisäjalkineet sekä jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa)" "'15202100'";1;"Urheilujalkineet, pohja kumia tai muovia, päällinen tekstiiliä (mukaan lukien tennistossut, koripallotossut, voimistelutossut, lenkkitossut yms.)" "'15202900'";1;"Muut urheilujalkineet, pois lukien lumella hiihtoon tarkoitetut jalkineet, luistimet tai rullaluistimet" "'15203120'";1;"Jalkineet (mukaan lukien vedenpitävät jalkineet), suojaava metallinen kärjys, ulkopohjat ja päälliset kumia tai muovia" "'15203150'";1;"Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, pohja kumia, muovia tai nahkaa, päällinen nahkaa" "'15203200'";1;"Puujalkineet, erilaiset erikoisjalkineet ja muut muualle luokittelemattomat jalkineet" "'15204020'";1;"Jalkineiden päälliset ja niiden osat, nahkaa (pois lukien kovikkeet)" "'15204050'";1;"Jalkineiden päälliset ja niiden osat, (pois lukien kovikkeet, nahkaiset)" "'15204080'";1;"Jalkineiden osat, muuta ainetta (pois lukien päälliset)" "'16101134'";1;"Kuusi (Picea abies Karst.), saksanjalokuusi (Abies alba Mill.), sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm" "'16101136'";1;"Mäntypuu (Pinus sylvestris L.), sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm" "'16101138'";1;"Havupuu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (pois lukien kuusi ”Picea abies Karst.”, saksanjalokuusi ”Abies alba Mill.” ja mänty ”Pinus sylvestris L.”)" "'16101250'";1;"Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm (pois lukien havupuu ja trooppiset puulajit ja tammilaatat, -rimat ja -listat" "'16101271'";1;"Trooppiset puulajit, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, päistään jatkettu tai höylätty/hiottu, paksuus yli 6 mm" "'16101277'";1;"Tammilaatat, -rimat ja -listat parketti- tai puulattioita varten, höylätyt, yhdistämättömät (pois lukien koko pituudelta muotoillut)" "'16101300'";1;"Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät" "'16102110'";1;"Havupuu, pituussuunnassa muotoiltu (mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten)" "'16102210'";1;"Bambu, mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu" "'16102300'";1;"Puu, mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (pois lukien havupuu ja bambu)" "'16102400'";1;"Lastuvilla, puujauho" "'16102503'";1;"Havupuu, lastuina tai hakkeena" "'16102505'";1;"Lehtipuu, lastuina tai hakkeena" "'16103116'";1;"Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty" "'16103200'";1;"Puiset rata- tai raitiotiepölkyt, kyllästetyt" "'16103900'";1;"Muu raakapuu, myös halkaistut pylväät ja puuseipäät" "'16109100'";1;"Puutavaran käsittely ja kyllästys (mukaan lukien kuivaaminen)" "'16211100'";1;"Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, bambusta" "'16211200'";1;"Puusta valmistettu lastulevy" "'16211316'";1;"Puusta valmistettu ”oriented strand board” -levy" "'16211419'";1;"Puusta valmistettu ”waferboard”-levy ja sen kaltainen levy (pois lukien lastulevy ja ”oriented strand board” -levy)" "'16211450'";1;"Lastulevy ja sen kaltainen levy puumaisesta aineesta (pois lukien puu)" "'16211523'";1;"Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus enintään 5 mm" "'16211526'";1;"Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 5 mm mutta enintään 9 mm" "'16211529'";1;"Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 9 mm" "'16211543'";1;"Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm³" "'16211546'";1;"Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm³ mutta enintään 0,8 g/cm³" "'16211549'";1;"Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys enintään 0,5 g/cm³" "'16211600'";1;"Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, havupuuta" "'16211711'";1;"Puuviiluista (pois lukien bambuviilu), joista kunkin paksuus enintään 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puulajia" "'16211800'";1;"Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, muuta puuta" "'16212100'";1;"Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina" "'16212210'";1;"Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, havupuuta" "'16212300'";1;"Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, trooppista puulajia" "'16212400'";1;"Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, muuta puuta kuin havupuuta tai trooppista puulajia" "'16221030'";1;"Asennettavat parkettilaatat, puuta, mosaiikkilattioita varten" "'16221060'";1;"Asennettavat parkettilaatat, puuta (pois lukien mosaiikkilattioita varten)" "'16231110'";1;"Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset ja karmit, puuta" "'16231150'";1;"Ovet sekä niiden karmit ja kynnykset, puuta" "'16231200'";1;"Betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut, puuta" "'16231900'";1;"Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, puuta (pois lukien ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja ovet, kehykset, karmit, kynnykset, parkettilaatat, betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut)" "'16232000'";1;"Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta" "'16241133'";1;"Kaksipohjaiset kuormalavat, kuormalavojen kannattimet" "'16241135'";1;"Laatikkokuormalavat ja puiset lastauslavat (pois lukien kaksipohjaiset kuormalavat)" "'16241200'";1;"Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat (mukaan lukien kimmet)" "'16241320'";1;"Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset pakkaukset (pois lukien kaapeli- ja johdinkelat)" "'16241350'";1;"Puiset kaapeli- ja johdinkelat" "'16291130'";1;"Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen, harjan- yms. rungot, varret ja kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut" "'16291180'";1;"Karkeasti muotoillut puu- tai juuriteelmät piippujen valmistamista varten" "'16291200'";1;"Puiset pöytä- ja keittiöesineet" "'16291300'";1;"Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- ja ruokailuvälinelippaat ja kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, naulakot ja hattutelineet, kirjekaukalot, tuhkakupit, kynätelineet, mustetelineet" "'16291420'";1;"Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset" "'16291491'";1;"Muut puusta valmistetut tavarat (pois lukien kuormalavojen kannattimet ja puiset arkut)" "'16291500'";1;"Pelletit ja briketit, puristetusta ja yhteenpuristetusta puusta sekä puujätteestä" "'16292130'";1;"Korkkijätteet; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki (pois lukien luonnonkorkki, valmistettu tai yksinkertaisesti valmistettu)" "'16292150'";1;"Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kappaleiksi" "'16292250'";1;"Pullonkorkit ja tulpat luonnonkorkista" "'16292290'";1;"Muut luonnonkorkkitavarat" "'16292320'";1;"Korkit ja tulpat, lieriönmuotoiset, kuohuviinejä varten, puristekorkkia, mukaan lukien ne, joissa luonnonkorkista valmistetut korkkilevyt" "'16292350'";1;"Korkit ja tulpat, lieriönmuotoiset, puristekorkkia (pois lukien korkit kuohuviinejä varten)" "'16292380'";1;"Puristekorkki paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina, lattia- tai seinälaattoina muodosta riippumatta, täyteisinä lieriöinä tai pyörylöinä, mukaan lukien paisutettu puristekorkki ja poltettu korkki (pois lukien pullonkorkit ja tulpat)" "'16292400'";1;"Puristekorkki; muut puristekorkkitavarat, muualle luokittelemattomat" "'16292500'";1;"Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset" "'17111100'";1;"Liukosellu" "'17111200'";1;"Puusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu" "'17111300'";1;"Puusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu" "'17111400'";1;"Mekaaninen puumassa; puolikemiallinen puumassa; muusta kuituisesta selluloosa-aineesta kuin puusta valmistettu massa" "'17121100'";1;"Sanomalehtipaperi rullina tai arkkeina" "'17121200'";1;"Käsintehty paperi, kartonki ja pahvi" "'17121300'";1;"Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valoherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin pohjana; hiilipaperin pohjapaperi; tapettipaperi" "'17121410'";1;"Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino alle 40 g/m²" "'17121435'";1;"Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino vähintään 40 g/m², mutta enintään 150 g/m², rullina" "'17121439'";1;"Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino vähintään 40 g/m², mutta enintään 150 g/m², arkkeina" "'17121450'";1;"Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino yli 150 g/m²" "'17121470'";1;"Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä yli 10 % kokonaiskuitusisällön painosta" "'17122030'";1;"Selluloosavanu kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, joiden leveys yli 36 cm tai arkkeina, joissa vähintään yksi sivu taittamattomana yli 36 cm (mukaan lukien neliönmuotoiset)" "'17122055'";1;"Krepattu paperi ja selluloosakuituharso kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, leveys yli 36 cm, suorakulmaisen arkin yksi sivu taittamattomana yli 36 cm, paino enintään 25 g/m²" "'17122057'";1;"Krepattu paperi ja selluloosakuituharso kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, leveys yli 36 cm, suorakulmaisen arkin yksi sivu taittamattomana yli 36 cm, paino yli 25 g/m²" "'17122090'";1;"Kotitaloustarkoituksiin käytettävä muu paperi" "'17123100'";1;"Päällystämätön, valkaisematon kraftlaineri, rullina tai arkkeina (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)" "'17123200'";1;"Päällystämätön kraftlaineri (pois lukien valkaisematon, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)" "'17123300'";1;"Puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)" "'17123400'";1;"Kierrätetty aallotuspaperi ja muu aallotuspaperi (fluting)" "'17123520'";1;"Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino enintään 150 g/m², rullina tai arkkeina" "'17123540'";1;"Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino yli 150 g/m², rullina tai arkkeina" "'17124120'";1;"Päällystämätön, valkaisematon säkkipaperi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)" "'17124140'";1;"Päällystämätön säkkipaperi (pois lukien valkaisematon, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)" "'17124160'";1;"Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino enintään 150 g/m² (pois lukien kraftlaineri, säkkipaperi, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen)" "'17124180'";1;"Säkkipaperi, krepattu tai poimutettu, rullina tai arkkeina" "'17124220'";1;"Sulfiittikäärepaperi, rullina tai arkkeina" "'17124240'";1;"Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino enintään 150 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)" "'17124260'";1;"Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino yli 150 g/m² mutta alle 225 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)" "'17124280'";1;"Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino vähintään 225 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)" "'17124330'";1;"Päällystämätön suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina" "'17124360'";1;"Päällystämätön huopapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina" "'17124400'";1;"Savukepaperi (pois lukien lehtiöinä ja hylsyinä) rullissa, joiden leveys yli 5 cm" "'17125110'";1;"Päällystämätön kartonki ja pahvi, sisäpuolelta harmaa" "'17125910'";1;"Muu päällystämätön kartonki ja pahvi" "'17126000'";1;"Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopaperit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit" "'17127100'";1;"Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, rullissa tai arkkeina (mukaan lukien oljesta ja jätepaperista tehty) (pois lukien päällystetty tai kyllästetty)" "'17127200'";1;"Paperi, kartonki ja pahvi, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei''itetty" "'17127336'";1;"Päällystetyt paperin, kartongin ja pahvin pohjat, jollaisia käytetään valokuvaus-, lämpöherkkään tai sähköherkkään paperiin ja joissa on enintään 10 % mekaanisia ja kemimekaanisia kuituja, sekä paperi, kartonki tai pahvi, joita käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, paino enintään 150 g/m²" "'17127360'";1;"Kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) kirjoitus-, painatus- tai graafiseen tarkoitukseen, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä" "'17127375'";1;"Muu päällystetty hiokepitoinen graafinen paperi kirjoitus-, painatus- ja graafiseen käyttöön, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä, rullina" "'17127379'";1;"Muu päällystetty hiokepitoinen graafinen paperi kirjoitus-, painatus- ja graafiseen käyttöön, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä, arkkeina" "'17127400'";1;"Voimapaperi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella" "'17127500'";1;"Voimakartonki ja -pahvi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella" "'17127600'";1;"Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muu jäljentävä tai siirtopaperi rullina tai arkkeina" "'17127710'";1;"Terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina" "'17127733'";1;"Itseliimautuva paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina" "'17127735'";1;"Liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina (pois lukien itseliimautuva)" "'17127755'";1;"Valkaistu paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla käsitelty), paino yli 150 g/m²" "'17127759'";1;"Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla käsitelty, valkaistu ja painoltaan yli 150 g/m²)" "'17127770'";1;"Paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla" "'17127780'";1;"Muu paperi, kartonki, pahvi, päällystetty, muualle luokittelematon" "'17127820'";1;"Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen; paperi, kartonki ja pahvi, joka valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä)" "'17127850'";1;"Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, muut" "'17127953'";1;"Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, kaikki kerrokset valkaistu" "'17127955'";1;"Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, ainoastaan yksi uloimmista kerroksista valkaistu" "'17127970'";1;"Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tms. epäorgaanisella aineella (pois lukien graafiseen tarkoitukseen tai monikerroksinen)" "'17211100'";1;"Aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina" "'17211230'";1;"Säkit ja pussit, pohjan leveys vähintään 40 cm, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa" "'17211250'";1;"Säkit ja pussit, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien ne, joissa pohjan leveys vähintään 40 cm)" "'17211300'";1;"Kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -kartonkia tai -pahvia" "'17211400'";1;"Taitekotelot, -rasiat ja -laatikot aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia" "'17211530'";1;"Muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset, muualle luokittelemattomat" "'17211550'";1;"Lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ym. tavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä" "'17221120'";1;"Wc-paperi" "'17221140'";1;"Nenäliinat sekä puhdistus- ja kasvopyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa" "'17221160'";1;"Käsipyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa" "'17221180'";1;"Pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa" "'17221210'";1;"Terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, vanua" "'17221220'";1;"Terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa" "'17221230'";1;"Vauvanvaipat, vaippaliinat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien wc-paperi, terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tuotteet)" "'17221240'";1;"Vanu; muut vanusta valmistetut tavarat" "'17221250'";1;"Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien nenäliinat, päähineet)" "'17221260'";1;"Terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta tekstiiliainetta (muttei tekstiilivanua)" "'17221270'";1;"Vauvanvaipat ja vaippaliinat, muuta tekstiiliainetta (muttei tekstiilivanua)" "'17221290'";1;"Talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, paperia tms., muualle luokittelemattomat" "'17221300'";1;"Tarjottimet, kulhot, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat, paperista, kartongista tai pahvista" "'17231100'";1;"Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit; paperiset vahakset ja offsetlevyt; liimapaperi ja itseliimautuva paperi" "'17231230'";1;"Kirjekuoret, paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231250'";1;"Kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231270'";1;"Paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne." "'17231313'";1;"Rekisterit, tilikirjat, tilaus- ja kuittilomakekirjat, paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231315'";1;"Muistikirjat, kirjepaperilehtiöt ja muistilehtiöt, paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231317'";1;"Päiväkirjat, paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231319'";1;"Muistikirjat, osoitekirjat, puhelinmuistiot ja kirjoitusvihot, paperia, kartonkia tai pahvia (pois lukien päiväkirjat)" "'17231330'";1;"Luentovihot, paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231350'";1;"Kansiot ja asiakirjakannet paperia, kartonkia tai pahvia (pois lukien kirjankannet)" "'17231370'";1;"Lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin, paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231380'";1;"Keräily-, postimerkki- ja valokuvakansiot paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231390'";1;"Kirjoitusalustat, kirjankannet, paperia, kartonkia tai pahvia" "'17231400'";1;"Muu paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, painettu, kohokuvioitu tai rei''itetty" "'17241100'";1;"Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet; ikkunakuultopaperi" "'17241200'";1;"Seinänpäällysteet tekstiiliaineesta" "'17291120'";1;"Painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- tai osoitelaput, itseliimautuvat" "'17291140'";1;"Painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien itseliimautuvat)" "'17291160'";1;"Itseliimautuvat paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien painetut)" "'17291180'";1;"Paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien painetut, itseliimautuvat)" "'17291200'";1;"Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt paperimassasta" "'17291910'";1;"Savukepaperi enintään 5 cm:n levyisinä rullina tai lehtiöinä tai hylsyinä" "'17291920'";1;"Pupiinat, puolat, koopit ym. pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta, jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen" "'17291930'";1;"Pupiinat, puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta (pois lukien tekstiililangan puolaamiseen käytettävät)" "'17291951'";1;"Suodatinpaperi, -kartonki tai -pahvi, määrämuotoon leikattu" "'17291955'";1;"Painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiekkoina" "'17291957'";1;"Muotoonpuristetut tai muottiin valetut paperimassatavarat" "'17291985'";1;"Tavarat paperista, kartongista ja pahvista, muualle luokittelemattomat" "'18111000'";1;"Painetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät" "'18121100'";1;"Painetut uudet postimerkit, leimapainettu paperi, sekkilomakkeet, setelit jne." "'18121230'";1;"Painetut kaupalliset luettelot" "'18121250'";1;"Painettu kaupallinen mainosaineisto (pois lukien kaupalliset luettelot)" "'18121300'";1;"Painetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, vähemmän kuin neljä kertaa viikossa ilmestyvät" "'18121407'";1;"Painetut kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet, irrallisina lehtinä" "'18121414'";1;"Painetut kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet (pois lukien irrallisina lehtinä)" "'18121421'";1;"Painetut lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat" "'18121428'";1;"Painetut sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain ilmestyvät osat" "'18121435'";1;"Painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, kirjoina" "'18121442'";1;"Painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit (pois lukien kirjoina)" "'18121449'";1;"Painetut postikortit, myös kuvalliset" "'18121456'";1;"Painetut kortit, joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirjekuorineen tai koristeineen" "'18121463'";1;"Painetut kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat" "'18121610'";1;"Painatus tekstiileihin" "'18121620'";1;"Painatus muulle materiaalille kuin kankaalle tai paperille" "'18121910'";1;"Painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit" "'18121920'";1;"Painetut nuotit (mukaan lukien pistekirjoitetut)" "'18121930'";1;"Painetut siirtokuvat (dekalkomaniat)" "'18121990'";1;"Muut painotuotteet, muualle luokittelemattomat" "'18131000'";1;"Ladonta; painolaattojen valmistukseen liittyvät palvelut" "'18132000'";1;"Painokomponentit" "'18133000'";1;"Muut graafiset palvelut" "'18141010'";1;"Kirjojen ja niiden kaltaisten tuotteiden sidonta ja viimeistely (taitto, asemointi, nidonta, liimaus, leikkaus, kannen asennus)" "'18141030'";1;"Esitteiden, aikakauslehtien, luetteloiden, näytteiden ja mainosten sidonta ja viimeistely, mukaan lukien taitto, asemointi, nidonta, liimaus, leikkaus, kannen asennus" "'18141050'";1;"Sidonta ja viimeistely, mukaan lukien painetun paperin, kartongin tai pahvin viimeistely, pois lukien kirjojen, esitteiden, aikakauslehtien, luetteloiden, näytteiden ja mainosten viimeistely" "'18201010'";1;"Äänitettyjen vinyylisten äänilevyjen jäljentäminen" "'18201030'";1;"Äänitettyjen magneettinauhojen jäljentäminen, nauhan leveys enintään 4 mm" "'18201050'";1;"Äänitettyjen magneettinauhojen jäljentäminen, leveys yli 4 mm, mutta enintään 6,5 mm" "'18201070'";1;"Äänitettyjen CD-levyjen jäljentäminen" "'18202050'";1;"Tallennettujen videonauhojen jäljentäminen, leveys yli 6,5 mm" "'18202070'";1;"Videotallenteiden jäljentäminen videolevyille ja muille tallenteille (pois lukien magneettinauhoille)" "'18203030'";1;"ATK-tallenteiden jäljentäminen: magneettinauhat, jotka sisältävät ATK-tietoa ja jotka ovat leveydeltään enintään 4 mm (pois lukien ääni- ja kuvatallenteet)" "'18203050'";1;"ATK-tallenteiden jäljentäminen: magneettinauhat, jotka sisältävät ATK-tietoa ja jotka ovat leveydeltään yli 4 mm (pois lukien ääni- ja kuvatallenteet)" "'18203070'";1;"ATK-tallenteiden jäljentäminen (pois lukien magneettinauhat, ääni- ja kuvatallenteet)" "'1910100000'";1;"Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi; retorttihiili" "'1910200000'";1;"Terva (aromaattisista ja alifaattisista ainesosista koostuva seos, jota saadaan yleensä hiilen, ruskohiilen tai turpeen tislauksesta)" "'19103000'";1;"Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu" "'1920210000'";1;"Moottoribensiini" "'1920220000'";1;"Lentobensiini" "'1920230000'";1;"Raskasbensiini" "'1920240000'";1;"Suihkumoottoribensiini ja lentopetroli" "'1920250000'";1;"Teollisuusbensiini" "'1920261000'";1;"Kaasuöljyt, pois lukien dieselöljyt" "'1920262000'";1;"Dieselöljyt" "'1920270000'";1;"Keskiraskaat maaöljyt; keskiraskaat valmisteet, muualle luokittelemattomat" "'1920280000'";1;"Polttoöljyt, muualle luokittelemattomat" "'1920290000'";1;"Voitelussa käytettävät maaöljyt; raskaat valmisteet, muualle luokittelemattomat" "'1920310000'";1;"Propaani ja butaani, nesteytetyt" "'1920320000'";1;"Eteeni, propeeni, buteeni, butadieeni" "'1920390000'";1;"Muut maaöljykaasut tai kaasumaiset hiilivedyt (pl. maakaasu)" "'1920410000'";1;"Vaseliini; parafiini; maaöljy- ja muut vahat" "'1920420000'";1;"Maaöljykoksi; maaöljybitumi ja muut maaöljyjen jätetuotteet" "'20111120'";1;"Argon" "'20111140'";1;"Helium" "'20111150'";1;"Vety" "'20111160'";1;"Typpi" "'20111170'";1;"Happi" "'20111190'";1;"Muut jalokaasut (neon, krypton ja ksenon)" "'20111230'";1;"Hiilidioksidi" "'20111250'";1;"Rikkitrioksidi (rikkianhydridi); diarseenitrioksidi" "'20111270'";1;"Typpioksidit" "'20111290'";1;"Epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet (pois lukien rikkitrioksidi (rikkianhydridi), diarseenitrioksidi, typpioksidit, piidioksidi, rikkidioksidi, hiilidioksidi)" "'20111300'";1;"Nestemäinen ilma; puristettu ilma" "'20121130'";1;"Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi" "'20121150'";1;"Titaanioksidit" "'20121210'";1;"Mangaanioksidit. Mangaanidioksidi" "'20121220'";1;"Mangaanioksidit. Mangaanioksidi, joka sisältää vähintään 77 painoprosenttia mangaania" "'20121230'";1;"Mangaanioksidit. Mangaanioksidi, joka sisältää alle 77 painoprosenttia mangaania" "'20121240'";1;"Kromi-, lyijy- ja kuparioksidit ja -hydroksidit" "'20121910'";1;"Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe2O3:na" "'20121930'";1;"Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit" "'20121955'";1;"Litiumoksidi ja -hydroksidi" "'20121960'";1;"Vanadiinioksidit ja -hydroksidit" "'20121965'";1;"Nikkelioksidit ja -hydroksidit" "'20121970'";1;"Germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi" "'20121973'";1;"Molybdeenioksidit ja -hydroksidit" "'20121975'";1;"Antimonioksidit" "'20121980'";1;"Berylliumoksidi ja -hydroksidi" "'20121981'";1;"Volframioksidit ja -hydroksidit" "'20121995'";1;"Muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, metallihydroksidit ja metalliperoksidit, muualle luokittelemattomat" "'20122110'";1;"Dispersiovärit ja niihin perustuvat valmisteet" "'20122120'";1;"Happovärit ja niihin perustuvat valmisteet; peittavärit ja niihin perustuvat valmisteet" "'20122130'";1;"Emäksiset värit ja niihin perustuvat valmisteet" "'20122140'";1;"Suorat värit ja niihin perustuvat valmisteet" "'20122150'";1;"Muut synteettiset orgaaniset väriaineet" "'20122160'";1;"Synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina" "'20122170'";1;"Värilakat (substraattipigmentit); värilakkoihin perustuvat valmisteet" "'20122250'";1;"Kasvialkuperää olevat parkitusuutteet, tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset" "'20122270'";1;"Kasvi- tai eläinalkuperää olevat väriaineet ja niihin perustuvat valmisteet (mukaan lukien väriuutteet) (pois lukien eläinhiili)" "'20122330'";1;"Synteettiset orgaaniset parkitusaineet" "'20122350'";1;"Epäorgaaniset parkitusaineet; muut parkitusvalmisteet; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten" "'20122415'";1;"Titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet, titaanidioksidipitoisuus vähintään 80 painoprosenttia" "'20122419'";1;"Titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet (pois lukien sellaiset, joiden titaanidioksidipitoisuus on vähintään 80 painoprosenttia)" "'20122450'";1;"Muut väriaineet; pigmentit ja epäorgaanisiin tai kivennäisperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina" "'20132111'";1;"Kloori" "'20132116'";1;"Jodi; fluori; bromi" "'20132120'";1;"Suplimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki" "'20132130'";1;"Hiili (hiilimusta ja muut muualle luokittelemattomat hiilen muodot)" "'20132141'";1;"Boori" "'20132142'";1;"Telluuri" "'20132160'";1;"Pii, jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia piitä" "'20132170'";1;"Pii, muu kuin sellainen, jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia piitä" "'20132181'";1;"Fosfori" "'20132185'";1;"Arseeni; seleeni" "'20132210'";1;"Fosforioksikloridi" "'20132220'";1;"Fosforitrikloridi" "'20132230'";1;"Fosforipentakloridi" "'20132237'";1;"Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit (pois lukien fosforin kloridit ja kloridioksidit)" "'20132240'";1;"Fosforin kloridit ja kloridioksidit (pois lukien fosforin oksi-, tri- ja pentakloridi)" "'20132270'";1;"Fosforisulfidit, kaupallinen fosforitrisulfidi" "'20132280'";1;"Epämetallien sulfidit (pois lukien fosforisulfidit, kaupallinen fosforitrisulfidi)" "'20132300'";1;"Alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium; elohopea" "'20132413'";1;"Kloorivety (kloorivetyhappo)" "'20132415'";1;"Klooririkkihappo" "'20132434'";1;"Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)" "'20132453'";1;"Difosforipentoksidi" "'20132455'";1;"Fosforihappo ja polyfosforihapot" "'20132462'";1;"Dibooritrioksidi" "'20132465'";1;"Boorioksidit ja boorihapot (pois lukien dibooritrioksidi)" "'20132469'";1;"Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet (pois lukien fluorivety)" "'20132473'";1;"Fluorivety (fluorivetyhappo)" "'20132475'";1;"Piidioksidi" "'20132477'";1;"Rikkidioksidi" "'20132525'";1;"Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kiinteä" "'20132527'";1;"Natriumhydroksidi vesiliuoksena (natronlipeä tai nestesooda)" "'20132530'";1;"Kaliumhydroksidi (kaustinen kali)" "'20132550'";1;"Natrium- ja kaliumperoksidit" "'20132563'";1;"Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi" "'20132565'";1;"Strontium- tai bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit" "'20132570'";1;"Alumiinihydroksidi" "'20132580'";1;"Hydratsiini ja hydroksyyliamiini ja niiden epäorgaaniset suolat" "'20133115'";1;"Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat (litiumheksafluorifosfaatti (1-), litiumdifluorifosfaatti, litiumheksafluoroarsenaattimonohydraatti, litiumtetrafluoriboraatti)" "'20133119'";1;"Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat (pois lukien natriumheksafluoroaluminaatti (”synteettinen kryoliitti”), litiumin heksafluorifosfaatti (1-), difluorifosfaatti, heksafluoroarsenaattimonohydraatti ja tetrafluoriboraatti; epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)" "'20133131'";1;"Magnesiumkloridit" "'20133132'";1;"Nikkelikloridit" "'20133133'";1;"Tinakloridit" "'20133134'";1;"Kobolttikloridit" "'20133139'";1;"Muut kloridit, muualle luokittelemattomat" "'20133150'";1;"Kloridioksidit ja kloridihydroksidit, kupari ja muut metallit" "'20133171'";1;"Bromidit ja bromidioksidit (pois lukien natrium- jai kaliumbromidit)" "'20133179'";1;"Natrium- ja kaliumbromidit; jodidit ja jodidioksidit" "'20133230'";1;"Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit" "'20133250'";1;"Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit" "'20134111'";1;"Kalsium-, antimoni- ja rautasulfidit" "'20134120'";1;"Sulfidit; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät; ditioniitit ja sulfoksylaatit (pois lukien kalsium-, antimoni- ja rautasulfidit)" "'20134133'";1;"Sulfiitit" "'20134135'";1;"Tiosulfaatit" "'20134150'";1;"Alumiinisulfaatit" "'20134155'";1;"Bariumsulfaatit" "'20134160'";1;"Magnesiumsulfaatit" "'20134161'";1;"Nikkelisulfaatit" "'20134162'";1;"Kobolttisulfaatit; titaanisulfaatit" "'20134165'";1;"Sulfaatit (pois lukien alumiini-, barium-, magnesium-, nikkeli-, koboltti- ja titaanisulfaatit)" "'20134173'";1;"Alunat" "'20134175'";1;"Peroksosulfaatit (persulfaatit)" "'20134211'";1;"Barium-, beryllium-, kadmium-, koboltti-, nikkeli- ja lyijynitraatit" "'20134212'";1;"Kuparinitraatit ja muut nitraatit (pois lukien kalium-, barium-, beryllium-, kadmium-, koboltti-, nikkeli- ja lyijynitraatit)" "'20134220'";1;"Fosfinaatit ja fosfonaatit" "'20134230'";1;"Mono- tai dinatriumfosfaatit" "'20134240'";1;"Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)" "'20134270'";1;"Natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti)" "'20134280'";1;"Fosfaatit (pois lukien kalsiumvetyortofosfaatti eikä mono- tai dinatriumfosfaatti); polyfosfaatit (pois lukien natriumtrifosfaatti)" "'20134310'";1;"Dinatriumkarbonaatti" "'20134320'";1;"Natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)" "'20134340'";1;"Kalsiumkarbonaatti (saostettu)" "'20134350'";1;"Litiumkarbonaatti" "'20134395'";1;"Muut karbonaatit, muualle luokittelemattomat" "'20135115'";1;"Volframaatit" "'20135120'";1;"Manganiitit, manganaatit ja permanganaatit; molybdaatit" "'20135125'";1;"Kromaatit ja dikromaatit; peroksokromaatit" "'20135178'";1;"Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat: sinkaatit ja vanadaatit" "'20135179'";1;"Muut oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat" "'20135183'";1;"Hopeanitraatti" "'20135185'";1;"Kolloidiset jalometallit, jalometallien yhdisteet ja amalgaamat (pois lukien hopeanitraatti)" "'20135250'";1;"Tislattu vesi sekä vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi" "'20135270'";1;"Epäorgaaniset tai orgaaniset elohopeayhdisteet, kemiallisesti määritellyt (pois lukien amalgaamat)" "'20135275'";1;"Epäorgaaniset tai orgaaniset elohopeayhdisteet, kemiallisesti määrittelemättömät (pois lukien amalgaamat)" "'20135290'";1;"Muut epäorgaaniset yhdisteet, muualle luokittelemattomat (pois lukien tislattu vesi, vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi, nestemäinen ja puristettu ilma, jalometalliamalgaamat)" "'20136100'";1;"Raskas vesi (deuteriumoksidi); isotoopit ja niiden yhdisteet (pois lukien halkeamiskelpoiset ja hyötöaineena käytettävät kemialliset isotoopit)" "'20136220'";1;"Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit" "'20136230'";1;"Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit)" "'20136240'";1;"Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit" "'20136270'";1;"Kaksois- tai kompleksisilikaatit" "'20136280'";1;"Muut epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen suolat (pois lukien atsidit ja kaksois- ja kompleksisilikaatit)" "'20136300'";1;"Vetyperoksidi" "'20136410'";1;"Piikarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät" "'20136420'";1;"Boorikarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät" "'20136430'";1;"Volframikarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät" "'20136451'";1;"Alumiini-, kromi-, molybdeeni-, vanadiini-, tantaali- ja titaanikarbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät" "'20136480'";1;"Fosfidit (pois lukien ferrofosfidi), myös kemiallisesti määrittelemättömät; hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, muut kuin yhdisteet, jotka ovat myös nimikkeen 20.13.64.50 karbideja" "'20136490'";1;"Muut karbidit, muualle luokittelemattomat" "'20136510'";1;"Harvinaisten maametallien tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet. Ceriumyhdisteet" "'20136520'";1;"Harvinaisten maametallien tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet. Lantaani-, praseodyymi-, neodyymi- tai samariumyhdisteet" "'20136550'";1;"Harvinaisten maametallien tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet. Europium-, gadolinium-, terbium-, dysprosium-, holmium-, erbium-, tulium-, ytterbium-, lutetium- tai yttriumyhdisteet" "'20136580'";1;"Harvinaisten maametallien tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet. Skandium-yhdisteet" "'20136585'";1;"Harvinaisten maametallien tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet. Metallien seosten yhdisteet" "'20136600'";1;"Rikki (pois lukien raaka rikki, sublimoitu, saostettu ja kolloidinen rikki)" "'20136700'";1;"Pasutetut rautapyriitit" "'20136800'";1;"Synteettiset tai rekonstruoidut jalo- tai puolijalokivet, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut" "'20141120'";1;"Asykliset hiilivedyt, tyydyttyneet" "'20141130'";1;"Eteeni" "'20141140'";1;"Propeeni (propyleeni)" "'20141150'";1;"Buteeni (butyleeni) ja sen isomeerit" "'20141160'";1;"1,3-butadieeni ja isopreeni" "'20141190'";1;"Tyydyttämättömät asykliset hiilivedyt (pois lukien eteeni, propeeni, buteeni, 1,3-butadieeni ja isopreeni)" "'20141213'";1;"Sykloheksaani" "'20141215'";1;"Syklaanit, sykleenit ja sykloterpeenit (pois lukien sykloheksaani)" "'20141223'";1;"Bentseeni" "'20141225'";1;"Tolueeni" "'20141243'";1;"o-ksyleeni" "'20141245'";1;"p-ksyleeni" "'20141247'";1;"m-ksyleeni ja ksyleeni-isomeerien seokset" "'20141250'";1;"Styreeni" "'20141260'";1;"Etyylibentseeni" "'20141270'";1;"Kumeeni" "'20141290'";1;"Muut sykliset hiilivedyt" "'20141313'";1;"Kloorimetaani (metyylikloridi) ja kloorietaani (etyylikloridi)" "'20141315'";1;"Dikloorimetaani (metyleenikloridi)" "'20141323'";1;"Kloroformi (trikloorimetaani)" "'20141325'";1;"Hiilitetrakloridi" "'20141353'";1;"1,2-dikloorietaani (etyleenidikloridi)" "'20141357'";1;"Asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet kloorijohdannaiset, muualle luokittelemattomat" "'20141371'";1;"Vinyylikloridi (kloorietyleeni)" "'20141374'";1;"Trikloorieteeni; tetrakloorieteeni (perkloorieteeni)" "'20141379'";1;"Asyklisten hiilivetyjen tyydyttämättömät kloorijohdannaiset (pois lukien vinyylikloridi, trikloorieteeni, tetrakloorieteeni)" "'20141450'";1;"Hiilivetyjen johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä, niiden suolat ja etyyliesterit" "'20141470'";1;"Hiilivetyjen johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitrosoryhmiä" "'20141490'";1;"Hiilivetyjen johdannaiset (pois lukien ne, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä; niiden suolat ja etyyliesterit, ja ne, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitrosoryhmiä)" "'20141910'";1;"Asyklisten hiilivetyjen fluori-, bromi- ja jodijohdannaiset" "'20141930'";1;"Asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset, jotka sisältävät vähintään kaksi erilaista halogeenia" "'20141950'";1;"Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenihiilivetyjen halogeenijohdannaiset" "'20141970'";1;"Aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset" "'20142100'";1;"Teolliset rasva-alkoholit" "'20142210'";1;"Metanoli (metyylialkoholi)" "'20142220'";1;"1-propanoli (propyylialkoholi) ja 2-propanoli (isopropyylialkoholi)" "'20142230'";1;"1-butanoli (n-butyylialkoholi)" "'20142240'";1;"Butanolit (pois lukien 1-butanoli (n-butyylialkoholi)" "'20142263'";1;"Oktanoli (oktyylialkoholi) ja sen isomeerit" "'20142265'";1;"Lauryyli-, setyyli-, stearyylialkoholi ja muut tyydyttyneet yksiarvoiset alkoholit (pois lukien metyyli, propyyli ja isopropyyli, n-butyyli, muut butanolit, oktyyli)" "'20142270'";1;"Tyydyttymättömät yksiarvoiset alkoholit" "'20142310'";1;"Etyleeniglykoli (etaanidioli)" "'20142320'";1;"Propyleeniglykoli (propaani-1,2-dioli)" "'20142333'";1;"D-glusitoli (sorbitoli)" "'20142337'";1;"Diolit ja moniarvoiset alkoholit (pois lukien etyleeniglykoli ja propyleeniglykoli, D-glusitoli ja tetrametyyliglykoli, jonka biopohjainen hiilipitoisuus on 100 painoprosenttia)" "'20142338'";1;"Butaani-1,4-dioli tai tetrametyyliglykoli(1,4-butaanidioli), jonka biopohjainen hiilipitoisuus on 100 painoprosenttia" "'20142350'";1;"Asyklisten alkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20142360'";1;"Glyseroli (myös synteettinen; pois lukien raaka, vedet ja lipeät)" "'20142373'";1;"Syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20142375'";1;"Aromaattiset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20142410'";1;"Monofenolit" "'20142433'";1;"4,4-isopropyylideenidifenoli (bisfenoli A, difenylolipropaani) ja sen suolat" "'20142439'";1;"Polyfenolit (myös suolat, pois lukien 4,4-isopropyylideenidifenoli) ja fenolialkoholit" "'20142450'";1;"Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20143120'";1;"Teollinen steariinihappo" "'20143130'";1;"Teollinen öljyhappo" "'20143150'";1;"Teolliset mäntyöljyrasvahapot" "'20143195'";1;"Teolliset monokarboksyylirasvahapot, tislatut (pois lukien steariinihappo, öljyhappo, mäntyöljyrasvahappo)" "'20143197'";1;"Teolliset monokarboksyylirasvahapot (pois lukien steariinihappo, öljyhappo, mäntyöljyrasvahappo, tislatut)" "'20143215'";1;"Etyyliasetaatti" "'20143219'";1;"Etikkahapon esterit (pois lukien etyyliasetaatti)" "'20143220'";1;"Mono-, di- ja trikloorietikkahapot, propioni-, butaani- ja pentaanihapot, niiden suolat ja esterit" "'20143235'";1;"Palmitiinihappo, steariinihappo, niiden suolat ja esterit" "'20143250'";1;"Muurahaishappo, sen suolat ja esterit" "'20143271'";1;"Etikkahappo" "'20143277'";1;"Etikkahappoanhydridi" "'20143278'";1;"Etikkahapon suolat" "'20143280'";1;"Lauriinihappo ja muut hapot, niiden suolat ja esterit" "'20143310'";1;"Akryylihappo ja sen suolat ja muut monokarboksyylihapot" "'20143320'";1;"Akryylihapon esterit" "'20143330'";1;"Metakryylihappo ja sen suolat" "'20143340'";1;"Metakryylihapon esterit" "'20143350'";1;"Öljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja esterit" "'20143363'";1;"Bentsoehappo, sen suolat ja esterit" "'20143365'";1;"Bentsoyyliperoksidi ja bentsoyylikloridi" "'20143367'";1;"Fenyylietikkahappo, sen suolat ja esterit" "'20143370'";1;"Aromaattiset monokarboksyylihapot, (anhydridit), halogenidit, peroksidit, peroksihapot, johdannaiset pois lukien bentsoehappo, fenyylietikkahappo ja sen suolat ja esterit, bentsoyyliperoksidi, bentsoyylikloridi" "'20143381'";1;"Oksaali-, atselaiini- ja malonihappo, muut, syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarboksyylihapot, niiden suolat (pois lukien butaanidikarbonihappo, jonka biopohjainen hiilipitoisuus on 100 painoprosenttia)" "'20143382'";1;"Etaani-1,2-dikarboksyylihappo tai butaanidikarbonihappo (meripihkahappo), jonka biopohjainen hiilipitoisuus on 100 painoprosenttia" "'20143385'";1;"Adipiinihappo, sen suolat ja esterit" "'20143387'";1;"Maleiinihappoanhydridi" "'20143410'";1;"Dibutyyli- ja dioktyyliortoftalaatit" "'20143420'";1;"Ortoftaalihapon muut esterit" "'20143430'";1;"Ftaalihappoanhydridi; tereftaalihappo ja sen suolat" "'20143440'";1;"Aromaattiset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (pois lukien ortoftaalihapon esterit, ftaalihappoanhydridi eikä tereftaalihappo ja sen suolat)" "'20143473'";1;"Sitruunahappo, sen suolat ja esterit" "'20143475'";1;"Karboksyylihappo, joka sisältää alkoholi-, fenoli-, aldehydi- tai ketonifunktion" "'20144113'";1;"Mono- di- tai trimetyyliamiini ja niiden suolat" "'20144119'";1;"Muut asykliset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'20144123'";1;"Heksametyleenidiamiini ja sen suolat; eteenidiamiini ja sen suolat" "'20144129'";1;"Muut asykliset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'20144130'";1;"Syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset mono- tai polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'20144151'";1;"Aniliini ja sen suolat (pois lukien johdannaiset)" "'20144153'";1;"Aniliinijohdannaiset ja niiden suolat" "'20144159'";1;"Muut aromaattiset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'20144170'";1;"Aromaattiset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'20144233'";1;"Monoetanoliamiini ja sen suolat" "'20144235'";1;"Dietanoliamiini ja sen suolat" "'20144238'";1;"Aminoalkoholit, niiden eetterit ja esterit, jotka sisältävät vain yhden happifunktion, niiden suolat (pois lukien monoetanoliamiini ja sen suolat, dietanoliamiini ja sen suolat)" "'20144290'";1;"Happifunktioiset aminoyhdisteet (pois lukien aminoalkoholit ja niiden esterit, eetterit ja suolat, lysiini ja sen suolat ja esterit, glutamiinihappo ja sen suolat ja esterit)" "'20144310'";1;"Ureiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'20144320'";1;"Sakkariini ja sen suolat" "'20144330'";1;"Muut imidit ja niiden johdannaiset ja suolat (pois lukien sakkariini ja sen suolat)" "'20144340'";1;"Imiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'20144350'";1;"Akrylonitriili" "'20144360'";1;"1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi)" "'20144370'";1;"Nitriilifunktioiset yhdisteet (pois lukien akrylonitriili, 1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi))" "'20144420'";1;"Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet" "'20144430'";1;"Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset" "'20144450'";1;"Isosyanaatit" "'20144490'";1;"Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet (pois lukien isosyanaatit)" "'20145133'";1;"Tiokarbamaatit ja ditiokarbamaatit; tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit; metioniini" "'20145139'";1;"Muut orgaaniset rikkiyhdisteet" "'20145151'";1;"Orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet (pois lukien orgaaniset rikkiyhdisteet)" "'20145215'";1;"Tetrahydrofuraani, 2-furaldehydi, furfuryylialkoholi, tetrahydrofurfuryylialkoholi ja piperonaali" "'20145225'";1;"Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja (pois lukien muut laktonit)" "'20145230'";1;"Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja ja joiden rakenne sisältää fuusioimattoman imidatsolirenkaan (pois lukien hydantoiini ja sen johdannaiset)" "'20145260'";1;"Melamiini" "'20145280'";1;"Yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyridiinirenkaan tai kinoliini- tai iso-kinoliinirengasrakenteen, ei enempää fuusioidut; laktaamit; muut heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja (pois lukien yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyratsolirenkaan, fuusioimattoman imidatsolirenkaan, pyrimidiinirenkaan, piperatsiinirenkaan tai fuusioimattoman triatsiinirenkaan)" "'20145290'";1;"Nukleiinihapot ja muut heterosykliset yhdisteet - tiatsoli, bentsotiatsoli, muut renkaat" "'20145350'";1;"Fosforihappoesterit ja niiden suolat (myös laktofosfaatit; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset)" "'20145380'";1;"Epämetallien muiden epäorgaanisten happojen esterit (pois lukien halogeenivetyjen esterit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146111'";1;"Metanaali (formaldehydi)" "'20146113'";1;"Etanaali (asetaldehydi)" "'20146115'";1;"Butanaali (butyraldehydi, normaali isomeeri)" "'20146119'";1;"Asykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (pois lukien metanaali (formaldehydi), etanaali (asetaldehydi), butanaali (butyraldehydi, normaali isomeeri))" "'20146120'";1;"Sykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita" "'20146135'";1;"Aldehydialkoholit, aldehydieetterit, aldehydifenolit sekä muita happifunktioita sisältävät aldehydit" "'20146150'";1;"Aldehydien sykliset polymeerit" "'20146160'";1;"Paraformaldehydi" "'20146170'";1;"Aldehydien tai paraformaldehydien syklisten polymeerien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146211'";1;"Asetoni" "'20146213'";1;"Butanoni (metyylietyyliketoni)" "'20146215'";1;"4-metyylipentan-2-oni (metyyli-isobutyyliketoni)" "'20146219'";1;"Asykliset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (pois lukien asetoni, butanoni (metyylietyyliketoni), 4-metyylipentan-2-oni (metyyliisobutyyliketoni))" "'20146231'";1;"Kamferi; aromaattiset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita; ketonialkoholit; ketonialdehydit; ketonifenolit ja ketonit, jotka sisältävät muita happifunktioita" "'20146233'";1;"Sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit" "'20146235'";1;"Jononit ja metyylijononit" "'20146239'";1;"Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeeniketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (pois lukien kamferi, sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit, jononit ja metyylijononit)" "'20146260'";1;"Kinonit" "'20146270'";1;"Ketonien ja kinonien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146310'";1;"Asykliset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146323'";1;"Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146325'";1;"Aromaattiset eetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146333'";1;"2,2-oksidietanoli (dietyleeniglykoli, digoli)" "'20146339'";1;"Eetterialkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (pois lukien 2,2-oksidietanoli)" "'20146350'";1;"Eetterifenolit, eetterialkoholifenolit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146360'";1;"Alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146373'";1;"Oksiraani (etyleenioksidi)" "'20146375'";1;"Metyylioksiraani (propyleenioksidi)" "'20146379'";1;"Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (pois lukien oksiraani, metyylioksiraani (propyleenioksidi))" "'20146380'";1;"Asetaalit ja puoliasetaalit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset" "'20146430'";1;"Muut orgaaniset yhdisteet, muualle luokittelemattomat" "'20146450'";1;"Juoksutin ja juoksutintiivisteet" "'20146470'";1;"Entsyymit; entsyymivalmisteet (muualle luokittelemattomat) (pois lukien juoksutin ja juoksutintiivisteet)" "'20147120'";1;"Muut aktivoidut luonnon kivennäistuotteet; eläinhiili" "'20147130'";1;"Mäntyöljy, myös puhdistettu" "'20147140'";1;"Pihka-, puu- ja sulfaattitärpätti sekä muut havupuun tislauksessa tai muussa käsittelyssä saadut terpeenipitoiset öljyt" "'20147150'";1;"Rosiini- ja hartsihapot sekä niiden johdannaiset; hartsisprii ja hartsiöljyt; sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run gums)" "'20147170'";1;"Puuterva; puutervaöljyt; puukreosootti; raaka metanoli; kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset rosiinihappoihin, hartsihappoihin tai kasvipikeen perustuvat valmisteet" "'20147200'";1;"Puuhiili, myös agglomeroitu (mukaan lukien kuori- ja pähkinähiili)" "'20147320'";1;"Bentsoli (bentseeni), toluoli (tolueeni) ja ksyloli (ksyleenit)" "'20147340'";1;"Naftaleeni ja muut aromaattiset hiilivetyseokset (pois lukien bentseeni, tolueeni ja ksyleeni)" "'20147360'";1;"Fenolit" "'20147390'";1;"Muut öljyt ja öljytuotteet, muualle luokittelemattomat" "'20147400'";1;"Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia (tärkeä: pois lukien alkoholivero)" "'20147500'";1;"Denaturoitu etyylialkoholi ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta" "'20148000'";1;"Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, pois lukien mäntyöljy" "'20151050'";1;"Typpihappo; typpi-rikkihappo" "'20151075'";1;"Vedetön ammoniakki" "'20151077'";1;"Ammoniakin vesiliuos" "'20152030'";1;"Ammoniumkloridi" "'20152080'";1;"Nitriitit" "'20153130'";1;"Urea, typpipitoisuus suurempi kuin 45 % vedettömän tuotteen kuivapainosta (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20153180'";1;"Urea, typpipitoisuus enintään 45 % vedettömän tuotteen kuivapainosta (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20153200'";1;"Ammoniumsulfaatti (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20153300'";1;"Ammoniumnitraatti (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20153400'";1;"Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20153530'";1;"Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin kanssa, typpipitoisuus enintään 28 painoprosenttia" "'20153580'";1;"Ammoniummnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin kanssa, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia" "'20153600'";1;"Urean ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20153930'";1;"Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20153990'";1;"Typpilannoitteet, kivennäis- tai kemialliset, muualle luokittelemattomat" "'20154100'";1;"Superfosfaatit (pois lukien kalilannoitteet, tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20154900'";1;"Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset, muualle luokittelemattomat" "'20155100'";1;"Kaliumkloridi (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20155200'";1;"Kaliumsulfaatti (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20155900'";1;"Kalilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset, muualle luokittelemattomat" "'20156000'";1;"Natriumnitraatti" "'20157100'";1;"Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja kaliumia (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodossa tai pakkauksissa, joiden bruttopaino on 10 kg)" "'20157200'";1;"Diammoniumvetyortofosfaatti (diammoniumfosfaatti) (pois lukien tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg)" "'20157300'";1;"Ammoniumdivetyortofosfaatti (monoammoniumfosfaatti)" "'20157400'";1;"Muut kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: typpeä ja fosforia" "'20157500'";1;"Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: fosforia ja kaliumia" "'20157600'";1;"Kaliumnitraatit" "'20157930'";1;"Lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa, joiden paino on enintään 10 kg" "'20157980'";1;"Muut lannoitteet, muualle luokittelemattomat" "'20158000'";1;"Eläin- tai kasviainelannoitteet" "'20161035'";1;"Suoraketjuinen polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94, alkumuodossa" "'20161039'";1;"Polyeteenit, joiden ominaispaino on pienempi kuin 0,94, alkumuodossa (pois lukien suoraketjuiset)" "'20161050'";1;"Polyeteeni, jonka ominaispaino vähintään 0,94, alkumuodossa" "'20161070'";1;"Eteeni-vinyyliasetaattisekapolymeerit, alkumuodossa" "'20161090'";1;"Eteenipolymeerit, alkumuodossa (pois lukien polyeteeni, eteeni-vinyyliasetaattisekapolymeerit)" "'20162035'";1;"Soluuntuva polystyreeni, alkumuodossa" "'20162039'";1;"Polystyreeni (pois lukien soluuntuva), alkumuodossa" "'20162050'";1;"Styreeni-akryylinitriili-(SAN) sekapolymeerit, alkumuodossa" "'20162070'";1;"Akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS) sekapolymeerit, alkumuodossa" "'20162090'";1;"Styreenipolymeerit, alkumuodossa (pois lukien polystyreeni, styreeni-akryylinitriili-(SAN)-sekapolymeerit, akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-sekapolymeerit" "'20163010'";1;"Polyvinyylikloridi, jota ei ole sekoitettu muiden aineiden kanssa, alkumuodossa" "'20163023'";1;"Pehmittämätön polyvinyylikloridi, minkä tahansa muun aineen kanssa sekoitettu, alkumuodossa" "'20163025'";1;"Pehmitetty polyvinyylikloridi, minkä tahansa muun aineen kanssa sekoitettu, alkumuodossa" "'20163040'";1;"Vinyylikloridi- ja vinyyliasetaattisekapolymeerit, alkumuodossa" "'20163060'";1;"Fluoripolymeerit" "'20163090'";1;"Halogeeniolefiinipolymeerit, alkumuodossa, muualle luokittelemattomat" "'20164013'";1;"Polyasetaalit, alkumuodossa" "'20164015'";1;"Polyeteeniglykolit ja muut polyeetterialkoholit, alkumuodossa" "'20164020'";1;"Polyeetterit, alkumuodossa (pois lukien polyasetaalit, polyeetterialkoholit)" "'20164030'";1;"Epoksihartsit, alkumuodossa" "'20164040'";1;"Polykarbonaatit, alkumuodossa" "'20164050'";1;"Alkydihartsit, alkumuodossa" "'20164062'";1;"Polyeteenitereftalaatti, alkumuodossa, viskositeettiluku vähintään 78 ml/g" "'20164064'";1;"Muu polyeteenitereftalaatti, alkumuodossa" "'20164070'";1;"Tyydyttämättömät nestemäiset polyesterit, alkumuodossa (pois lukien polyasetaalit, polyeetterit, epoksihartsit, polykarbonaatit, alkydihartsit, polyeteenitereftalaatti)" "'20164080'";1;"Tyydyttämättömät polyesterit, alkumuodossa (pois lukien nestemäiset polyasetaalit, polyeetterit, epoksihartsit, polykarbonaatit, alkydihartsit, polyeteenitereftalaatti)" "'20164090'";1;"Polyesterit, alkumuodossa (pois lukien polyasetaalit, polyeetterit, epoksihartsit, polykarbonaatit, alkydihartsit, polyeteenitereftalaatti, muut tyydyttämättömät polyesterit)" "'20165130'";1;"Polypropeeni, alkumuodossa" "'20165150'";1;"Propeenipolymeerit ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa (pois lukien polypropyleeni)" "'20165230'";1;"Vinyyliasetaattipolymeerit, vesidispersioina, alkumuodossa" "'20165250'";1;"Vinyyliasetaattipolymeerit (pois lukien vesidispersioina), alkumuodossa" "'20165270'";1;"Vinyyliesterit ja muut vinyylipolymeerit, alkumuodossa (pois lukien vinyyliasetaatti)" "'20165350'";1;"Polymetyylimetakrylaatti, alkumuodossa" "'20165390'";1;"Akryylipolymeerit, alkumuodossa (pois lukien polymetyylimetakrylaatit)" "'20165450'";1;"Polyamidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12, alkumuodossa" "'20165490'";1;"Polyamidit, alkumuodossa (pois lukien polyamidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12)" "'20165550'";1;"Ureahartsit; tioureahartsit, alkumuodossa" "'20165570'";1;"Melamiinihartsit, alkumuodossa" "'20165630'";1;"Aminohartsit, alkumuodossa (pois lukien urea- ja tioureahartsit, melamiinihartsit)" "'20165650'";1;"Fenolihartsit, alkumuodossa" "'20165670'";1;"Polyuretaanit, alkumuodossa" "'20165700'";1;"Silikonit, alkumuodossa" "'20165920'";1;"Maaöljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyterpeenit, polysulfidit, polysulfonit jne., muualle luokittelemattomat, alkumuodossa" "'20165945'";1;"Natriumkarboksimetyyliselluloosa" "'20165950'";1;"Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, alkumuodossa, pois lukien natriumkarboksimetyyliselluloosa ja muualle luokittelemattomat" "'20165955'";1;"Luonnonpolymeerit ja muunnetut luonnonpolymeerit, muualle luokittelemattomat, alkumuodossa. Algiinihappo, sen suolat ja esterit" "'20165965'";1;"Luonnonpolymeerit ja muunnetut luonnonpolymeerit, esim. kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset, muualle luokittelemattomat, alkumuodossa (pois lukien algiinihappo ja sen suolat ja esterit)" "'20165970'";1;"Synteettisiin tai luonnonpolymeereihin perustuvat ioninvaihtimet, alkumuodossa" "'20171050'";1;"Lateksi" "'20171090'";1;"Synteettinen kumi (pois lukien lateksi)" "'20201100'";1;"Hyönteisten torjunta-aineet" "'20201220'";1;"Rikkakasvien torjunta-aineet, fenoksifytohormonituotteisiin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201230'";1;"Rikkakasvien torjunta-aineet, triatsiineihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201240'";1;"Rikkakasvien torjunta-aineet, amideihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201250'";1;"Rikkakasvien torjunta-aineet, karbamaatteihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201260'";1;"Rikkakasvien torjunta-aineet, dinitroaniliinijohdannaisiin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201270'";1;"Rikkakasvien torjunta-aineet, urea-, urasiili- tai sulfonyyliureajohdannaisiin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201290'";1;"Rikkakasvien torjunta-aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina, ei kuitenkaan sellaiset, jotka perustuvat fenoksifytohormoneihin, triatsiineihin, amideihin, karbamaatteihin, dinitroaniliinijohdannaisiin tai urea-, urasiili- tai sulfonyyliureajohdannaisiin (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201350'";1;"Itämistä estävät aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina" "'20201370'";1;"Kasvien kasvua säätelevät aineet, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina" "'20201430'";1;"Desinfioimisaineet, kvaternaarisiin ammoniumsuoloihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201450'";1;"Desinfioimisaineet, halogenoituihin yhdisteisiin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201490'";1;"Desinfioimisaineet, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien kvaternaarisiin ammoniumsuoloihin tai halogenoituihin yhdisteisiin perustuvat ja ne, jotka ovat vaarallisia torjunta-aineita)" "'20201515'";1;"Epäorgaaniset sienihävitteet, bakteerihävitteet ja siementen käsittelyaineet, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201530'";1;"Sienihävitteet, bakteerihävitteet, siementen käsittelyaineet, ditiokarbamaatteihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201545'";1;"Sienihävitteet, bakteerihävitteet, siementen käsittelyaineet, bentsimidatsoleihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201560'";1;"Sienihävitteet, bakteerihävitteet, siementen käsittelyaineet, diatsoleihin tai triatsoleihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201575'";1;"Sienihävitteet, bakteerihävitteet, siementen käsittelyaineet, diatsiineihin tai morfoliineihin perustuvat, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201590'";1;"Muut sienihävitteet, bakteerihävitteet, siementen käsittelyaineet (esim. Captan,...) (pois lukien vaaralliset torjunta-aineet)" "'20201600'";1;"Nimikkeen 38.08 tavarat, jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista aineista: aldriini (ISO), binapakryyli (ISO), kamfekloori (ISO) (toksafeeni), kaptafoli (ISO), klordaani (ISO), klordimeformi (ISO), klooribentsilaatti (ISO), DDT (ISO) (klofenotaani (INN), 1,1,1-trikloori-2,2,-bis(p-kloorifenyyli)etaani), dieldriini (ISO, INN), 4,6-dinitro-o-kresoli (DNOC (ISO)) tai sen suolat, dinosebi (ISO), sen suolat tai esterit, eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani), eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani), fluoriasetamidi (ISO), heptakloori (ISO), heksaklooribentseeni (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lindaani (ISO, INN), elohopeayhdisteet, metamidofossi (ISO), monokrotofossi (ISO), oksiraani (eteenioksidi), parationi (ISO), parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi), pentakloorifenoli (ISO), sen suolat tai esterit, fosfamidoni (ISO), 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trikloorifenoksietikkahappo), sen suolat tai esterit, tributyylitinayhdisteet; myös pölytettävät jauhevalmisteet, jotka sisältävät yhdistelmänä benomyyliä (ISO), karbofuraania (ISO) ja tiraamia (ISO)" "'20201980'";1;"Rotanmyrkyt ja muut kasvinsuojeluaineet, vähittäismyyntimuodoissa tai pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (pois lukien hyönteisten ja rikkakasvien torjunta-aineet, sienihävitteet, desinfioimisaineet ja vaaralliset torjunta-aineet)" "'20301150'";1;"Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin akryyli- tai vinyylipolymeereihin" "'20301170'";1;"Muut maalit ja lakat, jotka on dispergoitu tai liuotettu vettä sisältävään väliaineeseen" "'20301225'";1;"Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin polyestereihin, liuottimen määrä suurempi kuin 50 painoprosenttia liuoksesta" "'20301229'";1;"Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin polyestereihin, pois lukien sellaiset, joissa liuottimen määrä suurempi kuin 50 painoprosenttia liuoksesta" "'20301230'";1;"Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin akryyli- tai vinyylipolymeereihin, liuottimen määrä suurempi kuin 50 painoprosenttia liuoksesta" "'20301250'";1;"Muut akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat maalit ja lakat" "'20301270'";1;"Maalit ja lakat: liuokset, muualle luokittelemattomat" "'20301290'";1;"Muut maalit ja lakat, jotka perustuvat synteettisiin polymeereihin, muualle luokittelemattomat" "'20302130'";1;"Valmistetut pigmentit, samennusaineet ja värit yms. valmisteet, jollaisia käytetään keraamisessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa" "'20302150'";1;"Lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia käytetään keraamisessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa" "'20302170'";1;"Nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset tuotteet, lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina" "'20302213'";1;"Öljymaalit ja -lakat" "'20302215'";1;"Valmistetut vesipigmenttivärit, jollaisia käytetään nahan viimeistelyyn; maalit ja lakat (pois lukien öljymaalit ja -lakat)" "'20302220'";1;"Valmistetut kuivikkeet" "'20302230'";1;"Pronssi- ja värilehtiset" "'20302240'";1;"Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut pigmentit, myös metallijauheet ja hiutaleet, jollaisia käytetään maalien valmistuksessa; vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat värit ja väriaineet, muualle luokittelemattomat" "'20302253'";1;"Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivistystahnat" "'20302255'";1;"Maalarin täyteaineet" "'20302260'";1;"Muut kuin tulenkestävät julkisivujen, sisäseinien, lattioiden, sisäkattojen ja niiden kaltaisten pintojen peittämiseen tarkoitetut valmisteet" "'20302273'";1;"Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, jollaisia käytetään pinnoitteiden ja painovärien yhteydessä; butyyliasetaattiin perustuvat (pois lukien painovärit)" "'20302279'";1;"Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, jollaisia käytetään pinnoitteiden ja painovärien yhteydessä (pois lukien butyyliasetaattiin ja painoväreihin perustuvat)" "'20302350'";1;"Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit ja harrastevärit lajitelmina, tabletteina, putkiloissa, tölkeissä tai pulloissa" "'20302370'";1;"Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit ja harrastevärit tabletteina, putkiloissa, tölkeissä tai pulloissa (pois lukien lajitelmina olevat)" "'20302450'";1;"Mustat painovärit" "'20302470'";1;"Painovärit (pois lukien mustat)" "'20411000'";1;"Raaka glyseroli (glyseriini); glyserolivesi ja -lipeä" "'20412020'";1;"Anioniset orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (pois lukien saippua)" "'20412030'";1;"Kationiset orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (pois lukien saippua)" "'20412050'";1;"Ionittomat orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (pois lukien saippua)" "'20412090'";1;"Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (pois lukien saippua ja anioniaktiiviset, kationiaktiiviset ja ionittomat)" "'20413120'";1;"Saippua ja orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet tankoina, paloina jne, muualle luokittelemattomat" "'20413150'";1;"Saippua ja suopa hiutaleina, rakeina tai jauheena" "'20413180'";1;"Saippua, ei kuitenkaan tankoina, paloina tai valettuina kappaleina, saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas, hiutaleina, levyinä, rakeina tai jauheena" "'20413240'";1;"Pinta-aktiiviset valmisteet, myös jos niissä on saippuaa, vähittäismyyntipakkauksissa (pois lukien saippuana käytettävät)" "'20413250'";1;"Pesu- ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä on saippuaa, vähittäismyyntipakkauksissa, myös pesuapuvalmisteet, pois lukien saippuana käytettävät, pinta-aktiiviset valmisteet" "'20413260'";1;"Pinta-aktiiviset valmisteet, myös jos niissä on saippuaa, muut kuin vähittäismyyntipakkauksissa olevat (pois lukien saippuana käytettävät)" "'20413270'";1;"Pesu- ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä on saippuaa, muut kuin vähittäismyyntipakkauksissa olevat, myös pesuapuvalmisteet, pois lukien saippuana käytettävät, pinta-aktiiviset valmisteet" "'20414100'";1;"Huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut valmisteet" "'20414270'";1;"Tekovahat ja valmistetut vahat polyeteeniglykolia" "'20414280'";1;"Tekovahat ja valmistetut vahat (myös sinettivaha) (pois lukien polyeteeniglykolia)" "'20414330'";1;"Kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet jalkineita ja nahkaa varten (pois lukien tekovahat ja valmistetut vahat)" "'20414350'";1;"Kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet puuhuonekalujen, puulattioiden ja muiden puupintojen hoitoa varten (pois lukien tekovahat ja valmistetut vahat)" "'20414370'";1;"Kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet vaununkoreja varten (pois lukien tekovahat ja valmistetut vahat, metallikiillotteet)" "'20414383'";1;"Metallien kiillotusaineet ja voiteet" "'20414389'";1;"Muut kiillotusaineet, voiteet ja niiden kaltaiset valmisteet, muualle luokittelemattomat" "'20414400'";1;"Hankauspastat ja -jauheet sekä muut hankausvalmisteet" "'20421150'";1;"Hajuvedet" "'20421170'";1;"Toalettivedet" "'20421250'";1;"Huulimeikkivalmisteet" "'20421270'";1;"Silmämeikkivalmisteet" "'20421300'";1;"Manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet" "'20421400'";1;"Puuterit, myös puristepuuterit, kosmetiikka- tai toalettikäyttöön (mukaan lukien talkkijauhe)" "'20421500'";1;"Kauneudenhoito-, meikki- ja ihonhoitotuotteet, myös itseruskettavat tuotteet (pois lukien lääkkeet, huuli- ja silmämeikkivalmisteet, manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet, puuterit kosmetiikkakäyttöön, talkkijauhe)" "'20421630'";1;"Shampoot" "'20421650'";1;"Permanenttivalmisteet hiusten kihartamista tai suoristamista varten" "'20421670'";1;"Hiuskiinteet" "'20421700'";1;"Muut hiustenhoitoon tarkoitetut valmisteet, pois lukien shampoot, hiuskiinteet eikä permanenttiaineet" "'20421850'";1;"Hampaiden puhdistusaineet (mukaan lukien hammastahna, hammasproteesien puhdistusaineet)" "'20421890'";1;"Suun ja hampaiden hoitovalmisteet (mukaan lukien hammasproteesin kiinnitystahnat ja -jauheet; suuvedet, hammaslanka) (pois lukien hampaiden puhdistusaineet)" "'20421915'";1;"Saippua ja orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet tankoina, paloina, jne, toalettikäyttöön" "'20421930'";1;"Ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet, myös jos niissä on saippuaa, vähittäismyyntipakkauksissa" "'20421945'";1;"Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave ja after-shave-valmisteet (pois lukien parranajosaippua paloina)" "'20421960'";1;"Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit ja antiperspirantit" "'20421975'";1;"Hajustetut kylpysuolat ja muut kylpyvalmisteet" "'20421990'";1;"Muut henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut hajuste-, kosmeettiset- ja toalettivalmisteet" "'20511130'";1;"Ruuti" "'20511150'";1;"Valmistetut räjähdysaineet (pois lukien ruuti)" "'20511250'";1;"Tulilanka; räjähtävä tulilanka" "'20511270'";1;"Sytytysnallit ja räjähdysnallit; sytyttimet ja sähköräjähdysnallit" "'20511300'";1;"Ilotulitusvälineet" "'20511400'";1;"Merkinantoraketit, saderaketit, paukkuopasteet ja muut pyrotekniset tavarat (pois lukien ilotulitusvälineet)" "'20512000'";1;"Tulitikut (muut kuin HS-nimikkeen 3604 pyrotekniset tavarat" "'20521010'";1;"Luonnonpolymeereihin perustuvat liimat" "'20521080'";1;"Valmistetut liimat ja liisterit, muualle luokittelemattomat" "'20531020'";1;"Haihtuvat öljyt" "'20531030'";1;"Resinoidit" "'20531050'";1;"Haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasvaliuokset…; haihtuvien öljyjen vesitisleet jne." "'20531075'";1;"Hyvänhajuisten aineiden seokset, jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa" "'20531079'";1;"Hyvänhajuisten aineiden seokset (pois lukien sellaiset, jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa)" "'20591130'";1;"Valokuvauslevyt ja -laakafilmit; säteilyherkät, valottamattomat, mitä tahansa ainetta; pikakuvafilmit, laa''at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä (pois lukien paperi, kartonki, pahvi ja tekstiili)" "'20591150'";1;"Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, mitä tahansa ainetta; pikakuvafilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat (pois lukien paperi, kartonki, pahvi ja tekstiili)" "'20591170'";1;"Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja valokuvaustekstiilit, säteilyherkät, valottamattomat" "'20591200'";1;"Kemialliset valmisteet valokuvauskäyttöön, sekoittamattomat tuotteet valokuvauskäyttöön, annostettuina tai vähittäismyyntipakkauksissa, käyttövalmiissa muodoissa (muut kuin lakat, liimat ja liisterit)" "'20592000'";1;"Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, kemiallisesti muunnetut" "'20593000'";1;"Musteet, pois lukien painovärit" "'20594155'";1;"Maaöljyjä tai bitumisista kivennäisaineista saatuja öljyjä alle 70 painoprosenttia sisältävät voiteluvalmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan, vuotien ja muiden materiaalien käsittelyyn" "'20594158'";1;"Maaöljyistä tai bitumisista kivennäisaineista saadut voiteluvalmisteet, ei kuitenkaan sellaiset, joita käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan, vuotien ja muiden materiaalien käsittelyyn (pois lukien voiteluaineet, joiden biopohjainen hiilipitoisuus on vähintään 25 painoprosenttia ja jotka ovat vähintään 60-prosenttisesti biohajoavia)" "'20594159'";1;"Voiteluaineet, joiden biopohjainen hiilipitoisuus on vähintään 25 painoprosenttia ja jotka ovat vähintään 60-prosenttisesti biohajoavia" "'20594175'";1;"Maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä sisältämättömät voiteluvalmisteet, joita käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan, vuotien ja muiden mateeriaalien käsittelyyn" "'20594179'";1;"Maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä sisältämättömät voiteluvalmisteet, pois lukien sellaiset, joita käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan, vuotien ja muiden mateeriaalien käsittelyyn" "'20594250'";1;"Nakutusta estävät valmisteet" "'20594270'";1;"Voiteluöljyjen lisäaineet" "'20594290'";1;"Kivennäisöljyjen ja muiden valmisteiden (myös bensiinin), joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäaineet (pois lukien nakutusta estävät valmisteet, voiteluöljyjen lisäaineet)" "'20594330'";1;"Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä" "'20594350'";1;"Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet" "'20595100'";1;"Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset; vuotajauhe mukaan lukien gluteliinit ja prolamiinit, globuliinit, glysiinit, keratiinit, nukleoproteidit, proteiini-isolaatit" "'20595210'";1;"Yhdistetyt taudinmääritysreagenssit tai laboratorioreagenssit, myös taudinmäär.- tai laboratorioreagensseilla kyllästetty tai päällystetty paperi" "'20595230'";1;"Muovailumassat; hammasvaha ja hammasmallimassa; muut hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut valmisteet, jotka perustuvat kipsiin (mukaan lukien lasten ajanvietteeksi tarkoitetut muovailumassat)" "'20595250'";1;"Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit ja -pommit" "'20595270'";1;"Valmistetut elatusaineet mikro-organismien viljelyä varten" "'20595300'";1;"Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten" "'20595400'";1;"Aktiivihiili" "'20595550'";1;"Viimeistelyvalmisteet ym., jotka perustuvat tärkkelyspitoisiin aineisiin" "'20595570'";1;"Viimeistelyvalmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliteollisuudessa (pois lukien tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat)" "'20595580'";1;"Viimeistelyvalmisteet, jollaisia käytetään paperiteollisuudessa (pois lukien tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat)" "'20595590'";1;"Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, muut valmisteet, muualle luokittelemattomat" "'20595620'";1;"Metallipintojen peittausvalmisteet" "'20595630'";1;"Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet" "'20595640'";1;"Kumin tai muovin pehmitinseokset" "'20595650'";1;"Hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset" "'20595662'";1;"Kantajakatalyytit, joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdisteet, muualle luokittelemattomat" "'20595664'";1;"Kantajakatalyytit, joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalliyhdisteet, muualle luokittelemattomat" "'20595666'";1;"Katalyytti rakeina, joista vähintään 90 painoprosenttia on kooltaan enintään 10 mikrometriä ja jotka koostuvat magnesiumsilikaattikantaja-aineella olevasta oksidiseoksesta ja sisältävät: vähintään 20 mutta enintään 35 painoprosenttia kuparia ja vähintään 2 mutta enintään 3 painoprosenttia vismuttia, näennäinen ominaispaino vähintään 0,2 mutta enintään 1,0" "'20595669'";1;"Reaktion käynnistäjät (initiaattorit), reaktion kiihdyttimet (akseleraattorit) ja katalyyttiset valmisteet, muualle luokittelemattomat" "'20595670'";1;"Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, muut kuin HS-nimikkeisiin 27.07 ja 29.02 kuuluvat" "'20595720'";1;"Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten" "'20595730'";1;"Nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit" "'20595740'";1;"Sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuna keskenään tai metallisten sideaineiden kanssa" "'20595750'";1;"Valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai betonia varten" "'20595770'";1;"Sorbitoli (pois lukien D-glusitoli)" "'20595800'";1;"Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä tai joissa niitä on vähemmän kuin 70 painoprosenttia" "'20595910'";1;"Ioninvaihtimet; kaasua imevät aineet tyhjiöputkia varten; maaöljysulfonaatit ( pois lukien alkalimetallien, ammoniumin tai etanoliamiinien maaöljysulfonaatit); bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat" "'20595940'";1;"Kattilakiven estoaineet ja niiden kaltaiset yhdisteet" "'20595953'";1;"Valmisteet galvanointia varten" "'20595957'";1;"Glyserolin mono-, di- ja trirasvahappoesteriseokset (rasvojen emulgaattorit)" "'20595963'";1;"Tuotteet ja valmisteet farmaseuttiseen ja kirurgiseen käyttöön" "'20595965'";1;"Apuvalmisteet valimoita varten (pois lukien valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten)" "'20595967'";1;"Tulenkestävät, vedenpitävät ja niiden kaltaiset tuotteet, jollaisia käytetään rakennusteollisuudessa" "'20595971'";1;"Sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin halogeenijohdannaisia" "'20595975'";1;"Sekoitukset ja valmisteet, joissa on oksiraania (eteenioksidia), polybrominoituja bifenyylejä (PBB), polyklorinoituja bifenyylejä (PCB), polyklorinoituja terfenyylejä (PCT) tai tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia" "'20595994'";1;"Muualle luokittelemattomat kemialliset tuotteet" "'20596020'";1;"Kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset (pois lukien kaseiiniliimat)" "'20596050'";1;"Albumiinit (pois lukien muna-albumiini), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset" "'20596080'";1;"Gelatiini ja gelatiinijohdannaiset (pois lukien kaseiiniliimat, luuliimat ja kalanrakkoselvikkeet)" "'20601110'";1;"Katkokuidut, aramidia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät" "'20601120'";1;"Muut touvit ja katkokuidut, polyamidia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät" "'20601130'";1;"Touvi ja katkokuidut, polyesteriä, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät" "'20601140'";1;"Touvi ja katkokuidut, akryylia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät" "'20601150'";1;"Synteettikuitufilamenttitouvi ja synteettikatkokuidut polypropeeneista, karstaamattomat ja kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät" "'20601190'";1;"Muu synteettikuitufilamenttitouvi ja synteettikatkokuidut (pois lukien polypropeeneista), karstaamattomat ja kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät" "'20601220'";1;"Erikoisluja filamenttilanka, aramidia (pois lukien ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)" "'20601240'";1;"Erikoisluja filamenttilanka, nailonia tai muuta polyamidia (pois lukien ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa ja erikoisluja filamenttilanka, aramidia)" "'20601260'";1;"Erikoisluja filamenttilanka, polyesteriä (pois lukien lanka vähittäismyyntimuodoissa)" "'20601310'";1;"Tekstiilifilamenttilanka, polyamidia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pois lukien ompelulanka)" "'20601320'";1;"Mattofilamenttilanka, polyamidia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pois lukien ompelulanka)" "'20601330'";1;"Tekstiilifilamenttilanka, polyesteria, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pois lukien ompelulanka)" "'20601340'";1;"Filamenttilanka, polypropeenia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pois lukien ompelulanka)" "'20601350'";1;"Elastomeerifilamenttilanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa" "'20601390'";1;"Muu synteettikuitufilamenttilanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa (pois lukien ompelulanka)" "'20601420'";1;"Vähintään 67 desitexin polypropeenimonofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm (pois lukien elastomeeria)" "'20601440'";1;"Vähintään 67 desitexin synteettikuitumonofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm (pois lukien polypropeenimonofilamenttilanka); kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) synteettikuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm" "'20602140'";1;"Muuntokuitufilamenttitouvi, asetaattia" "'20602150'";1;"Muuntokuitufilamenttitouvi ja katkokuitu (karstaamaton, kampaamaton tai muuten kehruuta varten käsittelemätön, ei kuitenkaan asetaattia)" "'20602200'";1;"Erikoisluja lanka, viskoosia, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)" "'20602320'";1;"Filamenttilanka, viskoosia, myös pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, yksinkertainen, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka ja erikoisluja lanka)" "'20602340'";1;"Filamenttilanka, selluloosa-asetaattia, myös pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, yksinkertainen, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka ja erikoisluja lanka)" "'20602390'";1;"Muu muuntokuitufilamenttilanka, myös pienempi kuin 67 desitexin muuntokuitumonofilamenttilanka, yksinkertainen, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)" "'20602400'";1;"Muuntokuitumonofilamenttilanka, paksuus vähintään 67 desitexiä, poikkileikkaus enintään 1 mm; kaistaleet yms., muuntokuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm" "'21101030'";1;"Salisyylihappo ja sen suolat" "'21101050'";1;"O-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit" "'21101070'";1;"Salisyylihapon esterit ja niiden suolat (ei kuitenkaan o-asetyylisalisyylihapon)" "'21102010'";1;"Lysiini ja sen esterit; sen suolat" "'21102020'";1;"Glutamiinihappo ja sen suolat" "'21102040'";1;"Kvaternaariset ammoniumsuolat ja hydroksidit; lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät" "'21102060'";1;"Asykliset amidit (myös asykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset; niiden suolat" "'21102070'";1;"Sykliset amidit (myös sykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset; niiden suolat (pois lukien ureiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat)" "'21103117'";1;"Fenolftaleiini; 1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metoksikarbonyyli-1-naftyyli)-3-okso-1H,3H-bentso[de]isokromen-1-yyli]-6-oktadesyylioksi-2-naftoehappo; 3-kloori-6-sykloheksyyliaminospiro[isobentsofuraani-1(3H),9-ksanten]-3-oni; 6-(N-etyyli-p-toluidiini)-2-metyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9-ksanten]-3-oni; metyyli-6-dokosyloksi-1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metyyli-1-fenantryyli)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yyli]naftaleeni-2-karboksylaatti, gamma-butyrolaktoni" "'21103119'";1;"Laktonit (pois lukien fenolftaleiini; 1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metoksikarbonyyli-1-naftyyli)-3-okso-1H,3H-bentso[de]isokromen-1-yyli]-6-oktadesyylioksi-2-naftoehappo; 3-kloori-6-sykloheksyyliaminospiro[isobentsofuraani-1(3H),9-ksanten]-3-oni; 6-(N-etyyli-p-toluidiini)-2-metyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9-ksanten]-3-oni; metyyli-6-dokosyloksi-1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metyyli-1-fenantryyli)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yyli]naftaleeni-2-karboksylaatti, gamma-butyrolaktoni ja epäorgaaniset tai orgaaniset elohopeayhdisteet)" "'21103130'";1;"Yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman pyratsolirenkaan (myös hydratun)" "'21103140'";1;"Hydantoiini ja sen johdannaiset" "'21103155'";1;"Malonyylikarbamidi (barbituurihappo) ja sen johdannaiset; niiden suolat" "'21103159'";1;"Yhdisteet, joiden rakenne sisältää pyrimidiinirenkaan (myös hydratun) tai piperatsiinirenkaan (pois lukien malonyylikarbamidi (barbituurihappo) ja sen johdannaiset)" "'21103170'";1;"Muut yhdisteet, joiden rakenne sisältää fuusioimattoman triatsiinirenkaan (myös hydratun), pois lukien melamiini" "'21103180'";1;"Yhdisteet, jotka sisältävät fenotiatsiinirengasrakenteen (myös hydratun), ei enempää fuusioidut" "'21103200'";1;"Sulfonamidit" "'21104000'";1;"Kemiallisesti puhtaat sokerit (pois lukien glukoosi jne.); sokerieetterit ja niiden suolat jne." "'21105100'";1;"Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut (myös luonnon konsentraatit), näiden pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset sekä näiden aineiden keskinäiset seokset, myös missä tahansa liuottimessa" "'21105200'";1;"Hormonit, prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut; niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, mukaan lukien muunnetut polypeptidiketjut, pääasiallisesti hormoneina käytettävät" "'21105300'";1;"Glykosidit ja kasvialkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset" "'21105400'";1;"Antibiootit" "'21106020'";1;"Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet (organoterapeuttiseen käyttöön)" "'21106040'";1;"Rauhaset ja muut elimet tai aineet terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten, muualle luokittelemattomat (lukuun ottamatta verta ja rauhasten tai muiden elinten uutteita)" "'21106055'";1;"Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; mikro-organismiviljelmät; toksiinit (pois lukien hiivat)" "'21201130'";1;"Lääkkeet, joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporakenteisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdannaisia, terapeuttiseen tai ennaltaehkäisevään käyttöön, muut kuin vähittäismyyntimuodoissa olevat" "'21201150'";1;"Lääkkeet, joissa on muita antibiootteja, muut kuin vähittäismyyntimuodoissa olevat" "'21201160'";1;"Lääkkeet, joissa on penisilliinejä, streptomysiinejä tai niiden johdannaisia, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa" "'21201180'";1;"Lääkkeet, joissa on muita antibiootteja, vähittäismyyntimuodoissa" "'21201230'";1;"Lääkkeet, joissa on insuliinia, mutta ei antibiootteja, terapeuttiseen tai ennaltaehkäisevään käyttöön, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa tai olevat" "'21201250'";1;"Lääkkeet, joissa on hormoneja mutta ei antibiootteja, terapeuttiseen tai ennaltaehkäisevään käyttöön, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa olevat (pois luettuna insuliini)" "'21201260'";1;"Lääkkeet, joissa on insuliinia mutta ei antibiootteja, terapeuttiseen tai ennaltaehkäisevään käyttöön, annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa olevat" "'21201270'";1;"Lääkkeet, joissa on lisämunuaisen kuorihormoneja, niiden johdannaisia ja niitä rakenteellisesti vastaavia aineita, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa" "'21201310'";1;"Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, ei vähittäismyyntimuodoissa" "'21201320'";1;"Muut HS-nimikkeen 30.03 lääkkeet terapeuttiseen tai ennalta ehkäisevään tarkoitukseen, ei vähittäismyyntimuodoissa" "'21201340'";1;"Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, vähittäismyyntimuodoissa" "'21201360'";1;"Lääkket, joissa on vitamiineja, provitamiineja, niiden johdannaisia tai seoksia, terapeuttiseen tai ennalta ehkäisevään käyttöön, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa" "'21201380'";1;"Muut lääkkeet, joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia tuotteita, vähittäismyyntimuodoissa, muualle luokittelemattomat" "'21202125'";1;"Antiseerumit ja muut immunologiset tuotteet, jotka liittyvät suoraan immunologisten prosessien säätelyyn, ja muut verifraktiot" "'21202146'";1;"Rokotteet SARS-koronaviruksia (SARS-CoV-lajit) vastaan, ihmisiä varten" "'21202149'";1;"Rokotteet ihmisiä varten (muut kuin rokotteet SARS-koronaviruksia (SARS-CoV-lajit) vastaan)" "'21202160'";1;"Rokotteet eläimiä varten" "'21202200'";1;"Hormoneihin tai spermisideihin perustuvat kemialliset ehkäisyvalmisteet" "'21202320'";1;"Veriryhmän määritysreagenssit" "'21202340'";1;"Varjoainevalmisteet röntgentutkimuksia varten; sisäisesti tai ulkonaisesti käytettävät taudinmääritysreagenssit" "'21202420'";1;"Haavalaastarit ja muut tavarat, joissa on liimautuva kerros; kyllästetyt tai päällystetyt farmaseuttisilla aineilla, vähittäismyyntimuodoissa" "'21202430'";1;"Steriili kirurginen katgutti" "'21202440'";1;"Vanu, sideharso, kääreet jne., joissa on farmaseuttisia aineita, vähittäismyyntimuodoissa, muualle luokittelemattomat" "'21202460'";1;"Ensiapulaatikot ja -pakkaukset" "'22111100'";1;"Uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumista, jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös kilpa-autoissa)" "'22111200'";1;"Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään moottoripyörissä ja polkupyörissä" "'22111355'";1;"Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään linja- ja kuorma-autoissa, kuormitustunnus enintään 121" "'22111357'";1;"Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään linja- ja kuorma-autoissa, kuormitustunnus suurempi kuin 121" "'22111370'";1;"Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään ilma-aluksissa" "'22111400'";1;"Maataloudessa käytettävät ulkorenkaat; muut uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia" "'22111530'";1;"Umpikumirenkaat ja joustorenkaat, kulutuspinnat" "'22111550'";1;"Vannenauhat" "'22111570'";1;"Sisärenkaat, kumia" "'22111600'";1;"Kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoitusta varten" "'22112030'";1;"Uudelleen pinnoitetut ulkorenkaat, jollaisia käytetään henkilöautoissa" "'22112050'";1;"Uudelleen pinnoitetut kumiset ulkorenkaat, jollaisia käytetään linja- ja kuorma-autoissa" "'22112090'";1;"Uudelleen pinnoitetut ulkorenkaat (mukaan lukien sellaiset, joita käytetään ilma-aluksissa; pois lukien sellaiset, joita käytetään henkilö-, linja- tai kuorma-autoissa)" "'22191000'";1;"Regeneroitu kumi alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina" "'22192013'";1;"Seostettu kumi, vulkanoimaton, johon on sekoitettu hiilimustaa tai piidioksidia" "'22192019'";1;"Muu seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina" "'22192030'";1;"Vulkanoimaton kumi muissa muodoissa (esim. tangot, putket, profiilit) sekä tavarat vulkanoimattomasta kumista (esim. pyörylät ja renkaat) (pois lukien kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoittamista varten)" "'22192050'";1;"Vulkanoitu kumilanka, myös kerrottu" "'22192070'";1;"Laatat, levyt, kaistaleet, vulkanoidusta kumista" "'22192083'";1;"Pursottamalla valmistetut tangot ja profiilit huokoisesta vulkanoidusta kumista" "'22192085'";1;"Laatat, levyt, kaistaleet, muuta kuin huokoista vulkanoitua kumia, lattianpäällysteitä varten" "'22192087'";1;"Pursottamalla valmistetut tangot ja profiilit, muuta kuin huokoista vulkanoitua kumia" "'22193030'";1;"Vahvistamattomat putket ja letkut" "'22193055'";1;"Kumiletkut, metallilla vahvistetut" "'22193057'";1;"Kumiletkut, tekstiiliaineella vahvistetut" "'22193059'";1;"Kumiletkut, muilla aineilla vahvistetut tai niihin yhdistetyt (pois lukien metallilla tai tekstiiliaineella vahvistetut)" "'22193070'";1;"Kumiletkut, joissa on liitos- ja muita osia" "'22194030'";1;"Käyttöhihnat, vulkanoidusta kumista, poikkileikkaukseltaan puolisuunnikkaan muotoiset (kiilahihnat)" "'22194050'";1;"Kuljetushihnat vulkanoidusta kumista" "'22194070'";1;"Synkroniset käyttöhihnat vulkanoidusta kumista" "'22194090'";1;"Käyttöhihnat vulkanoidusta kumista (pois lukien kiilahihnat, poikkileikkaukseltaan puolisuunnikkaan muotoiset, kuljetushihnat, synkronihihnat)" "'22195050'";1;"Liimanauha kumitetusta tekstiilistä, leveys enintään 20 cm" "'22195070'";1;"Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat (pois lukien liimanauha, leveys enintään 20 cm)" "'22196000'";1;"Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsineet), kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia" "'22197120'";1;"Kondomit" "'22197130'";1;"Hygieeniset ja farmaseuttiset tuotteet, kumia (pois lukien kondomit)" "'22197200'";1;"Lattianpäällysteet ja matot, vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan selluloidista" "'22197310'";1;"Tavarat solukumia, muualle luokittelemattomat" "'22197321'";1;"Pyyhekumit vulkanoidusta kumista" "'22197323'";1;"Tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat, vulkanoidusta kumista" "'22197330'";1;"Laivojen ja laitureiden törmyrit (fenders), myös ilmatäytteiset, vulkanoitua kumia; muut ilmatäytteiset tavarat, vulkanoitua kumia" "'22197345'";1;"Tavarat, joissa kumia on yhdistetty metalliin, traktoreita ja moottoriajoneuvoja varten" "'22197347'";1;"Puristekumitavarat, traktoreita ja moottoriajoneuvoja varten" "'22197349'";1;"Tavarat, joissa kumia on yhdistetty metalliin, muuhun käyttöön kuin traktoreita tai moottoriajoneuvoja varten" "'22197350'";1;"Ulkopohjat ja korot, kumia" "'22197365'";1;"Muut tavarat, vulkanoitua kiinteää kumia, muuhun käyttöön kuin traktoreita ja moottoriajoneuvoja varten" "'22197379'";1;"Kovakumi kaikissa muodoissa, myös jäte ja romu, kovakumitavarat, muualle luokittelemattomat" "'22211050'";1;"Monofilamenttilanka, poikkileikkaus suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot, profiilit, eteenipolymeereistä (myös pintakäsitellyt mutta ei muulla tavalla valmistetut)" "'22211070'";1;"Monofilamenttilanka, poikkileikkaus suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, vinyylikloridipolymeereistä (myös pintakäsitellyt mutta ei muulla tavalla valmistetut)" "'22211090'";1;"Monofilamenttilanka, poikkileikkaus suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot, profiilit, muovista, (ei kuitenkaan eteenipolymeerestä tai vinyyikloridipolymeereistä)" "'22212130'";1;"Tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia" "'22212153'";1;"Jäykät putket eteenipolymeereistä" "'22212155'";1;"Jäykät putket propeenipolymeereistä" "'22212157'";1;"Jäykät putket vinyylikloridipolymeereistä" "'22212170'";1;"Jäykät putket muovista (ei kuitenkaan eteenipolymeereistä, propeenipolymeereistä tai vinyylikloridipolymeereistä)" "'22212920'";1;"Taipuisat putket ja letkut, joiden paineen vähimmäiskestävyys on 27,6 MPa, muovia" "'22212935'";1;"Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, joissa ei ole liitos- tai muita osia" "'22212937'";1;"Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, joissa on liitos- ja muita osia tai tiivisteitä" "'22212950'";1;"Putket ja letkut, muovia (pois lukien tekosuolet, makkarankuoret, jäykät ja taipuisat putket ja letkut, jotka kestävät vähintään 27,6 MPa:n paineen)" "'22212970'";1;"Liitos- ja muut osat, esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja laipat, muovia, putkiin ja letkuihin" "'22213010'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, eteenipolymeereistä, vahvistamattomat, paksuus enintään 0,125 mm" "'22213017'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, eteenipolymeereistä, vahvistamattomat, paksuus suurempi kuin 0,125 mm" "'22213021'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, biaksiaalisesti orientoiduista propeenipolymeereistä, paksuus enintään 0,10 mm" "'22213023'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muista propeenipolymeereistä, paksuus enintään 0,10 mm" "'22213026'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, ei huokoista muovia, propeenipolymeereistä, paksuus suurempi kuin 0,10 mm, muualle luokittelemattomat" "'22213030'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, styreenipolymeereistä, vahvistamattomat, jne" "'22213035'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, vinyylikloridipolymeereista, pehmitinseosten määrä vähintään 6 %, paksuus enintään 1 mm" "'22213036'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, vinyylikloridipolymeereista, pehmitinseosten määrä vähintään 6 %, paksuus suurempi kuin 1 mm" "'22213037'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, vinyylikloridipolymeereista, pehmitinseosten määrä pienempi kuin 6 %, paksuus enintään 1 mm" "'22213038'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, vinyylikloridipolymeereista, pehmitinseosten määrä pienempi kuin 6 %, paksuus suurempi kuin 1 mm" "'22213053'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, polymetyylimetakrylaatista, vahvistamattomat jne." "'22213059'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muista akryylipolymeereistä, vahvistamattomat jne., muualle luokittelemattomat" "'22213061'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, polykarbonaateista, ei kuitenkaan huokoista muovia, pois lukien lattian-, seinän- ja katonpäällysteet – itsekiinnittyvät, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt" "'22213063'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, tyydyttämättömistä polyestereistä, vahvistamattomat jne." "'22213065'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, polyeteenitereftalaatista, vahvistamattomat jne., paksuus enintään 0,35 mm" "'22213067'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, polyeteenitereftalaatista, vahvistamattomat jne., paksuus suurempi kuin 0,35 mm" "'22213069'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, polyestereistä, ei kuitenkaan huokoiset, pois lukien lattian-, seinän-, katonpäällysteet, itsekiinnittyvät – polykarbonaateista, polyeteenitereftalaatista, tyydyttämättömistä polyestereistä" "'22213070'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, ei huokoisesta selluloosasta tai sen kemiallisista johdannaisista valmistetut, ei muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt (pois lukien itsekiinnittyvät tuotteet ja HS-nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet)" "'22213082'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, polyamideista, ei kuitenkaan huokoiset (pois lukien lattian-, seinän- ja katonpäällysteet, itsekiinnittyvät, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt)" "'22213086'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, ei huokoisesta poly(vinyylibutyraalista), aminohartseista, fenolihartseista tai polymerointituotteista valmistetut, ei kuitenkaan muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt (pois lukien itsekiinnittyvät tuotteet ja HS-nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet)" "'22213090'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, ei kuitenkaan huokoisesta muovista valmistetut, muualle luokittelemattomat, ei kuitenkaan muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt (pois lukien itsekiinnittyvät tuotteet, HS-nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet sekä CN-nimikkeen 3006 10 30 steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)" "'22214120'";1;"Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet huokoisista styreenipolymeereistä" "'22214130'";1;"Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet huokoisista vinyylikloridipolymeereistä" "'22214150'";1;"Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet huokoisista polyuretaaneista" "'22214170'";1;"Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet r huokoisesta regeneroidusta selluloosasta" "'22214180'";1;"Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, huokoisesta muovista (pois lukien styreenipolymeereistä, vinyylikloridipolymeereistä, polyuretaaneista, regeneroidusta selluloosasta)" "'22214230'";1;"Ei-huokoiset laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, polyestereistä, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt" "'22214250'";1;"Ei-huokoiset laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, fenolihartseista" "'22214275'";1;"Ei-huokoiset laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, aminohartseista (suurpainelaminaatit, joissa on koristepinta yhdellä tai molemmilla puolilla)" "'22214279'";1;"Muut laatat, filmit, kalvot, kaistaleet ja nauhat, polymerointituotteista" "'22214280'";1;"Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, ei kuitenkaan huokoiset, muista muoveista kuin polymeroimalla valmistetuista" "'22221100'";1;"Säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt) eteenipolymeereista" "'22221200'";1;"Säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt) muusta muovista kuin eteenipolymeereistä" "'22221300'";1;"Rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja niiden kaltaiset tavarat tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen, muovia" "'22221450'";1;"Koripullot, pullot ja niiden kaltaiset tavarat tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen, muovia, tilavuus enintään 2 l" "'22221470'";1;"Koripullot, pullot ja niiden kaltaiset tavarat tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen, muovia, tilavuus suurempi kuin 2 l" "'22221910'";1;"Puolat, koopit, pupiinat (bobiinit) ja niiden kaltaiset pohjalliset, muovista valmistetut" "'22221925'";1;"Tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet, muovia" "'22221950'";1;"Muovitavarat tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen (pois lukien rasiat, laatikot, kotelot yms.; säkit, kassit, pussit, tötteröt; pullot, koripullot yms.; puolat, koopit, pupiinat yms. pohjalliset; tulpat, kannet, kapselit, korkit ym. sulkimet)" "'22231155'";1;"Lattianpäällysteet, rullissa tai laattoina, seinän- tai katonpäällysteet, pohja kyllästetty tai päällystetty polyvinyylikloridilla" "'22231159'";1;"Muut lattian-, seinän- tai katonpäällysteet, rullissa tai laattoina, vinyylikloridipolymeereistä" "'22231190'";1;"Lattianpäällysteet, rullissa tai laattoina; seinän- tai katonpäällysteet, muovista (ei kuitenkaan vinyylikloridipolymeereistä)" "'22231250'";1;"Kylpyammeet, suihkualtaat ja pesualtaat, muovia" "'22231270'";1;"WC-istuinrenkaat ja -kannet, muovia" "'22231290'";1;"Bideet, WC-altaat, huuhtelusäiliöt ja muut saniteettitavarat, muovia (pois lukien kylpyammeet, suihku- ja pesualtaat, WC-istuinrenkaat ja -kannet)" "'22231300'";1;"Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, tilavuus suurempi kuin 300 l, muovia" "'22231450'";1;"Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset, muovia" "'22231470'";1;"Ikkunaluukut, kaihtimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, muovia" "'22231500'";1;"Linoleumi ja lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros (pois lukien levyt ja laatat linoleumiyhdisteistä)" "'22231950'";1;"Rakennustarvikkeet, jotka on tarkoitettu pysyvästi asennettaviksi rakennuksen osiin, muovia" "'22231990'";1;"Rakennustarvikkeet lattioiden, seinien, väliseinien, kattojen yms. valmistukseen, räystäskourut ja niiden tarvikkeet, kaiteet, aidat ja niiden kaltaiset, asennettavat hyllystöt esim. myymälöihin, tehtaisiin, työpajoihin tai varastoihin, rakennustaiteelliset koristeet esim. uurteet, holvit ja friisit, muovia, muualle luokittelemattomat" "'22232000'";1;"Tehdasvalmisteiset rakennukset, muovia" "'22291010'";1;"Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muovia (mukaan lukien päähineet, käsineet, sadetakit, esiliinat, vyöt ja pikkulasten ruokalaput) (pois lukien turvapäähineet)" "'22292130'";1;"Itsekiinnittyvät muovikaistaleet, päällystetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisellä kumilla, rullissa, joiden leveys enintään 20 cm" "'22292140'";1;"Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ym. litteät tuotteet, muovia, rullina, leveys enintään 20 cm (pois lukien muovikaistaleet, jotka on päällystetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisellä kumilla)" "'22292240'";1;"Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja litteät tuotteet, muovia, myös yli 20 cm:n levyisinä rullina (pois lukien HS-nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet)" "'22292320'";1;"Pöytä- ja keittiöesineet, muovia" "'22292340'";1;"Talous-, hygienia- ja toalettiesineet, muovia (pois lukien pöytä- ja keittiöesineet, kylpyammeet, suihku-, huuhtelu- ja pesualtaat, pesuistuimet, wc-altaat, -istuinrenkaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt yms. saniteettitavarat)" "'22292400'";1;"Muoviosat valaisimiin ja valaistusvarusteisiin, valokilpiin ja valaistuihin merkkeihin ja nimikilpiin" "'22292500'";1;"Toimisto- tai koulutarvikkeet, muovia (mukaan lukien paperipainot, paperiveitset, mustekuivaimet, kynätelineet, kirjanmerkit)" "'22292610'";1;"Kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden helat ja varusteet, muovia" "'22292620'";1;"Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, muovia (mukaan lukien valokuvan-, taulun- yms. kehykset)" "'22292630'";1;"Rei''itetyt astiat ja niiden kaltaiset tavarat poistoveden suodattamiseen, muovia" "'22292910'";1;"Kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset tavarat kovakumista tai muovista (pois lukien sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten)" "'22292915'";1;"Hiusneulat, hiuspinteet, papiljotit ja niiden kaltaiset esineet sekä niiden osat, muovia (pois lukien sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten)" "'22292920'";1;"Ulkopohjat ja korot, muovia" "'22292950'";1;"Muut muovitavarat, levystä valmistetut" "'22292996'";1;"Muut muovitavarat, muualle luokittelemattomat (pois lukien kasvosuojaimet/-visiirit ja avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvikkeet)" "'22299110'";1;"Muoviosat koneisiin ja mekaanisiin laitteisiin, ei kuitenkaan mäntämoottoreihin, kaasuturbiineihin" "'22299125'";1;"Muoviosat HS-nimikkeiden 8509 ja 8516 laitteisiin" "'22299127'";1;"Muoviosat levysoittimiin, kasettisoittimiin, magneettinauhureihin, videolaitteisiin ym. äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteisiin, ei kuitenkaan äänirasioihin" "'22299130'";1;"Muoviosat HS-nimikkeiden 8525–8528 laitteisiin" "'22299140'";1;"Muoviosat HS-nimikkeiden 8535–8537 ja 8542 laitteisiin" "'22299150'";1;"Muoviosat rautatien tai raitiotien vetureihin ym. liikkuvaan kalustoon tai radan laitteisiin; mekaanisiin merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvontalaitteisiin" "'22299160'";1;"Muoviosat ja tarvikkeet maakulkuneuvoihin (ei kuitenkaan rautatien tai raitiotien vetureihin eikä muuhun liikkuvaan raidekalustoon)" "'22299180'";1;"Muoviosat ilma-aluksiin ja avaruusaluksiin" "'22299193'";1;"Muoviosat sähkökojeisiin ja laitteisiin, äänen tallennus- ja toistolaitteisiin, televisiokuvan ja -äänen tallennus- ja toistolaitteisiin" "'22299197'";1;"Muoviosat optisiin, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteellisiin tai kirurgisiin kojeisiin ja laitteisiin" "'23111110'";1;"Valettu tai valssattu tasolasi ilman lankavahvistusta, myös sellainen, jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu" "'23111130'";1;"Lankavahvisteinen valettu tai valssattu tasolasi ja valetut tai valssatut lasiprofiilit, myös sellaiset, joissa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla valmistettu" "'23111150'";1;"Vedetty tai puhallettu tasolasi, myös sellainen, jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu" "'23111212'";1;"Ilman lankavahvistusta oleva tasolasi, float-lasia, pinnalta hiottua tai kiillotettua lasia, jossa heijastamaton kerros" "'23111214'";1;"Ilman lankavahvistusta oleva tasolasi, float-lasia, pinnalta hiottua tai kiillotettua lasia, jossa absorboiva tai heijastava kerros, paksuus enintään 3,5 mm" "'23111217'";1;"Ilman lankavahvistusta oleva tasolasi, float-lasia, pinnalta hiottua tai kiillotettua lasia, jossa absorboiva tai heijastava kerros, ei muulla tavalla valmistettu, paksuus suurempi kuin 3,5 mm" "'23111230'";1;"Ilman lankavahvistusta oleva tasolasi, float-lasia, pinnalta hiottua tai kiillotettua lasia, massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai vain pinnalta hiottu" "'23111290'";1;"Muu float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu tasolasi, muualle kuulumaton" "'23121150'";1;"HS-nimikkeiden 7003, 7004 tai 7005 optinen lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu jne" "'23121190'";1;"Muu HS-nimikkeiden 7003, 7004 tai 7005 lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, jne" "'23121210'";1;"Karkaistu varmuuslasi, kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi moottoriajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin, aluksiin ja muihin ajoneuvoihin" "'23121230'";1;"Karkaistu varmuuslasi, muualle luokittelematon" "'23121250'";1;"Laminoitu varmuuslasi, kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi moottoriajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin, aluksiin ja muihin ajoneuvoihin" "'23121270'";1;"Laminoitu varmuuslasi, muualle kuulumaton" "'23121330'";1;"Monikerroksiset eristyslasielementit" "'23121350'";1;"Ajoneuvojen peruutuspeilit, lasia" "'23121390'";1;"Muut lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät" "'23131110'";1;"Lasiset säilöntätölkit, tulpat, kannet ja muut sulkimet (mukaan lukien tulpat ja sulkimet, mitä tahansa materiaalia, niiden astioiden yhteydessä, joihin ne on tarkoitettu)" "'23131120'";1;"Astiat, lasiputkista valmistetut (pois lukien säilöntätölkit)" "'23131130'";1;"Lasiastiat, nimellisvetoisuus vähintään 2,5 l (pois lukien säilöntätölkit)" "'23131140'";1;"Pullot väritöntä lasia, nimellisvetoisuus pienempi kuin 2,5 l, juomia ja elintarvikkeita varten (pois lukien nahalla tai tekonahalla päällystetyt pullot sekä tuttipullot)" "'23131150'";1;"Pullot värillistä lasia, nimellisvetoisuus pienempi kuin 2,5 l, juomia ja elintarvikkeita varten (pois lukien nahalla tai tekonahalla päällystetyt pullot sekä tuttipullot)" "'23131160'";1;"Lasiastiat juomia ja elintarvikkeita varten, nimellisvetoisuus < 2,5 l (pois lukien nahalla tai tekonahalla päällystetyt pullot, kotitalouslasiastiat, termospullot ja termosastiat)" "'23131170'";1;"Lasiastiat farmaseuttisia tuotteita varten, nimellisvetoisuus pienempi kuin 2,5 litraa" "'23131180'";1;"Lasiastiat, nimellisvetoisuus pienempi kuin 2,5 l, tavaroiden kuljettamista tai pakkaamista varten (pois lukien juomia ja elintarvikkeita varten, farmaseuttisia tuotteita varten, lasiputkista valmistetut astiat)" "'23131220'";1;"Juomalasit (myös jalalliset juomalasit), muuta kuin lasikeramiikkaa, lyijykristallia, käsin aloitetut" "'23131240'";1;"Juomalasit (myös jalalliset juomalasit), muuta kuin lasikeramiikkaa, lyijykristallia, koneellisesti aloitetut" "'23131260'";1;"Juomalasit (pois lukien jalalliset juomalasit ja lasikeramiikka tai lyijykristallia olevat tuotteet), karkaistua lasia" "'23131290'";1;"Muut juomalasit" "'23131310'";1;"Pöytä- tai keittiölasiesineet, lyijykristallia, käsin aloitetut (muuta kuin lasikeramiikkaa, karkaistua lasia; pois lukien juomalasit)" "'23131330'";1;"Pöytä- tai keittiölasiesineet, lyijykristallia, koneellisesti aloitetut (muuta kuin lasikeramiikkaa, karkaistua lasia; pois lukien juomalasit)" "'23131350'";1;"Pöytä- tai keittiölasiesineet, lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 x 10-6/K lämpötila-alueella 0–300 °C (muuta kuin lasikeramiikkaa, lyijykristallia, karkaistua lasia, pois lukien juomalasit)" "'23131360'";1;"Lasikeramiikkaesineet, jollaisia käytetään pöytä- tai keittiötarkoituksiin, kylpyhuone- ja toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen" "'23131390'";1;"Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä/keittiöesineinä (pois lukien juomalasit), karkaistua lasia" "'23131400'";1;"Termospullojen ja muiden termosastioiden lasisäiliöt (mukaan lukien viimeistelemättömät ja valmiit)" "'23141110'";1;"Lasikuitulangat, katkotut, pituus vähintään 3 mm mutta enintään 50 mm (silvotut säikeet)" "'23141130'";1;"Lasikuitufilamentit (mukaan lukien jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings))" "'23141150'";1;"Raakalanka, lanka ja silvotut säikeet, lasikuitufilamentista (pois lukien lasikuitulangat, katkotut, pituus vähintään 3 mm mutta enintään 50 mm)" "'23141170'";1;"Katkokuitulasilangasta valmistetut tavarat" "'23141220'";1;"Matot, epäsäännöllisesti laminoidusta lasikuidusta (pois lukien lasivilla)" "'23141240'";1;"Ohutlevyt (voiles), epäsäännöllisesti laminoidusta lasikuidusta (pois lukien lasivilla)" "'23141250'";1;"Kutomattomat levyt, huovat, patjat ja pahvit lasikuitua" "'23141297'";1;"Lasikuitu, mukaan lukien lasivilla ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien katkokuidut, jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), lanka ja silvotut säikeet, kudotut kankaat, myös nauhat, ohutlevy (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kivi- tai kuonavilla ja siitä valmistetut tavarat, sähköeristimet ja niiden osat, optiset kuidut, kuitukimput ja kuitukaapelit, lasikuidusta valmistetut harjat sekä nukkien peruukit)" "'23191110'";1;"Lasimassa (pois lukien lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina)" "'23191130'";1;"Lasikuulat ja -tangot, valmistamattomat (pois lukien lasikuulat leluina; lasikuulat, joita on hiottu muotoilun jälkeen, joita käytetään pullojen sulkimina; lasijyväset, joiden läpimitta on enintään 1 mm)" "'23191150'";1;"Lasiputket, valmistamattomat (mukaan lukien sellaiset, joiden massaan on lisätty fluoresoivaa materiaalia) (pois lukien sellaiset, joiden sisäpinta on pinnoitettu fluoresoivalla materiaalilla)" "'23191200'";1;"Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitavarat, lyijykehysteiset ikkunaruudut ja niiden kaltaiset tavarat; solu- tai vaahtolasi laattoina, levyinä tai niiden kaltaisessa muodossa" "'23192100'";1;"Avonaiset lasikuvut, sähkölamppuja, katodisädeputkia ja niiden kaltaisia tavaroita varten" "'23192200'";1;"Kellonlasit, lasit silmälaseihin, optisesti työstämättömät" "'23192330'";1;"Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset lasiesineet, myös asteikolla varustetut" "'23192350'";1;"Lasiset ampullit, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen" "'23192400'";1;"Valaisimien ja valaistusvarusteiden jne osat, lasia" "'23192500'";1;"Lasiset sähköeristimet (pois lukien eristystarvikkeet (muut kuin eristimet) sähkökoneita ja -laitteita varten)" "'23192640'";1;"Lasiesineet merkinantoa varten ja optiset lasielementit, optisesti työstämättömät; lasikuutiot ja muut lasinpalaset, mosaiikkityöhön tai sen kaltaiseen koristetarkoitukseen, pois lukien valmiit laatat ja muut koriste-esineet lasisista mosaiikkikuutioista" "'23192670'";1;"Pienet lasitavarat (mukaan lukien lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät jne.)" "'23192690'";1;"Muut lasitavarat, muualle luokittelemattomat" "'23201100'";1;"Keraamiset tavarat, piipitoisista fossiiijauheista tai maalajeista valmistetut, mukaan lukien tiilet, laatat, paneelit, ontelotiilet, sylinterit ja putket (pois lukien piimaata ja kvartsia sisältävät suodatinlevyt)" "'23201210'";1;"Tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia seuraavia aineita: MgO, CaO tai Cr2O3 (mukaan lukien tiilet, harkot ja laatat; pois lukien piipitoisista fossiilijauheista tai maalajeista valmistetut tavarat, putket)" "'23201233'";1;"Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, joissa on vähintään 93 painoprosenttia piidioksidia (pois lukien piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut)" "'23201235'";1;"Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, joissa on enemmän kuin 7 ja vähemmän kuin 45 painoprosenttia alumiinioksidia, mutta enemmän kuin 50 painoprosenttia alumiinioksidia ja piidioksidia yhteensä" "'23201237'";1;"Tulenkestävät tiilet, laatat yms.rakennustarvikkeet, joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia alumiinioksidia (Al2O3) ja/tai piidioksidia (SiO2), muut" "'23201290'";1;"Tulenkestävät tiilet, laatat yms. rakennustarvikkeet, muualle luokittelemattomat" "'23201300'";1;"Tulenkestävä sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset (mukaan lukien tulenkestävät muovit, sullomassat, puhallusmassat) (pois lukien hiilipitoiset massat)" "'23201410'";1;"Magnesiittia, dolomiittia tai kromiittia sisältävät tavarat, kivestä tai muista kivennäisistä, muualle luokittelemattomat" "'23201430'";1;"Tulenkestävät keraamiset tavarat, muualle luokittelemattomat, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia grafiittia tai muuta hiilen olomuotoa" "'23201455'";1;"Tulenkestävät keraamiset tavarat, muualle luokittelemattomat, yli 50 painoprosenttia alumiinioksidia, piioksidia tai niiden seosta: alumiinioksidipitoisuus pienempi kuin 45 prosenttia" "'23201459'";1;"Tulenkestävät keraamiset tavarat, muualle luokittelemattomat, yli 50 painoprosenttia alumiinioksidia, piioksidia tai niiden seosta: alumiinioksidipitoisuus vähintään 45 prosenttia" "'23201490'";1;"Tulenkestävät keraamiset tavarat, muualle luokittelemattomat" "'23311000'";1;"Keraamiset tiilet ja laatat" "'23321110'";1;"Ei-tulenkestävät keraamiset rakennustiilet (pois lukien piipitoisista fossiilijauheista yms. piipitoisista maalajeista valmistetut)" "'23321130'";1;"Ei-tulenkestävät keraamiset lattiapalkit, tuki- tai täytetiilet ja niiden kaltaiset tuotteet (pois lukien piipitoisista fossiilijauheista yms. piipitoisista maalajeista valmistetut)" "'23321250'";1;"Ei-tulenkestävät keraamiset kattotiilet" "'23321270'";1;"Ei-tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet (mukaan lukien savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuoraukset, piippuelementit, arkkitehtoniset koristeet, ilmanvaihtoritilät, rappausverkot (pois lukien putket, kourut ja niiden kaltaiset tavarat)" "'23321300'";1;"Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja muut osat; poistoputket ja -kourut sekä niiden liitos- ja muut osat" "'23411130'";1;"Pöytä- ja keittiöesineet, posliinia (pois lukien sähkölämpölaitteet, kahvi- ja maustemyllyt, joissa on metallisia työtä suorittavia osia)" "'23411150'";1;"Talous- ja toalettiesineet, muualle luokittelemattomat, posliinia" "'23411210'";1;"Keraamiset pöytäesineet, muut taloustavarat: tavalliset savitavarat" "'23411230'";1;"Keraamiset pöytäesineet, muut taloustavarat: kivitavarat" "'23411250'";1;"Keraamiset pöytäesineet, muut taloustavarat: hienokeramiikka" "'23411290'";1;"Keraamiset pöytäesineet, muut taloustavarat: muut" "'23411330'";1;"Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet, posliinia" "'23411350'";1;"Muut keraamiset pienoispatsaat ja koriste-esineet" "'23421030'";1;"Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, kylpyammeet, wc-altaat yms. kiinteät saniteettikalusteet, posliinia" "'23421050'";1;"Keraamiset huuhtelualtaat, pesualtaat, kylpyammeet, wc-altaat yms. kiinteät saniteettikalusteet, muualle luokittelemattomat" "'23431030'";1;"Sähköeristimet, keraamista ainetta (pois lukien eristystarvikkeet)" "'23431050'";1;"Sähköeristystarvikkeet, keraamista ainetta" "'23441100'";1;"Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön, posliinia" "'23441210'";1;"Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön, muuta ainetta kuin posliinia" "'23441230'";1;"Kestomagneeetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina, muuta ainetta kuin metallia" "'23491100'";1;"Keraamiset tavarat, jollaisia käytetään maataloudessa tai tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen" "'23491230'";1;"Muut keraamiset tavarat, posliinia (mukaan lukien tulenkestävien tiilien muut kuin tulenkestävät sivuosat, uunien ja tulisijojen osat, kukkaruukut, kahvat ja nupit, yritysten nimikyltit ja tunnukset, lämpöpatteriin kiinnitettävät ilmankostuttimet)" "'23491250'";1;"Keraamiset tavarat, muualle luokittelemattomat (pois lukien posliini)" "'23511100'";1;"Sementtiklinkkerit" "'23511210'";1;"Portlandsementti" "'23511290'";1;"Muu hydraulinen sementti" "'23521033'";1;"Sammuttamaton kalkki" "'23521035'";1;"Sammutettu kalkki" "'23521050'";1;"Hydraulinen kalkki" "'23522000'";1;"Kipsi (kalsinoitu kipsi tai kalsiumsulfaatti) (mukaan lukien rakentamisessa, kudottujen kankaiden ja paperin päällystämisessä ja hammaslääkinnässä käytettävät)" "'23523030'";1;"Kalsinoitu ja sintrattu dolomiitti, käsittelemätön, karkeasti lohkottu tai ainoastaan suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi leikattu" "'23523050'";1;"Dolomiittisullomassa (myös tervadolomiitti)" "'23611130'";1;"Rakennuslaatat ja -tiilet, sementistä, betonista tai tekokivestä" "'23611150'";1;"Kivilaatat ja niiden kaltaiset tavarat sementistä, betonista tai tekokivestä (pois lukien rakennuslaatat ja -tiilet)" "'23611200'";1;"Tehdasvalmisteiset rakenne-elementit sementistä, betonista tai tekokivestä talonrakentamiseen tai maa- ja vesirakentamiseen" "'23612000'";1;"Tehdasvalmisteiset rakennukset, betonia" "'23621050'";1;"Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista, ainoastaan paperilla, kartongilla tai pahvilla päällystetyt tai vahvistetut (pois lukien sellaiset, jotka on puristettu yhteen kipsin kanssa, koristellut)" "'23621090'";1;"Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista, ainoastaan paperilla, ei kuitenkaan kartongilla tai pahvilla päällystetyt tai vahvistetut (pois lukien sellaiset, jotka on puristettu yhteen kipsin kanssa, koristellut)" "'23631000'";1;"Valmisbetoni" "'23641000'";1;"Tehdasvalmisteinen muurauslaasti" "'23651100'";1;"Paneelit, levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat kasvikuidusta tai oljesta taikka lastuista, hakkeesta, sahanpurusta tai muusta puujätteestä, sideaineena sementti, kipsi tai muu kivennäissideaine" "'23651220'";1;"Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisista kuitujen (asbestikuitu, selluloosakuitu tai muut kasvikuidut, synteettinen polymeeri, lasi- tai metallikuidut jne.) ja sementin tai muiden hydraulisten sideaineiden seoksista valmistetut tavarat, asbestia sisältävät" "'23651240'";1;"Selluloosakuitusementistä tai sen kaltaisesta kuitujen (selluloosakuitu tai muut kasvikuidut, synteettinen polymeeri, lasi- tai metallikuidut jne.) ja sementin tai muiden hydraulisten sideaineiden seoksista valmistetut levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat, asbestia sisältämättömät" "'23651270'";1;"Selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat, joissa ei ole asbestia (pois lukien aaltolevyt ja muut levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat)" "'23691100'";1;"Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat" "'23691930'";1;"Putket sementistä, betonista tai tekokivestä" "'23691980'";1;"Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, muihin kuin rakennustarkoituksiin (mukaan lukien maljakot, kukkaruukut, arkkitehtooniset tai puutarhakoristeet, patsaat, koristetavarat)" "'23701100'";1;"Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi ja siitä tehdyt tavarat, marmoria, travertiinia ja alabasteria (pois lukien laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm, katukivet, reunakivet, käytävänpäällyskivet)" "'23701210'";1;"Katukivet, reunakivet ja käytävänpäällyskivet, luonnonkiveä (ei kuitenkaan liuskekiveä)" "'23701230'";1;"Laatat, kuutiot yms. tavarat, luonnonkiveä, myös suorakaiteen ja neliön muotoiset, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm; keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet, luonnonkiveä, mosaiikkia varten" "'23701260'";1;"Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi ja siitä tehdyt tavarat, graniittia (pois lukien laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm, katukivet, reunakivet, käytävänpäällyskivet)" "'23701270'";1;"Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi ja siitä tehdyt tavarat (ei kuitenkaan graniittia tai liuskekiveä; laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, joiden suurin pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm)" "'23701280'";1;"Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös agglomeroidusta liuskekivestä" "'23911110'";1;"Myllynkivet ja hiomakivet, ilman telinettä, jauhatukseen, hiertämiseen tai muuhun hajottamiseen" "'23911120'";1;"Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä, yhteenpuristettua luonnon- tai synteettistä timanttia (pois lukien myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai kuiduttamiseen)" "'23911130'";1;"Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä, keinotekoista hioma-ainetta, sideaineena vahvistettua synteettistä tai keinotekoista hartsia (pois lukien myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai kuiduttamiseen)" "'23911140'";1;"Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä, keinotekoista hioma-ainetta, sideaineena vahvistamatonta synteettistä tai keinotekoista hartsia (pois lukien myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai kuiduttamiseen)" "'23911150'";1;"Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä, keinotekoista hioma-ainetta, sideaineena keraamista ainetta tai silikaatteja (pois lukien myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai kuiduttamiseen)" "'23911190'";1;"Muut myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä; kovasimet tai käsikiillotuskivet" "'23911230'";1;"Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe pelkästään kudottua tekstiilikangasta olevalla alustalla" "'23911250'";1;"Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe pelkästään paperi-, kartonki- tai pahvialustalla" "'23911290'";1;"Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe alustalla (ei kuitenkaan pelkästään kudottua tekstiilikangasta olevalla tai paperi-, kartonki- tai pahvialustalla)" "'23991100'";1;"Muokatut asbestikuidut; asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset; tällaisista sekoituksista tai asbestista valmistetut tavarat; kitkamateriaali jarruja, kytkimiä ja niiden kaltaisia tavaroita varten, asentamaton" "'23991255'";1;"Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta, esim. maaöljybitumista tai kivihiilitervapiestä valmistetut tavarat, rullina" "'23991290'";1;"Bitumisiin sideaineisiin perustuvat tuotteet (ei rullina)" "'23991310'";1;"Bitumiset massat, jotka on valmistettu luonnon kiviaineksesta ja keinotekoisesta runkoaineesta käyttäen bitumia tai luonnon asfalttia sideaineena" "'23991320'";1;"Bituminoitu murske" "'23991400'";1;"Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet" "'23991500'";1;"Keinotekoinen korundi (pois lukien mekaaniset seokset)" "'23991910'";1;"Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla (pois lukien lasivilla) ja niiden sekoitukset, massatavarana, levyinä tai rullina" "'23991920'";1;"Paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja niiden kaltaiset paisutetut kivennäisaineet (myös näiden keskinäiset sekoitukset)" "'23991930'";1;"Sekoitukset ja tavarat, lämpöä tai ääntä eristävää ainetta, muualle luokittelemattomat" "'23991940'";1;"Kaoliini, kalsinoitu" "'23991950'";1;"Työstetty kiille ja kiilletavarat" "'23991970'";1;"Muut kuin sähköiset tavarat grafiitista tai muusta hiilestä" "'23991980'";1;"Turpeesta tehdyt tavarat (mukaan lukien levyt, lieriöt ja taimiruukut) (pois lukien turvekuidusta valmistetut tekstiilitavaat)" "'23991990'";1;"Kivestä tai muista kivennäisistä tehdyt tavarat, muualle luokittelemattomat" "'24101100'";1;"Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa" "'24101210'";1;"Ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä ja jonka rakeiden koko on enintään 5 mm ja mangaanipitoisuus suurempi kuin 65 painoprosenttia" "'24101220'";1;"Muu ferromangaani, jossa on enemmän kuin 2 painoprosenttia hiiltä (pois lukien ferromangaani, jonka rakeiden koko on enintään 5 mm ja mangaanipitoisuus suurempi kuin 65 painoprosenttia)" "'24101225'";1;"Muu ferromangaani, jossa on enintään 2 painoprosenttia hiiltä" "'24101235'";1;"Ferropii, jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia piitä" "'24101236'";1;"Ferropii, jossa on enintään 55 painoprosenttia piitä ja vähintään 4 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia" "'24101239'";1;"Muu ferropii, jossa on enintään 55 painoprosenttia piitä (pois lukien ferropii, jossa on vähintään 4 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia)" "'24101240'";1;"Ferronikkeli" "'24101245'";1;"Ferropiimangaani" "'24101250'";1;"Ferrovolframi ja ferropiivolframi" "'24101255'";1;"Ferrotitaani ja ferropiititaani" "'24101260'";1;"Ferrokromi" "'24101265'";1;"Ferrovanadiini" "'24101270'";1;"Ferroniobium" "'24101275'";1;"Ferromolybdeeni" "'24101280'";1;"Ferrofosfori" "'24101285'";1;"Ferropiimagnesium" "'24101295'";1;"Muut ferroseokset, muualle luokittelemattomat" "'24101300'";1;"Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, epäsäännöllisinä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa" "'24101410'";1;"Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä" "'24101420'";1;"Romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä (pois lukien tuotteet, joiden kemiallinen rakenne vastaa harkkoraudan, peiliraudan tai ferroseosten määritelmää)" "'24102110'";1;"Litteät välituotteet, seostamatonta terästä" "'24102121'";1;"Valanteet, muut alkumuodot ja pitkät välituotteet saumattomien putkien valmistamiseen, seostamatonta terästä" "'24102122'";1;"Muut valanteet, alkumuodot ja pitkät välituotteet, mukaan lukien aihiot, seostamatonta terästä" "'24102210'";1;"Litteät välituotteet, ruostumatonta terästä" "'24102221'";1;"Valanteet, muut alkumuodot ja pitkät välituotteet saumattomien putkien valmistamiseen, ruostumatonta terästä" "'24102222'";1;"Muut valanteet, alkumuodot ja pitkät välituotteet, ruostumatonta terästä" "'24102310'";1;"Litteät välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta" "'24102321'";1;"Valanteet, muut alkumuodot ja pitkät välituotteet saumattomiin putkiin, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta" "'24102322'";1;"Muut valanteet, alkumuodot ja pitkät välituotteet, seosterästä, muuta kuin ruostumatonta" "'24103110'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, kelatut" "'24103130'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, kelaamattomat, joissa on suoraan valssauksesta johtuvia pintakuvioita, sekä valmisteet, joiden paksuus on pienempi kuin 4,75 mm ja joissa ei ole pintakuvioita (pois lukien neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, joiden leveys on enintään 1 250 mm ja paksuus vähintään 4 mm)" "'24103150'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm (pois lukien "leveät latat"), kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, ilman pintakuviointia; levyvalmisteet, rautaa tai terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut ja enemmän valmistetut mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat" "'24103210'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys suurempi kuin 150 mm mutta pienempi kuin 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia, "leveälattateräs"" "'24103230'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat (pois lukien "leveälattateräs")" "'24103310'";1;"Kuumavalssatut levytuotteet jälkivalssaukseen, keloina, leveys vähintään 600 mm, ruostumatonta terästä" "'24103320'";1;"Muut kuumavalssatut levytuotteet, keloina, leveys vähintään 600 mm, ruostumatonta terästä" "'24103330'";1;"Levytuotteet, kuumavalssatusta leveästä vanneteräksestä laikatut, leveys vähintään 600 mm, ruostumatonta terästä" "'24103340'";1;"Kvarttolevyt, leveys vähintään 600 mm, ja lattateräs, ruostumatonta terästä" "'24103410'";1;"Kuumavalssatut levytuotteet jälkivalssaukseen, keloina, leveys alle 600 mm, ruostumatonta terästä" "'24103420'";1;"Muut kuumavalssatut levytuotteet, keloina, leveys alle 600 mm, ruostumatonta terästä" "'24103510'";1;"Levytuotteet, työkaluterästä tai muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (pois lukien pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24103520'";1;"Levytuotteet, pikaterästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut" "'24103530'";1;"Levytuotteet, työkaluterästä tai muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat (pois lukien orgaanisella aineella pinnoitetut, pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut ja levyt, joiden paksuus on pienempi kuin 4,75 mm)" "'24103540'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus pienempi kuin 4,75 mm (pois lukien työkaluteräksestä, pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24103550'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (pois lukien sinkillä pinnoitetut tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24103600'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys pienempi kuin 600 mm (pois lukien pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24104110'";1;"Pinnoittamattomat kylmävalssatut levyt ja nauhat, leveys vähintään 600 mm, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24104130'";1;"Sähkötekniset levyt ja nauhat, ei lopullisesti karkaistut, leveys vähintään 600 mm" "'24104150'";1;"Sähkötekniset levyt ja nauhat, ei-kidesuunnatut, leveys vähintään 600 mm" "'24104200'";1;"Kylmävalssatut levyt ja leveät nauhat, leveys vähintään 600 mm, ruostumatonta terästä" "'24104300'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, leveys vähintään 600 mm (pois lukien pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24105110'";1;"Läkkipelti, muut tinatut levyt ja nauhat, myös kromilla sähköpinnoitetut levyt (ECCS)" "'24105120'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, sähkösinkityt" "'24105130'";1;"Metallilla kuumakastamalla pinnoitetut levyt ja nauhat, leveys vähintään 600 mm" "'24105140'";1;"Orgaanisella aineella pinnoitetut levyt ja nauhat, leveys vähintään 600 mm" "'24105150'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut" "'24105210'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (pois lukien piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24105230'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (pois lukien sähkösinkityt ja piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24105310'";1;"Sähkötekniset levyt ja nauhat, raesuunnatut, leveys vähintään 600 mm" "'24105330'";1;"Levytuotteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, ei-kidesuunnatut" "'24105410'";1;"Kylmävalssattu uurrevanneteräs, sähköteknistä piiseosteista terästä, raesuunnattu, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24105430'";1;"Levytuotteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei-kidesuunnatut" "'24105500'";1;"Levytuotteet, pikaterästä, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24106110'";1;"Tangot, joissa on harjoja tai muita muotopoikkeamia, seostamatonta terästä" "'24106120'";1;"Tangot, automaattiterästä" "'24106130'";1;"Valssilanka, betonin raudoitukseen" "'24106140'";1;"Tangot, ulkorenkaiden kudosrunkoon" "'24106190'";1;"Muut tangot, seostamatonta terästä" "'24106210'";1;"Kuumavalssatut tangot betonin raudoitukseen" "'24106230'";1;"Kuumavalssatut tangot, automaattiterästä" "'24106250'";1;"Taotut tangot, terästä, ja kuumavalssatut tangot (pois lukien ontot poratangot), seostamatonta terästä (muuta kuin automaattiterästä)" "'24106300'";1;"Kuumavalssattu lanka kieppeinä, ruostumatonta terästä" "'24106410'";1;"Kuumavalssatut pyöreät tangot, ruostumatonta terästä" "'24106430'";1;"Tangot, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (pois lukien poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset)" "'24106450'";1;"Taotut tangot, ruostumatonta terästä" "'24106470'";1;"Tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle luokittelemattomat (pois lukien taotut)" "'24106510'";1;"Tangot, pikaterästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt" "'24106530'";1;"Tangot, piimangaaniterästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt" "'24106550'";1;"Kuumavalssattu valssilanka, laakeriterästä" "'24106570'";1;"Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt (pois lukien laakeriteräksestä, pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24106610'";1;"Tangot, pikaterästä, kuumavalssatut" "'24106620'";1;"Tangot, piimangaaniterästä, kuumavalssatut" "'24106630'";1;"Kuumavalssatut tangot, laakeriterästä" "'24106640'";1;"Kuumavalssatut tangot, työkaluterästä" "'24106650'";1;"Tangot (pois lukien ontot poratangot), seosterästä (muuta kuin ruostumatonta terästä, työkaluterästä, piimangaaniterästä, laakeriterästä ja pikaterästä), kuumavalssatut" "'24106660'";1;"Kylmänä viimeistellyt tangot, seosterästä muuta kuin ruostumatonta, maalatut, päällystetyt tai muutoin työstetyt" "'24106700'";1;"Ontot poratangot" "'24107110'";1;"U-profiilit, korkeus vähintään 80 mm (seostamatonta terästä)" "'24107120'";1;"I-profiilit, korkeus vähintään 80 mm (seostamatonta terästä)" "'24107130'";1;"H-profiilit, korkeus vähintään 80 mm (seostamatonta terästä)" "'24107140'";1;"Muut avoimet profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, seostamatonta terästä" "'24107200'";1;"Avoimet profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ruostumatonta terästä" "'24107300'";1;"Avoimet profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, muuta seosterästä" "'24107410'";1;"Ponttiteräs" "'24107420'";1;"Hitsatut ja kylmämuokatut profiilit, terästä" "'24107500'";1;"Rautateiden materiaali, terästä" "'24201110'";1;"Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä" "'24201150'";1;"Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24201210'";1;"Vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, saumattomat, ruostumatonta terästä" "'24201250'";1;"Vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, saumattomat, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24201310'";1;"Putket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä (pois lukien putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkiohdoissa, ja vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)" "'24201330'";1;"Tarkkuusputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, kylmävedetyt tai kylmävalssatut, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24201350'";1;"Putket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, kylmävedetyt tai kylmävalssatut, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (pois lukien tarkkuusputket)" "'24201370'";1;"Putket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, kuumamuokatut, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (pois lukien putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)" "'24201400'";1;"Putket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset ja profiiliputket, saumattomat, terästä" "'24202110'";1;"Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, pituussaumahitsatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, terästä" "'24202150'";1;"Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, muut kuin pituussaumahitsatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, terästä" "'24202200'";1;"Vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, terästä" "'24202300'";1;"Putket, hitsatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, terästä (pois lukien putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)" "'24202400'";1;"Putket, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, terästä (pois lukien öljy- tai kaasuputkijohdoissa käytettävät putket, öljyn tai kaasun porauksessa käytettävät vaippaputket ja hitsatut putket)" "'24203110'";1;"Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, pituussauma- tai kierrehitsatut, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm, ruostumatonta terästä" "'24203150'";1;"Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, pituussauma- tai kierrehitsatut, ulkoläpimitta enintään 406,4mm, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24203210'";1;"Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm, ruostumatonta terästä" "'24203250'";1;"Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24203310'";1;"Putket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm, ruostumatonta terästä (pois lukien putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, ja vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)" "'24203340'";1;"Tarkkuusputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24203370'";1;"Putket, kuuma- tai kylmämuokatut ja hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24203410'";1;"Putket, kuuma- tai kylmämuokatut ja hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä" "'24203430'";1;"Putket, kuuma- tai kylmämuokatut ja hitsatut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, seinämän paksuus enintään 2 mm, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24203450'";1;"Putket, kuuma- tai kylmämuokatut ja hitsatut, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, seinämän paksuus suurempi kuin 2 mm, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24203470'";1;"Putket, kuuma- tai kylmämuokatut ja hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän, suorakaiteen tai neliön muotoiset, muuta terästä kuin ruostumatonta terästä" "'24203500'";1;"Putket, avosaumaiset, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut (pois lukien öljy- tai kaasuputkijohdoissa käytettävät putket, öljyn tai kaasun porauksessa käytettävät vaippa- ja pumppausputket ja muut hitsatut putket)" "'24204010'";1;"Teräslaipat (ei valetut)" "'24204030'";1;"Putkien kulmakappaleet, taipeet, liitoskappaleet, muhvit ja muut osat, kierteitetyt, terästä (ei valetut)" "'24204050'";1;"Putkien kulmakappaleet, taipeet, liitoskappaleet, muhvit ja muut osat, muhviliitoshitsausta varten, terästä (ei valetut)" "'24204073'";1;"Putkien kulmakappaleet ja taipeet, tyssähitsausta varten, terästä (ei valetut)" "'24204075'";1;"Putkien osat, tyssähitsausta varten, muut kuin kulmakappaleet ja taipeet, terästä (ei valetut)" "'24311010'";1;"Tangot, seostamatonta automaattiterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt)" "'24311020'";1;"Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt), joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan neliön tai muun kuin suorakaiteen muotoiset (ei kuitenkaan automaattiterästä)" "'24311030'";1;"Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt), joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset (ei kuitenkaan automaattiterästä)" "'24311040'";1;"Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle luokittelemattomat (pois lukien kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut, ja taotut tuotteet)" "'24311050'";1;"Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt), joissa on vähintään 0,25 % hiiltä (ei kuitenkaan automaattiteräksestä)" "'24311060'";1;"Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt) (pois lukien profiloidut levyt)" "'24312010'";1;"Tangot, pikaterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, myös enemmän valmistetut, tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut (pois lukien taotut tuotteet, välituotteet tai levytuotteet ja kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot); tangot, piimangaaniterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut, kylmänä viimeistellyt tai kuumavalssatut, myös enemmän valmistetut (pois lukien kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, ainoastaan pleteroidut, välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot)" "'24312020'";1;"Tangot, joissa on 0,9-1,15 painoprosenttia hiiltä, 0,5-2 painoprosenttia kromia ja enintään 0,5 painoprosenttia molybdeeniä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt) (pois lukien välituotteet ja levytuotteet; kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot)" "'24312030'";1;"Tangot, työkaluterästä, ainoastaan kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt) (pois lukien välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt tangot)" "'24312040'";1;"Tangot, seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (esim. kylmävedetyt) (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä, pika-, piimangaani-, laakeri- tai työkaluterästä)" "'24312050'";1;"Profiilit, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmänä viimeistellyt tai kylmänä muokatut (esim. kylmävedetyt)" "'24313000'";1;"Kylmävedetyt tangot ja umpiprofiilit, ruostumatonta terästä" "'24321011'";1;"Kylmävalssattu kapea vanneteräs, seostamatonta terästä, hiilipitoisuus pienempi kuin 0,25 painoprosenttia, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24321012'";1;"Kylmävalssattu kapea vanneteräs, seostamatonta terästä, hiilipitoisuus on vähintään 0,25 mutta pienempi kuin 0,6 painoprosenttia, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24321014'";1;"Kylmävalssattu kapea vanneteräs, seostamatonta terästä, hiilipitoisuus vähintään 0,6 painoprosenttia, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24321016'";1;"Kylmävalssattu kapea vanneteräs, seosterästä (muuta kuin ruostumatonta terästä tai sähköteknistä terästä), leveys pienempi kuin 600 mm" "'24321018'";1;"Kylmävalssattu kapea vanneteräs, ruostumatonta terästä (muu kuin eristetty sähkötekninen vanneteräs tai aallotettu vanneteräs, jonka toinen reuna on hammastettu tai viistottu), leveys pienempi kuin 600 mm" "'24321022'";1;"Kylmävalssattu uurrevanneteräs, seostamatonta terästä ja seosterästä (muuta kuin ruostumatonta terästä tai sähköteknistä terästä), leveys pienempi kuin 600 mm" "'24321025'";1;"Levytuotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, "sähkötekniset"" "'24321028'";1;"Kylmävalssattu uurrevanneteräs, ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24321030'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sähkösinkityt (pois lukien pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24321040'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja sinkillä pinnoitetut (pois lukien sähkösinkityt ja pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24321050'";1;"Levytuotteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (pois lukien sinkillä pinnoitetut ja pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)" "'24322010'";1;"Pleteroitu kylmävalssattu uurrevanneteräs, seostamatonta terästä (muuta kuin eristettyä sähköteknistä vanneterästä) leveys pienempi kuin 600 mm" "'24322020'";1;"Levyt ja nauhat, terästä, metallilla kuumakastamalla pinnoitetut tai metallilla sähköpinnoitetut, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24322030'";1;"Orgaanisella aineella pinnoitetut teräslevyt, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24322040'";1;"Kylmävalssattu uurrevanneteräs, seostamatonta terästä, metallilla kuumakastamalla pinnoitettu, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24322050'";1;"Kylmävalssattu uurrevanneteräs, seostamatonta terästä, metallilla sähköpinnoitettu, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24322060'";1;"Kylmävalssattu uurrevanneteräs, orgaanisella aineella pinnoitettu, leveys pienempi kuin 600 mm" "'24331110'";1;"Kylmänä muokatut profiilit levyvalmisteista, seostamatonta terästä, päällystämättömät" "'24331130'";1;"Kylmänä muokatut profiilit levyvalmisteista, seostamatonta terästä, sinkillä päällystetyt" "'24331150'";1;"Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, kuin taotut, kuumana taotut tai muulla tavalla kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle luokittelemattomat (pois lukien levyvalmisteista valmistetut)" "'24331200'";1;"Kylmänä muokatut profiilit, ruostumatonta lattaterästä" "'24332000'";1;"Kylmänä profiloidut (uurretut) levyt, seostamatonta terästä" "'24333000'";1;"Rakenteet, yksinomaan tai pääasiallisesti rauta- tai teräslevyä, joissa on kaksi profiloidusta levystä valmistettua sivua, joiden välissä on eristävä sisus (pois lukien tehdasvalmisteiset rakennukset)" "'24341130'";1;"Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, jossa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä, mukaan lukien aallotettu lanka (pois lukien säikeislanka, piikkilanka, duplex-lanka, teräsnauha, jonka reunassa on sahanterähammastus, eristetty sähköjohdin)" "'24341150'";1;"Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, jossa on 0,25-0,6 painoprosenttia hiiltä, mukaan lukien aallotettu lanka (pois lukien säikeislanka, piikkilanka, duplex-lanka, teräsnauha, jonka reunassa on sahanterähammastus, eristetty sähköjohdin)" "'24341170'";1;"Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä, jossa on vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, mukaan lukien aallotettu lanka (pois lukien säikeislanka, piikkilanka, duplex-lanka, teräsnauha, jonka reunassa on sahanterähammastus, eristetty sähköjohdin)" "'24341200'";1;"Lanka, ruostumatonta terästä (pois lukien erittäin hieno steriili ruostumaton lanka, jollaista käytetään haavanompelulankana)" "'24341300'";1;"Lanka, seostettua terästä (pois lukien säikeislanka, piikkilanka, duplex-lanka, teräsnauha, jonka reunassa on sahanterähammastus, eristetty sähköjohdin, ruostumatonta terästä)" "'24411030'";1;"Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana tai jauheena" "'24411050'";1;"Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), puolivalmisteena (pois lukien muokkaamattomana tai jauheena)" "'24412035'";1;"Kulta (myös platinoitu kulta), jauheena" "'24412040'";1;"Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana tai puolivalmisteena" "'24412050'";1;"Kulta (myös platinoitu kulta), puolivalmisteena, ei-monetaarinen (pois lukien muokkaamattomana tai jauheena)" "'24412070'";1;"Monetaarinen kulta (myös platinoitu kulta)" "'24413010'";1;"Platina, muokkaamattomana tai jauheena" "'24413015'";1;"Palladium, muokkaamattomana tai jauheena" "'24413020'";1;"Rodium, muokkaamattomana tai jauheena" "'24413025'";1;"Iridium, osmium ja rutenium, muokkaamattomana tai jauheena" "'24413040'";1;"Platina tankoina, lankoina ja profiileina, laattoina, levyinä ja nauhoina, joiden paksuus tukiainetta lukuun ottamatta on suurempi kuin 0,15 mm" "'24413045'";1;"Platina, puolivalmisteena" "'24413055'";1;"Palladium, puolivalmisteena" "'24413060'";1;"Rodium, puolivalmisteena" "'24413065'";1;"Iridium, osmium ja rutenium, puolivalmisteena" "'24413070'";1;"Katalyytit kankaana tai ristikkona, platinaa" "'24414000'";1;"Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena" "'24415030'";1;"Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena" "'24415050'";1;"Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena" "'24421130'";1;"Muokkaamaton alumiini, seostamaton (pois lukien jauheet ja suomut)" "'24421154'";1;"Muokkaamaton alumiini, seostettu (pois lukien alumiinijauheet ja -suomut)" "'24421200'";1;"Alumiinioksidi (ei kuitenkaan keinotekoinen korundi)" "'24422100'";1;"Alumiinijauheet ja suomut (pois lukien valmistetut jauheet ja suomut, jollaisia käytetään väriaineissa, maaleissa ja niiden kaltaisissa tuotteissa)" "'24422230'";1;"Alumiinitangot ja -profiilit (pois lukien rakenteissa käytettäväksi valmistetut tangot ja profiilit)" "'24422250'";1;"Alumiinitangot, -profiilit ja profiiliputket, alumiiniseosta (pois lukien rakenteissa käytettäväksi valmistetut tangot ja profiilit)" "'24422330'";1;"Alumiinilanka, seostamatonta alumiinia (pois lukien eristetty sähköjohdin ja kaapeli, alumiinivahvisteinen lanka ja nuora, säikeislanka ja kaapeli)" "'24422350'";1;"Alumiinilanka, alumiiniseosta (pois lukien eristetty sähköjohdin ja kaapeli, alumiinivahvisteinen lanka ja nuora, säikeislanka ja kaapeli)" "'24422430'";1;"Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm" "'24422450'";1;"Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm, alumiiniseosta" "'24422500'";1;"Alumiinifolio, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm" "'24422630'";1;"Alumiiniputket (pois lukien profiiliputket, putkien liitos- ja muut osat, taipuisat putket, rakenteissa, koneissa ja ajoneuvojen osina tai niiden kaltaisiin tarkoituksiin käytettäväksi valmistetut putket)" "'24422650'";1;"Alumiiniputket, alumiiniseosta (pois lukien profiiliputket, putkien liitos- ja muut osat, taipuisat putket, rakenteissa, koneissa ja ajoneuvojen osina tai niiden kaltaisiin tarkoituksiin käytettäväksi valmistetut putket)" "'24422670'";1;"Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit) (pois lukien hanoilla tai venttiileillä varustetut osat, putkenkannakkeet, pultit ja mutterit, sinkilät)" "'24431130'";1;"Muokkaamaton lyijy, puhdistettu (pois lukien lyijyjauheet ja -suomut)" "'24431150'";1;"Muokkaamaton lyijy, jossa on antimonia (pois lukien lyijyjauheet ja -suomut)" "'24431190'";1;"Muokkaamaton lyijy (pois lukien lyijyjauheet ja -suomut, muokkaamaton lyijy, jossa on antimonia, puhdistettu)" "'24431230'";1;"Muokkaamaton sinkki, seostamaton (pois lukien sinkkipöly, -jauheet ja -suomut)" "'24431250'";1;"Muokkaamaton sinkki, seokset (pois lukien sinkkipöly, -jauheet ja -suomut)" "'24431330'";1;"Muokkaamaton tina, seostamaton (pois lukien tinajauheet ja -suomut)" "'24431350'";1;"Muokkaamaton tina, seokset (pois lukien tinajauheet ja suomut)" "'24432100'";1;"Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut (pois lukien väriaineiksi, maaleiksi ja niiden kaltaisiksi tuotteiksi valmistetut lyijyjauheet ja -suomut, eristetty sähkötekninen nauha)" "'24432200'";1;"Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut (pois lukien väriaineiksi, maaleiksi ja niiden kaltaisiksi tuotteiksi valmistetut sinkkipöly, -jauheet ja -suomut, sinkkipelletit)" "'24432300'";1;"Sinkkitangot, -profiilit, -lanka, -levyt, nauhat ja folio" "'24432400'";1;"Tinatangot, -profiilit ja -lanka" "'24441100'";1;"Kuparikivi, sementoitu kupari (saostettu kupari) (pois luettuna kuparijauhe)" "'24441200'";1;"Puhdistamaton kupari, kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten (mukaan lukien raakakupari) (pois lukien sähköpinnoitus kuparilla, sähköpinnoituksessa käytettävät anodit)" "'24441330'";1;"Puhdistettu kupari, muokkaamaton, seostamaton (pois luettuna valssatut, pursotetut tai taotut sintratut tuotteet)" "'24441370'";1;"Muokkaamattomat kupariseokset (pois lukien valssatut, kuumapursotetut tai taotut sintratut tuotteet); kupariesiseokset (myös muokattavaksi soveltumattomat seokset) (pois lukien kuparifosfiitti ”fosforikupari”, joka sisältää enemmän kuin 15 painoprosenttia fosforia)" "'24442100'";1;"Kuparijauheet ja -suomut, pois lukien sementoitu kupari, jauheet / suomumaiset jauheet, joita käytetään esim. pronssi- ja kultamaalien valmistuksessa (kemialliset yhdisteet), puhdistetusta kuparista valmistetut rakeet" "'24442200'";1;"Tangot ja profiilit ja profiiliputket, kuparia ja kupariseosta (pois lukien valamalla tai sintraamalla valmistetut tangot, valssilanka keloina)" "'24442330'";1;"Kuparilanka, puhdistettua kuparia, poikkileikkausmitta suurempi kuin 6 mm, kupariseosta" "'24442350'";1;"Kuparilanka, poikkileikkausmitta suurempi kuin 0,5 mm, mutta enintään 6 mm (pois lukien kuparilangalla vahvistettu lanka tai nuora, säikeislanka ja -kaapeli)" "'24442370'";1;"Kuparilanka, poikkileikkausmitta enintään 0,5 mm (pois luettuna kuparilangalla vahvistettu lanka tai nuora, säikeislanka ja -kaapeli)" "'24442400'";1;"Levyt ja nauhat, kuparia ja kupariseosta, paksuus suurempi kuin 0,15 mm (pois lukien kuparileikkoverkko, eristetty sähkötekninen nauha)" "'24442500'";1;"Kuparifolio, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,15 mm" "'24442630'";1;"Kupariputket" "'24442650'";1;"Putkien liitos- ja muut osat, kuparia tai kupariseosta, esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet, muhvit, t-kappaleet (pois lukien putkien asennuksessa tai korjauksessa käytettävät pultit ja mutterit, hanoilla tai venttiileillä varustetut osat)" "'24451110'";1;"Seostamaton nikkeli, muokkaamaton" "'24451120'";1;"Muokkaamattomat nikkeliseokset" "'24451210'";1;"Nikkelikivi" "'24451220'";1;"Nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet" "'24452100'";1;"Nikkelijauheet ja -suomut (pois lukien nikkelioksidisintterit)" "'24452200'";1;"Tangot, -profiilit ja -lanka, nikkeliä tai nikkeliseosta (pois lukien rakenteissa käytettäväksi tarkoitetut valmistetut tangot ja profiilit, eristetyt sähkötekniset tangot ja langat, emaloitu lanka)" "'24452300'";1;"Levyt, -nauhat ja -folio, nikkeliä tai nikkeliseosta (pois luettuna leikkoverkko)" "'24452400'";1;"Putket ja putkien liitos- ja muut osat, nikkeliä" "'24453013'";1;"Volframi ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat" "'24453017'";1;"Molybdeeni ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat" "'24453020'";1;"Muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan sintratut tangot; tantaalijauheet" "'24453021'";1;"Tantaali ja siitä valmistetut tavarat, tangot (muut kuin ainoastaan sintratut), profiilit, lanka, levyt, nauhat ja folio" "'24453022'";1;"Muut tantaalista valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat" "'24453024'";1;"Muokkaamaton magnesium, jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia magnesiumia" "'24453026'";1;"Muokkaamaton magnesium, jossa on vähemmän kuin 99,8 painoprosenttia magnesiumia" "'24453028'";1;"Muut magnesiumista valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat" "'24453031'";1;"Muokkaamaton vismutti; vismuttijauheet (pois lukien jätteet ja romu)" "'24453032'";1;"Vismutista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat (pois lukien jätteet ja romu)" "'24453033'";1;"Kadmium ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat" "'24453035'";1;"Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet; muokkaamaton koboltti; kobolttijauheet (pois lukien kobolttijätteet ja -romu)" "'24453036'";1;"Koboltista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat" "'24453043'";1;"Titaani ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat" "'24453045'";1;"Antimoni. Muokkaamaton antimoni; jauheet" "'24453046'";1;"Antimoni ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien muokkaamaton antimoni; jauheet; jätteet ja romu)" "'24453048'";1;"Zirkonium ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat" "'24453060'";1;"Muokkaamaton beryllium; berylliumjauheet" "'24453061'";1;"Berylliumista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat (pois lukien jätteet ja romu)" "'24453062'";1;"Muokkaamaton hafnium (celtium); hafniumjauheet" "'24453063'";1;"Hafniumista (celtium) ja germaniumista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat" "'24453064'";1;"Muokkaamaton niobium (kolumbium) ja renium; niobium- (kolumbium-) ja reniumjauheet" "'24453065'";1;"Niobiumista (kolumbiumista) ja reniumista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat" "'24453066'";1;"Niobium- (kolumbium-), renium-, gallium-, indium-, vanadiini- ja germaniumjätteet ja -romu (pois lukien näitä metalleja sisältävät tuhka ja jäämät)" "'24453070'";1;"Muokkaamaton indium; indiumjauheet" "'24453071'";1;"Galliumista, indiumista ja vanadiumista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat" "'24453073'";1;"Muokkaamaton gallium; galliumjauheet" "'24453076'";1;"Muokkaamaton vanadium; vanadiumjauheet (pois lukien vanadiumia sisältävä tuhka ja jäämät)" "'24453079'";1;"Muokkaamaton germanium; germaniumjauheet" "'24453082'";1;"Kromi ja tallium sekä näistä metalleista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat (pois lukien näiden metallien jätteet ja romu)" "'24453085'";1;"Mangaani. Muokkaamaton mangaani; mangaanijauheet" "'24453086'";1;"Mangaanijätteet ja -romu (pois lukien mangaania sisältävä tuhka ja jäämät)" "'24453087'";1;"Mangaanista valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat" "'24453090'";1;"Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat; kermettien jätteet ja romu (pois lukien kermettejä sisältävä tuhka ja jäämät)" "'24511110'";1;"Maakulkuneuvojen, mäntämoottoreiden ja muut koneenrakennuksen osat, takovalurautaa" "'24511190'";1;"Muiden laitteiden osat (takovalurautaa)" "'24511210'";1;"Maakulkuneuvojen osat (pallografiittivalurautaa)" "'24511220'";1;"Voimansiirtoakselien, nokka-akselien, kampiakselien ja kampien sekä laakeripesien ja liukulaakereiden osat, pallografiittivalurautaa (pois lukien laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit)" "'24511240'";1;"Moottoreiden ja koneenrakennuksen muut osat (pallografiittivalurautaa)" "'24511250'";1;"Koneenrakennuksen ja mekaanisten laitteiden osat, ei kuitenkaan moottoreiden (pallografiittivalurautaa)" "'24511290'";1;"Valukappaleet, pallografiittivalurautaa, vetureita / liikkuvaa kalustoa / osia varten, muuhun käyttöön kuin maakulkuneuvoihin, laakeripesiin, liukulaakereihin, moottoreihin, hammaspyöriin, kytkimiin, koneisiin" "'24511310'";1;"Maakulkuneuvojen osat, harmaavalurautaa (pois lukien vetureiden, liikkuvan kaluston, rakennusteollisuuden ajoneuvojen osat)" "'24511320'";1;"Voimansiirtoakselien, nokka-akselien, kampiakselien ja kampien sekä laakeripesien ja liukulaakereiden osat, harmaavalurautaa (pois lukien laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit)" "'24511340'";1;"Moottoreiden ja koneenrakennuksen muut osat (muokattavaksi soveltumatonta valurautaa)" "'24511350'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden osat, harmaavalurutaa (pois lukien moottoreiden osat)" "'24511390'";1;"Valukappaleet, harmaavalurautaa, vetureita / liikkuvaa kalustoa / osia varten, muuhun käyttöön kuin maakulkuneuvoihin, laakeripesiin, liukulaakereihin, moottoreihin, hammaspyöriin, kytkimiin, koneisiin" "'24512000'";1;"Putket ja profiiliputket, valurautaa (pois lukien sellaiset, jotka on valmistettu tavaroiden, kuten keskuslämmityspattereiden ja koneiden, tunnistettaviksi osiksi)" "'24513030'";1;"Putkien liitos- ja muut osat, muokattavaksi soveltumatonta valurautaa" "'24513050'";1;"Putkien liitos- ja muut osat muokattavaksi soveltuvaa valurautaa" "'24521010'";1;"Maakulkuneuvojen osat, valuterästä (pois lukien vetureiden, liikkuvan kaluston ja rakennusteollisuuden ajoneuvojen osat)" "'24521030'";1;"Laakeripesien ja liukulaakerien osat, valuterästä (pois lukien kuula- tai rullalaakereita sisältävien laakeripesien osat)" "'24521040'";1;"Muut mäntämoottorien ja koneenrakennuksen osat, terästä" "'24521050'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden osat, valuterästä (pois lukien moottoreiden, suihkumoottoreiden, potkuriturbiinimoottoreiden, muiden kaasuturbiinien, nosto- ja käsittelylaitteiden, rakennusteollisuuden koneiden ja ajoneuvojen osat)" "'24521090'";1;"Valukappaleet, valuterästä, vetureita / liikkuvaa kalustoa / osia varten, muuhun käyttöön kuin maakulkuneuvoihin, laakeripesiin, liukulaakereihin, moottoreihin, hammaspyöriin, kytkimiin, koneisiin" "'24523000'";1;"Putkien liitos- ja muut osat, valuterästä" "'24531010'";1;"Maakulkuneuvojen osat, kevytmetallivalua (pois lukien vetureiden, liikkuvan kaluston ja rakennusteollisuuden ajoneuvojen osat)" "'24531020'";1;"Voimansiirtoakselien, nokka-akselien, kampiakselien ja kampien sekä laakeripesien ja liukulaakereiden osat, kevytmetallivalua (pois lukien laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit)" "'24531040'";1;"Muut mäntämoottorien ja koneenrakennuksen osat, kevytmetallia" "'24531050'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden osat, kevytmetallivalua (pois lukien moottoreiden, suihkumoottoreiden, potkuriturbiinimoottoreiden, kaasuturbiinien, nosto- ja käsittelylaitteiden, rakennusteollisuuden koneiden ja ajoneuvojen osat)" "'24531090'";1;"Muut osat" "'24541010'";1;"Maakulkuneuvojen osat, värimetallivalua (ei kuitenkaan vetureiden tai liikkuvan kaluston, lukkinostureiden, nosto- tai käsittelylaitteilla varustettujen trukkien, maatalous- tai tiejyrien, puskutraktoreiden osat)" "'24541020'";1;"Voimansiirtoakselien, nokka-akselien, kampiakselien ja kampien sekä laakeripesien ja liukulaakereiden osat, muuta värimetallivalua kuin kevytmetallia (pois lukien laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit)" "'24541040'";1;"Muut mäntämoottorien ja koneenrakennuksen osat, muuta metallia kuin terästä tai kevytmetallia" "'24541050'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden osat, muuta värimetallivalua kuin kevytmetallia (ei kuitenkaan moottoreiden osat)" "'24541090'";1;"Muuhun käyttöön tarkoitetut osat" "'25111030'";1;"Tehdasvalmisteiset rakennukset, rautaa tai terästä" "'25111050'";1;"Tehdasvalmisteiset rakennukset, alumiinia" "'25112100'";1;"Sillat ja siltaelementit, rautaa ja terästä" "'25112200'";1;"Tornit ja ristikkomastot, rautaa ja terästä" "'25112310'";1;"Rakennustelineissä, kaivoksissa tai vastaaviin tukemistarkoituksiin käytettävät varusteet, rautaa ja terästä (mukaan lukien kaivostornien rungot ja maanpäälliset rakenteet, jatkettavat kasettipalkit)" "'25112350'";1;"Muut rakenteet pääasiassa levyistä: muut" "'25112355'";1;"Sulut, padot, sulkuportit, laiturit, kiinteät telakat ja muut vesirakennelmat, rautaa tai terästä; muualle luokittelemattomat rakenteet ja niiden osat, rautaa tai terästä (pois lukien sillat ja siltaelementit; tornit; ristikkomastot; portit; ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset; rakennustelineissä, kaivoksissa tai vastaaviin tukemistarkoituksiin käytettävät varusteet; rakenteet ja niiden osat, joita ei ole valmistettu yksinomaan tai pääasiallisesti levystä)" "'25112370'";1;"Rakenteet ja rakenteiden osat…, alumiinia, muualle luokittelemattomat" "'25121030'";1;"Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset, rautaa tai terästä" "'25121050'";1;"Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset, alumiinia" "'25211100'";1;"Lämmönsäteilijät keskuslämmitystä varten, pois lukien sähköllä kuumennettavat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä" "'25211200'";1;"Keskuslämmityskattilat, muut kuin HS-nimikkeen 8402 kattilat" "'25211300'";1;"Keskuslämmityskattiloiden osat" "'25291110'";1;"Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, tilavuus suurempi kuin 300 l, kaasuja varten (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten; ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita)" "'25291120'";1;"Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, vuoratut tai lämpöeristetyt, rautaa tai terästä, tilavuus suurempi kuin 300 l, nesteitä varten (ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita)" "'25291130'";1;"Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, tilavuus suurempi kuin 300 l, nesteitä varten (ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita, pois lukien vuoratut tai lämpöeristetyt)" "'25291150'";1;"Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, rautaa tai terästä, kiinteitä aineita varten, tilavuus suurempi kuin 300 l, (ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita)" "'25291170'";1;"Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, tilavuus suurempi kuin 300 l (ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita)" "'25291200'";1;"Metallisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten" "'25301110'";1;"Vesiputkikattilat (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää matalapaineista höyryä)" "'25301150'";1;"Höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridikattilat (pois lukien keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä, vesiputkikattilat)" "'25301170'";1;"Kuumavesikattilat (pois lukien keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä)" "'25301230'";1;"HS-nimikkeisiin 8402 tai 8403 kuuluvien höyrynkehittimien tai höyrykattiloiden apulaitteet" "'25301250'";1;"Höyrynkehittimien lauhduttimet" "'25301330'";1;"Höyrynkehittimien tai höyrykattiloiden osat ja kuumavesikattiloiden osat" "'25301350'";1;"HS-nimikkeisiin 8404 10 ja 8404 20 kuuluvien laitteiden osat" "'25302100'";1;"Ydinreaktorit" "'25302200'";1;"Ydinreaktoreiden osat" "'2540110000'";1;"Sota-aseet, ei kuitenkaan revolverit, pistoolit tai niiden kaltaiset aseet" "'25401230'";1;"Revolverit ja pistoolit (pois lukien sotilastuliaseet, konepistoolit, merkinantotuliaseet, paukkupanosaseet, kiinteäpulttiset teurastuspistoolit, suustaladattavat aseet, jousi-, ilma- tai kaasuaseet tai asejäljitelmät)" "'25401250'";1;"Haulikot, kiväärit, karbiinit ja suustaladattavat tuliaseet (mukaan lukien veneeseen kiinnitettävät vesilintujen metsästysaseet, haulikkorihlat, kävelykeppiä muistuttavat urheiluaseet)(pois lukien sotilaskäyttöön tarkoitetut aseet)" "'25401270'";1;"Tuliaseet, joiden tominta perustuu räjähtävän panoksen palamiseen, muualle luokittelemattomat (pois lukien sotilaskäyttöön tarkoitetut tuliaseet)" "'25401290'";1;"Muut aseet (jousi-, ilma- tai kaasukiväärit ja -pistoolit, patukat) (pois lukien sotilaskäyttöön tarkoitetut)" "'25401300'";1;"Patruunat, muut ampumatarvikkeet ja projektiilit sekä niiden osat, myös haulit ja etupanokset (pois lukien sotilaskäyttöön tarkoitetut)" "'2540130000'";1;"Pommit, ohjukset ja niiden kaltaiset sotatarvikkeet; patruunat, muut ammukset ja heittoaseet sekä niiden osat" "'25401400'";1;"Osat ja tarvikkeet revolvereita, pistooleita, muuhun kuin sotilaskäyttöön tarkoitettuja tuliaseita ja niiden kaltaisia tavaroita varten" "'2540140000'";1;"Sota-aseiden ja muiden aseiden osat" "'25501134'";1;"Voimansiirtoakselien, nokka-akselien ja kampiakselien osat, rautametallia, avoimessa muotissa taotut; HS-nimikkeen 7326 tavarat; HS-ryhmien 84, 85, 86, 87, 88, 90 koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen osat (avoimessa muotissa taotut teräsosat)" "'25501137'";1;"Koneiden ja laitteiden osat, avoimessa muotissa taotut, muuta kuin rautametallia (ei kuitenkaan mäntämoottoreiden, suihkumoottoreiden, kaasuturbiinien, nosto- tai käsittelylaitteiden, rakennusteollisuuden koneiden tai ajoneuvojen osat)" "'25501151'";1;"HS-ryhmän 87 maakulkuneuvojen osat, terästä, kylmäpursotetut" "'25501152'";1;"Voimansiirtoakselien, nokka-akselien ja kampiakselien osat, terästä, kylmäpursotetut" "'25501153'";1;"HS-nimikkeen 8483 mäntämoottoreiden ja koneenrakennuksen osat, terästä, kylmäpursotetut" "'25501154'";1;"Koneiden ja laitteiden osat, terästä, kylmäpursotetut (ei kuitenkaan mätämoottoreiden osat)" "'25501156'";1;"Sähkökoneiden ja -laitteiden, äänen tallennus- ja toistolaitteiden, televisiokuvan ja -äänen tallennus ja toistolaitteiden osat, terästä, kylmäpursotetut" "'25501157'";1;"HS-nimikkeen 7326 tavarat; HS-ryhmien 86, 87, 88 kulkuneuvojen, ilma-alusten ja kuljeutusvälineiden osat, terästä, kylmäpursotetut" "'25501158'";1;"HS-ryhmien 84, 85, 87, 88 ja 90 koneiden, laitteiden, työvälineiden ja kulkuneuvojen osat, muuta kuin rautametallia, kylmäpursotetut" "'25501210'";1;"Maakulkuneuvojen osat, terästä, muottiintaotut (pois lukien vetureiden tai liikkuvan kaluston osat)" "'25501220'";1;"Voimansiirtoakselien, nokka-akselien, kampiakselien ja kampien sekä laakeripesien ja liukulaakereiden osat, terästä, muottiintaotut (pois lukien laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit)" "'25501230'";1;"HS-nimikkeen 8483 mäntämoottoreiden ja koneenrakennuksen osat, terästä, muottiintaotut" "'25501240'";1;"Maa-, metsä- ja puutarhatalouden koneiden ja teknisten laitteiden ja työkalujen osat, terästä, muottiintaotut" "'25501250'";1;"Taljojen, väkipyörästöjen, vinttureiden, nostoruuvien ja väkivipujen, haarukkatrukkien, muiden trukkien, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet, hissien, liukuportaiden, kuljettimien ja ilmaköysiratojen osat, terästä, muottiintaotut" "'25501260'";1;"HS-nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneenrakennuksen ja laitteiden osat, terästä, muottiintaotut" "'25501270'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden osat, terästä, muottiintaotut (pois lukien mäntämoottoreiden, suihkumoottoreiden, kaasuturpiinien, nosto- ja käsittelylaitteiden, rakennusteollisuuden koneiden osat)" "'25501280'";1;"Vetureiden ja liikkuvan kaluston, ilma- ja avaruusalusten, sähkökoneiden ja laitteiden, optisten, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus- ja tarkkuuslaitteiden osat, terästä, muottiintaotut" "'25501290'";1;"HS-ryhmien 84, 85, 86, 87, 88 ja 90 koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen osat, muuta kuin rautametallia, muottiintaotut" "'25501310'";1;"Maakulkuneuvojen osat (ei kuitenkaan vetureiden ja liikkuvan kaluston osat), terästä, ohutlevystä muovatut" "'25501320'";1;"HS-nimikkeen 8483 mäntämoottoreiden ja koneenrakennuksen osat, terästä, ohutlevystä muovatut" "'25501330'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden osat (ei kuitenkaan mäntämoottoreiden osat), terästä, ohutlevystä muovatut" "'25501340'";1;"Sähkökoneiden ja -laitteiden, äänen tallennus- tai toistolaitteiden, televisiokuvan ja -äänen tallennus- tai toistolaitteiden osat, terästä, ohutlevystä muovatut" "'25501350'";1;"HS-nimikkeiden 7323 ja 7326 tavarat; HS-nimikkeen 9403 huonekalujen osat; HS-ryhmän 86 maakulkuneuvojen ja raidekaluston osat; HS-ryhmän 90 laitteet, muuta kuin rautametallia, ohutlevystä muovatut" "'25501370'";1;"HS-ryhmien 84, 85, 86, 88 ja 94 kotitaloustavaroiden, koneenrakennuksen, laitteiden, huonekalujen ja kulkuneuvojen osat, muuta kuin rautametallia, ohutlevystä muovatut" "'25502020'";1;"Teräsjauhemetallurgian tuotteet" "'25502080'";1;"HS-ryhmien 84, 85, 86, 87, 88, 90 tavaroiden osat (muiden kuin rautametallien jauhemetallurgian tuotteet)" "'25611130'";1;"Metallilla päällystäminen sulaan metalliin upottamalla (sinkkigalvanointi tai kastotinaus)" "'25611150'";1;"Metallilla päällystäminen lämpöruiskutuksella" "'25611170'";1;"Sinkillä päällystäminen elektrolyysillä" "'25611190'";1;"Muilla metalleilla kuin sinkillä päällystäminen (nikkeli, kupari, kromi, jalometallit jne.), elektrolyysillä tai kemiallisella käsittelyllä" "'25611230'";1;"Metallien päällystäminen muovilla (mukaan lukien jauhemaalaus)" "'25611250'";1;"Muu päällystäminen (fosfatointi jne.)" "'25612100'";1;"Muu lämpökäsittely kuin metallilla ja muovilla päällystäminen" "'25612230'";1;"Maalaus, lakkaus" "'25612250'";1;"Eloksointi (anodisointi)" "'25612270'";1;"Höyrypinnoitus" "'25612290'";1;"Muu metallin pintakäsittely" "'25621001'";1;"Sorvatut metalliosat hanoihin, venttiileihin ja niiden kaltaisiin tavaroihin" "'25621003'";1;"Sorvatut metalliosat koneisiin ja mekaanisiin laitteisiin" "'25621005'";1;"Sorvatut metalliosat maakulkuneuvoihin (muut kuin rautatieveturien ja rautateiden muun liikkuvan kaluston osat, valamalla, takomalla, meistämällä, valssaamalla tai jauhemetallurgialla valmistetut)" "'25621007'";1;"Sorvatut metalliosat ilma-aluksiin, avaruusaluksiin ja satelliitteihin" "'25621009'";1;"Sorvatut metalliosat sähkökoneisiin ja -laitteisiin, äänen tallennus- ja toistolaitteisiin, televisiokuvan ja televisioäänen tallennus- ja toistolaitteisiin" "'25621011'";1;"Sorvatut metalliosat optisiin, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus- ja tarkkuuskojeisiin ja -laitteisiin" "'25621013'";1;"Sorvatut metalliosat HS-nimikkeiden 7326, 7419 ja 7616 tavaroihin, sorvatut metalliosat HS-ryhmään 86 kuuluviin rautatiekiskojen kunnossapitoon tarkoitettuhin kulkuneuvoihin ja laitteisiin" "'25622000'";1;"Metalliosat (pois lukien sorvatut metalliosat)" "'25711120'";1;"Kiinteäteräiset pöytäveitset, epäjaloa metallia, mukaan lukien varret (pois lukien kala- ja voiveitset)" "'25711145'";1;"Kiinteäteräiset veitset, epäjaloa metallia, myös puutarhaveitset (pois lukien pöytä-, kala- ja voiveitset eikä koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja terät)" "'25711160'";1;"Linkkuveitset" "'25711175'";1;"Terät ja varret, epäjaloa metallia, pöytä- ja taskuveitsiä, myös puutarhaveitsiä varten (pois lukien kala- ja voiveitset, koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja terät)" "'25711190'";1;"Sakset, räätälin sakset ja niiden kaltaiset sakset sekä niiden terät (mukaan lukien saksien terät)" "'25711230'";1;"Partaveitset ja partakoneet sekä niiden osat (pois lukien partakoneen terät)" "'25711280'";1;"Partakoneenterät (myös partakoneenterien teelmät nauhoina)" "'25711330'";1;"Paperiveitset, kirjeenavaajat, raapeveitset, kynänteroittimet ja niiden terät (mukaan lukien pakettityyppiset kynänteroittimet) (pois lukien kynänteroituskoneet)" "'25711350'";1;"Manikyyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)" "'25711370'";1;"Lihaveitset, hakkurit, tukan- ja karvanleikkuuvälineet ja niiden kaltaiset leikkaamisvälineet" "'25711430'";1;"Ruokailuvälineet (pois lukien pöytäveitset, mukaan lukien kalaveitset ja voiveitset) ja niiden kaltaiset välineet, ruostumatonta terästä tai muuta epäjaloa metallia" "'25711480'";1;"Ruokailuvälineet (pois lukien pöytäveitset, mukaan lukien kala- ja voiveitset) sekä niiden kaltaiset välineet, hopeoitua, kullattua tai platinoitua epäjaloa metallia" "'25711500'";1;"Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet sekä niiden osat" "'25721130'";1;"Riippulukot, epäjaloa metallia" "'25721150'";1;"Lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa, epäjaloa metallia" "'25721170'";1;"Lukot, jollaisia käytetään huonekaluissa, epäjaloa metallia" "'25721230'";1;"Sylinterilukot, epäjaloa metallia, jollaisia käytetään rakennusten ovissa" "'25721250'";1;"Lukot, epäjaloa metallia, jollaisia käytetään ovissa (pois lukien sylinterilukot)" "'25721270'";1;"Lukot, epäjaloa metallia (pois lukien riippulukot ja lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa, huonekaluissa ja rakennusten ovissa)" "'25721330'";1;"Näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut kehykset, lukolliset, epäjaloa metallia (pois lukien sulkimet ja salvat, jollaisia käytetään käsilaukuissa ja salkuissa)" "'25721350'";1;"Erilliset avaimet, perusmetallia (mukaan lukien valetut, taotut tai meistetyt aihiot)" "'25721370'";1;"Riippulukkojen, lukkojen ja lukollisten näppäinsalpojen ja kehysten osat, epäjaloa metallia" "'25721410'";1;"Saranat, epäjaloa metallia" "'25721420'";1;"Kääntöpyörät ja niiden kaltaiset rullat ja pyörät (castors), joiden kiinnitysrunko on epäjaloa metallia" "'25721430'";1;"Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat moottoriajoneuvoihin, epäjaloa metallia (pois lukien saranat, kääntöpyörät ja niiden kaltaiset rullat ja pyörät (castors), lukot ja avaimet)" "'25721440'";1;"Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat rakennuksiin, epäjaloa metallia (pois lukien saranat, kääntöpyörät ja niiden kaltaiset rullat ja pyörät (castors), lukot, avaimet, optisilla osilla varustetut ovisilmät ja avaimella toimivat ovien salvat)" "'25721450'";1;"Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat huonekaluihin, epäjaloa metallia (pois lukien saranat, kääntöpyörät ja niiden kaltaiset rullat ja pyörät (castors), lukot, avaimet)" "'25721460'";1;"Muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia (pois lukien sellaiset, joita käytetään moottoriajoneuvoissa, rakennuksissa tai huonekaluissa)" "'25721470'";1;"Itsetoimivat ovensulkimet, epäjaloa metallia" "'25721480'";1;"Hattuhyllyt ja -naulat, koukut, vaatenaulakot, pyyhehyllyköt, harja- ja avaintelineet sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet, epäjaloa metallia (pois lukien huonekalun luonteiset vaatetelineet)" "'25731010'";1;"Lapiot ja kauhat" "'25731030'";1;"Kuokat, hakut ja haravat" "'25731040'";1;"Kirveet, piilut, vesurit ja niiden kaltaiset hakkuutyökalut (pois lukien jäähakut)" "'25731050'";1;"Sekatöörit ja niiden kaltaiset yhden käden oksasakset ja puutarhasakset (myös siipikarjasakset) (pois lukien lenkkikahvalliset puutarhasakset, puutarhaveitset)" "'25731055'";1;"Talikot ja muut maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoidossa käytettävät käsityökalut (pois lukien linkkuveitset)" "'25731060'";1;"Pensasaitasakset, kahden käden oksasakset ja niiden kaltaiset kahden käden sakset" "'25732010'";1;"Käsisahat (pois lukien sisäänrakennetulla moottorilla varustetut)" "'25732020'";1;"Vannesahanterät" "'25732030'";1;"Pyörösahanterät, joissa työtä suorittava osa terästä (mukaan lukien rako- ja urasahanterät)" "'25732050'";1;"Pyörösahanterät, joissa työtä suorittava osa ei ole terästä (mukaan lukien rako- ja urasahanterät, osat)" "'25732093'";1;"Suorat sahanterät metallintyöstöä varten" "'25732097'";1;"Sahanterät, työtä suorittava osa epäjaloa metallia (pois lukien vannesahanterät, pyörösahanterät, musiikkisahanterät)" "'25733013'";1;"Viilat, raspit ja niiden kaltaiset työkalut (pois lukien meistit ja viilat työstökoneita varten)" "'25733016'";1;"Pihdit, mukaan lukien katkaisupihdit ja atulat sekä niiden kaltaiset käsityökalut, muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön, epäjaloa metallia" "'25733023'";1;"Metallisakset ja niiden kaltaiset työkalut" "'25733025'";1;"Putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pihdit sekä niiden kaltaiset työkalut, pois lukien meistit ja viilat työstökoneita varten, metallileikkurit, jollaisia käytetään koneissa, lävistimet, jollaisia käytetään toimistoissa, lipukkeenrei’ittimet" "'25733033'";1;"Käsikäyttöiset kiintoavaimet (mukaan lukien momenttiavaimet) (pois lukien kierreleuan vääntimet)" "'25733035'";1;"Käsikäyttöiset jakoavaimet (mukaan lukien momenttiavaimet) (pois lukien kierreleuan vääntimet)" "'25733037'";1;"Vaihdettavat hylsyavaimet" "'25733053'";1;"Poraustyökalut ja kierteytystyökalut, käsikäyttöiset, pois lukien vaihdettavat käsityökalut, työstökoneiden työkalut, sähkö- tai paineilmakäyttöiset käsityökalut sekä sisäänrakennetulla moottorilla varustetut käsityökalut" "'25733055'";1;"Vasarat ja moukarit, joissa työtä suorittava osa on metallia" "'25733057'";1;"Höylät, taltat, kaivertimet ja niiden kaltaiset puunleikkuutyökalut" "'25733063'";1;"Ruuvitaltat" "'25733065'";1;"Taloustyökalut, käsikäyttöiset" "'25733073'";1;"Muut käsityökalut muurareita, savenvalajia, sementtityöntekijöitä, rappareita ja maalareita varten" "'25733077'";1;"Muut käsityökalut, mukaan lukien patruunan avulla toimivat niittaus- ja tulppauslaitteet ja niiden kaltaiset työkalut" "'25733083'";1;"Puhalluslamput (pois lukien kaasukäyttöiset hitsauslaitteet)" "'25733085'";1;"Ruuvipenkit ja -puristimet sekä niiden kaltaiset työkalut" "'25733087'";1;"Alasimet; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset runkorakenteelliset tahkot ja hiomalaitteet (pois lukien erilliset hiomakivet ja niiden kaltaiset tavarat)" "'25734014'";1;"Työkalut sisäkierteiden tekoa varten" "'25734016'";1;"Työkalut ulkokierteiden tekoa varten" "'25734019'";1;"Työkalut kierteittämistä varten (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet, metallin työstöä varten)" "'25734023'";1;"Työkalut porausta varten, joissa työtä suorittava osa timanttia tai puristettua timanttia (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet, kallioporausta varten)" "'25734025'";1;"Kiviseinäporat, joissa työtä suorittava osa muuta ainetta kuin timanttia tai puristettua timanttia (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet, kallioporausta varten)" "'25734027'";1;"Työkalut porausta varten, joissa työtä suorittava osa on sintrattua metallikarbidia, metallin työstöä varten, pois lukien asentamattomat sintrattua metallikarbidia olevat laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset tavarat, työkaluja varten" "'25734031'";1;"Työkalut porausta varten, joissa työtä suorittava osa on pikaterästä, metallin työstöä varten, pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet, kallioporausta varten" "'25734033'";1;"Työkalut porausta varten, metallin työstöön, vaihdettavat, työtä suorittava osa muuta materiaalia kuin timanttia, puristettua timanttia tai sintrattua metallikarbidia, kermettiä tai pikaterästä (pois lukien työkalut kierteittämistä varten)" "'25734035'";1;"Työkalut porausta varten (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet, joissa työtä suorittava osa on timanttia tai puristettua timanttia, kallioporausta, kiviseinäporia, metallin työstöä varten)" "'25734037'";1;"Työkalut avartamista tai aventamista varten, joissa työtä suorittava osa timanttia tai puristettua timanttia (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet, maakairausta varten)" "'25734044'";1;"Työkalut metallin aventamista varten, joissa työtä suorittava osa on muuta materiaalia kuin timanttia tai puristettua timanttia" "'25734045'";1;"Työkalut avartamista tai aventamista varten (pois lukien pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet, joissa työtä suorittava osa on timanttia tai puristettua timanttia, metallin työstöä varten, maakairausta varten)" "'25734048'";1;"Työkalut metallin aventamista varten joissa työtä suorittava osa on muuta materiaalia kuin timanttia tai puristettua timanttia" "'25734050'";1;"Työkalut jyrsimistä varten, joissa työtä suorittava osa on sintrattua metallikarbidia, metallin työstöä varten, pois lukien asentamattomat sintrattua metallikarbidia olevat laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset tavarat, työkaluja varten" "'25734061'";1;"Varsijyrsimet, metallin työstöä varten (pois lukien sellaiset, joissa työtä suorittava osa on sintrattua metallikarbidia)" "'25734066'";1;"Työkalut jyrsimistä varten, vierintäjyrsimet, vaihdettavat, metallin työstöä varten, työtä suorittava osa muuta ainetta kuin sintrattua metallikarbidia tai kermettiä (pois lukien varsijyrsimet)" "'25734069'";1;"Työkalut jyrsimistä varten (ei kuitenkaan metallin työstöä varten)" "'25734071'";1;"Työkalut sorvaamista varten, joissa työtä suorittava osa sintrattua metallikarbidia, metallin työstöä varten, pois lukien asentamattomat sintrattua metallikarbidia olevat laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset tavarat, työkaluja varten" "'25734074'";1;"Työkalut sorvaamista varten, vaihdettavat, työtä suorittava osa muuta materiaalia kuin sintrattua metallikarbidia tai kermettiä" "'25734079'";1;"Työkalut sorvaamista varten (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet)" "'25734081'";1;"Muut CN-nimikkeen 8207 vaihdettavat työkalut, joissa työtä suorittava osa on timanttia" "'25734083'";1;"Ruuvitaltan terät, joissa työtä suorittava osa on muuta materiaalia kuin timanttia tai puristettua timanttia (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet)" "'25734085'";1;"Hampaanleikkuutyökalut, joissa työtä suorittava osa on muuta materiaalia kuin timanttia tai puristettua timanttia (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet)" "'25734087'";1;"Vaihdettavat käsityökalut, joissa työtä suorittava osa on sintrattua metallikarbidia, pois lukien asentamattomat sintrattua metallikarbidia olevat laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset tavarat, työkaluja varten" "'25734089'";1;"Vaihdettavat työkalut, muuta ainetta" "'25735013'";1;"Kaavauskehykset metallin valua varten, mallipohjat ja valumallit (pois lukien puiset)" "'25735015'";1;"Valumallit, puiset" "'25735020'";1;"Muotit metallien tai metallikarbidien ruiskupuristusta tai painevalua varten (pois lukien valukokillit)" "'25735030'";1;"Muotit metallia tai metallikarbideja varten (pois lukien ruiskupuristusta tai painevalua varten)" "'25735050'";1;"Muotit lasia varten" "'25735060'";1;"Muotit kivennäisaineita varten" "'25735070'";1;"Muotit kumien tai muovien ruiskupuristusta tai ahtopuristusta varten" "'25735080'";1;"Muut muotit kumia tai muovia varten (pois lukien ruiskupuristusta tai ahtopuristusta varten)" "'25736013'";1;"Kallionporaus- tai maankairaustyökalut, joissa työtä suorittava osa on kermettiä" "'25736018'";1;"Vaihdettavat työkalut kallionporausta tai maankairausta varten sekä niiden osat, työtä suorittava osa muuta ainetta kuin sintrattua metallikarbidia tai kermettiä" "'25736023'";1;"Vaihdettavat metallinvetolevyt tai metallinpuristussuulakkeet, työtä suorittava osa timanttia tai puristettua timanttia" "'25736024'";1;"Metallinvetolevyt tai metallinpuristussuulakkeet (pois lukien asentamattomat laatat, sauvat, kärjet, tangot, rakeet, renkaat ja niiden kaltaiset tavarat, sintrattua metallikarbidia tai kermettiä)" "'25736033'";1;"Työkalut puristusta tai meistausta varten, metallin työstöä varten (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet)" "'25736039'";1;"Työkalut puristusta tai meistausta varten (pois lukien koneisiin tai käsityökaluihin tarkoitetut työkappaleiden ja työkalujen pitimet)" "'25736043'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät metallintyöstöä varten" "'25736045'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät puuntyöstöä varten" "'25736050'";1;"Veitset ja leikkuuterät, epäjaloa metallia, keittiökoneita ja -laitteita tai elintarviketeollisuudessa käytettäviä koneita varten" "'25736063'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneita varten (pois lukien aurojen terät, äkeiden lautaset)" "'25736065'";1;"Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, epäjaloa metallia (pois lukien metallin tai puuntyöstöön tarkoitetut, keittökoneisiin ja -laitteisiin tai elintarviketeollisuudessa käytettäviin koneisiin tarkoitetut sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätyökoneisiin tarkoitetut)" "'25736067'";1;"Kääntöterät, työkaluja varten, asentamattomat, sintrattua metallikarbidia tai kermettiä" "'25736090'";1;"Laatat, sauvat, kärjet ja niiden kaltaiset tavarat, asentamattomat, sintrattua metallikarbidia tai kermettiä, työkaluja varten (pois lukien kääntöterät)" "'25911100'";1;"Altaat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita varten (ei kuitenkaan kaasuja varten), rautaa tai terästä, vetoisuudeltaan vähintään 50 l mutta enintään 300 l, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita" "'25911200'";1;"Altaat, tynnyrit, tölkit (ei kuitenkaan juottamalla tai taivesaumaamalla suljettavat), laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, rautaa tai terästä, vähemmän kuin 50 litraa vetävät, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita" "'25921133'";1;"Tölkit, jollaisia käytetään ruokien ja juomien säilöntään, rautaa tai terästä, vetoisuus pienempi kuin 50 l" "'25921135'";1;"Tölkit, jollaisia käytetään ruojien ja juomien säilöntään, rautaa tai terästä, vetoisuus pienempi kuin 50 l" "'25921150'";1;"Tölkit, jollaisia käytetään muuhun kuin ruokien ja juomien säilöntään, rautaa tai terästä, vetoisuus pienempi kuin 50 l" "'25921210'";1;"Pursot (muut kuin jäykät), alumiinia, vetoisuus enintään 300 l, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten" "'25921240'";1;"Tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, muualle luokittelemattomat (muut kuin jäykät pursot ja säilytyspäällykset aerosoleja varten)" "'25921260'";1;"Alumiiniset säilytyspäällykset aerosoleja varten, vetoisuus enintään 300 l" "'25921330'";1;"Kruunukorkit, epäjaloa metallia" "'25921350'";1;"Tulpat, lyijyä tai alumiinia, läpimitta suurempi kuin 21 mm (pois lukien kruununkorkit)" "'25921370'";1;"Tulpat, korkit ja kannet, epäjaloa metallia (pois lukien kapselit, joiden läpimitta suurempi kuin 21 mm, lyijyä tai alumiinia, sekä kruununkorkit)" "'25931130'";1;"Säikeislanka, köysi ja kaapeli, rautaa tai terästä (pois lukien eristetyt tuotteet sähköteknisiin tarkoituksiin ja piikkilanka ja kierretty aitauslanka)" "'25931150'";1;"Palmikoitu nauha, silmukat ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (pois lukien sähköeristetyt)" "'25931230'";1;"Piikkilanka ja piikkilankaesteet, rauta- tai teräslangasta" "'25931250'";1;"Kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia (pois lukien eristetyt tuotteet sähköteknisiin tarkoituksiin)" "'25931270'";1;"Kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, köydet ja niiden kaltaiset tuotteet, alumiinia (pois lukien eristetyt tuotteet sähköteknisiin tarkoituksiin)" "'25931313'";1;"Päätön kangas, koneita ja laitteita varten, ruostumatonta terästä" "'25931315'";1;"Kudottu kangas, myös päätön kangas, rauta- tai teräslangasta (pois lukien päätön kangas, koneita ja laitteita varten, ruostumatonta terästä)" "'25931320'";1;"Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, hitsattu, valmistettu langasta, jonka poikkileikkauksen läpimitta on vähintään 3 mm, silmäkoko vähintään 100 cm2, myös paperialustalla oleva, jollaista käytetään sementoinnissa ja rappauksessa" "'25931330'";1;"Hitsatut ristikot sekä aitaus- ja muut verkot, muut kuin HS-nimikkeeseen 7314 20 luokitellut" "'25931343'";1;"Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, teräs- tai rautalankaa, kudottu, ei hitsattu (pois lukien muovipäällysteinen)" "'25931345'";1;"Ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, kudottu, ei hitsattu, muovipinnoitettu," "'25931350'";1;"Leikkoverkko, rautaa tai terästä" "'25931360'";1;"Metallikangas, ristikko, verkko ja leikkoverkko, kuparia (myös kupariseosta, mukaan lukien päätön kangas, kuparilankaa)" "'25931400'";1;"Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinkilät (muut kuin HS-nimikkeeseen 8305 kuuluvat) ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia" "'25931510'";1;"Päällystetyt elektrodit, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen" "'25931530'";1;"Täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen (pois lukien juotoslanka ja -puikot, joissa juote sisältää vähintään 2 painoprosenttia jotakin jalometallia)" "'25931550'";1;"Päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metallia, liekkijuottamiseen tai hitsaamiseen (pois lukien juotoslanka ja -puikot, joissa on juotosaineen lisäksi täytteenä metalliseosta, jossa on vähintään 2 painoprosenttia jalometallia)" "'25931570'";1;"Lanka ja puikot, yhteenpuristettua epäjaloa metallijauhetta, metallin ruiskuttamiseen käytettävät (mukaan lukien osat)" "'25931613'";1;"Paraabelijouset ja niiden lehdet, rautaa tai terästä, kuumamuokatut" "'25931615'";1;"Lehtijouset ja niiden lehdet, rautaa tai terästä, kuumamuokatut" "'25931617'";1;"Lehtijouset, kylmämuokatut, rautaa tai terästä" "'25931631'";1;"Kierrejouset, rautaa tai terästä, kuumamuokatut" "'25931633'";1;"Kierrepuristusjouset, rautaa tai terästä, kylmämuokatut" "'25931635'";1;"Kierrevetojouset, rautaa tai terästä, kylmämuokatut" "'25931637'";1;"Kierrejouset, rautaa tai terästä, kylmämuokatut (pois lukien kierrepuristusjouset ja kierrevetojouset)" "'25931653'";1;"Tasokierukkajouset, rautaa tai terästä" "'25931655'";1;"Lautasjouset, rautaa tai terästä" "'25931660'";1;"Jouset, rautaa tai terästä (pois lukien lehtijouset ja niiden lehdet, kierrejouset, tasokierukkajouset, lautasjouset)" "'25931680'";1;"Kuparijouset (mukaan lukien kupariseoksesta valmistetut) (pois lukien kellonjouset)" "'25931710'";1;"Pylkkärengasketjut, rautaa ja terästä (pois lukien teräketjut sekä muut tavarat, joissa ketju ei ole pääasia, varmuusketjut, mittausketjut, epäaidot korut)" "'25931724'";1;"Ketjut hitsatuin renkain, rautaa tai terästä (pois lukien nivelpulttiketjut, lumi- ja muut liukuesteketjut ja pylkkärengasketjut)" "'25931730'";1;"Lumiketjut ja muut liukuesteketjut moottoriajoneuvoja varten, rautaa ja terästä" "'25931750'";1;"Ketjut, rautaa tai terästä (pois lukien nivelpulttiketjut, lumiketjut ja muut liukuesteketjut, pylkkärengasketjut, ketjut hitsatuin renkain, ketjusahat, sekä muut tavarat, joissa ketju ei ole pääasia, mittausketjut)" "'25931770'";1;"Ketjut ja niiden osat, kuparia" "'25931780'";1;"Ketjujen osat, muualle luokittelemattomat, rautaa tai terästä" "'25931800'";1;"Ompeluneulat, neulepuikot, pujotusneulat…, käsityössä käytettävät, rautaa tai terästä" "'25941115'";1;"Ruuvit ja pultit, rauta- tai raitiotieradan rakennusosien kiinnittämiseen tarkoitetut, rautaa tai terästä" "'25941116'";1;"Ruuvit ja pultit, ilman teräskantaa" "'25941122'";1;"Uraruuvit ja ristiuraruuvit ruostumatonta terästä" "'25941124'";1;"Muut ruuvit ja pultit, kannalliset" "'25941126'";1;"Kuusiokoloruuvit, kannalliset, ruostumatonta terästä" "'25941128'";1;"Muut kuusiokoloruuvit, kannalliset" "'25941132'";1;"Kuusiopultit, kannalliset, ruostumatonta terästä" "'25941134'";1;"Kuusiopultit, kannalliset, rautaa tai terästä, joiden vetomurtolujuus on pienempi kuin 800 Mpa (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä)" "'25941136'";1;"Kuusiopultit, kannalliset, rautaa tai terästä, joiden vetomurtolujuus on vähintään 800 Mpa (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä)" "'25941138'";1;"Pultit, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan kuusiopultit)" "'25941153'";1;"Puuruuvit, rautaa tai terästä" "'25941157'";1;"Koukku- ja silmukkaruuvit, ruostumatonta terästä" "'25941173'";1;"Itsekierteittävät ruuvit, ruostumatonta terästä (pois lukien kierteiset mekanismit, jollaisia käytetään liikkeen välittämiseen tai koneiden ja laitteiden aktiivisina osina)" "'25941175'";1;"Itsekierteittävät ruuvit, rautaa tai terästä, ei kuienkaan ruostumatonta terästä (pois lukien kierteiset mekanismit, jollaisia käytetään liikkeen välittämiseen tai koneiden ja laitteiden aktiivisina osina)" "'25941184'";1;"Mutterit, ruostumatonta terästä" "'25941186'";1;"Mutterit, rautaa tai terästä (mukaan lukien itselukkiutuvat)" "'25941190'";1;"Kierteytetyt tavarat, muualle luokittelemattomat, rautaa tai terästä" "'25941210'";1;"Jousilaatat ja muut varmistuslaatat" "'25941230'";1;"Aluslaatat, rautaa tai terästä (pois lukien jousilaatat ja muut varmistuslaatat)" "'25941250'";1;"Niitit, rautaa tai terästä (mukaan lukien osittain ontot niitit) (pois lukien putkiniitit ja haaraniitit kaikkiin tarkoituksiin)" "'25941270'";1;"Sokat, sokkanaulat, kierteettömät tavarat, rautaa tai terästä (pois lukien aluslaatat, niitit)" "'25941310'";1;"Aluslaatat, niitit, sokat, sokkanaulat ja niiden kaltaiset tavarat, kierteettömät, kuparia" "'25941340'";1;"Kupariset ruuvit, pultit ja mutterit (pois lukien teräväkärkiset ruuvinaulat, ruuvitulpat, kierteitetyt mekanismit, joita käytetään liikkeen siirtämiseen tai liikkuvana koneen osana, koukkuruuvit, silmukkaruuvit)" "'25941370'";1;"Muualle luokittelemattomat kierteytetyt tavarat, kuparia" "'25991110'";1;"Astianpesupöydät ja pesualtaat, ruostumatonta terästä" "'25991127'";1;"Kylpyammeet, rautaa tai terästä" "'25991131'";1;"Saniteettitavarat ja niiden osat, rautaa tai terästä" "'25991135'";1;"Saniteettitavarat ja niiden osat, kuparia" "'25991137'";1;"Saniteettitavarat ja niiden osat, alumiinia" "'25991217'";1;"Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat, valurautaa" "'25991225'";1;"Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat, ruostumatonta terästä (pois lukien ruokailuvälineet)" "'25991237'";1;"Muut pöytä-, keittiö- ja talousesineet, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan valurautaa), emaloidut" "'25991245'";1;"Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat, muuta rautaa kuin valurautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä (pois lukien emaloidut)" "'25991253'";1;"Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat, kuparia" "'25991255'";1;"Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat, alumiinia, valetut" "'25991257'";1;"Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat, alumiinia, muut" "'25991270'";1;"Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun" "'25991280'";1;"Rauta- ja teräsvilla, padanpuhdistimet, puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat" "'25992120'";1;"Panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit, kassaholvien ovet ja tallelokerot, epäjaloa metallia" "'25992170'";1;"Kassa- ja asiakirjalippaat ja niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia" "'25992200'";1;"Asiakirjakaapit, kortistokaapit, lomakelaatikot, käsikirjoitustuet, kynäkaukalot, leimasintelineet ja sen kaltaiset toimisto- ja kirjoituspöytätarvikkeet, epäjaloa metallia (pois lukien nimikkeen 9403 toimistohuonekalut ja jätepaperiastiat)" "'25992330'";1;"Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, epäjaloa metallia" "'25992350'";1;"Nitomanastat kaistaleina, epäjaloa metallia, esim. toimistoihin, verhoiluun tai pakkaamiseen soveltuvat" "'25992370'";1;"Kirjeenpitimet, kulmaliittimet… ja niiden kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa metallia" "'25992400'";1;"Pienoispatsaat, valokuvakehykset, peilit ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia" "'25992530'";1;"Hakaset, silmukat, kengänsirkat ja niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään vaatteisiin, jalkineisiin, suojapeitteisiin, nahkatavaroihin, matkatarvikkeisiin taikka muihin valmistettuihin tavaroihin (pois lukien säppihaat, niitit, painonapit ja painikkeet)" "'25992550'";1;"Putkiniitit ja haaraniitit, epäjaloa metallia" "'25992570'";1;"Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset… ja niiden kaltaiset tavarat ja niiden osat, epäjaloa metallia" "'25992600'";1;"Alusten potkurit ja niiden siivet" "'25992910'";1;"Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat" "'25992911'";1;"Ankkurit ja naarat ja niiden osat, rautaa tai terästä (pois lukien muuriankkurit)" "'25992913'";1;"Tavarat muokattavaksi soveltumatonta valurautaa, muualle luokittelemattomat" "'25992919'";1;"Valetut tavarat, rautaa tai terästä, muualle luokittelemattomat" "'25992922'";1;"Taotut tavarat, rautaa tai terästä, muualle luokittelemattomat" "'25992925'";1;"Tavarat, rauta- tai teräslangasta valmistetut (esim. ansat, loukut ja niiden kaltaiset tavarat, rehupaalujen kiinnityssiteet, eläinten nenärenkaat, patjojen kiinnityskoukut, teuraskoukut, kattotiilenpidikkeet, roskakorit) (pois lukien lampunvarjostimien rungot)" "'25992928'";1;"Hiusneulat, hiuspinteet, papiljotit ja niiden kaltaiset esineet sekä niiden osat, metallia (pois lukien sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten)" "'25992929'";1;"Kammat, hiussoljet ja niiden kaltaiset esineet (pois lukien kovakumista tai muovista valmistetut ja sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten)" "'25992931'";1;"Portaat ja askelmat (pois lukien vapaa- tai muottitaotut)" "'25992933'";1;"Kuormalavat ja niiden kaltaiset alustat tavaroiden käsittelyä varten" "'25992935'";1;"Kelat johtoja, putkia ym. varten, rautaa tai terästä" "'25992937'";1;"Muut kuin mekaaniset ilmanvaihtoventtiilit, kourut, koukut ja niiden kaltaiset rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, rautaa tai terästä" "'25992945'";1;"Rauta- ja terästavarat, muualle luokittelemattomat" "'25992955'";1;"Alumiinitavarat, muualle luokittelemattomat" "'25992958'";1;"Kuparitavarat, muualle luokittelemattomat" "'25992960'";1;"Tinatavarat, muualle luokittelemattomat" "'25992972'";1;"Sinkkitavarat, muualle luokittelemattomat" "'25992974'";1;"Lyijytavarat, muualle luokittelemattomat" "'25992979'";1;"Nikkelitavarat, muualle luokittelemattomat" "'25992982'";1;"Soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin sähköiset, epäjaloa metallia" "'25992983'";1;"Taipuisat putket ja letkut, rautaa tai terästä (pois lukien kumiletkut, joissa on ulkopuolisia metallivahvikkeita, sekä taipuisat putket ja letkut, jotka on valmistettu koneiden, laitteiden tai ajoneuvojen osiksi)" "'25992985'";1;"Taipuisat putket ja letkut, epäjaloa metallia (pois lukien kumiletkut, joissa on ulkopuolisia metallivahvikkeita, sekä taipuisat putket ja letkut, jotka on valmistettu koneiden, laitteiden tai ajoneuvojen osiksi, rautaa tai terästä)" "'25992987'";1;"Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kilvet, numerot, kirjaimet ja muut merkit, epäjaloa metallia (pois lukien valaistut)" "'25992995'";1;"Kestomagneeetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina, metallia" "'26111100'";1;"Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket; televisiokameraputket; muut katodisädeputket" "'26111200'";1;"Magnetronit, klystronit ym. mikroaaltoputket ja muut elektroniputket" "'26112120'";1;"Diodit, muut kuin valolle herkät diodit ja valodiodit" "'26112150'";1;"Transistorit, muut kuin valolle herkät transistorit" "'26112180'";1;"Puolijohtavat tyristorit, diakit ja triakit, muut kuin valolle herkät" "'26112220'";1;"Puolijohtavat valodiodit (LED)" "'26112240'";1;"Valolle herkät puolijohdekomponentit: aurinkokennot, valolle herkät diodit, valolle herkät transistorit jne." "'26112260'";1;"Puolijohdekomponentit (pois lukien valolle herkät puolijohdekomponentit, aurinkokennot, tyristorit, diakit ja triakit, transistorit, diodit ja valodiodit (LED))" "'26112280'";1;"Asennetut pietsosähköiset kiteet" "'26113003'";1;"Integroidut monisirumikropiirit: prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla varustetut, muuntimet, loogiset piirit, vahvistimet, kello- ja ajastinpiirit tai muut piirit" "'26113006'";1;"Elektroniset integroidut piirit (pois lukien monisirumikropiirit): prosessorit ja ohjaimet, myös muistilla varustetut, muuntimet, loogiset piirit, vahvistimet, kello- ja ajastinpiirit tai muut piirit" "'26113023'";1;"Integroidut monisirumikropiirit: muistit" "'26113027'";1;"Elektroniset integroidut piirit (pois lukien monisirumikropiirit): dynaamiset hakumuistit (D-RAMit)" "'26113034'";1;"Elektroniset integroidut piirit (pois lukien monisirumikropiirit): staattiset hakumuistit (S-RAMit), myös hakuvälimuistit (cache-RAMit)" "'26113054'";1;"Elektroniset integroidut piirit (pois lukien monisirumikropiirit): ultraviolettivalolla pyyhittävät ohjelmoitavat lukumuistit (EPROMit)" "'26113065'";1;"Elektroniset integroidut piirit (pois lukien monisirumikropiirit): sähköllä pyyhittävät ohjelmoitavat lukumuistit (E²PROMit), myös flash E²PROMit" "'26113067'";1;"Elektroniset integroidut piirit (pois lukien monisirumikropiirit): muut muistit" "'26113080'";1;"Elektroniset integroidut piirit: vahvistimet" "'26113091'";1;"Muut integroidut monisirumikropiirit, muualle luokittelemattomat" "'26113094'";1;"Muut elektroniset integroidut piirit, muualle luokittelemattomat" "'26114010'";1;"Äänirasiat levyjä tai mekaanisesti äänitettyjä äänifilmejä varten" "'26114040'";1;"Katodisädeputkien osat; kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputkien osat, muualle luokittelemattomat" "'26114070'";1;"Diodien, transistorien ja vastaavien puolijohdelaitteiden osat, valolle herkät puolijohdekomponentit, aurinkokennot, valodiodit ja asennetut pietsosähköiset kiteet" "'26114090'";1;"Elektronisten integroitujen piirien ja mikropiirien osat (pois lukien pelkästään passiivisista komponenteista koostuvat piirit)" "'26115020'";1;"Monikerrospiirilevyt, joissa on ainoastaan johde-elementit ja kytkennät" "'26115050'";1;"Painetut piirit, joissa on ainoastaan johde-elementit ja kytkennät (pois lukien monikerrospiirilevyt)" "'26121080'";1;"Passiiviset verkot (mukaan lukien vastus- ja/tai kondensaattoriverkot) (pois lukien vastusliuskat, kondensaattoriliuskat, piirilevyt, joissa aktiivisia elementtejä, hybridit)" "'26122000'";1;"Verkkoviestintälaitteet (esim. keskittimet, reitittimet, yhdyskäytävät) lähiverkkoa (LAN) ja suuralueverkkoa (WAN) varten sekä ääni-, video- ja verkkokortit ja sen kaltaiset kortit automaattisia tietojenkäsittelylaitteita varten" "'26123000'";1;"Älykortit" "'26201100'";1;"Kannettavat tietokoneet ja kämmentietokoneet" "'26201200'";1;"Kassapäätteet ja muut myynnin automaattiset palvelulaitteet, pankkiautomaatit ja niiden kaltaiset laitteet, jotka voidaan kytkeä tietojenkäsittelylaitteeseen tai verkkoon" "'26201300'";1;"Pöytätietokoneet" "'26201400'";1;"Digitaaliset tietojenkäsittelykoneet: järjestelmien muodossa" "'26201500'";1;"Muut digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelykoneet, myös jos samassa ulkokuoressa on 1 tai 2 seuraavista: muistiyksiköt, syöttö/tulostusyksiköt" "'26201610'";1;"Kirjoittimet, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon" "'26201620'";1;"Koneet, joilla voidaan suorittaa ainoastaan yksi seuraavista tehtävistä: kopiointi ja telekopioiden lähettäminen ja jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon" "'26201650'";1;"Näppäimistöt" "'26201660'";1;"Muut syöttöyksiköt ja tulostusyksiköt, myös jos ne sisältävät samassa ulkokuoressa muistiyksikköjä" "'26201700'";1;"Monitorit ja projektorit, jollaisia käytetään pääasiassa automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä" "'26201800'";1;"Monikäyttölaitteet, koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään kaksi seuraavista tehtävistä: tulostus, kopiointi ja faksien lähettäminen; ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon" "'26202100'";1;"Muistiyksiköt" "'26202200'";1;"Kiinteät pysyväismuistit tiedon tallennukseen ulkoisesta lähteestä (flash-muistikortit ja elektroniset flash-muistikortit), tallentamattomat" "'26203000'";1;"Automaattisten tietojenkäsittelylaitteiden muut yksiköt (esim. keskittimet, reitittimet, yhdyskäytävät) (pois lukien verkkoviestintälaitteet) lähiverkkoa (LAN) ja suuralueverkkoa (WAN) varten sekä ääni-, video- ja verkkokortit ja sen kaltaiset kortit automaattisia tietojenkäsittelylaitteita varten" "'26204000'";1;"HS-nimikkeeseen 8471 kuuluvat koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet; vähintään kahteen nimikkeisiin 8469–8472 kuuluvaan koneeseen käytettäviksi soveltuvat osat ja tarvikkeet" "'26301100'";1;"Radio- tai televisiolähettimet, joissa on vastaanottimet" "'26301200'";1;"Radio- tai televisiolähettimet ilman vastaanottimia" "'26301300'";1;"Televisiokamerat (mukaan lukien suljetun verkon TV-kamerat) (pois lukien videokamerat)" "'26302100'";1;"Lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on langaton luuripuhelin" "'26302200'";1;"Soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät puhelimet" "'26302310'";1;"Tukiasemat" "'26302320'";1;"Äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen, muuntamiseen ja lähettämiseen tai virkistämiseen käytettävät koneet, myös kytkentä- ja reitityslaitteet" "'26302330'";1;"Puhelimet (pois lukien lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on langaton luuripuhelin, ja soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät puhelimet); kuvapuhelimet" "'26302340'";1;"Kannettavat kutsu- tai hakulaitteet" "'26302370'";1;"Äänen, kuvan tai tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät laitteet, myös laitteet langallisissa ja langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa liikennettä varten, ei kuitenkaan HS-nimikkeen 8443, 8525, 8527 tai 8528 lähettimet tai vastaanottimet" "'26303000'";1;"Sähköllä toimivien puhelin- tai lennätinlaitteiden osat" "'26304010'";1;"Kannettavien laitteiden tai sellaisten laitteiden, jotka on tarkoitettu asennettaviksi moottoriajoneuvoihin, teleskooppi- ja piiska-antennit, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti HS-nimikkeisiin 8525–8528 kuuluvissa laitteissa" "'26304035'";1;"Ulkoantennit satelliitin kautta tapahtuvaa radio- tai tv-lähetyksen vastaanottoa varten (mukaan lukien roottorijärjestelmät) (pois lukien antennivahvistimet ja radiotaajuiset oskillaattorit)" "'26304039'";1;"Ulkoantennit radio- tai tv-lähetyksen vastaanottoa varten (mukaan lukien roottorijärjestelmät) (pois lukien satelliittivastaanotto, antennivahvistimet ja radiotaajuiset oskillaattorit)" "'26304040'";1;"Kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet HS-nimikkeen 8517 laitteisiin; osat, jotka soveltuvat käytettäviksi niiden kanssa" "'26304050'";1;"Sisäantennit radio- ja tv-vastaanottimia varten (mukaan lukien sisäänrakennetut) (pois lukien antennivahvistimet ja radiotaajuiset oskillaattori)" "'26304060'";1;"Muut antennit ja niiden osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti HS-nimikkeisiin 8525–8528 kuuluvissa laitteissa" "'26304065'";1;"Orgaaniset valodiodimoduulit ja -paneelit (OLED) televisiovastaanottimia varten" "'26304070'";1;"Kaapit ja kotelot radio- ja televisiolähettimiä ja -vastaanottimia, televisiokameroita jne. varten; osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti televisiokameroissa, radio- ja televisiolähettimissä ja -vastaanottimissa sekä monitoreissa ja projektoreissa, muualle luokittelemattomat (pois lukien antennit, elektroniset rakenneyhdistelmät ja monitoreiden ja projektoreiden osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti automaattisissa tietojenkäsittelylaitteissa)" "'26305020'";1;"Sähköllä toimivat murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet (pois lukien moottoriajoneuvoissa ja rakennuksissa käytettävät)" "'26305080'";1;"Sähköllä toimivat murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet rakennuksia varten" "'26401100'";1;"Radiovastaanottimet (ei kuitenkaan autoihin tarkoitetut), jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista voimanlähdettä" "'26401270'";1;"Radiovastaanottimet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ja jotka sisältävät äänen tallennus- tai toistolaitteita" "'26401290'";1;"Radiovastaanottimet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa, muualle luokittelemattomat" "'26402020'";1;"Viritinyksiköt CTV/VCR-laitteille ja kaapelitelevisiovastaanottimille (värivideovirittimet) (pois lukien korkeataajuisia televisiosignaaleja erottavat)" "'26402040'";1;"Väritelevisioprojektorit" "'26402090'";1;"Muut televisiovastaanottimet, myös sellaiset, jotka sisältävät radiovastaanottimia tai äänen tai videosignaalin tallennus- tai toistolaitteita, muualle luokittelemattomat" "'26403100'";1;"Levysoittimet, kasettisoittimet ja muut äänentoistolaitteet" "'26403200'";1;"Magneettinauhurit ja muut äänentallennuslaitteet" "'26403300'";1;"Videokameranauhurit" "'26403400'";1;"Monitorit ja projektorit, joissa ei ole televisiovastaanotinlaitteita ja jollaisia ei käytetä pääasiassa automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä" "'26404100'";1;"Mikrofonit ja niiden jalustat (pois lukien langattomat mikrofonit, joissa lähetin)" "'26404235'";1;"Yksittäiset kaiuttimet, koteloidut (mukaan lukien kannattimet tai kotelot, jotka pääasiassa tarkoitettu kaiuttimien asennukseen)" "'26404237'";1;"Kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon asennettuna (mukaan lukien kannattimet tai kotelot, jotka pääasiassa tarkoitettu kaiuttimien asennukseen)" "'26404239'";1;"Kaiuttimet (mukaan lukien kaiuttimien asemayksiköt, kannattimet tai kotelot, jotka pääasiassa tarkoitettu kaiuttimien asennukseen) (pois lukien koteloidut)" "'26404270'";1;"Kuulokkeet, kuuloke-mikrofoniyhdistelmät sekä mikrofonista ja yhdestä tai useammasta kaiuttimesta koostuvat sarjat (pois lukien ilmailijoiden mikrofonilliset päähineet, puhelimet, langattomat mikrofonit, joissa lähetin, kuulolaitteet)" "'26404355'";1;"Puhelintekniikassa käytettävät äänenvahvistimet ja mittausvahvistimet (pois lukien korkea- tai keskitaajuusvahvistimet)" "'26404359'";1;"Sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet (mukaan lukien hifi-vahvistimet) (pois lukien korkea- tai keskitaajuusvahvistimet, puhelintekniikassa käytettävät äänenvahvistimet ja mittausvahvistimet)" "'26404370'";1;"Sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät (mukaan lukien kuulutusjärjestelmät, joissa mikrofoni ja kaiutin)" "'26404400'";1;"Radiopuhelin- ja radiolennätinvastaanottimet (pois lukien kannettavat kutsu- tai hakulaitteet tai joihin on yhdistetty radiovastaanotin)" "'26405150'";1;"Jalo- tai puolijalokivet äänineuloja varten" "'26405170'";1;"Muut HS-nimikkeisiin 8519 ja 8521 kuuluvien laitteiden osat ja tarvikkeet" "'26405180'";1;"HS-nimikkeeseen 8518 kuuluvien laitteiden osat" "'26405190'";1;"Taustavalona käytettävät valodiodimoduulit (LED) nimikkeisiin 8525–8528 kuuluvia nestekidenäyttöjä varten (pois lukien tietokonenäytöt)" "'26405200'";1;"Radiovastaanottimien ja -lähettimien osat" "'26406050'";1;"Videopelikonsolit (joita ei käytetä maksua vastaan)" "'26511120'";1;"Kompassit (mukaan lukien magneetti-, gyroskooppi-, ja pylväskompassit sekä sijainnin määritykseen käytettävät kompassit)" "'26511150'";1;"Kojeet ja laitteet lento- tai avaruusnavigointiin (pois lukien kompassit)" "'26511180'";1;"Navigointikoneet ja -laitteet (mukaan lukien vesiliikenteen navigointi) (pois lukien lento- ja avaruusnavigointilaitteet, kompassit)" "'26511190'";1;"Radionavigointivastaanottimet (pois lukien tutkalaitteet)" "'26511200'";1;"Teodoliitit ja takymetrit (takometrit); muut geodeettiset, hydrografiset, oseanografiset, hydrologiset, meteorologiset ja geofyysiset kojeet ja laitteet" "'26512020'";1;"Tutkalaitteet" "'26512060'";1;"Radionavigointilaitteet (pois lukien vastaanottimet ja tutkalaitteet)" "'26512080'";1;"Radiokauko-ohjauslaitteet (mukaan lukien laivoille, miehittämättömille ilma-aluksille, raketeille, ohjuksille, leluille ja pienoismallilaivoille tai -lentokoneille, koneille, kaivosten räjäytystöihin)" "'26513100'";1;"Vaa''at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g, myös punnuksineen; niiden osat ja tarvikkeet" "'26513200'";1;"Piirustuspöydät tai -koneet ja muut piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset laskukojeet" "'26513300'";1;"Mikrometrit, työntömitat ja tulkit (pois lukien HS-nimikkeeseen 9031 80 kuuluvat tulkit, joissa ei ole säädettäviä osia)" "'26514100'";1;"Ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet" "'26514200'";1;"Katodisädeoskilloskoopit ja katodisädeoskillografit" "'26514300'";1;"Sähkösuureiden mittauskojeet, ilman rekisteröintilaitetta" "'26514400'";1;"Kojeet ja laitteet tietoliikennettä varten" "'26514500'";1;"Kojeet ja laitteet sähkösuureiden mittausta ja tarkkailua varten, muualle luokittelemattomat" "'26515110'";1;"Lämpömittarit, nestetäyttöiset, suoranäyttöiset, muihin kojeisiin yhdistämättömät (pois lukien kuumemittarit tai eläinlääkinnässä käytettävät lämpömittarit)" "'26515135'";1;"Lämpömittarit, muihin kojeisiin yhdistämättömät, elektroniset (pois lukien nestetäyttöiset)" "'26515139'";1;"Lämpömittarit, muihin kojeisiin yhdistämättömät, muut kuin nestetäyttöiset, muualle luokittelemattomat" "'26515150'";1;"Ilmapuntarit, muihin kojeisiin yhdistämättömät (mukaan lukien korkeusilmapuntarit, sympiesometrit)" "'26515175'";1;"Hydrometrit, hygrometrit ja psykrometrit: elektroniset" "'26515179'";1;"Hydrometrit, hygrometrit ja psykrometrit: muut kuin elektroniset (mukaan lukien hygrografit, termo-hygrografit, baro-termo-hygrografit, aktinometrit, pagoskoopit, pois lukien ilmakehän tutkimisessa käytettävät radiosondit)" "'26515235'";1;"Kojeet nesteiden virtauksen mittaamiseen (pois lukien paljouden mittaamiseen käytettävät mittarit, hydrometriset siipipyörät)" "'26515239'";1;"Elektroniset kojeet nesteiden pinnankorkeuden mittaamista tai tarkkailua varten" "'26515255'";1;"Muut kuin elektroniset kojeet nesteiden virtauksen mittaamista varten (pois lukien paljouden mittaamiseen käytettävät mittarit, hydrometriset siipipyörät)" "'26515259'";1;"Muut kuin elektroniset kojeet nesteiden pinnankorkeuden mittaamista tai tarkkailua varten" "'26515271'";1;"Elektroniset painetta mittaavat mittarit, sensorit, osoittimet ja lähettimet" "'26515274'";1;"Muut kuin elektroniset kierukka- ja metallikalvotyyppiset manometrit" "'26515279'";1;"Muut kojeet paineen mittaamista tai tarkkailua varten" "'26515283'";1;"Elektroniset kojeet nesteiden ja kaasujen vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista varten (mukaan lukien lämmönkulutusmittarit; pois lukien kojeet nesteiden paineen, virtauksen ja pinnankorkeuden mittaamiseen)" "'26515289'";1;"Muut kuin elektroniset kojeet nesteiden ja kaasujen vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten (mukaan lukien lämmönkulutusmittarit; pois lukien kojeet nesteiden paineen, virtauksen ja pinnankorkeuden mittaamiseen)" "'26515313'";1;"Elektroniset kaasu- tai savuanalyysilaitteet" "'26515319'";1;"Muut kuin elektroniset kaasu- tai savuanalyysilaitteet" "'26515320'";1;"Kromatografit ja elektroforeesilaitteet" "'26515330'";1;"Spektrometrit, spektrofotometrit, optista säteilyä käyttävät" "'26515381'";1;"Elektroniset ph-mittarit ja rh-mittarit, muut kojeet ja laitteet: johtokyvyn mittaamista varten (mukaan lukien laboratorio- ja kenttäkäyttö, tarkkailu- ja valvontakäyttö)" "'26515383'";1;"Muut elektroniset kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten, muualle luokittelemattomat" "'26515395'";1;"Muut muut kuin elektroniset kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten, muualle luokittelemattomat" "'26516100'";1;"Mikroskoopit ja difraktiolaitteeet (pois lukien optiset mikroskoopit)" "'26516200'";1;"Koneet ja laitteet aineiden mekaanisten ominaisuuksien testausta varten" "'26516330'";1;"Kaasun kulutus- tai tuotantomittarit (mukaan lukien kalibroidut)" "'26516350'";1;"Nesteen kulutus- tai tuotantomittarit (mukaan lukien kalibroidut) (pois lukien pumput)" "'26516370'";1;"Sähkön kulutus- tai tuotantomittarit (mukaan lukien kalibroidut) (pois lukien voltti-, ampeeri- ja wattimittarit yms.)" "'26516430'";1;"Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, kulunlaskurit, biljardilaskurit, taksamittarit, matkamittarit, askelmittarit, kädessä pidettävät laskurit, impulssilaskurit, lyhyiden ajanjaksojen mittaamiseen laskemalla tarkoitetut kojeet ja laitteet" "'26516453'";1;"Ajoneuvojen nopeusmittarit" "'26516455'";1;"Nopeusmittarit ja takometrit (pois lukien maa-ajoneuvoja varten)" "'26516500'";1;"Hydrauliset tai pneumaattiset automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet" "'26516620'";1;"Koestuspenkit" "'26516690'";1;"Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle luokittelemattomat" "'26517015'";1;"Termostaatit, elektroniset" "'26517019'";1;"Termostaatit, muut kuin elektroniset" "'26517030'";1;"Manostaatit" "'26517090'";1;"Säätö- tai valvontakojeet ja laitteet, muualle luokittelemattomat" "'26518110'";1;"Tutkalaitteiden ja radionavigointilaitteiden osat" "'26518200'";1;"Luokkiin 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ja 26.51.5 kuuluvien tavaroiden osat ja tarvikkeet; mikrotomit; muualle luokittelemattomat osat" "'26518300'";1;"Mikroskooppien (muiden kuin optisten) sekä difraktiolaitteiden osat ja tarvikkeet" "'26518433'";1;"Sähkön kulutus- tai tuotantomittareiden osat ja tarvikkeet" "'26518435'";1;"Kaasun tai nesteen kulutus- tai tuotantomittareiden osat ja tarvikkeet, pois lukien nestepumput" "'26518450'";1;"HS-nimikkeeseen 9029 kuuluvien laitteiden osat ja tarvikkeet" "'26518530'";1;"HS-nimikkeeseen 9031 kuuluvien kojeiden, laitteiden ja koneiden osat ja tarvikkeet, muualle luokittelemattomat" "'26518550'";1;"Automaattisten säätö- tai valvontakojeiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet" "'26518600'";1;"Luokkiin 26.51.11 ja 26.51.62 kuuluvien kojeiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet" "'26521100'";1;"Rannekellot ja taskukellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia" "'26521200'";1;"Muut rannekellot, taskukellot ja muut kellot, myös ajanottokellot" "'26521300'";1;"Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja, ilma-aluksia, avaruusaluksia tai muita aluksia varten (mukaan lukien ajoneuvojen kronografit)" "'26521400'";1;"Kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneisto; herätyskellot ja seinäkellot; muut kellot" "'26522110'";1;"Kellojen koneistot" "'26522210'";1;"Kellojen kuoret tai kotelot sekä niiden osat" "'26522310'";1;"Muut kellonosat" "'26522410'";1;"Ajantarkkailukellot; ajanmerkitsemislaitteet" "'26522440'";1;"Kellonajanmerkitsemislaitteet ja aikavälien mittaamiseen, merkitsemiseen tai muulla tavalla ilmaisemiseen tarkoitetut laitteet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori (pois lukien nimikkeisiin 9101–9105 kuuluvat kellot, ajantarkkailukellot ja ajanmerkitsemislaitteet)" "'26522470'";1;"Aikakytkimet, joissa kellokoneisto tai synkronimoottori (mukaan lukien tällaiset sähkölaitteiden virtakytkimet)" "'26601115'";1;"Röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet lääkintäkäyttöön, kirurgiseen tai hammas- tai eläinlääkintäkäyttöön (mukaan lukien radiografia- tai radioterapialaitteet)" "'26601119'";1;"Röntgensäteiden käyttöön perustuvat laitteet (pois lukien lääkintäkäyttö, kirurginen tai hammas- tai eläinlääkintäkäyttö)" "'26601130'";1;"Alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyttöön perustuvat laitteet, lääkintä-, hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön tai muuhun käyttöön, mukaan lukien radiografia- tai radioterapialaitteet" "'26601150'";1;"Röntgenputket (pois lukien röntgenputkien lasikuvut)" "'26601170'";1;"Röntgengeneraattorit, suurjännitegeneraattorit, mukaan lukien HS-nimikkeen 9022 laitteiden osat" "'26601230'";1;"Elektrokardiografit" "'26601280'";1;"Muut sähködiagnoosilaitteet (pois lukien elektrokardiografit), muualle luokittelemattomat" "'26601300'";1;"Ultravioletti- tai infrapunasäteilylaitteet, lääkintä-, hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiseen käyttöön" "'26601433'";1;"Kuulolaitteet (pois lukien osat ja tarvikkeet)" "'26601439'";1;"Kuulolaitteiden osat ja tarvikkeet (pois lukien kuulokkeet, vahvistimet yms.)" "'26601450'";1;"Tahdistimet, jotka stimuloivat sydänlihaksia (pois lukien osat ja tarvikkeet)" "'26701100'";1;"Kehystetyt objektiivit, aineeseen katsomatta, kameroita, projektoreita tai valokuvan suurennus- tai pienennyslaitteita varten" "'26701250'";1;"Kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai painosylinterien valmistamiseen; kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen käyttöön, ilmavalokuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälliseen tai kirurgiseen tutkimukseen; oikeuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa vertailevaan valokuvaukseen käytettävät kamerat" "'26701300'";1;"Digitaalikamerat" "'26701400'";1;"Pikakuvakamerat ja muut kamerat (pois lukien digitaalikamerat ja kamerat, jollaisia käytetään painolaattojen tai painosylinterien valmistamiseen, sekä kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen käyttöön, ilmavalokuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälliseen tai kirurgiseen tutkimukseen; oikeuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa vertailevaan valokuvaukseen käytettävät kamerat)" "'26701500'";1;"Elokuvakamerat" "'26701650'";1;"Elokuvaprojektorit" "'26701910'";1;"Salamalaitteet (mukaan lukien salamalamput, salamakuutiot ja niiden kaltaiset valokuvaustavarat); valokuvan suurennuslaitteet; laitteet valokuvalaboratorioita varten; negatiivientarkastuslaitteet, valkokankaat" "'26701990'";1;"Valokuvausvarusteiden osat ja tarvikkeet" "'26702153'";1;"Prismat, peilit ja optiset elementit, muualle luokittelemattomat" "'26702155'";1;"Kehystetyt linssit, prismat, peilit jne., aineeseen katsomatta, muualle luokittelemattomat" "'26702170'";1;"Kehystetyt objektiivit, aineeseen katsomatta (pois lukien kameroita, projektoreita sekä suurennus- ja pienennyslaitteita varten)" "'26702180'";1;"Polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt; mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt suodattimet" "'26702230'";1;"Kaksiokulaariset kiikarit (mukaan lukien pimeänäkökiikarit)" "'26702250'";1;"Kojeet (pois lukien kaksiokulaariset kiikarit) kuten optiset kaukoputket" "'26702270'";1;"Optiset mikroskoopit, myös mikrovalokuvausta, mikroelokuvausta tai mikroprojisointia varten" "'26702310'";1;"Aseisiin kiinnitettävät kiikaritähtäimet; periskoopit, kaukoputket yms." "'26702330'";1;"Laserit (pois lukien laserdiodit, lasereita sisältävät kojeet ja laitteet)" "'26702390'";1;"Optiset kojeet ja laitteet, muualle HS-nimikkeeseen 90 luokittelemattomat" "'26702420'";1;"Etäisyysmittarit" "'26702450'";1;"Muut optista säteilyä (ultravioletti, näkyvä, infrapuna) käyttävät kojeet ja laitteet" "'26702490'";1;"Valotusmittarit, stroboskoopit, optiset kojeet, laitteet ja koneet puolijohdekiekkojen tai -laitteiden tarkastamiseen tai puolijohdelaitteiden valmistuksessa käytettävien maskien ja hiusristikoiden kuvioiden tarkastamiseen, profiiliprojektorit ja muut optiset kojeet, laitteet ja koneet mittaamista tai tarkastamista varten" "'26702510'";1;"Kiikarien, kaukoputkien ja muiden optisten teleskooppien sekä muiden tähtitieteellisten kojeiden (ei kuitenkaan radiotähtitieteellisten kojeiden) osat ja tarvikkeet (myös jalustat)" "'26702530'";1;"HS-Nimikkeeseen 9011 kuuluvien optisten mikroskooppien osat ja tarvikkeet" "'26702610'";1;"HS-nimikkeeseen 9013 kuuluvien optisten kojeiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet" "'26702630'";1;"CN-nimikkeeseen 9031 41 00 kuuluvien kojeiden ja laitteiden ja CN-nimikkeeseen 9031 49 90 kuuluvien optisten kojeiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet" "'26801100'";1;"Magneettinauhat ja magneettilevyt, tallentamattomat, äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen" "'26801200'";1;"Optiset tallennevälineet äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen (pois lukien HS-nimikkeen 37 tavarat), tallentamattomat" "'26801300'";1;"Muut tallennevälineet, myös matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten" "'26801400'";1;"Kortit, joissa on magneettiraita" "'27111010'";1;"Sähkömoottorit, joiden teho enintään 37,5 W (mukaan lukien synkronimoottorit, joiden teho enintään 18 W, yleisvirtamoottorit, vaihto- ja tasavirtamoottorit)" "'27111030'";1;"Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden teho yli 37,5 W mutta enintään 750 W (pois lukien polttomoottoreiden käynnistinmoottorit)" "'27111050'";1;"Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, teho yli 750 W mutta enintään 75 kW (pois lukien polttomoottoreiden käynnistinmoottorit)" "'27111070'";1;"Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, joiden teho yli 75 kW mutta enintään 375 kW (pois lukien polttomoottoreiden käynnistinmoottorit)" "'27111090'";1;"Tasavirtamoottorit ja -generaattorit, teho yli 375 kW (pois lukien polttomoottoreiden käynnistinmoottorit)" "'27112100'";1;"Yleisvirtamoottorit, joiden teho yli 37,5 W" "'27112230'";1;"Vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset, teho enintään 750 W" "'27112250'";1;"Vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset, teho yli 750 W" "'27112300'";1;"Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden teho enintään 750 W" "'27112403'";1;"Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden teho yli 0,75 kW mutta enintään 7,5 kW" "'27112405'";1;"Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden teho yli 7,5 kW mutta enintään 37 kW" "'27112407'";1;"Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, joiden teho yli 37 kW mutta enintään 75 kW" "'27112530'";1;"Vaihtovirtavetomoottorit, monivaiheiset, teho yli 75 kW" "'27112540'";1;"Vaihtovirtamoottorit, teho yli 75 kw mutta enintään 375 kW (pois lukien vetomoottorit)" "'27112560'";1;"Vaihtovirtamoottorit, teho yli 375 kW mutta enintään 750 kW (pois lukien vetomoottorit)" "'27112590'";1;"Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, teho yli 750 kW (pois lukien vetomoottorit)" "'27112610'";1;"Vaihtovirtageneraattorit, joiden teho enintään 75 kVA" "'27112630'";1;"Vaihtovirtageneraattorit, joiden nimellisteho yli 75 kVA mutta enintään 375 kVA" "'27112650'";1;"Vaihtovirtageneraattorit, joiden teho yli 375 kVA mutta enintään 750 kVA" "'27112670'";1;"Vaihtovirtageneraattorit, joiden teho yli 750 kVA" "'27113110'";1;"Generaattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori, antoteho enintään 75 kVA" "'27113130'";1;"Generaattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori, nimellisteho yli 75 kVA mutta enintään 375 kVA" "'27113150'";1;"Generaattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori, nimellisteho yli 375 kVA mutta enintään 750 kVA" "'27113170'";1;"Generaattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori, antoteho yli 750 kVA" "'27113233'";1;"Generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, nimellisteho enintään 7,5 kVA" "'27113235'";1;"Generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori, nimellisteho yli 7,5 kVA" "'27113250'";1;"Generaattoriyhdistelmät (pois lukien tuulivoimalla toimivat ja ne, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori)" "'27113270'";1;"Pyörivät sähkömuuttajat" "'27114120'";1;"Neste-eristeiset muuntajat, nimellisteho enintään 650 kVA" "'27114150'";1;"Neste-eristeiset muuntajat, teho yli 650 kVA mutta enintään 10 000 kVA" "'27114180'";1;"Neste-eristeiset muuntajat, nimellisteho yli 10 000 kVA" "'27114220'";1;"Mittausmuuntajat, nimellisteho enintään 1 kVA (mukaan lukien jännitteen mittausta varten)" "'27114240'";1;"Muut muuntajat, muualle luokittelemattomat, nimellisteho enintään 1 kVA" "'27114260'";1;"Muut muuntajat, nimellisteho yli 1 kVA mutta enintään 16 kVA" "'27114330'";1;"Muuntajat, muualle luokittelemattomat, nimellisteho yli 16 kVA mutta enintään 500 kVA" "'27114380'";1;"Muuntajat, muualle luokittelemattomat, nimellisteho yli 500 kVA" "'27115013'";1;"Purkauslamppujen induktorit" "'27115015'";1;"Purkauslamppujen kuristimet (pois lukien induktorit)" "'27115050'";1;"Akkulaturit" "'27115080'";1;"Induktorit (pois lukien induktiokelat, katodisädeputkien ohjauskäämit, purkauslamppujen ja -putkien induktorit)" "'27116110'";1;"Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti sähkömoottoreissa ja -generaattoreissa, sähkögeneraattoriyhdistelmissä ja pyörivissä sähkömuuttajissa, muualle luokittelemattomat (pois lukien polttokennot)" "'27116203'";1;"Muuntajien ja induktoreiden ferriittisydämet" "'27116205'";1;"Muuntajien ja induktoreiden osat (pois lukien ferriittisydämet)" "'27116208'";1;"Staattisten muuttajien elektroniset rakenneyhdistelmät, jollaisia käytetään televiestintälaitteissa, automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä, muualle luokittelemattomat" "'27121010'";1;"Varokkeet, nimellisjännite yli 1 kV" "'27121020'";1;"Automaattiset virrankatkaisimet, nimellisjännite yli 1 kV" "'27121030'";1;"Erottimet ja kytkinlaitteet, nimellisjännite yli 1 kV" "'27121041'";1;"Ylijännitesuojat ja jännitteen rajoittimet, nimellisjännite yli 1 kV" "'27121090'";1;"Muut laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten, yli 1 000 V" "'27122130'";1;"Varokkeet, enintään 1 kilovoltin nimellisjännitettä varten, enintään 10 A teho" "'27122150'";1;"Varokkeet, enintään 1 kilovoltin nimellisjännitettä varten, teho yli 10 A mutta enintään 63 A" "'27122170'";1;"Varokkeet, enintään 1 kilovoltin nimellisjännitettä varten, teho yli 63 A" "'27122230'";1;"Automaattiset virrankatkaisimet, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten, teho enintään 63 A" "'27122250'";1;"Automaattiset virrankatkaisimet, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten, teho yli 63 A" "'27122330'";1;"Laitteet sähkövirtapiirin suojaamista varten, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten, teho enintään 16 A (pois lukien varokkeet, automaattiset virrankatkaisimet)" "'27122350'";1;"Laitteet sähkövirtapiirin suojaamista varten, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten, teho yli 16 A mutta enintään 125 A (pois lukien varokkeet, automaattiset virrankatkaisimet)" "'27122370'";1;"Laitteet sähkövirtapiirin suojaamista varten, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten, teho yli 125 A (pois lukien varokkeet, automaattiset virrankatkaisimet)" "'27122433'";1;"Releet enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten, teho enintään 2 A" "'27122435'";1;"Releet enintään 60 V:n nimellisjännitettä varten, teho yli 2 A" "'27122450'";1;"Releet yli 60 V:n mutta enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten" "'27123130'";1;"Numeeriset ohjauspaneelit, joissa on yhteenrakennettu automaattinen tietojenkäsittelylaite, nimellisjännite enintään 1 000 V" "'27123150'";1;"Ohjelmoitavat muistinohjaimet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten" "'27123170'";1;"Muut alustat sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten" "'27123203'";1;"Taulut, kaapit ja muut niiden kaltaiset laitteiden yhdistelmät sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, yli 1 000 V:n mutta enintään 72,5 kV:n nimellisjännitettä varten" "'27123205'";1;"Taulut, kaapit ja muut niiden kaltaiset laitteiden yhdistelmät sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, yli 72,5 kV:n nimellisjännitettä varten" "'27124030'";1;"Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat laitteiden sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten (pois lukien niihin kuuluvat laitteet sisältävät)" "'27124090'";1;"Muut HS-nimikkeiden 8535, 8536, 8537 laitteiden osat" "'27201110'";1;"Mangaanidioksidiparit ja -paristot, alkaliset, lieriöparien muodossa (pois lukien käytetyt)" "'27201115'";1;"Muut mangaanidioksidiparit ja -paristot, alkaliset (pois lukien käytetyt ja lieriöparit)" "'27201120'";1;"Mangaanidioksidiparit ja -paristot, muut kuin alkaliset, lieriöparien muodossa (pois lukien käytetyt)" "'27201125'";1;"Muut mangaanidioksidiparit ja -paristot, muut kuin alkaliset (pois lukien käytetyt ja lieriöparit)" "'27201130'";1;"Galvaaniset elohopeaoksidiparit ja -paristot (pois lukien käytetyt)" "'27201140'";1;"Galvaaniset hopeaoksidiparit ja -paristot (pois lukien käytetyt)" "'27201150'";1;"Galvaaniset litiumparit ja -paristot, lieriöparien muodossa (pois lukien käytetyt)" "'27201155'";1;"Galvaaniset litiumparit ja -paristot, nappiparien muodossa (pois lukien käytetyt)" "'27201160'";1;"Galvaaniset litiumparit ja -paristot (pois lukien käytetyt ja lieriö- tai nappiparien muodossa)" "'27201170'";1;"Galvaaniset ilma-sinkkiparit ja -paristot (pois lukien käytetyt)" "'27201175'";1;"Galvaaniset kuivat sinkki-hiiliparistot, joiden jännite on vähintään 5,5 V mutta enintään 6,5 V (pois lukien käytetyt)" "'27201190'";1;"Muut galvaaniset sähköparistot (pois lukien käytetyt paristo, kuivat sinkki-hiiliparistot, joiden jännite on vähintään 5,5 V mutta enintään 6,5 V, sekä mangaanidioksidi-, elohopeaoksidi-, hopeaoksidi-, litium- ja ilma-sinkkiparistot)" "'27201200'";1;"Galvaanisten parien ja paristojen osat (pois lukien paristohiilet, ladattaviin paristoihin)" "'27202110'";1;"Lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen (käynnistysakut), nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (pois lukien käytetyt)" "'27202120'";1;"Lyijyakut, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen (käynnistysakut), muulla kuin nestemäisellä elektrolyytillä toimivat (pois lukien käytetyt)" "'27202230'";1;"Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset. Muut lyijyakut kuin ne, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen. Nestemäisellä elektrolyytillä toimivat" "'27202240'";1;"Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset. Muut lyijyakut kuin ne, jollaisia käytetään mäntämoottoreiden käynnistämiseen. Muulla kuin nestemäisellä elektrolyytillä toimivat" "'27202310'";1;"Nikkeli-kadmiumakut, hermeettisesti suljetut (pois lukien käytetyt)" "'27202320'";1;"Nikkeli-kadmiumakut, muut kuin hermeettisesti suljetut (pois lukien käytetyt)" "'27202330'";1;"Nikkeli-rauta-akut (pois lukien käytetyt)" "'27202340'";1;"Nikkelimetallihydridiakut (pois lukien käytetyt)" "'27202350'";1;"Litiumioniakut (pois lukien käytetyt)" "'27202395'";1;"Muut sähköakut" "'27202410'";1;"Sähköakkujen osat. Erottimet" "'27202420'";1;"Sähköakkujen osat. Muut kuin erottimet" "'27311100'";1;"Optiset kuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä" "'27311200'";1;"Optiset kuidut ja optiset kuitukimput; optiset kuitukaapelit (pois lukien sellaiset, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa)" "'27321100'";1;"Käämilanka sähkötarkoituksiin" "'27321200'";1;"Eristetyt koaksiaalikaapelit ja muut koaksiaaliset sähköjohtimet tiedonsiirto- ja valvontatarkoituksiin, myös jos niissä on liittimiä" "'27321380'";1;"Muut sähköjohtimet, joissa ei ole liittimiä, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten" "'27321400'";1;"Eristetyt sähköjohtimet yli 1 000 voltin nimellisjännitettä varten (pois lukien käämilanka, koaksiaalikaapelit ja muut koaksiaaliset sähköjohtimet, sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat ajoneuvoihin, ilma-aluksiin, laivoihin)" "'27331100'";1;"Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä varten, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten (mukaan lukien painikekytkimet ja kierrettävät kytkimet) (pois lukien releet)" "'27331200'";1;"Lampunpitimet, enintään 1 000 V:n nimellisjännitettä varten" "'27331310'";1;"Pistotulpat ja pistorasiat koaksiaalikaapeleita varten, enintään 1 000 V:n nimellisjännite" "'27331330'";1;"Pistotulpat ja pistorasiat painettuja piirejä varten, nimellisjännite enintään 1 000 V" "'27331350'";1;"Pistotulpat ja pistorasiat, nimellisjännite enintään 1 000 V (pois lukien koaksiaalikaapeleita ja painettuja piirejä varten)" "'27331360'";1;"Asennusvalmiit elementit sähkövirtapiiriä varten, nimellisjännite enintään 1 000 V" "'27331370'";1;"Liitännät ja kosketinelementit lankoja ja kaapeleita varten, nimellisjännite enintään 1 000 V" "'27331380'";1;"Muut laitteet sähkövirtapiiriin kytkemistä varten, nimellisjännite enintään 1 000 V" "'27331410'";1;"Sähköjohtojen kaapelitelineet, muovia" "'27331430'";1;"Sähkökoneiden, -laitteiden tai varusteiden eristystarvikkeet, muovia (pois lukien sähköeristimet)" "'27401100'";1;"Umpiovalonheittimet" "'27401250'";1;"Volframihalogeenihehkulamput moottoripyöriä ja moottoriajoneuvoja varten (pois lukien ultravioletti- ja infrapunalamput):" "'27401293'";1;"Volframihalogeenihehkulamput, yli 100 V:n nimellisjännitettä varten (pois lukien ultravioletti- ja infrapunalamput, moottoripyörien ja moottoriajoneuvojen lamput)" "'27401295'";1;"Volframihalogeenihehkulamput, enintään 100 V:n nimellisjännitettä varten (pois lukien ultravioletti- ja infrapunalamput, moottoripyörien ja moottoriajoneuvojen lamput)" "'27401300'";1;"Hehkulamput, teho enintään 200 W ja yli 100 V:n nimellisjännitettä varten, mukaan lukien heijastinvalaisimet (pois lukien ultravioletti- ja infrapunalamput, volframihalogeenihehkulamput ja umpiovalonheittimet)" "'27401460'";1;"Moottoripyörissä tai muissa moottoriajoneuvoissa käytettävät hehkulamput, pois lukien umpiovalonheittimet ja volframihalogeenilamput" "'27401490'";1;"Hehkulamput, muualle luokittelemattomat" "'27401510'";1;"Loistelamput ja loisteputket, liittimet molemmissa päissä (muut kuin ultraviolettilamput)" "'27401530'";1;"Loistelamput ja loisteputket (muut kuin joissa liittimet molemmissa päissä, ultraviolettilamput)" "'27401550'";1;"Muut purkauslamput (pois lukien ultraviolettilamput)" "'27401570'";1;"Ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput" "'27402100'";1;"Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran kuivaparistosta, akuista tai magneetoista (pois lukien polkupyörien tai moottoriajoneuvojen valaisimet)" "'27402200'";1;"Pöytä-, kirjoituspöytä-, vuode- tai jalkalamput, sähköllä toimivat" "'27402300'";1;"Muut kuin sähköllä toimivat valaisimet ja valaistusvarusteet" "'27402400'";1;"Valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet (mukaan lukien liikennemerkit)" "'27402500'";1;"Kattokruunut ym. katto- ja seinävalaisimet, sähköllä toimivat (pois lukien valaistusvarusteet julkisen ulkotilan tai liikenneväylien valaisemiseen)" "'27403010'";1;"Hakuvalot ja valonheittimet (mukaan lukien näyttämöllä sekä valokuvaus- ja filmistudioilla käytettävät)" "'27403030'";1;"Sähköiset valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet moottoriajoneuvoille (pois lukien sähköhehkulamput, sähköpurkauslamput, umpiovalonheittimet, ultravioletti- ja infrapunalamput sekä kaarilamput)" "'27403090'";1;"Sähköllä toimivat valaisimet ja valaistusvarusteet, muovia tai muuta ainetta, jollaisissa käytetään hehkulamppuja ja putkilamppuja, mukaan lukien joulukuusen valaisinsarjat ja LED-lamput" "'27404100'";1;"Sähköisten hehkulamppujen ja purkauslamppujen osat, muovia tai muut materiaalia (mukaan lukien umpiovalonheittimet, ultravioletti- ja infrapunalamput sekä kaarilamput)" "'27404230'";1;"Osat kannettaviin sähkövalaisimiin, jotka saavat virran kuivaparistoista, akuista tai magneetoista (pois lukien polkupyörien ja moottoriajoneuvon valaisimiin)" "'27404250'";1;"Valaisimien ja valaistusvarusteiden osat (pois lukien lasia tai muovia olevat), valaistut merkit, valaistut nimikilvet ja niiden kaltaiset tavarat, muualle luokittelemattomat" "'27511110'";1;"Jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ovet" "'27511133'";1;"Kotitalouksiin tarkoitetut jääkaapit (mukaan lukien kompressori- ja absorptiotyyppiset) (pois lukien upotettavat)" "'27511135'";1;"Upotettavat kompressorijääkaapit" "'27511150'";1;"Säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 800 litraa" "'27511170'";1;"Kaappipakastimet, vetoisuus enintään 900 litraa" "'27511200'";1;"Astianpesukoneet kotitalouskäyttöön" "'27511300'";1;"Pyykinpesu- ja kuivauskoneet, kotitalouskäyttöön" "'27511400'";1;"Sähköhuovat" "'27511530'";1;"Pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkömoottori" "'27511580'";1;"Kuvut, joissa on sisäänrakennettu tuuletin, jonka vaakatasoisen sivun pituus enintään 120 cm" "'27512123'";1;"Pölynimurit, sisäänrakennettu sähkömoottori, teho on enintään 1 500 W, pölypussin tai muun säiliön tilavuus on enintään 20 l" "'27512125'";1;"Muut pölynimurit, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori" "'27512170'";1;"Elintarvikkeiden jauhamis- tai sekoituskoneet; hedelmä- tai kasvismehulingot ja -puristimet, sisäänrakennettu sähkömoottori" "'27512190'";1;"Muut sähkömekaaniset koneet ja laitteet" "'27512200'";1;"Partakoneet, ihokarvojen poistolaitteet ja hiusten- tai karvanleikkuukoneet, sisäänrakennettu sähkömoottori" "'27512310'";1;"Sähkökäyttöiset hiustenkuivaajat" "'27512330'";1;"Sähkökäyttöiset hiustenkäsittelylaitteet (mukaan lukien kihartimet) (pois lukien kuivauskuvut, hiustenkuivaimet)" "'27512350'";1;"Sähkökäyttöiset käsienkuivaamislaitteet" "'27512370'";1;"Sähkösilitysraudat" "'27512410'";1;"Pölynimurit, mukaan lukien kuiva- ja märkäimurit (pois lukien sellaiset, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori)" "'27512430'";1;"Sähköllä toimivat kahvin- tai teenkeittimet kotitalouskäyttöön (mukaan lukien perkolaattorit)" "'27512450'";1;"Sähköllä toimivat leivänpaahtimet kotitalouskäyttöön (mukaan lukien paahdinuunit)" "'27512490'";1;"Sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään kotitalouksissa (pois lukien hiustenkäsittely- ja käsienkuivaamislaitteet, huoneiden tai vastaavien tilojen sekä maan lämmityslaitteet, vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä uppokuumentimet, silitysraudat, mikroaaltouunit, uunit, liedet, keittolevyt, kuumennusrenkaat, grillit, paahtimet, kahvin- tai teenkeittimet ja leivänpaahtimet)" "'27512530'";1;"Sähköllä toimivat veden läpivirtauskuumentimet" "'27512560'";1;"Sähköllä toimivat vedenkuumennuslaitteet ja uppokuumentimet (pois lukien veden läpivirtauskuumentimet)" "'27512630'";1;"Varaavat huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmittimet" "'27512650'";1;"Sähkölämmityslaitteet, virtauslämmittimet ja lämmittimet, joissa on sisäänrakennettu tuuletin" "'27512690'";1;"Muut tilojen sähkölämmityslaitteet" "'27512700'";1;"Mikroaaltouunit, kotitalouskäyttöön" "'27512810'";1;"Liedet, joissa vähintään uuni ja lämpölevy (mukaan lukien kaasu-sähkölaiteyhdistelmät), kotitalouskäyttöön" "'27512830'";1;"Sähköllä toimivat keittolevyt, kuumennusrenkaat ja lämpölevyt kotitalouskäyttöön" "'27512850'";1;"Grillit ja paahtimet kotitalouskäyttöön" "'27512870'";1;"Sähköuunit kotitalouskäyttöön, upotettavat" "'27512890'";1;"Sähköuunit kotitalouskäyttöön (pois lukien upotettavat, mikroaaltouunit)" "'27512900'";1;"Sähkökuumennusvastukset (pois lukien hiili)" "'27513010'";1;"Pölynimureiden osat" "'27513030'";1;"Sähkömekaanisten kodinkoneiden, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori, osat (pois lukien pölynimureiden osat)" "'27513050'";1;"Parranajokoneiden ja hiusten- ja karvanleikkuukoneiden, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori, osat" "'27513070'";1;"HS-nimikkeen 8516 laitteiden osat" "'27521113'";1;"Kotitalouskäyttöön tarkoitetut keittolaitteet ja lämpölevyt, joihin liitetty uuni (mukaan lukien sellaiset, joissa lisäkattila keskuslämmitystä varten, erilliset kaasulla ja muulla polttoaineella toimivat uunit)" "'27521115'";1;"Kotitalouskäyttöön tarkoitetut keittolaitteet ja lämpölevyt (mukaan lukien sellaiset, joissa lisäkattila keskuslämmitystä varten, erilliset kaasulla ja muulla polttoaineella toimivat uunit; pois lukien sellaiset, joihin liitetty uuni)" "'27521190'";1;"Muut kotitalouskäyttöön tarkoitetut keittolaitteet ja lautasenlämmittimet, rautaa, terästä tai kuparia, muut kuin sähköllä toimivat" "'27521234'";1;"Kodinkoneet, kaasulla toimivat, rautaa tai terästä, myös lämmittimet, uunit, kamiinat ja hiilipannut, sekä kaasulla että muilla polttoaineilla toimivat lämpöpatterit (pois lukien keittolaitteet tai lämpölevyt)" "'27521250'";1;"Nestemäisellä polttoaineella toimivat kodinkoneet, rautaa tai terästä, myös lämmittimet, uunit, kamiinat, liedet ja hiilipannut (pois lukien keittolaitteet ja lautasenlämmittimet)" "'27521270'";1;"Kiinteällä polttoaineella toimivat kodinkoneet, rautaa tai terästä, myös lämmittimet, uunit, kamiinat, liedet ja hiilipannut (pois lukien keittolaitteet ja lautasenlämmittimet)" "'27521300'";1;"Ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet, muualle luokittelemattomat, rautaa tai terästä, muut kuin sähköllä toimivat" "'27521400'";1;"Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä toimivat" "'27522000'";1;"Rauta- tai teräsosat uuneihin, liesiin, lämpölevyihin ja niiden kaltaisiin talouslaitteisiin, muihin kuin sähköllä toimiviin kodinkoneisiin" "'27901150'";1;"Kääntämis- tai sanakirjatoiminnoilla varustetut koneet, antennivahvistimet ja muut sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle HS-nimikkeeseen 85 kuulumattomat (pois lukien akkulaturit sekä solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet)" "'27901230'";1;"Sähköeristimet (pois lukien lasista tai keraamisesta aineesta olevat)" "'27901280'";1;"Sähkölaitteiden eristystarvikkeet, muuta kuin keraamista ainetta tai muovia; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut" "'27901330'";1;"Hiilielektrodit, jollaisia käytetään uuneissa" "'27901350'";1;"Hiilielektrodit (pois lukien uuneissa käytettävät)" "'27901370'";1;"Hiiliharjat" "'27901390'";1;"Grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, sähkötarkoituksiin (pois lukien hiilielektrodit ja -harjat)" "'27902020'";1;"Ilmaisintaulut, joissa on nestekiteitä (LCD)" "'27902050'";1;"Ilmaisintaulut, joissa on valodiodeja (LED)" "'27902080'";1;"Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet, muualle luokittelemattomat" "'27903109'";1;"Sähköllä toimivat juottokolvit ja -pistoolit" "'27903118'";1;"Sähköllä toimivat juottokoneet ja -laitteet (pois lukien juottokolvit ja -pistoolit)" "'27903145'";1;"Sähköllä toimivat koneet ja laitteet metallin vastushitsausta varten" "'27903154'";1;"Koneet ja laitteet metallin kaari- (myös plasmakaari-) hitsausta varten, automaattiset tai puoliautomaattiset" "'27903163'";1;"Muut käsikäyttöiset koneet hitsausta varten, joissa on päällystetyt elektrodit" "'27903172'";1;"Muut metallin kaarihitsauslaitteet" "'27903181'";1;"Sähköllä toimivat koneet ja laitteet metallin hitsausta tai ruiskutusta varten, muualle luokittelemattomat" "'27903191'";1;"Sähkökoneet ja -laitteet kestomuoviaineiden hitsausta varten (pois lukien sellaiset lankaliitoslaitteet, jollaisia käytetään puolijohdekomponenttien valmistuksessa)" "'27903200'";1;"HS-nimikkeen 8515 koneiden ja laitteiden osat" "'27903330'";1;"Rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten tarkoitettujen sähköllä toimivien merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteiden osat" "'27903350'";1;"HS-nimikkeen 8531 laitteiden osat" "'27903370'";1;"Sähkökoneiden ja -laitteiden, joilla on itsenäinen tehtävä, osat, muualle luokittelemattomat" "'27903390'";1;"Koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle luokittelemattomat" "'27904130'";1;"Tasasuuntaajat (pois lukien televiestintälaitteissa, automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä käytettävät)" "'27904140'";1;"Teholähteet televiestintälaitteita ja automaattisia tietojenkäsittelykoneita ja niiden yksiköitä varten" "'27904153'";1;"Vaihtosuuntaajat, nimellisteho enintään 7,5 kVA" "'27904155'";1;"Vaihtosuuntaajat, nimellisteho yli 7,5 kVA" "'27904170'";1;"Staattiset muuttajat (pois lukien monikiteiset puolijohteet, hitsaukseen tarkoitetut muuttajat, ilman hitsausvälineistöä, akkulaturit, tasasuuntaajat, vaihtosuuntaajat)" "'27904190'";1;"Staattisten muuttajien osat, muualle luokittelemattomat (pois lukien elektroniset rakenneyhdistelmät, jollaisia käytetään televiestintälaitteissa, automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä)" "'27904200'";1;"Polttokennot" "'27904300'";1;"Syöksyaaltosuojat, nimellisjännite suurempi kuin 1 kV" "'27904400'";1;"Laitejohdot, jatkojohdot ja muut kojeliitosjohdot, nimellisjännite enintään 1 kV, joissa on eristetyt johtimet ja liittimet" "'27904510'";1;"Hiukkaskiihdyttimet" "'27904530'";1;"Signaaligeneraattorit" "'27904550'";1;"Sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut (pois lukien sähkömagneettisilla laitteilla ohjattavat mekaaniset hydrauliset tai pneumaattiset jarrut)" "'27904560'";1;"Sähkömagneetit ja sähkömagneettiset nostopäät sekä niiden osat (pois lukien lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut) sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet sekä niiden osat, muualle luokittelemattomat" "'27904570'";1;"Solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet" "'27905100'";1;"Kiinteät kondensaattorit 50/60 Hz:n piirejä varten, loistehon varastoimiskyky vähintään 0,5 kvar" "'27905220'";1;"Kiinteät sähkökondensaattorit, tantaali- tai alumiinielektrolyyttikondensaattorit (pois lukien vaihesiirtokondensaattorit)" "'27905240'";1;"Muut kiinteät sähkökondensaattorit, muualle luokittelemattomat" "'27905300'";1;"Säädettävät (myös esisäädetyt) kondensaattorit" "'27906035'";1;"Kiinteät sähkövastukset, tehonkesto enintään 20 W (pois lukien kuumennusvastukset ja kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset)" "'27906037'";1;"Kiinteät sähkövastukset, tehonkesto yli 20 W (pois lukien kuumennusvastukset ja kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset)" "'27906055'";1;"Säädettävät lankavastukset, tehonkesto enintään 20 W" "'27906057'";1;"Säädettävät lankavastukset, tehonkesto yli 20 W" "'27906080'";1;"Kiinteät hiilivastukset, massa- tai kalvotyyppiset (pois lukien kuumennusvastukset); säädettävät sähkövastukset, myös reostaatit ja potentiometrit (pois lukien säädettävät lankavastukset ja kuumennusvastukset)" "'27907010'";1;"Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvontalaitteet yms. rauta- tai raitioteitä varten" "'27907030'";1;"Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvontalaitteet yms. katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten" "'27908100'";1;"Kiinteiden, säädettävien ja asetettavien (myös esiaseteltavien) sähkökondensaattorien osat" "'27908200'";1;"Sähkövastusten (mukaan lukien sähköreostaattien ja sähköpotentiometrien) osat, (pois lukien kuumennusvastukset)" "'28111100'";1;"Ulkolaita- ja perämoottorit alusten kuljettamiseen" "'28111200'";1;"Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit alusten kuljettamiseen (pois lukien ulkolaita- ja perämoottorit) ja muuhun käyttöön (paitsi ilma-alusten moottorit ja CN-ryhmän 87 moottorit)" "'28111310'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) maatalous- ja metsätraktoreihin" "'28111311'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) alusten kuljettamiseen, teho enintään 200 kW" "'28111315'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) alusten kuljettamiseen, teho yli 200 kW mutta enintään 1 000 kW" "'28111319'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) alusten kuljettamiseen, teho yli 1 000 kW" "'28111320'";1;"Muut puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) kiskoliikenteeseen" "'28111331'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho enintään 15 kW" "'28111333'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 15 kW mutta enintään 30 kW" "'28111335'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 30 kW mutta enintään 50 kW" "'28111337'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 50 kW mutta enintään 100 kW" "'28111353'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 100 kW mutta enintään 200 kW" "'28111355'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 200 kW mutta enintään 300 kW" "'28111357'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 300 kW mutta enintään 500 kW" "'28111373'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 500 kW mutta enintään 1 000 kW" "'28111375'";1;"Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) teollisuuskäyttöön, teho yli 1 000 kW" "'28112160'";1;"Höyryturbiinit" "'28112200'";1;"Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät" "'28112300'";1;"Kaasuturbiinit (pois lukien muut kuin suihkuturbiinimoottorit ja potkuriturbiinimoottorit)" "'28112400'";1;"Generaattoriyhdistelmät, tuulivoimalla toimivat" "'28113100'";1;"Höyryturbiinien osat" "'28113200'";1;"Hydraulisten turbiinien, vesipyörien osat (mukaan lukien säätimet)" "'28113300'";1;"Kaasuturbiinien osat (pois lukien suihkuturbiini- ja potkuriturbiinimoottorien osat)" "'28114100'";1;"Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan tai pääosin kipinäsytytteisissä mäntämoottoreissa (pois lukien lentokoneiden moottoreissa)" "'28114200'";1;"Osat, jotka on tarkoitettu ainoastaan tai pääosin puristussytytteisiin mäntämoottoreihin" "'28121130'";1;"Hydrauliset sylinterit" "'28121180'";1;"Pneumaattiset voimakoneet ja moottorit, lineaarisesti toimivat (mukaan lukien sylinterit)" "'28121200'";1;"Pyörivät hydrauliset ja pneumaattiset moottorit" "'28121320'";1;"Hydrauliset pumput (mäntäpumput)" "'28121350'";1;"Hydrauliset pumput (hammaspyöräpumput)" "'28121380'";1;"Hydrauliset pumput (siipipumput)" "'28121420'";1;"Paineenalennusventtiilit, yhdistetyin suodattimin tai voitelulaittein" "'28121450'";1;"Venttiilit öljyhydraulista voimansiirtoa varten" "'28121480'";1;"Venttiilit pneumaattista siirtoa varten" "'28121530'";1;"Hydrauliset yksiköt joiden tärkein osa on jaksoittain työskentelevä pumppu" "'28121580'";1;"Hydrauliset yksiköt joiden tärkein osa on pyörivä syrjäytyspumppu" "'28121630'";1;"Hydrauliset järjestelmät joissa käyttölaitteena on sylinteri" "'28121680'";1;"Hydrauliset järjestelmät joissa käyttölaitteena on muu kuin sylinteri" "'28122000'";1;"Hydraulisten ja pneumaattisten laitteiden osat" "'28131105'";1;"Pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslaitteet, poltto- tai voiteluaineen jakeluun huoltoasemilla ja autokorjaamoissa" "'28131125'";1;"Pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslaitteet, nesteiden jakeluun (pois lukien pumput poltto- tai voiteluaineen jakeluun huoltoasemilla ja autokorjaamoissa)" "'28131145'";1;"Käsipumput nesteitä varten, pois lukien pumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslaitteet" "'28131165'";1;"Polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten" "'28131185'";1;"Betonipumput" "'28131220'";1;"Jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput, annostelupumput" "'28131250'";1;"Jaksoittain työskentelevät rivimäntäpumput" "'28131280'";1;"Jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput, diafragmapumput" "'28131320'";1;"Pyörivät syrjäytyspumput, hammaspyöräpumput" "'28131340'";1;"Pyörivät syrjäytyspumput, siipipumput" "'28131360'";1;"Pyörivät syrjäytyspumput, ruuvipumput" "'28131380'";1;"Pyörivät syrjäytyspumput (mukaan lukien peristalttiset pumput, lohkoroottoripumput, epäkeskoruuvipumput) (pois lukien hydrauliset yksiköt, hammaspyöräpumput, siipipumput, ruuvipumput)" "'28131413'";1;"Uppomoottoripumput, yksiportaiset keskipakopumput viemäröintikäyttöön" "'28131415'";1;"Uppomoottoripumput, moniportaiset keskipakopumput" "'28131417'";1;"Akselitiivisteettömät kiertopumput lämmitys- tai kuumavesijärjestelmiä varten" "'28131420'";1;"Kiertopumput, joiden ulostuloaukon läpimitta enintään 15 mm" "'28131430'";1;"Keskipakopumput, joiden ulostuloaukon läpimitta yli 15 mm, siipipumput, sivukanavapumput ja regeneratiiviset pumput" "'28131451'";1;"Keskipakopumput, joiden ulostuloaukon läpimitta yli 15 mm, yksijuoksupyöräiset, yhdellä sisäänmenolla varustetut, yhteenvalettuna rakenteena" "'28131453'";1;"Keskipakopumput, ulostuloaukon läpimitta yli 15 mm, yksijuoksupyöräiset, yhdellä sisäänmenolla varustetut, rinnankytkentä" "'28131455'";1;"Keskipakopumput, joiden ulostuloaukon läpimitta yli 15 mm, yksijuoksupyöräiset, kahdella sisäänmenolla varustetut" "'28131460'";1;"Keskipakopumput, joiden ulostuloaukon läpimitta yli 15 mm, monijuoksupyöräiset (mukaan lukien itseimevä)" "'28131471'";1;"Yksijuoksupyöräiset keskipakopumput, aksiaali- tai puoliaksiaalipumput" "'28131475'";1;"Muut monijuoksupyöräiset keskipakopumput, aksiaali- tai puoliaksiaalipumput" "'28131480'";1;"Muut nestepumput, neste-elevaattorit" "'28132170'";1;"Mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai Roots-tyhjiöpumput sekä diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjiöpumput" "'28132190'";1;"Tyhjöpumput, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa puolijohteiden tai litteiden näyttöjen valmistuksessa; nesterengaspumput" "'28132200'";1;"Käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput" "'28132300'";1;"Kompressorit jäähdytyslaitteisiin" "'28132400'";1;"Pyörillä varustetulle alustalle asennetut vedettävät ilmakompressorit" "'28132530'";1;"Turbokompressorit, yksijuoksupyöräiset" "'28132550'";1;"Turbokompressorit, monijuoksupyöräiset" "'28132630'";1;"Mäntäkompressorit, joiden kapasiteetti enintään 15 bar, virtaus enintään 60 m³/tunti" "'28132650'";1;"Mäntäkompressorit, joiden kapasiteetti enintään 15 bar, virtaus yli 60 m³/tunti" "'28132670'";1;"Mäntäkompressorit, joiden kapasiteetti yli 15 bar, virtaus enintään 120 m³/tunti" "'28132690'";1;"Mäntäkompressorit, joiden kapasiteetti yli 15 bar, virtaus yli 120 m³/tunti" "'28132730'";1;"Pyörivät kompressorit, yksiakseliset" "'28132753'";1;"Moniakseliset ruuvikompressorit" "'28132755'";1;"Moniakseliset kompressorit (pois lukien ruuvikompressorit)" "'28132800'";1;"Ilmapumput, tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus on > 120 cm (paitsi tyhjöpumput, käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput sekä kompressorit)" "'28133100'";1;"Nestepumppujen ja neste-elevaattorien osat" "'28133200'";1;"Ilma- tai tyhjöpumppujen, ilma- ja muiden kaasukompressorien, tuulettimien ja kupujen osat" "'28141120'";1;"Paineenalennusventtiilit valurautaa tai terästä putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten (pois lukien suodattimia tai voitelulaitteita sisältävät)" "'28141140'";1;"Paineenalennusventtiilit putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten (pois lukien valurautaiset ja teräksiset, suodattimia tai voitelulaitteita sisältävät)" "'28141160'";1;"Takaiskuventtiilit putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten" "'28141170'";1;"Pneumaattisiin ulkorenkaisiin ja sisärenkaisiin tarkoitetut venttiilit" "'28141180'";1;"Varoventtiilit ja ylipaineventtiilit putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten" "'28141233'";1;"Sekoitusventtiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteita, vesisäiliöitä ja niiden kaltaisia tavaroita varten, pois lukien venttiilit paineen tasausta tai öljyhydraulista/pneumaattista voimansiirtoa varten, takaiskuventtiilit, varoventtiilit ja ylipaineventtiilit" "'28141235'";1;"Hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteita, vesisäiliöitä ja niiden kaltaisia tavaroita varten, pois lukien venttiilit paineen tasausta tai öljyhydraulista/pneumaattista voimansiirtoa varten, takaiskuventtiilit, varoventtiilit, ylipaineventtiilit ja sekoitusventtiilit" "'28141253'";1;"Termostaatin ohjaamat keskuslämmityspattereiden venttiilit" "'28141255'";1;"Muut keskuslämmityspattereiden venttiilit (pois lukien termostaatin ohjaamat)" "'28141313'";1;"Lämpötilan säätäjät (paitsi termostaatin ohjaamat keskuslämmityspattereiden venttiilit)" "'28141315'";1;"Prosessinsäätöventtiilit putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, pois lukien venttiilit paineen tasausta tai öljyhydraulista/pneumaattista voimansiirtoa varten, takaiskuventtiilit, varoventtiilit, ylipaineventtiilit ja lämpötilan säätäjät" "'28141333'";1;"Muut luistiventtiilit, valurautaa" "'28141335'";1;"Muut luistiventtiilit, terästä" "'28141337'";1;"Muut luistiventtiilit, muuta materiaalia" "'28141353'";1;"Istukkaventtiilit, valurautaa" "'28141355'";1;"Istukkaventtiilit, terästä" "'28141357'";1;"Muut istukkaventtiilit" "'28141373'";1;"Kuula- ja kartioventtiilit" "'28141375'";1;"Läppäventtiilit" "'28141377'";1;"Kalvoventtiilit" "'28141380'";1;"Muut laitteet" "'28142000'";1;"Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten (mukaan lukien paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit)" "'28151030'";1;"Kuulalaakerit" "'28151053'";1;"Kartiorullalaakerit (mukaan lukien kartiokuulalaakerisarjat)" "'28151055'";1;"Pallomaiset rullalaakerit" "'28151057'";1;"Lieriörullalaakerit (pois lukien rullalaakerit, neulalaakerit)" "'28151070'";1;"Neulalaakerit" "'28151090'";1;"Rullalaakerit (mukaan lukien yhdistetyt kuula- ja rullalaakerit) (pois lukien kartiorullalaakerit, pallomaiset rullalaakerit, neulalaakerit)" "'28152130'";1;"Rullaketjut, rautaa tai terästä, polkupyöriä ja moottoripyöriä varten" "'28152150'";1;"Rullaketjut, rautaa tai terästä (pois lukien polkupyöriä ja moottoripyöriä varten)" "'28152170'";1;"Nivelpulttiketjut, rautaa tai terästä (pois lukien rullaketjut)" "'28152230'";1;"Kammet ja kampiakselit" "'28152250'";1;"Nivelakselit" "'28152270'";1;"Muut akselit" "'28152330'";1;"Laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit" "'28152350'";1;"Laakeripesät ilman kuula- tai rullalaakereita; liukulaakerit" "'28152432'";1;"Vaihdelaatikot kiinteitä laitteistoja varten, kierukka ja lieriöhammasvaihtein" "'28152433'";1;"Vaihdelaatikot…, kartio- ja kartio/lieriö- tai lieriöhammasvaihtein" "'28152434'";1;"Hammas- tai kitkapyörästöt…, kierukkavaihtein" "'28152440'";1;"Muut vaihdelaatikot" "'28152450'";1;"Vaihdelaatikot ja muut vaihteistot koneita ja maalla tai vedessä käytettäviä ajoneuvoja varten, pois lukien vaihteet ja vaihteistot" "'28152473'";1;"Kuularuuvit tai rullaruuvit" "'28152475'";1;"Muut voimansiirtoelimet (pois lukien vaihteet ja vaihteistot, kuularuuvit, rullaruuvit, vaihdelaatikot ja muut vaihteistot)" "'28152500'";1;"Vauhtipyörät sekä hihna- ja köysipyörät (myös väkipyörät)" "'28152600'";1;"Akselikytkimet (myös nivelkytkimet)" "'28153130'";1;"Kuulat, neulat ja rullat kuula- ja rullalaakereihin" "'28153150'";1;"Kuula- tai rullalaakereiden osat (pois lukien kuulat, neulat ja rullat)" "'28153200'";1;"Nivelpulttiketjujen osat, rautaa tai terästä" "'28153930'";1;"Laakeripesien osat" "'28153950'";1;"Voimansiirtojärjestelmän osat, nokka-akselit ja kampiakselit ja kammet, liukulaakerit; vaihteet; kuula- ja rullaruuvit; vaihdelaatikot, momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet, ristinivelet" "'28211130'";1;"Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta varten" "'28211150'";1;"Tulipesänpolttimet kiinteää polttoainetta tai kaasua varten (myös yhdistelmäpolttimet)" "'28211170'";1;"Mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet (mukaan lukien mekaaniset arinat ja tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet)" "'28211230'";1;"Uunit malmien, pyriittien tai metallien pasuttamista, sulatusta tai muuta lämpökäsittelyä varten, muut kuin sähköllä toimivat" "'28211270'";1;"Teollisuus- tai laboratoriouunit, muut kuin sähköllä toimivat, mukaan lukien polttouunit (insineraattorit) (pois lukien uunit malmien, pyriittien tai metallien pasuttamista, sulatusta tai muuta lämpökäsittelyä varten, leivinuunit, kuivatuslaitteet ja krakkauskoneet)" "'28211330'";1;"Sähköllä toimivat leivinuunit, myös keksiuunit" "'28211351'";1;"Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät vastuslämpöuunit (pois lukien leivinuunit ja keksiuunit)" "'28211353'";1;"Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköllä toimivat induktiouunit" "'28211354'";1;"Sähköuunit (pois lukien induktio- ja vastuslämpöuunit); induktion avulla toimivat aineiden kuumentamiseen käytettävät laitteet, ei kuitenkaan uunit" "'28211430'";1;"Tulipesänpolttimien osat nestemäistä, kiinteää tai kaasumaista polttoainetta varten, mekaanisten polttoaineen syöttölaitteiden, arinoiden yms. laitteiden osat" "'28211450'";1;"Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävien muiden kuin sähköllä toimivien uunien osat" "'28211470'";1;"Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävien sähkö-, induktio- tai dielektristen uunien osat" "'28221130'";1;"Taljat ja väkipyörästöt, sähkömoottorikäyttöiset (pois lukien ajoneuvojen nostoon käytettävät)" "'28221170'";1;"Taljat ja väkipyörästö, ei sähkömoottorikäyttöiset (muut kuin kippikauhavintturit tai ajoneuvojen nostolaitteet)" "'28221200'";1;"Vintturit ja nostoruuvit (pois lukien ajoneuvojen nostolaitteet)" "'28221330'";1;"Kiinteät nostolaitteet, jollaisia käytetään autokorjaamoissa ajoneuvojen nostamiseen" "'28221350'";1;"Hydrauliset väkivivut ja nostolaitteet ajoneuvojen nostamiseen (pois lukien autokorjaamoissa käytettävät)" "'28221370'";1;"Väkivivut ja nostolaitteet ajoneuvojen nostamiseen (pois lukien autokorjaamoiden kiinteät nostolaitteet, hydrauliset väkivivut ja nostolaitteet)" "'28221420'";1;"Kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit" "'28221433'";1;"Haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit" "'28221435'";1;"Siirtonosturit, telinenosturit ja siltanosturit" "'28221440'";1;"Torninosturit ja portaalikääntönosturit" "'28221450'";1;"Itseliikkuvat nosturit, jotka on asennettu raiteille ja joita käytetään työmailla, louhoksilla yms." "'28221460'";1;"Nostolaitteet, jotka on suunniteltu asennettaviksi maantiekulkuneuvoihin" "'28221470'";1;"Nostolaitteet (pois lukien traverssinosturit, torninosturit, siirtonosturit, telinenosturit, portaalinosturit, siltanosturit, portaalikääntönosturit, haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit, itseliikkuvat koneet)" "'28221513'";1;"Sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet, nostokapasiteetti vähintään 1 m" "'28221515'";1;"Sähkömoottorikäyttöiset itseliikkuvat trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet, nostokapasiteetti alle 1 m" "'28221530'";1;"Itseliikkuvat trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet, muut kuin sähkömoottorikäyttöiset" "'28221550'";1;"Trukit, joissa nosto- tai käsittelylaitteet (pois lukien itseliikkuvat)" "'28221570'";1;"Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavarankuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla" "'28221630'";1;"Hissit ja kippikauhavintturit, sähköllä toimivat" "'28221650'";1;"Hissit ja kippikauhavintturit (pois lukien sähköllä toimivat)" "'28221670'";1;"Liukuportaat ja liukukäytävät" "'28221740'";1;"Pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet" "'28221750'";1;"Kauhatyyppiset jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet tavaroita tai aineita varten" "'28221770'";1;"Hihnatyyppiset jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet tavaroita tai aineita varten" "'28221793'";1;"Rullakuljettimet tavaroita tai aineita varten (pois lukien pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet, erityisesti maan alla käytettäviksi suunnitellut, kauhatyyppiset, hihnatyyppiset)" "'28221795'";1;"Jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet tavaroita tai aineita varten (pois lukien pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet, erityisesti maan alla käytettäviksi suunnitellut, kauhatyyppiset, hihnatyyppiset, rullakuljettimet)" "'28221820'";1;"Ilmaköysiradat ja hiihtohissit; kiskoköysiradan vetomekanismit" "'28221840'";1;"Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet, muualle luokittelemattomat" "'28221850'";1;"Nostokoneet maatalouskäyttöön" "'28221930'";1;"HS-nimikkeiden 8425, 8427 ja 8428 koneiden osat (pois lukien hissien, kippikauhavinttureiden tai liukuportaiden osat)" "'28221950'";1;"Hissien, kippikauhavinttureiden ja liukuportaiden osat" "'28221970'";1;"Itseliikkuvien trukkien osat, ilman nosto- ja käsittelylaitteita, jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla ja lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja, mukaan lukien traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla, muualle luokittelemattomat" "'28222000'";1;"Kauhat, kahmaisukauhat ja tarttuimet nostokurkiin, kaivinkoneisiin ja niiden kaltaisiin koneisiin" "'28231000'";1;"Kirjanpitokoneet ja niiden kaltaiset koneet, jotka sisältävät laskulaitteen" "'28232110'";1;"Toimistokoneet" "'28232210'";1;"Toimistokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet" "'28241113'";1;"Sähkömekaaniset käsiporakoneet, jotka toimivat ilman ulkoista voimanlähdettä" "'28241115'";1;"Kaikentyyppiset sähköpneumaattiset käsiporakoneet" "'28241117'";1;"Sähkömekaaniset käsiporakoneet, kaikentyyppiset (pois lukien ilman ulkoista voimanlähdettä toimivat, sähköpneumaattiset)" "'28241120'";1;"Sähkömekaaniset käsityökalut, jotka toimivat ilman ulkoista voimanlähdettä (pois lukien porat ja sahat)" "'28241123'";1;"Ketjusahat, sähkömekaaniset" "'28241125'";1;"Pyörösahat, sähkömekaaniset" "'28241127'";1;"Käsisahat, sähkömekaaniset (pois lukien ketju- ja pyörösahat)" "'28241150'";1;"Hiomakoneet, santaajat ja höylät, käsikäyttöiset, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori ja jotka toimivat ilman ulkoista voimanlähdettä" "'28241180'";1;"Sähkömekaaniset pensasleikkurit ja nurmikonviimeistelykoneet" "'28241185'";1;"Sähkömekaaniset käsityövälineet, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori ja ulkoinen voimanlähde (pois lukien sahat, porat, hiomakoneet, santaajat, höylät, pensasleikkurit ja nurmikon viimeistelykoneet)" "'28241240'";1;"Käsityövälineet, pneumaattiset, myös pyörivät-iskevät" "'28241260'";1;"Ketjusahat, joissa sisäänrakennettu muulla kuin sähköllä toimiva moottori" "'28241280'";1;"Käsityövälineet, hydrauliset tai joissa on sisäänrakennettu muu moottori kuin sähkömoottori (pois lukien ketjusahat)" "'28242100'";1;"Osat ketjusahoihin ym. käsityövälineisiin, joissa on sisäänrakennettu moottori (pois lukien pneumaattisiin työvälineisiin)" "'28242250'";1;"Pneumaattisten käsityövälineiden osat" "'28251130'";1;"Lämmönvaihtimet" "'28251150'";1;"Ilman tai muun kaasun nesteytyslaitteet" "'28251220'";1;"Ilmastointijärjestelmät, ikkunaan tai seinään asennettavat, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat ("split-system")" "'28251240'";1;"Ilmastointilaitteet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa" "'28251250'";1;"Ilmastointilaitteet, joissa on jäähdytysyksikkö (pois lukien moottoriajoneuvoissa käytettävät, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat laitteet)" "'28251270'";1;"Ilmastointilaitteet, joissa ei ole jäähdytysyksikköä; ilmankäsittely-yksiköt, muuttuvan ilmavirran säätimet, vakioilmavirtasäätimet ja puhallinkonvektorit" "'28251333'";1;"Jäähdytetyt lasikot ja tiskit, joissa jäähdytysyksikkö tai haihdutin, jäädytettyjen ruokien säilytykseen" "'28251335'";1;"Jäähdytetyt lasikot ja tiskit, joissa jäähdytysyksikkö tai haihdutin (pois lukien jäädytettyjen ruokien säilytykseen tarkoitetut)" "'28251360'";1;"Jäähdytyskalusteet, joissa on jäähdytyslaite tai haihdutin (pois lukien jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ovet, kotitaloustyyppiset jääkaapit, jäähdytyslasikot ja -tiskit)" "'28251380'";1;"Lämpöpumput, jotka eivät sisälly HS-nimikkeen 8415 ilmastointilaitteisiin" "'28251390'";1;"Muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet" "'28251410'";1;"Koneet ja laitteet ilman suodattamista tai puhdistamista varten (pois lukien imuilman suodattimet polttomoottoreita varten)" "'28251430'";1;"Koneet ja laitteet kaasujen suodattamista tai puhdistamista varten (pois lukien ilman suodattaminen tai puhdistus, katalyyttimenetelmällä toimivat sekä isotooppierottimet)" "'28251440'";1;"Koneet ja laitteet kaasujen suodattamista tai puhdistamista varten katalyyttimenetelmällä (pois lukien imuilman suodattimet polttomoottoreita varten, ilman suodatus- tai puhdistuskoneet)" "'28251450'";1;"Kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet, joiden kotelo on ruostumatonta terästä ja joissa on imu- ja poistoaukko, joiden sisäläpimitta on enintään 1,3 cm (pois lukien imuilman suodattimet polttomoottoreita varten)" "'28252010'";1;"Tuulettimet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa mikroprosessorien ja televiestintälaitteiden sekä automaattisten tietojenkäsittelykoneiden ja niiden yksiköiden jäähdytyksessä" "'28252030'";1;"Aksiaalituulettimet (pois lukien pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa sisäänrakennettu sähkömoottori, jonka teho enintään 125 W)" "'28252050'";1;"Keskipakotuulettimet (pois lukien pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa sisäänrakennettu sähkömoottori, jonka teho enintään 125 W)" "'28252070'";1;"Tuulettimet (pois lukien pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa sisäänrakennettu sähkömoottori, jonka teho enintään 125 W, aksiaalituulettimet, keskipakotuulettimet)" "'28253010'";1;"Ilmastointilaitteiden osat (mukaan lukien lauhduttimet, imeyttimet, haihduttimet ja generaattorit)" "'28253030'";1;"Huonekalut, jotka on tarkoitettu jäähdytys- tai jäädytyslaitteita varten (mukaan lukien haihduttimet ja kokonaiset jäädytysyksiköt)" "'28253050'";1;"Jäähdytyslaitteiden osat, ei kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin (mukaan lukien haihduttimet ja kondensaattorit)" "'28253070'";1;"Jäähdytys- ja jäädytyslaitteiden ja lämpöpumppujen osat, muualle luokittelemattomat" "'28253080'";1;"Koneiden, laitteiden ja laboratoriotarvikkeiden osat, myös sähköllä kuumennettavat, aineiden käsittelyä varten lämpötilan muutoksen käsittävällä menettelyllä sekä muut kuin sähköllä toimivat vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muualle luokittelemattomat" "'28291100'";1;"Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset laitteet; tislaus- tai rektifioimislaitteet" "'28291230'";1;"Koneet ja laitteet veden suodatukseen tai puhdistukseen" "'28291250'";1;"Juomien (pois lukien veden) suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet" "'28291270'";1;"Koneet ja laitteet neste-kiinteä-erotukseen ja nesteiden puhdistukseen, pois lukien vedelle ja juomille tarkoitetut, lingot, myös kuivauslingot, öljyn tai bensiinin suodattimet polttomoottoreita varten" "'28291330'";1;"Öljyn tai bensiinin suodattimet polttomoottoreita varten" "'28291350'";1;"Imuilman suodattimet polttomoottoreita varten" "'28292120'";1;"Koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden puhdistamista tai kuivaamista varten" "'28292150'";1;"Koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien tms. täyttämistä, sulkemista, nimilapulla varustamista ja juomien hiilihapottamista varten" "'28292180'";1;"Pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet (pois lukien pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien tms. täyttämistä, sulkemista, nimilapulla varustamista varten)" "'28292210'";1;"Tulensammuttimet" "'28292220'";1;"Ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet" "'28292230'";1;"Höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet (pois lukien tulensammuttimet, ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet)" "'28292240'";1;"Muut mekaaniset laitteet ruiskutusta, hajotusta tai sumutusta varten" "'28292300'";1;"Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta, mekaaniset tiivisteet" "'28293130'";1;"Vaa''at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa tai määräeräpunnitusta varten" "'28293180'";1;"Vakiopainovaa''at ja vaa''at, jotka punnitsevat ennalta määrätyn määrän tavaraa säkkeihin tai säiliöihin, myös astiavaa''at" "'28293200'";1;"Henkilövaa''at, myös vauvanvaa''at; talousvaa''at" "'28293940'";1;"Muut punnituslaitteet" "'28293960'";1;"Vaaituskojeet" "'28293975'";1;"Mittasauvat ja -nauhat ja asteikolla varustetut viivoittimet" "'28293979'";1;"Pituuden mittaamiseen tarkoitetut laitteet, käsikäyttöiset, muualle luokittelemattomat" "'28294100'";1;"Sentrifugit (pois lukien kermaseparaattorit, kuivausrummut, laboratorioissa käytettävät)" "'28294200'";1;"Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metallin tai lasin valssaukseen tarkoitetut" "'28294330'";1;"Tavaranmyyntiautomaatit, joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet" "'28294350'";1;"Tavaranmyyntiautomaatit (mukaan lukien rahanvaihtoautomaatit) (pois lukien kuumennus- tai jäähdytyslaitteella varustetut)" "'28295000'";1;"Astianpesukoneet, teollisuustyyppiset" "'28296030'";1;"Jäähdytystornit ja vastaavat laitokset vesikierron avulla tapahtuvaa suoraa jäähdytystä varten" "'28296050'";1;"Tyhjöhöyrystyslaitokset metallilla pinnoittamista varten" "'28296090'";1;"Koneet ja laitteet, myös sähköllä kuumennettavat, aineiden käsittelyä varten lämpötilan muutoksen käsittävällä menettelyllä, muualle luokittelemattomat" "'28297020'";1;"Kädessä pidettävät hitsauspolttimet (pois lukien sellaiset, jotka toimivat sähköllä, laserilla tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuihkulla, magneettisykkeellä tai plasmakaarella)" "'28297090'";1;"Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet sekä pintakarkaisukoneet (pois lukien kädessä pidettävät hitsauspolttimet ja sähköllä toimivat koneet ja laitteet)" "'28298100'";1;"Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorien, asetyleenikaasugeneraattorien ja niiden kaltaisten vesimenetelmällä toimivien kaasugeneraattorien osat" "'28298220'";1;"Sentrifugien ja kuivaussentrifugien osat" "'28298250'";1;"Nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneiden ja -laitteiden osat" "'28298313'";1;"Kalanterikoneiden tai muiden valssauskoneiden sylinterit (pois lukien metallin tai lasin työstöön tarkoitettuihin kalanterikoneisiin ja muihin valssauskoneisiin)" "'28298315'";1;"Kalanterikoneiden tai muiden valssauskoneiden osat (pois lukien sylinterit, osat metallin tai lasin työstöön tarkoitettuihin kalanterikoneisiin ja muihin valssauskoneisiin)" "'28298320'";1;"Punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; punnituslaitteiden osat (pois lukien punnituslaitteet, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g)" "'28298340'";1;"Osat mekaanisiin nesteiden tai jauheiden ruiskutus-, levitys- tai sumutuslaitteisiin, tulensammuttimiin, ruiskupistooleihin ja niiden kaltaisiin laitteisiin sekä höyryn- tai hiekanpuhalluskoneisiin" "'28298350'";1;"Myyntiautomaattien osat (mukaan lukien rahanvaihtoautomaattien osat)" "'28298400'";1;"Muut kuin automaattiset voiteluhokit, voitelunipat, öljytiivisterenkaat, käsipyörät, vivut, kädensijat, suojalaitteet ja koneiden pohjalevyt" "'28298510'";1;"Astianpesukoneiden osat" "'28298520'";1;"Pakkaus- ja käärimiskoneiden osat" "'28298600'";1;"HS-nimikkeen 8468 koneiden ja laitteiden osat" "'28301000'";1;"Yksiakseliset puutarhatraktorit" "'28302110'";1;"Traktorit, joiden moottorin teho on 37 kW, pois lukien yksiakseliset puutarhatraktorit, maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit, telaketjutraktorit" "'28302210'";1;"Traktorit, joiden moottorin teho on > 37 kW mutta 59 kW, pois lukien yksiakseliset puutarhatraktorit, maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit, telaketjutraktorit" "'28302300'";1;"Traktorit, joiden moottorin teho on > 59 kW, pois lukien yksiakseliset puutarhatraktorit, maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit, telaketjutraktorit" "'28303140'";1;"Aurat" "'28303210'";1;"Juuriäkeet ja kultivaattorit" "'28303220'";1;"Lautasäkeet" "'28303230'";1;"Äkeet (pois lukien lautasäkeet)" "'28303250'";1;"Moottorikultivaattorit" "'28303270'";1;"Rikkaruohoharat ja konekuokat" "'28303300'";1;"Kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet" "'28303430'";1;"Kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden levittimet, maan muokkaamista varten" "'28303450'";1;"Lannan- ja lannoitteenlevittimet (pois lukien kivennäis- tai kemiallisten lannoitteiden levittämiseen tarkoitetut)" "'28303900'";1;"Muualle luokittelemattomat maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet; nurmikko- tai urheilukenttäjyrät" "'28304010'";1;"Ruohonleikkuukoneet nurmikoita, puistoja, golf- tai muita urheilukenttiä varten, sähkömoottorilla varustetut" "'28304030'";1;"Ruohonleikkuukoneet nurmikoita, puistoja tai urheilukenttiä varten, moottorikäyttöiset (ei sähkömoottori), joissa leikkuulaite pyörii vaakatasossa" "'28304050'";1;"Ruohonleikkuukoneet nurmikoita, puistoja tai urheilukenttiä varten, moottorikäyttöiset (ei sähkömoottori), joissa leikkuulaite pyörii pystytasossa tai joissa on leikkuupalkit" "'28304070'";1;"Ruohonleikkuukoneet nurmikoita, puistoja tai urheilukenttiä varten, moottorittomat" "'28305130'";1;"Niittokoneet, moottoroidut (pois lukien nurmikoita, puistoja, golf- tai muita urheilukenttiä varten)" "'28305150'";1;"Niittokoneet, myös sellaiset, joissa on leikkuupalkit, traktorilla kuljetettaviksi tai vedettäviksi suunnitellut" "'28305170'";1;"Niittokoneet (pois lukien moottoroidut, nurmikoita, puistoja, golf- tai muita urheilukenttiä varten tarkoitetut, traktorilla kuljetettaviksi tai vedettäviksi suunnitellut)" "'28305200'";1;"Heinäntekokoneet ja -laitteet" "'28305340'";1;"Olki- tai rehupaalaimet, mukaan lukien kokoojapaalaimet" "'28305420'";1;"Perunannostokoneet" "'28305450'";1;"Juurikasvien listimis- ja nostokoneet" "'28305480'";1;"Juuri- ja mukulakasvien nostokoneet (pois lukien perunannostokoneet, juurikasvien listimis- ja nostokoneet)" "'28305915'";1;"Leikkuupuimurit" "'28305930'";1;"Puimakoneet ja -laitteet, maatalouskäyttöön (pois lukien leikkuupuimurit)" "'28305945'";1;"Rehunkorjuukoneet (pois lukien itseliikkuvat)" "'28305960'";1;"Rehunkorjuukoneet, itseliikkuvat" "'28305970'";1;"Sadonkorjuukoneet (pois lukien leikkuupuimurit, juuri- ja mukulakasvien nostokoneet ja rehunkorjuukoneet)" "'28306010'";1;"Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät kastelulaitteet" "'28306030'";1;"Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät kannettavat mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet moottorilla tai ilman (pois lukien kastelulaitteet)" "'28306050'";1;"Ruiskutuslaitteet ja jauheiden levityslaitteet maataloustraktoreita varten (pois lukien kastelulaitteet)" "'28306090'";1;"Muut maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät laitteet" "'28307040'";1;"Maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut" "'28308100'";1;"Munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- ja lajittelukoneet" "'28308200'";1;"Lypsykoneet" "'28308300'";1;"Rehunvalmistuskoneet ja -laitteet" "'28308400'";1;"Siipikarjan hautomalaitteet ja lämpökaapit" "'28308500'";1;"Koneet siipikarjanhoitoa varten (pois lukien siipikarjan hautomalaitteet ja lämpökaapit)" "'28308630'";1;"Metsänhoitokoneet ja -laitteet" "'28308660'";1;"Muut HS-nimikkeen 8436 koneet ja -laitteet" "'28309100'";1;"HS-nimikkeen 8433 koneiden ja laitteiden osat" "'28309200'";1;"Maan muokkaamista tai viljelyä varten tarkoitettujen maanviljelys-, puutarhanhoito- ja metsätalouskoneiden ja laitteiden osat" "'28309330'";1;"Siipikarjanhoitokoneiden tai siipikarjan hautomakoneiden tai lämpökaappien osat" "'28309380'";1;"HS-nimikkeen 8436 koneiden osat, muualle luokittelemattomat" "'28309400'";1;"Lypsykoneiden ja meijerikoneiden osat" "'28411120'";1;"Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä tai plasmakaarella" "'28411140'";1;"Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä tai ultraäänellä (pois lukien koneet puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien valmistukseen)" "'28411150'";1;"Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta sähköpurkauksella" "'28411160'";1;"Vesisuihkuleikkauskoneet" "'28411220'";1;"Työstökeskukset metallin työstöön, vaakatasossa olevat" "'28411240'";1;"Työstökeskukset metallin työstöön, pystysuorassa toimivat (mukaan lukien yhdistetyt vaaka- ja pystysuorassa toimivat)" "'28411250'";1;"Työstöyksiköt (yksiasemaiset) metallin työstöön" "'28411270'";1;"Moniasemaiset transferkoneet metallin työstöön" "'28412123'";1;"Vaakakaraiset sorvit, sorvauskeskukset, numeerisesti ohjatut, metallin työstöön" "'28412130'";1;"Vaakakaraiset sorvit, numeerisesti ohjatut, myös automaattiset, metallin työstöön (pois lukien sorvauskeskukset)" "'28412140'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut vaakakaraiset sorvit metallin työstöön" "'28412160'";1;"Lastuavat sorvit, myös sorvauskeskukset, metallin työstöön (pois lukien vaakakaraiset sorvit)" "'28412217'";1;"Numeerisesti ohjatut polvityyppiset jyrsinkoneet metallin työstöön (pois lukien avarrus-jyrsinkoneet)" "'28412220'";1;"Numeerisesti ohjatut jyrsinkoneet ja työkalujyrsinkoneet metallin työstöön (mukaan lukien pitkäjyrsinkoneet) (pois lukien polvityyppiset avarrus-jyrsinkoneet)" "'28412233'";1;"Koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines), metallin poraukseen, avarrukseen, jyrsintään tai kierteitykseen" "'28412240'";1;"Numeerisesti ohjatut avarruskoneet ja avarrus-jyrsinkoneet metallin työstöön (pois lukien porakoneet)" "'28412260'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut avarruskoneet ja avarrus-jyrsinkoneet metallin työstöön (pois lukien porakoneet)" "'28412270'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut jyrsinkoneet metallin työstöön (pois lukien avarrus-jyrsinkoneet)" "'28412280'";1;"Muut kierteityskoneet metallin kierteitykseen (pois lukien porakoneet)" "'28412300'";1;"Työstökoneet metallin purseenpoistoon, teroitukseen, hiontaan tai muunlaiseen viimeistelyyn" "'28412410'";1;"Avennuskoneet metallin, metallikarbidien tai kermettien työstöön" "'28412430'";1;"Hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet metallin, metallikarbidien ja kermettien työstöön (pois lukien höyläkoneet, pistokoneet ja avennuskoneet)" "'28412470'";1;"Sahaus- tai katkaisukoneet metallin, metallikarbidien tai kermettien työstöön" "'28412491'";1;"Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen ja pistoon sekä muut työstökoneet metallia, metallikarbideja tai kermettejä varten (pois lukien viilauskoneet)" "'28413120'";1;"Numeerisesti ohjatut taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet, levymäisten metallituotteiden työstöön (mukaan lukien puristimet)" "'28413140'";1;"Numeerisesti ohjatut taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet metallin työstöön (mukaan lukien puristimet) (pois lukien levymäisille metallituotteille tarkoitetut)" "'28413160'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut taivutus-, särmäys- tai oikaisukoneet (myös puristimet), levymäisten metallituotteiden työstämiseen" "'28413180'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut metallin taivutus-, särmäys- ja oikaisukoneet (myös puristimet) (pois lukien levymäisille metallituotteille tarkoitetut)" "'28413240'";1;"Numeerisesti ohjatut meistauskoneet ja loveamiskoneet metallin työstämiseen (mukaan lukien puristimet, yhdistetyt meistaus- ja leikkuukoneet)" "'28413261'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut leikkuukoneet (mukaan lukien puristimet) metallin työstämiseen (pois lukien levymäisille metallituotteille tarkoitetut koneet ja yhdistetyt meistaus- ja leikkuukoneet)" "'28413280'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut meistauskoneet ja loveamiskoneet metallin työstämiseen (mukaan lukien puristimet, yhdistetyt meistaus- ja leikkuukoneet)" "'28413310'";1;"Numeerisesti ohjatut takomakoneet metallin työstämiseen (myös puristimet)" "'28413320'";1;"Muut kuin numeerisesti ohjatut takomakoneet metallin työstämiseen (myös puristimet)" "'28413350'";1;"Hydrauliset puristimet metallin työstämiseen, muualle luokittelemattomat" "'28413360'";1;"Puristimet metallin työstämiseen, muut kuin hydrauliset, muualle luokittelemattomat" "'28413410'";1;"Vetopenkit tankojen, putkien, profiilien, langan ja niiden kaltaisten tavaroiden vetämistä varten, metallin, sintrattujen metallikarbidien tai kermettien työstöön" "'28413430'";1;"Lastuamattomat kierteenvalssauskoneet metallin, sintrattujen metallikarbidien tai kermettien työstöön" "'28413450'";1;"Lastuamattomat langantyöstökoneet (pois lukien vetopenkit, kierteenvalssauskoneet)" "'28413471'";1;"Taontakoneet ja painosorvit metallin työstämiseen, kierretystä metallinauhasta koostuvien letkujen valmistuskoneet ja metallin magneetti-impulssimuovauskoneet ja muut lastuamattomat metallin työstökoneet (pois lukien niittauskoneet)" "'28414030'";1;"Osat ja tarvikkeet leikkaaviin metallintyöstökoneisiin (pois lukien työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät, työkappaleenpitimet, jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet)" "'28414050'";1;"Osat ja tarvikkeet metallintyöstökoneisiin (pois lukien työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät, työkappaleenpitimet, jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet)" "'28491130'";1;"Sahakoneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmätyöstöön" "'28491150'";1;"Hioma- tai kiillotuskoneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin yms. kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmätyöstöön" "'28491170'";1;"Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmätyöstöön (pois lukien saha-, hioma- ja kiillotuskoneet)" "'28491220'";1;"Koneet, erityyppisin työstötoiminnoin, työkappale siirtyy automaattisesti, puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin yms. kovien aineiden työstöön" "'28491240'";1;"Työstökeskukset muiden materiaalien kuin metallin työstämistä varten (tai täsmennetty puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten muiden kovien materiaalien kuin metallin työstämistä varten)" "'28491283'";1;"Koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pinnoittamista, elektrolyysiä tai elektroforeesia varten" "'28491287'";1;"Puristimet kuitulevylastulevyn tai kuitulevyn valmistamiseksi puusta tai puumaisesta aineesta sekä muut puun tai korkin käsittelykoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä" "'28491290'";1;"Koneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön, muualle luokittelemattomat" "'28491310'";1;"Porakoneet metallin työstämiseen, numeerisesti ohjatut (pois lukien koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (waytype unit head machines))" "'28491320'";1;"Porakoneet metallin työstämiseen, muut kuin numeerisesti ohjatut (pois lukien koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (waytype unit head machines) ja käsikäyttöiset koneet)" "'28491330'";1;"Viilauskoneet" "'28491340'";1;"Leikkurit, mukaan lukien puristimet, numeerisesti ohjatut, metallin työstämiseen (muut kuin yhdistetyt meistaus-leikkauskoneet)" "'28491350'";1;"Leikkurit, mukaan lukien puristimet, muut kuin numeerisesti ohjatut, levymäisten metallituotteiden työstämiseen (muut kuin yhdistetyt meistaus-leikkauskoneet)" "'28491360'";1;"Niittauskoneet" "'28492110'";1;"Karat, kiristysholkit ja pistukat työstökoneita ja käsityökoneita varten" "'28492130'";1;"Työkalunpitimet sorveja varten (pois lukien karat, kiristysholkit ja pistukat)" "'28492150'";1;"Työkalunpitimet, muualle luokittelemattomat" "'28492170'";1;"Itseaukeavat kierteityspäät työstökoneita varten" "'28492230'";1;"Ohjaus- ja kiinnityslaitteet tiettyihin tarkoituksiin, yleiskäyttöisten ohjaus- ja kiinnityslaitteiden osien sarjat työstökoneita ja käsityökoneita varten" "'28492250'";1;"Työkappaleenpitimet sorveja varten (pois lukien ohjaus- ja kiinnityslaitteet tiettyihin tarkoituksiin, yleiskäyttöisten ohjaus- ja kiinnityslaitteiden osien sarjat)" "'28492270'";1;"Työkappaleenpitimet työstökoneita ja käsityökoneita varten (pois lukien ohjaus- ja kiinnityslaitteet tiettyihin tarkoituksiin, yleiskäyttöisten ohjaus- ja kiinnityslaitteiden osien sarjat, sorveja varten tarkoitetut)" "'28492350'";1;"Jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet, muualle luokittelemattomat" "'28492430'";1;"HS-nimikkeeseen 8464 kuuluvien koneiden osat ja tarvikkeet" "'28492450'";1;"HS-nimikkeeseen 8465 kuuluvien koneiden osat ja tarvikkeet" "'28911130'";1;"Konvertterit, valusangot, valukokillit ja valukoneet, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa" "'28911153'";1;"Metallin putkivalssaimet; metallin kuumavalssaimet tai yhdistetyt kuuma- ja kylmävalssaimet" "'28911157'";1;"Metallin kylmävalssaimet" "'28911230'";1;"Osat konverttereihin, valusankoihin, valukokilleihin ja valukoneisiin, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa" "'28911250'";1;"Valssaimien telat" "'28911270'";1;"Metallivalssaimien osat (pois lukien telat)" "'28921100'";1;"Jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, maan alla käytettävät" "'28921233'";1;"Itseliikkuvat hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet" "'28921235'";1;"Hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet (pois lukien itseliikkuvat)" "'28921253'";1;"Itseliikkuvat porakoneet ja -laitteet, myös syväporausta varten" "'28921255'";1;"Porakoneet ja -laitteet, myös syväporausta varten (mukaan lukien kiinteät maakaasun- tai öljynporauslautat) (pois lukien itseliikkuvat)" "'28922130'";1;"Telaketjuin varustetut puskutraktorit (pois lukien pyörillä varustetut)" "'28922150'";1;"Pyörillä varustetut puskutraktorit (pois lukien telaketjuilla varustetut)" "'28922210'";1;"Itseliikkuvat tiehöylät ja raappauskoneet" "'28922310'";1;"Itseliikkuvat maantiivistyskoneet ja muut vastaavat koneet" "'28922430'";1;"Kuormaajat, erityisesti maanalaiseen käyttöön suunnitellut" "'28922450'";1;"Kauhakuormaajat, joissa kauha on etuosaan asennettu, telaketjuilla tai pyörillä varustetut (paitsi erityisesti maanalaiseen käyttöön suunnitellut)" "'28922500'";1;"Itseliikkuvat kaivinkoneet ja kauhakuormaajat, joiden ylärakenne kääntyy 360 astetta, ei kuitenkaan etukuormaajat" "'28922630'";1;"Itseliikkuvat kaivinkoneet ja kauhakuormaajat (pois lukien itseliikkuvat kaivinkoneet, joiden ylärakenne kääntyy 360 astetta, etukuormaajat)" "'28922650'";1;"Itseliikkuvat maan tms. siirto-, tasoitus-, kaivin- yms. koneet, muualle luokittelemattomat" "'28922700'";1;"Puskutraktorien puskulevyt" "'28922810'";1;"Dumpperit, muut kuin teillä käytettävät" "'28923010'";1;"Paalujuntat ja paalunylösvetäjät" "'28923030'";1;"Lumiaurat ja lumilingot" "'28923050'";1;"Koneet ja laitteet junttausta tai tiivistystä varten (pois lukien itseliikkuvat)" "'28923070'";1;"Raappauskoneet ja muut maansiirto- ja kaivinkoneet ja -laitteet, ei itseliikkuvat" "'28923090'";1;"Koneet ja laitteet, katu- ja tietöitä, rakennustöitä tai niiden kaltaisia töitä varten, muualle luokittelemattomat" "'28924030'";1;"Koneet ja laitteet lajittelua, seulomista, erottamista, pesemistä, murskaamista, jauhamista, sekoittamista, vaivaamista varten, pois lukien betonin- tai laastinsekoittimet, koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitumiin" "'28924050'";1;"Betonin- tai laastinsekoittimet" "'28924070'";1;"Koneet kivennäisaineiden sekoittamiseksi bitumiin" "'28925000'";1;"Telaketjutraktorit" "'28926130'";1;"Poraus- ja kaivukoneiden ja -laitteiden osat" "'28926150'";1;"Maansiirtokoneiden osat, laivojen nostopuomit, nosturit, liikkuvat portaalinosturit, pois lukien kauhat, kahmaisukauhat, tarttuimet, puskulevyt (kaikenlaiset rakennustoiminnassa käytettävät), poraus- ja kaivukoneisiin ja -laitteisiin" "'28926200'";1;"HS-nimikkeeseen 8474 kuuluvien koneiden osat" "'28931100'";1;"Sentrifugiset kermaseparaattorit" "'28931200'";1;"Meijerikoneet ja -laitteet (mukaan lukien homogenisaattorit, säteilyttäjät, voikirnut, juustonvalmistuskoneet)" "'28931300'";1;"Koneet ja laitteet, joita käytetään myllyteollisuudessa tai viljan tai kuivan palkoviljan jalostuksessa (pois lukien maataloudessa käytettävät)" "'28931400'";1;"Puristimet ja sen kaltaiset koneet, joita käytetään viinin, siiderin, hedelmämehujen tai niiden kaltaisten juomien valmistuksessa" "'28931530'";1;"Leivinuunit, mukaan lukien keksiuunit, muut kuin sähköllä toimivat" "'28931560'";1;"Ei kotitalouskäyttöön tarkoitetut laitteet kahvin ja muiden kuumien juomien valmistukseen" "'28931580'";1;"Ei kotitalouskäyttöön tarkoitetut laitteet ruoan valmistukseen tai lämmittämiseen (pois lukien muut kuin sähköllä toimivat tunneliuunit, muut kuin sähköllä toimivat leivinuunit, muut kuin sähköllä toimivat perkolaattorit)" "'28931600'";1;"Maataloustuotteiden kuivauskoneet ja -laitteet, joissa käytetään hyväksi lämpötilan muutosta" "'28931713'";1;"Leipomokoneet (pois lukien uunit ja taikinanvalssauskoneet)" "'28931715'";1;"Teollisuuskoneet makaronin, spagetin tai niiden kaltaisten tuotteiden valmistusta varten" "'28931720'";1;"Teollisuuskoneet makeisten, kaakaon tai suklaan valmistusta varten" "'28931730'";1;"Teollisuuskoneet sokerin valmistusta varten" "'28931740'";1;"Panimokoneet" "'28931750'";1;"Teollisuuskoneet lihan tai siipikarjan lihan valmistusta varten" "'28931760'";1;"Teollisuuskoneet hedelmien, pähkinöiden ja kasvisten valmistusta varten (pois lukien myllyteollisuudessa tai kuivan palkoviljan jalostuksessa käytettävät)" "'28931770'";1;"Koneet ruokien tai juomien teollista valmistamista varten, muualle luokittelemattomat" "'28931780'";1;"Koneet eläinrasvojen ja -öljyjen tai kasvirasvojen ja rasvaisten kasviöljyjen erottamista tai valmistamista varten" "'28931800'";1;"Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta varten (pois lukien kuivaajat ja muut kuumennuslaitteet, sentrifugit ja suodatuspuristimet)" "'28932000'";1;"Koneet ja laitteet siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistukseen tai lajitteluun" "'28933100'";1;"Osat puristimiin, murskaimiin ja niiden kaltaisiin koneisiin ja laitteisiin, joita käytetään viinin, siiderin, hedelmämehun tai niiden kaltaisten juomien valmistuksessa" "'28933200'";1;"HS-nmikkeen 8438 koneiden osat" "'28933300'";1;"Tupakan valmistuksessa käytettävien koneiden osat" "'28933400'";1;"HS-nimikkeen 8437 koneiden osat" "'28941100'";1;"Koneet tekoainetta olevien tekstiiliaineiden suulakepuristamista, venytystä, teksturoimista tai katkomista varten; tekstiilikuitujen käsittelykoneet" "'28941200'";1;"Kehruukoneet; kertaus- tai kiertämiskoneet, vyyhteämis-, kelaus- tai puolauskoneet" "'28941300'";1;"Kutomakoneet" "'28941430'";1;"Pyöröneulekoneet" "'28941450'";1;"Tasoneulekoneet; ommelkangaskoneet ja loimineulekoneet" "'28941470'";1;"Koneet kierrepäällystetyn langan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, punosten tai verkon valmistusta varten, tuftauskoneet" "'28941510'";1;"HS-nimikkeen 8444, 8445, 8446 tai 8447 koneiden apukoneet ja -laitteet" "'28941530'";1;"Painokoneet ja -laitteet tekstiiliaineiden painatusta varten (pois lukien offset-, flekso-, koho- ja syväpainokoneet ja -laitteet)" "'28942110'";1;"Koneet huovan tai kuitukankaan valmistusta tai viimeistelyä varten (mukaan lukien huopahattukoneet ja hattumuotit)" "'28942130'";1;"Silitys- ja prässäyskoneet (myös liimaliinaprässit; pois lukien kalanterikoneet)" "'28942150'";1;"Pesukoneet, valkaisukoneet, värjäyskoneet (mukaan lukien kuivausmankelit ja mankelit, pyykin erottelevat kuivausrummut; pois lukien kotitalous- tai pesulakäyttöön tarkoitetut pesukoneet)" "'28942170'";1;"Koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten" "'28942180'";1;"Koneet, joita käytetään lattianpäällysteiden, kuten linoleumin, valmistuksessa kangas- tai muun pohjan päällystämiseen massalla; koneet ja laitteet tekstiililankojen, -kankaiden tai sovitettujen tekstiilitavaroiden muokkausta, viimeistelyä, vääntämistä, värjäämistä, päällystämistä tai kyllästämistä yms. varten" "'28942230'";1;"Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, pesuteho yli 10 kg (mukaan lukien koneet, jotka pesevät ja kuivaavat)" "'28942250'";1;"Koneet kemiallista pesua varten" "'28942270'";1;"Kuivauskoneet, joiden kuivausteho yli 10 kg kuivapyykkiä" "'28942300'";1;"Pyykinkuivauslingot" "'28942430'";1;"Automaattiset teollisuustyyppiset ompelukoneet (pois lukien kirjannitomakoneet)" "'28942450'";1;"Teollisuustyyppiset ompelukoneet (pois lukien kirjannitomakoneet, automaattiset ompelukoneet)" "'28943030'";1;"Koneet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta käsittelyä varten" "'28943050'";1;"Koneet jalkineiden valmistusta tai korjaamista varten, mukaan lukien kaavintakoneet, nahan viimeistelyleikkaus-, rei''itys- ja merkintäkoneet, pois lukien ompelukoneet" "'28943070'";1;"Koneet nahka- ja vuotatavaroiden valmistusta tai korjaamista varten, muualle luokittelemattomat" "'28944000'";1;"Kotitaloustyyppiset ompelukoneet (pois lukien erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset)" "'28945110'";1;"HS-nimikkeisiin 8444 ja 8445 kuuluvien koneiden tai niiden apulaitteiden osat ja tarvikkeet" "'28945130'";1;"Värttinät, siipivärttinät, kehruurenkaat ja noukat" "'28945150'";1;"Kutomakoneiden (myös kangaspuiden) tai niiden apukoneiden osat ja tarvikkeet (mukaan lukien syöstävät, kangaspuiden tukit, niidet ja niisiraamit)" "'28945170'";1;"HS-nimikkeen 8447 koneiden tai niiden apukoneiden osat ja tarvikkeet" "'28945210'";1;"Kotitalous- tai pesulatyyppisten pyykkikoneiden osat (mukaan lukien koneet, jotka sekä pesevät että kuivaavat)" "'28945220'";1;"HS-nimikkeen 8451 koneiden osat" "'28945230'";1;"Ompelukoneenneulat" "'28945260'";1;"Huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset ompelukoneita varten sekä niiden osat; muut ompelukoneiden osat" "'28945280'";1;"Osat koneisiin, joita käytetään vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta käsittelyä varten tai jalkineiden tai muiden vuota- tai nahkatavaroiden valmistusta tai korjaamista varten (pois lukien ompelukoneet)" "'28951113'";1;"Koneet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta" "'28951115'";1;"Koneet, joilla valmistetaan paperia, kartonkia tai pahvia" "'28951117'";1;"Paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelykoneet" "'28951133'";1;"Yhdistetyt leikkaus- ja rullauskoneet paperia, kartonkia tai pahvia varten (pois lukien kalvon leikkauskoneet ja -laitteet)" "'28951135'";1;"Pitkittäisleikkaus- ja katkaisukoneet paperia, kartonkia tai pahvia varten (pois lukien kalvon leikkauskoneet ja -laitteet, yhdistetyt leikkaus- ja rullauskoneet)" "'28951137'";1;"Giljotiinityyppiset leikkurit paperia, kartonkia tai pahvia varten (pois lukien kalvon leikkauskoneet ja -laitteet, yhdistetyt leikkaus- ja rullauskoneet, pitkittäisleikkaus- ja katkaisukoneet )" "'28951140'";1;"Muut paperin, kartongin tai pahvin leikkuukoneet" "'28951150'";1;"Koneet pussien, säkkien tai kirjekuorien valmistusta varten paperista, kartongista tai pahvista" "'28951160'";1;"Koneet koteloiden, rasioiden, laatikoiden, putkien, tynnyreiden yms. pakkausten valmistamista varten paperista, kartongista tai pahvista (pois lukien muotoonpuristuskoneet)" "'28951170'";1;"Koneet tavaroiden muotoonpuristamiseksi paperimassasta, paperista, kartongista tai pahvista (mukaan lukien munapakkaukset, makeispakkaukset, retkeilyastiat, lelut)" "'28951190'";1;"Koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, muualle luokittelemattomat" "'28951230'";1;"Osat koneisiin, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta" "'28951250'";1;"Osat HS-nimikkeen 8439 paperin-, kartongin- tai pahvinvalmistus- tai jälkikäsittelykoneisiin, muualle luokittelemattomat" "'28951270'";1;"Osat leikkuukoneisiin, koneisiin ja laitteisiin, joita käytetään pussien, säkkien tai kirjekuorien, koteloiden, rasioiden, laatikoiden, putkien, tynnyreiden ja niiden kaltaisten pakkausten valmistukseen, tavaroiden muotoonpuristamiseen paperimassasta, paperista, kartongista tai pahvista" "'28961010'";1;"Ruiskupuristuskoneet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovituotteiden valmistamiseen" "'28961030'";1;"Suulakepuristimet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovituotteiden valmistamiseen" "'28961040'";1;"Puhallusmuovauskoneet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovituotteiden valmistamiseen" "'28961050'";1;"Tyhjömuovauskoneet ja muut lämpömuovauskoneet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovituotteiden valmistamiseen" "'28961060'";1;"Koneet pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai uudelleen pinnoitusta varten tai sisärenkaiden (kumia tai muovia) muottivalua tai muuta muotoilua varten" "'28961073'";1;"Muut puristimet kumin tai muovin muottivalua tai muuta muotoilua varten, muualle luokittelemattomat" "'28961075'";1;"Muut koneet ja laitteet kumin tai muovin muottivalua tai muuta muotoilua varten, muualle luokittelemattomat" "'28961082'";1;"Reaktiivisten hartsien työstökoneet" "'28961084'";1;"Vaahtomaisten ja huokoisten tuotteiden valmistuskoneet (pois lukien reaktiivisten hartsien työstökoneet)" "'28961091'";1;"Rouhintakoneet kumin tai muovin työstöä varten" "'28961093'";1;"Sekoitus- ja vaivauskoneet kumin tai muovin työstöä varten" "'28961095'";1;"Leikkaus-, halkaisu- ja kuorimakoneet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten" "'28961097'";1;"Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten, muualle luokittelemattomat" "'28962000'";1;"Osat koneisiin ja laitteisiin kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten (pois lukien muottivalu)" "'28991110'";1;"Arkintaittokoneet kirjojen valmistukseen" "'28991130'";1;"Kokoojakoneet kirjojen valmistukseen" "'28991150'";1;"Neulomakoneet, lankanitomakoneet ja hakasnitomakoneet kirjojen valmistukseen, mukaan lukien pahvilaatikoiden ja muiden vastaavien valmistukseen, pois lukien toimistotyössä tai pahvilaatikoiden valmistuksessa käytettävät nitojat" "'28991170'";1;"Liimasidontakoneet kirjojen valmistukseen" "'28991190'";1;"Muut kirjansidontakoneet" "'28991200'";1;"Koneet ja laitteet kirjakkeiden latomista tai kuva- tai painolaattojen valmistamista varten" "'28991330'";1;"Offsetpainokoneet, rullalta painavat" "'28991390'";1;"Muut offsetpainokoneet ja -laitteet" "'28991410'";1;"Kohopainokoneet (pois lukien fleksopainokoneet), rullalta painavat" "'28991430'";1;"Fleksopainokoneet" "'28991450'";1;"Syväpainokoneet" "'28991490'";1;"Muut painokoneet ja -laitteet, pois lukien toimistokäyttöön tarkoitetut, muualle luokittelemattomat" "'28992020'";1;"Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa puolijohdetankojen tai -kiekkojen valmistuksessa" "'28992040'";1;"Koneet ja laitteet, joita käytetään puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien valmistuksessa" "'28992060'";1;"Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa litteiden näyttöjen valmistuksessa" "'28993130'";1;"Puun, selluloosan, paperin tai pahvin kuivaimet" "'28993150'";1;"Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kuivauskoneet (pois lukien maataloustuotteisiin, puuhun, selluloosaan, paperiin, kartonkiin tai pahviin käytettävät)" "'28993200'";1;"Karusellit, keinut, ampumaratavarusteet ja muut huvipuistovälineet" "'28993905'";1;"Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, metallin käsittelyä varten (pois lukien robotit)" "'28993910'";1;"Koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen sekä niiden osat" "'28993915'";1;"Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, sekoittamista, vaivaamista, murskaamista, jauhamista, seulomista, homogenoimista, emulgoimista tai hämmentämistä varten (pois lukien robotit)" "'28993920'";1;"Koneet ja laitteet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi" "'28993925'";1;"Siirrettävät hydrauliset kaivosten kattotuet" "'28993930'";1;"Koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön" "'28993935'";1;"Teollisuusrobotit eri tarkoituksiin (pois lukien tiettyyn tehtävään tarkoitetut (esimerkiksi nostamiseen, pakkaamiseen tai purkamiseen))" "'28993940'";1;"Keskusvoitelujärjestelmät" "'28993945'";1;"Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa a) maskien ja hiusristikoiden valmistamisessa ja korjaamisessa, b) puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien kokoamisessa ja c) tankojen, kiekkojen, puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien ja litteiden näyttöjen nostamisessa, käsittelyssä, lastaamisessa tai purkamisessa" "'28993950'";1;"Köyden- tai kaapelinvalmistuskoneet" "'28993953'";1;"Muut koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien jne. käsittelyä varten, muualle luokittelemattomat" "'28993956'";1;"Muut HS-ryhmän 84 koneet ja mekaaniset laitteet, muualle luokittelemattomat" "'28993965'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetut ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat, lentotukialusten kannella käytettävät jarrutuslaitteet tai niiden kaltaiset laitteet ja niiden osat" "'28993970'";1;"Mekaanisten osien tasapainotuskoneet" "'28994000'";1;"Paino- ja kirjansitomakoneiden osat" "'28995100'";1;"Sellaisten koneiden ja laitteiden osat, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa a) puolijohdetankojen tai -kiekkojen, puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien tai litteiden näyttöjen valmistuksessa, b) maskien ja hiusristikoiden valmistamisessa ja korjaamisessa, c) puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien kokoamisessa ja d) tankojen, kiekkojen, puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien ja litteiden näyttöjen nostamisessa, käsittelyssä, lastaamisessa tai purkamisessa" "'28995230'";1;"Osat koneisiin, joita käytetään lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai salamalamppujen kokoamiseen; osat koneisiin, joita käytetään lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön, pois lukien lasimuotit" "'28995280'";1;"HS-nimikkeen 8479 koneiden osat" "'29101100'";1;"HS-ryhmän 87 ajoneuvojen (pois lukien moottoripyörät) kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, iskutilavuus enintään 1 000 cm³" "'29101200'";1;"HS-ryhmän 87 ajoneuvojen (pois lukien moottoripyörät) kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, iskutilavuus yli 1 000 cm³" "'29101310'";1;"Ajoneuvojen puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit) (pois lukien rautatien tai raitiotien liikkuva kalusto ja pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit)" "'29102100'";1;"Ajoneuvot, joissa on ainoastaan kipinäsytytteinen moottori, iskutilavuus 1500 cm3" "'29102230'";1;"Moottoriajoneuvot, joissa on ainoastaan bensiinimoottori, iskutilavuus > 1 500 cm³ (mukaan lukien matkailuautot, iskutilavuus > 3 000 cm3) (pois lukien ajoneuvot vähintään 10 henkilön kuljettamiseen, moottorikelkat, golfautot ja niiden kaltaiset ajoneuvot)" "'29102250'";1;"Matkailuautot, joissa on ainoastaan kipinäsytytteinen iskumäntämoottori, iskutilavuus > 1 500 cm³ mutta 3 000 cm³" "'29102310'";1;"Moottoriajoneuvot, joissa on ainoastaan diesel- tai puolidieselmoottori, iskutilavuus 1 500 cm³ (pois lukien ajoneuvot vähintään 10 henkilön kuljettamiseen, moottorikelkat, golfautot ja niiden kaltaiset ajoneuvot)" "'29102330'";1;"Moottoriajoneuvot, joissa on ainoastaan diesel- tai puolidieselmoottori, iskutilavuus > 1 500 cm³ mutta 2 500 cm³ (pois lukien ajoneuvot vähintään 10 henkilön kuljettamiseen, moottorikelkat, golfautot ja niiden kaltaiset ajoneuvot)" "'29102340'";1;"Moottoriajoneuvot, joissa on ainoastaan diesel- tai puolidieselmoottori, iskutilavuus > 2 500 cm³ (pois lukien ajoneuvot vähintään 10 henkilön kuljettamiseen, moottorikelkat, golfautot ja niiden kaltaiset ajoneuvot)" "'29102353'";1;"Matkailuautot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus > 1 500 cm³ mutta 2 500 cm³" "'29102355'";1;"Matkailuautot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), iskutilavuus > 2 500 cm³" "'29102410'";1;"Moottoriajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen tai puristussytytteinen iskumäntämoottori että sähkömoottori, ei kuitenkaan ajoneuvot, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkönlähteestä" "'29102430'";1;"Moottoriajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen tai puristussytytteinen iskumäntämoottori että sähkömoottori ja jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkönlähteestä" "'29102450'";1;"Moottoriajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori" "'29102490'";1;"Muut moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen (pois lukien ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori, ajoneuvot vähintään 10 henkilön kuljettamiseen, moottorikelkat, golfautot ja niiden kaltaiset ajoneuvot)" "'29103000'";1;"Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön kuljettamiseen" "'29104110'";1;"Ajoneuvot tavarankuljetukseen, joissa on diesel- tai puolidieselmoottori, kokonaispaino enintään 5 tonnia (pois lukien muualla kuin tiellä käytettävät dumpperit)" "'29104130'";1;"Ajoneuvot tavarankuljetukseen, joissa on diesel- tai puolidieselmoottori, kokonaispaino yli 5 tonnia mutta enintään 20 tonnia (mukaan lukien pakettiautot) (pois lukien muualla kuin tiellä käytettävät dumpperit)" "'29104140'";1;"Moottoriajoneuvot, tavarankuljetukseen, puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), kokonaispaino yli 20 tonnia (pois lukien muualla kuin tiellä käytettävät dumpperit)" "'29104200'";1;"Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori; muut tavarankuljetusajoneuvot, uudet" "'29104300'";1;"Maantiekuljetukseen tarkoitetut puoliperävaunujen vetovaunut" "'29104400'";1;"Alustat, moottorein varustetut, traktoreihin, autoihin ja muihin moottoriajoneuvoihin, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunniteltuihin, tavarankuljetukseen tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin ja erikoismoottoriajoneuvoihin, mukaan lukien kilpa-autoihin" "'29105100'";1;"Nosturiautot" "'29105200'";1;"Erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot; golfautot ja niiden kaltaiset ajoneuvot" "'29105930'";1;"Paloautot" "'29105950'";1;"Betoninsekoitinautot" "'29105990'";1;"Muut erikoismoottoriajoneuvot, muualle luokittelemattomat" "'29201030'";1;"Korit autoja ja muita pääasiassa henkilönkuljetukseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja varten (mukaan lukien golfautot ja niiden kaltaiset ajoneuvot) (pois lukien 10 tai useamman henkilön kuljettamiseen tarkoitetut)" "'29201050'";1;"Korit kuorma-autoja, pakettiautoja, linja-autoja, traktoreita, dumppereita ja erikoismoottoriajoneuvoja varten, mukaan lukien täysin varustellut ja vajaasti varustellut korit sekä korit 10 tai useamman henkilön kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja varten" "'29202100'";1;"Kontit, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten (myös nesteenkuljetuskontit)" "'29202292'";1;"Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten, paino enintään 1 600 kg" "'29202298'";1;"Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten, paino yli 1 600 kg" "'29202300'";1;"Muut perävaunut ja puoliperävaunut, muualle luokittelemattomat" "'29203030'";1;"IIman mekaanista kuljetuskoneistoa olevien perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden kuljetusvälineiden alustat" "'29203050'";1;"IIman mekaanista kuljetuskoneistoa olevien perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden kuljetusvälineiden korit" "'29203070'";1;"IIman mekaanista kuljetuskoneistoa olevien perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden kuljetusvälineiden akselit" "'29203090'";1;"IIman mekaanista kuljetuskoneistoa olevien perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden kuljetusvälineiden osat (pois lukien alustat, korit, akselit)" "'29311000'";1;"Eristetyt sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai aluksissa" "'29312130'";1;"Sytytystulpat" "'29312150'";1;"Sytytysmagneetot; laturimagneetot; vauhtipyörämagneetot" "'29312170'";1;"Virranjakajat; sytytyskelat" "'29312230'";1;"Käynnistinmoottorit, myös jos ne toimivat generaattoreina" "'29312250'";1;"Generaattorit, jollaisia käytetään polttomoottoreissa (mukaan lukien tasavirta- tai vaihtovirtageneraattorit) (pois lukien generaattoreina toimivat käynnistinmoottorit)" "'29312270'";1;"Laitteet, muualle luokittelemattomat, polttomoottoreita varten" "'29312310'";1;"Sähkö- tai paristokäyttöiset valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet, jollaisia käytetään polkupyörissä" "'29312330'";1;"Äänimerkin antavat murtohälyttimet, sähköllä toimivat, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa" "'29312350'";1;"Sähköllä toimivat äänimerkinantolaitteet, jollaisia käytetään polkupyörissä tai moottoriajoneuvoissa (pois lukien moottoriajoneuvojen murtohälyttimet)" "'29312370'";1;"Tuulilasinpyyhkimet sekä jään- ja usvanpoistolaitteet, jollaisia käytetään moottoripyörissä tai muissa moottoriajoneuvoissa" "'29313030'";1;"Osat sähkösytytys- tai -käynnistinlaitteisiin, generaattoreihin ja lataus- ja takavirtareleisiin polttomoottoreita varten" "'29313080'";1;"HS-nimikkeen 8512 laitteiden osat" "'29321000'";1;"Istuimet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa" "'29322030'";1;"Turvavyöt" "'29322050'";1;"Turvatyynyt täyttöjärjestelmineen ja niiden osat" "'29322090'";1;"Korien (myös ohjaamoiden) muut osat ja tarvikkeet, muualle luokittelemattomat" "'29323010'";1;"Puskurit ja niiden osat (mukaan lukien muovipuskurit)" "'29323020'";1;"Jarrut ja servojarrut sekä niiden osat (pois lukien asentamattomat jarruhihnat ja -palat)" "'29323033'";1;"Vaihdelaatikot ja niiden osat" "'29323036'";1;"Vetoakselit tasauspyörästöineen, muut kuin vetoakselit, ja niiden osat" "'29323040'";1;"Pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet" "'29323050'";1;"Pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat (myös iskunvaimentimet)" "'29323061'";1;"Jäähdyttimet seuraaviin ajoneuvoihin: traktorit, henkilöautot, tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot; jäähdyttimien osat" "'29323063'";1;"Äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat" "'29323065'";1;"Kytkimet ja niiden osat" "'29323067'";1;"Ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet; niiden osat" "'29323090'";1;"Muut HS-nimikkeisiin 8701–8705 kuuluvien moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet, muualle luokittelemattomat" "'3011100000'";1;"Sota-alukset" "'30112130'";1;"Risteilyalukset" "'30112150'";1;"Lautta-alukset" "'30112210'";1;"Säiliöalukset raakaöljyn kuljetukseen" "'30112230'";1;"Säiliöalukset öljytuotteiden kuljetukseen" "'30112250'";1;"Säiliöalukset kemikaalien kuljetukseen" "'30112270'";1;"Säiliöalukset kaasun kuljetukseen" "'30112300'";1;"Jäähdytysalukset, ei kuitenkaan säiliöalukset" "'30112410'";1;"Irtolastialukset" "'30112430'";1;"Yleiset lastialukset" "'30112450'";1;"Konttialukset" "'30112470'";1;"Ro-ro-alukset" "'30112490'";1;"Muut kuivalastialukset" "'30113130'";1;"Kalastusalukset" "'30113150'";1;"Kalanjalostusalukset" "'30113200'";1;"Hinaajat ja työntöalukset" "'30113330'";1;"Ruoppausalukset" "'30113350'";1;"Muut alukset, joita ei ole tarkoitettu tavarankuljetukseen" "'30114030'";1;"Offshoretoiminnan alukset" "'30114050'";1;"Offshoretoiminnan infrastruktuuri" "'30115000'";1;"Muut uivat rakenteet (kuten lautat, säiliöt, kasuunit, laiturit, poijut ja merimerkit)" "'30119100'";1;"Laivojen ja uivien lauttojen ja rakenteiden muuntaminen ja kunnostus" "'30119200'";1;"Laivojen ja uivien lauttojen ja rakenteiden varustamiseen liittyvät palvelut" "'30121100'";1;"Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut purjeveneet (pois lukien ilmatäytteiset), apumoottorilla tai ilman" "'30121200'";1;"Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut ilmatäytteiset alukset" "'30121930'";1;"Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut moottoriveneet, muut kuin perämoottoriveneet" "'30121970'";1;"Muut huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset, muualle luokittelemattomat; soutuveneet ja kanootit" "'30201100'";1;"Ulkoisella virtalähteellä toimivat veturit" "'30201200'";1;"Dieselsähköveturit" "'30201300'";1;"Muut veturit; tenderit" "'30202000'";1;"Itseliikkuvat rautatie- ja raitiotievaunut, pois lukien kunnossapito- tai huoltovaunut" "'30203100'";1;"Rautatien ja raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut (mukaan lukien työpajavaunut, nosturivaunut, raiteenalustan sulloimet, raiteenoikaisukoneet, koestusvaunut ja resiinat)" "'30203200'";1;"Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut, matkatavara-, posti- ja muut rautatien tai raitiotien erikoisvaunut, pois lukien kunnossapito- tai huoltovaunut, itseliikkuvat" "'30203300'";1;"Rautatien tai raitiotien tavaravaunut, muut kuin itseliikkuvat" "'30204030'";1;"Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston osat" "'30204050'";1;"Mekaaniset tai sähkömekaaniset merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai ohjauslaitteet katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten" "'30204060'";1;"Rautatie- tai raitiotieradan mekaaniset merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvontalaitteet; osat mekaanisiin (mukaan lukien sähkömekaanisiin) merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvontalaitteisiin rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten" "'30209100'";1;"Rautatien ja raitiotien vetureiden ja liikkuvan kaluston kunnostus" "'30301100'";1;"Siviili-ilma-aluksissa käytettävät kipinäsytytteiset mäntämoottorit" "'30301200'";1;"Suihkuturbiinimoottorit ja potkuriturbiinimoottorit, siviilikäyttöön" "'30301300'";1;"Siviili-ilma-aluksissa käytettävät reaktiomoottorit (mukaan lukien patopaine-, sysäysputki- ja rakettimoottorit) (pois lukien suihkuturbiinimoottorit tai voimalaitteella varustetut ohjukset)" "'30301400'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetut laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten ja niiden osat" "'30301500'";1;"Siviili-ilma-aluksissa käytettävät kipinäsytytteisten iskumäntä- tai kiertomäntämoottoreiden osat" "'30301600'";1;"Siviili-ilma-aluksissa käytettävät suihkuturbiini- tai potkuriturbiinimottoreiden osat" "'30302000'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetut ilmapallot ja -laivat sekä muut moottorittomat ilma-alukset (mukaan lukien luotaus- ja pilottipallot, pilvikorkeuden mittauspallot, meteorologiset leijat ja vastaavat)" "'30303100'";1;"Helikopterit, siviilikäyttöön" "'30303200'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetut lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino enintään 2 000 kg" "'30303300'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetut lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino yli 2 000 kg mutta enintään 15 000 kg" "'30303400'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetut lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino yli 15 000 kg" "'30304000'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetut avaruusalukset, satelliitit ja kantoraketit" "'30305010'";1;"Ilma-aluksissa käytettävät istuimet ja niiden osat" "'30305030'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetuissa ilmalaivoissa, purje- ja liitolentokoneissa ja muissa moottorittomissa ilma-aluksissa sekä helikoptereissa ja lentokoneissa käytettävät potkurit ja roottorit sekä niiden osat" "'30305050'";1;"Siviilikäyttöön tarkoitetuissa ilmalaivoissa, purje- ja liitolentokoneissa, riippuliitimissä ja muissa moottorittomissa ilma-aluksissa sekä helikoptereissa, lentokoneissa, avaruusaluksissa ja avaruusalusten kantoraketeissa käytettävät laskutelineet ja niiden osat" "'30305090'";1;"Kaikenlaisissa siviili-ilma-aluksissa käytettävät osat, pois lukien potkurit, roottorit ja laskutelineet" "'3030509900'";1;"Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ilma-alusten ja avaruusalusten muut osat" "'30306030'";1;"Siviili-ilma-alusten moottoreiden kunnostuspalvelut" "'30306050'";1;"Siviilihelikoptereiden kunnostuspalvelut" "'30306070'";1;"Siviililentokoneiden ja muiden ilma-alusten (pois lukien helikoptereiden ja ilma-alusten moottoreiden) kunnostuspalvelut" "'3030609900'";1;"Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ilma-alusten ja ilma-alusten moottoreiden perushuoltoon ja muuntamiseen liittyvät palvelut" "'3040100000'";1;"Moottoroidut tankit ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot ja niiden osat" "'30911100'";1;"Moottoripyörät ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus enintään 50 cm³" "'30911200'";1;"Moottoripyörät, joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 50 cm³" "'30911300'";1;"Moottoripyörien sivuvaunut sekä pyörät, joissa on muu apumoottori kuin iskumäntäpolttomoottori" "'30912000'";1;"Moottoripyörien ja sivuvaunujen osat ja tarvikkeet" "'30913100'";1;"Moottoripyörien kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, iskutilavuus enintään 1 000 cm³" "'30913200'";1;"Moottoripyörien kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm³" "'30921000'";1;"Polkupyörät (mukaan lukien kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat" "'30922030'";1;"Liikuntarajoitteisten kulkuvälineet, joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa" "'30922090'";1;"Liikuntarajoitteisten kulkuvälineet, moottoroidut tai muuten mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivat" "'30923010'";1;"Polkupyörien rungot ja haarukat" "'30923060'";1;"Osat ja tarvikkeet moottorittomiin polkupyöriin (pois lukien rungot, haarukat, polkupyörien valot ja visuaaliset merkinantolaitteet)" "'30923070'";1;"Osat ja tarvikkeet liikuntarajoitteisten kulkuvälineisiin" "'30924030'";1;"Lastenvaunut" "'30924050'";1;"Lastenvaunujen osat" "'30991000'";1;"Muut kulkuneuvot ja kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa, mukaan lukien kottikärryt, matkatavarakärryt, kuljetusvaunut, käsin vedettävät golfkärryt, ostoskärryt" "'31001150'";1;"Pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan säätää (pois lukien lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitetut sekä kampaamo- ja parturintuolit)" "'31001170'";1;"Pehmustetut metallirunkoiset istuimet (pois lukien pyörivät istuimet, lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitetut istuimet sekä kampaamo- ja parturintuolit ja muut vastaavat, istuimet ilma-aluksiin ja moottoriajoneuvoihin)" "'31001190'";1;"Pehmustamattomat metallirunkoiset istuimet (pois lukien pyörivät istuimet, lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitetut istuimet sekä kampaamo- ja parturintuolit ja muut vastaavat)" "'31001210'";1;"Vuoteiksi muutettavat istuimet (pois lukien puutarhatuolit ja retkeilyvarusteet)" "'31001230'";1;"Istuimet rottingista, koripajusta, bambusta tai niiden kaltaisesta aineesta" "'31001250'";1;"Puurunkoiset pehmustetut istuimet (mukaan lukien kolmiosaiset sohvaryhmät) (pois lukien pyörivät istuimet)" "'31001290'";1;"Puurunkoiset pehmustamattomat istuimet (pois lukien pyörivät istuimet)" "'31001300'";1;"Muut HS-nimikkeen 9401 istuimet, muualle luokittelemattomat" "'31001400'";1;"Istuimien osat" "'31002030'";1;"Huonekalujen metalliosat, muualle luokittelemattomat, pois lukien istuimet ja lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitettujen kalusteiden osat)" "'31002050'";1;"Huonekalujen puuosat, muualle luokittelemattomat (pois lukien istuimet)" "'31002090'";1;"Huonekalujen osat, muualle luokittelemattomat (pois lukien metallia tai puuta olevat, istuimien osat ja lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitettujen kalusteiden osat)" "'31011100'";1;"Metallihuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa" "'31011200'";1;"Puuhuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa" "'31011300'";1;"Puuhuonekalut, jollaisia käytetään myymälöissä" "'31021000'";1;"Keittiökalusteet" "'31031100'";1;"Vuoteiden joustinpohjat (mukaan lukien puiset tai metalliset kehykset joustimineen tai teräslankaverkkoineen ja pehmustetut vuoteiden pohjat puusälein, divaanit)" "'31031230'";1;"Patjat huokoista kumia (mukaan lukien metallikehikoin varustetut) (pois lukien vesipatjat ja ilmapatjat)" "'31031250'";1;"Patjat huokoista muovia (mukaan lukien metallikehikoin varustetut) (pois lukien vesipatjat ja ilmapatjat)" "'31031270'";1;"Jousitetut patjat (pois lukien huokoista kumia tai muovia olevat)" "'31031290'";1;"Patjat (pois lukien jousitetut, huokoista kumia tai muovia olevat)" "'31091100'";1;"Metallihuonekalut (pois lukien toimisto- lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitetut kalusteet, kampaamo- ja parturintuolit, hi-fi-laitteille, videoille ja televisioille tarkoitetut kalusteet)" "'31091230'";1;"Puuhuonekalut makuuhuoneisiin (pois lukien upotettavien kaappien kiinnittimet, vuoteiden pohjat, valaisimet ja valaistusvarusteet, lattiapeilit, istuimet)" "'31091250'";1;"Puuhuonekalut ruokailuhuoneisiin ja olohuoneisiin (pois lukien lattiapeilit, istuimet)" "'31091300'";1;"Muut puiset huonekalut (pois lukien huonekalut makuuhuoneisiin, ruokailuhuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, toimistoihin, myymälöihin, lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön, hi-fi-laitteille, videoille ja televisioille)" "'31091430'";1;"Muovihuonekalut (pois lukien lääkintä-, kirurgia-, hammaslääkintä- ja eläinlääkintäkäyttöön tarkoitetut kalusteet, hi-fi-laitteille, videoille ja televisioille tarkoitetut kalusteet)" "'31091450'";1;"Huonekalut muista materiaaleista kuin metallista, puusta tai muovista (pois lukien istuimet, hi-fi-laitteille, videoille ja televisioille tarkoitetut kalusteet)" "'32111000'";1;"Metallirahat (pois lukien henkilökohtaiseen koristukseen käytettäviin esineisiin kiinnitetyt metallirahat, metallirahat, joita voidaan käyttää vain metalliromuna tai -jätteenä)" "'32121100'";1;"Viljellyt helmet, jalo- tai puolijalokivet, myös synteettiset tai rekonstruoidut, valmistetut mutta eivät kiinnitetyt" "'32121200'";1;"Teollisuustimantit, valmistetut; luonnon- tai synteettisistä jalo- tai puolijalokivistä saatu pöly ja jauhe" "'32121330'";1;"Korut ja niiden osat, jalometallia (mukaan lukien pinnoitetut, pleteroidut)" "'32121351'";1;"Hopea- tai kultasepänteokset, hopeaa" "'32121353'";1;"Kulta- tai hopeasepän teokset, jalometallia, muualle luokittelemattomat" "'32121355'";1;"Kulta- tai hopeasepän teokset, jalometallilla pleteroitua epäjaloa metallia" "'32121400'";1;"Muut jalometallia olevat tavarat; tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä, jalo- tai puolijalokivistä" "'32131000'";1;"Epäaidot korut ja muut vastaavat tuotteet" "'32201110'";1;"Akustiset pystypianot, uudet (mukaan lukien automaattipianot)" "'32201130'";1;"Akustiset flyygelit (mukaan lukien automaattipianot)" "'32201150'";1;"Koskettimistolla varustetut kielisoittimet (mukaan lukien cembalot, spinetit, klavikordit)" "'32201200'";1;"Muut kielisoittimet" "'32201310'";1;"Koskettimistolla varustetut pilliurut; urkuharmonit ja niiden kaltaiset kosketinsoittimet, joissa on vapaasti värähtelevät metallilehdykät" "'32201340'";1;"Hanurit ja niiden kaltaiset soittimet; huuliharput" "'32201370'";1;"Muut puhallinsoittimet" "'32201400'";1;"Soittimet, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan vahvistamaan sähköisesti" "'32201510'";1;"Lyömäsoittimet" "'32201530'";1;"Soittorasiat, orkestrionit, posetiivit, mekaaniset laululinnut, soitinsahat, helistimet, suulla puhallettavat sireenipillit, houkutuspillit, muut suulla puhallettavat pillit, kutsutorvet ja muut pillit" "'32201600'";1;"Metronomit, ääniraudat ja virityspillit; soittorasioiden mekanismit; soittimien kielet" "'32202000'";1;"Soittimien osat ja tarvikkeet" "'32301131'";1;"Sukset, talviurheilua varten" "'32301137'";1;"Suksisiteet, -jarrut ja -sauvat" "'32301150'";1;"Luistimet ja rullaluistimet, mukaan lukien luistin- tai rullaluistinjalkineet kiinnitetyin luistimin; niiden osat ja tarvikkeet" "'32301200'";1;"Monot" "'32301300'";1;"Vesisukset, lainelaudat, purjelaudat ja muu vesiurheiluvälineet" "'32301400'";1;"Voimistelusali- ja urheiluvälineet ja varusteet" "'32301510'";1;"Urheilukäyttöön suunnitellut käsineet, nahkaa" "'32301530'";1;"Golfmailat ja muut golfvarusteet (mukaan lukien pallot)" "'32301550'";1;"Pöytätennisvälineet ja -varusteet (mukaan lukien mailat, pallot ja verkot)" "'32301560'";1;"Tennis-, sulkapallo- tai niiden kaltaiset mailat, jänteineen tai ilman" "'32301580'";1;"Pallot (pois lukien golf-, pöytätennis-, terapia- ja nyrkkeilypallot)" "'32301590'";1;"Muut välineet ja varusteet urheilua ja ulkoilmapelejä varten, muualle luokittelemattomat" "'32301600'";1;"Vavat, muut siimakalastustarvikkeet; metsästys- ja kalastustarvikkeet, muualle luokittelemattomat" "'32401100'";1;"Ihmistä esittävät nuket" "'32401200'";1;"Eläimiä tai muita hahmoja kuin ihmistä esittävät nuket" "'32401300'";1;"Ihmistä esittävien nukkien osat ja tarvikkeet" "'32402000'";1;"Leikkijunat ja niiden tarvikkeet; muut pienoismallit tai rakennussarjat ja koottavat lelut" "'32403100'";1;"Lasten ajettaviksi tarkoitetut lelut, joissa on pyörät (pois lukien polkupyörät); nukenvaunut" "'32403200'";1;"Palapelit" "'32403900'";1;"Pelit ja leikkikalut, muualle luokittelemattomat" "'32404100'";1;"Pelikortit" "'32404210'";1;"Biljardivälineet ja -tarvikkeet (pois lukien mekaaniset laskurit, ajanottolaitteet ja keppitelineet)" "'32404230'";1;"Rahalla tai rahakkeella toimivat pelilaitteet (pois lukien keilapelivarusteet)" "'32404250'";1;"Sähköautokilpa-ajosarjat, kilpailupelit" "'32404270'";1;"Kasinoiden pelipöydät, automaattisten keilaratojen varusteet ja muut seurapelivälineet ja pelilaitteet, mukaan lukien peliautomaatit (pois lukien rahalla tai rahakkeella toimivat pelit, biljardit, tv-vastaanottimen kautta käytettävät videopelit, pelikortit ja sähköautokilpa-ajosarjat, kilpailupeliluonteiset)" "'32501130'";1;"Hammaslääkärin porakoneet, myös jos ne on yhdistetty jalustaan, jossa on muita hammaslääkintävarusteita" "'32501150'";1;"Kojeet ja laitteet, joita käytetään hammaslääketieteessä (lukuun ottamatta porakoneet)" "'32501200'";1;"Sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai laboratoriokäyttöön" "'32501311'";1;"Injektioruiskut, neulalliset ja neulattomat, jollaisia käytetään lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa" "'32501313'";1;"Putkimaiset metallineulat, lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa käytettävät" "'32501315'";1;"Haavanompeluneulat lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa käytettävät" "'32501317'";1;"Neulat (pois lukien putkimaiset metallineulat ja haavanompeluneulat), katetrit, kanyylit ja niiden kaltaiset tavarat, lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa käytettävät" "'32501320'";1;"Oftalmologiset kojeet ja laitteet" "'32501333'";1;"Kojeet ja laitteet, jollaisia käytetään verenpaineen mittaamiseen (mukaan lukien sfygmomanometrit, tensiometrit, oskillometrit)" "'32501335'";1;"Endoskoopit lääketieteelliseen käyttöön" "'32501340'";1;"Kuumemittarit ja eläinlääkinnässä käytettävät lämpömittarit, nestetäyttöiset, suoranäyttöiset (pois lukien muihin kojeisiin yhdistetyt)" "'32501353'";1;"Munuaisdialyysilaitteet" "'32501355'";1;"Diatermiset laitteet (mukaan lukien ultraäänilaitteet)" "'32501363'";1;"Verensiirtolaitteet (pois lukien erityiset veren säilyttämiseen tarkoitetut lasipullot)" "'32501365'";1;"Nukutuslaitteet ja -kojeet" "'32501370'";1;"Lääketieteessä, myös eläinlääketieteessä tai kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet, muualle luokittelemattomat" "'32501380'";1;"Sentrifugit, jollaisia käytetään laboratorioissa (pois lukien kermaseparaattorit, pyykinkuivaimet)" "'32502130'";1;"Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykologisia soveltuvuustestejä varten (pois lukien täysin liikkumattomat mekanoterapeuttiset laitteet)" "'32502181'";1;"Mekaaniset hengityskoneet, joilla voidaan käyttää invasiivista hengitysmuotoa" "'32502182'";1;"Mekaaniset hengityskoneet, ei-invasiiviset" "'32502189'";1;"Otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengityslaitteet, myös osat ja tarvikkeet (paitsi mekaaniset hengityskoneet)" "'32502235'";1;"Nivelproteesit" "'32502239'";1;"Ortopediset välineet, lastat ja muut murtumanhoitovälineet" "'32502253'";1;"Yksilölliset keinotekoiset hampaat, muovia (mukaan lukien kiinnitykseen käytettävät juurikanavanastat) (pois lukien irrotettavat hammasproteesit ja osaproteesit)" "'32502255'";1;"Yksilölliset keinotekoiset hampaat, muuta ainetta kuin muovia (mukaan lukien kiinnitykseen käytettävät juurikanavanastat) (pois lukien irrotettavat hammasproteesit ja osaproteesit)" "'32502259'";1;"Hammasproteesit (mukaan lukien irrotettavat hammasproteesit ja osaproteesit, metallikruunut, valetusta tinasta tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut yhdyskiskot) (pois lukien yksilölliset keinotekoiset hampaat)" "'32502290'";1;"Proteesit (pois lukien keinotekoiset hampaat ja hammasproteesivarusteet, tekonivelet, ortopediset välineet ja murtumanhoitovälineet, sydämentahdistimet)" "'32502300'";1;"HS-nimikkeen 9021 välineiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet" "'32503030'";1;"Hammaslääkärintuolit, parturintuolit ja niiden kaltaiset tuolit sekä niiden osat (pois lukien hammaslääkärin hoitoyksiköiden sylkykupit, hammaslääkärin laitteita sisältävät tuolit)" "'32503050'";1;"Lääkintähuonekalut, myös kirurgiset ja eläinlääkintähuonekalut ja niiden osat (pois lukien erityisesti röntgenkuvauksiin tarkoitetut tuolit ja istuimet)" "'32504130'";1;"Piilolinssit" "'32504153'";1;"Silmälasilinssit, muuhun kuin näön korjaamiseen käytettävät" "'32504155'";1;"Silmälasilinssit, näön korjaamiseen käytettävät, molemmin puolin viimeistellyt, yksiteholinssit" "'32504159'";1;"Silmälasilinssit, näön korjaamiseen käytettävät, molemmin puolin viimeistellyt, muut kuin yksiteholinssit" "'32504170'";1;"Silmälasilinssit, näön korjaamiseen käytettävät, muut kuin molemmin puolin viimeistellyt" "'32504250'";1;"Aurinkolasit" "'32504290'";1;"Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaamiseen tai muuhun tarkoitukseen (pois lukien aurinkolasit)" "'32504350'";1;"Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, muovia" "'32504390'";1;"Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, muuta ainetta kuin muovia" "'32504400'";1;"Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehysten osat (pois lukien ruuvit, lukottomat ketjut, epäjaloa metallia olevat jouset)" "'32505010'";1;"Hammassementit ja muut hampaantäytteet; luusementit" "'32505020'";1;"Geelivalmisteet lääketieteelliseen tai eläinlääketieteelliseen, käyttöön voiteluaineena kirurgisissa toimenpiteissä, lääkärin tutkimuksissa tai kontaktiaineena kehon ja lääketieteellisen instrumentin välillä" "'32505030'";1;"Steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat; steriilit haavanompeluaineet, myös steriilit absorboituvat sidelangat kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön (pois lukien katgutti); steriilit kudosliimat kirurgiseen haavansulkemiseen; steriili laminaria ja steriilit laminariapuikot; steriilit absorboituvat verenvuodon tyrehdyttimet kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön" "'32505050'";1;"Avanneleikkauksen jälkeen käytettävät tarvikkeet" "'32911110'";1;"Luudat ja harjat, oksista tai muista yhteensidotuista kasviaineista koostuvat" "'32911140'";1;"Moottorittomat, käsikäyttöiset, mekaaniset lattianlakaisimet ja kadunlakaisuharjat, kotitaloudessa käytettävät harjat ja harjat eläimiä varten" "'32911190'";1;"Muualle luokittelemattomat harjat" "'32911210'";1;"Hammasharjat" "'32911235'";1;"Hiusharjat" "'32911237'";1;"Partasudit ja muut henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut harjat (pois lukien hammasharjat ja hiusharjat)" "'32911250'";1;"Taiteilijansiveltimet ja kirjoitussiveltimet" "'32911270'";1;"Siveltimet kosmeettisia valmisteita varten" "'32911930'";1;"Maalaussiveltimet, temperasiveltimet, tapettiharjat ja lakkasiveltimet" "'32911950'";1;"Maalaustyynyt ja -telat" "'32911970'";1;"Harjat, jotka ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia (pois lukien tienlakaisukoneiden osat)" "'32991130'";1;"Suojakäsineet ja -rukkaset, kaikille ammattialoille, nahkaa tai tekonahkaa" "'32991150'";1;"Turvapäähineet" "'32991160'";1;"Kasvosuojaimet/-visiirit, muovia" "'32991170'";1;"Standardin EN149 mukaiset suodattavat naamarit (FFP); hiukkasilta suojaavia hengityksensuojaimia koskevan samankaltaisen standardin mukaiset muut naamarit" "'32991179'";1;"Suojanaamarit (paitsi standardin EN149 mukaiset suodattavat naamarit (FFP); hiukkasilta suojaavia hengityksensuojaimia koskevan samankaltaisen standardin mukaiset muut naamarit)" "'32991180'";1;"Kaasunaamarit (paitsi suojanaamarit, joissa ei ole mekaanisia osia eikä vaihdettavia suodattimia)" "'32991189'";1;"Hengityslaitteet, myös osat ja tarvikkeet (paitsi tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengityslaitteet)" "'32991210'";1;"Kuulakärkikynät" "'32991230'";1;"Huopakärjellä tai muulla huokoisella kärjellä varustetut kynät" "'32991250'";1;"Lyijytäytekynät" "'32991300'";1;"Tussikynät; täytekynät ja niiden kaltaiset kynät" "'32991410'";1;"Kahdesta tai useammasta kirjoitusvälineestä koostuvat kynäsarjat" "'32991430'";1;"Kuulakärkikynien varapatruunat, jotka koostuvat kuulakärjestä ja mustesäiliöstä" "'32991450'";1;"Kynänterät ja niiden kärjet; monistuskynät; kynänvarret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset pitimet; HS-nimikkeen 9608 tavaroiden osat (mukaan lukien hylsyt ja pidikkeet)" "'32991510'";1;"Lyijykynät ja värikynät, joiden lyijyä ympäröi jäykkä tuppi (pois lukien kynät lääketieteelliseen, kosmeettiseen tai hygieniakäyttöön)" "'32991530'";1;"Irtolyijyt, mustat tai värilliset" "'32991550'";1;"Pastellivärit, kirjoitus- tai piirustusliidut ja vaatturinliidut" "'32991610'";1;"Liitutaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut" "'32991630'";1;"Päiväys-, sinetöimis- tai numeroimis- ym. leimasimet ja niiden kaltaiset tavarat, käsikäyttöiset" "'32991650'";1;"Mustetyynyt (pois lukien käsikäyttöiset mustetelat)" "'32991670'";1;"Kirjoituskoneen värinauhat tai muut niiden kaltaiset värinauhat (pois lukien hiilipaperirullat ja muut kopioivat paperinauhat)" "'32992130'";1;"Sateenvarjot ja päivänvarjot; kävelykeppisateenvarjot, puutarhapäivänvarjot ja muut vastaavat (pois lukien sateen- ja päivänvarjojen kotelot)" "'32992160'";1;"Kävelykepit, istuinkepit ja niiden kaltaiset tavarat, pois lukien ruoskat ja piiskat" "'32992210'";1;"Sateenvarjojen, päivänvarjojen, kävelykeppien, istuinkeppien ja niiden kaltaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet, pois lukien ruoskien ja piiskojen osat" "'32992300'";1;"Painonapit ja niiden osat; napit; vetoketjut" "'32992430'";1;"Napinteelmät, napinsydämet ja muut napinosat" "'32992450'";1;"Vetoketjun hammastukset, lukot, vetimet, stopparit ja minkä tahansa pituiset kapeat liuskat, joihin on kiinnitetty hammastukset reunoja pitkin liukuvia kiinnitysosia varten" "'32993000'";1;"Hiuksista tai eläimenkarvasta valmistetut tuotteet; niiden kaltaiset tekstiiliaineesta valmistetut tuotteet" "'32994110'";1;"Savukkeensytyttimet ja muut sytyttimet (mukaan lukien mekaaniset sytyttimet, sähköiset sytyttimet, kemialliset sytyttimet, muut kuin mekaaniset sytyttimet, ajoneuvojen sytyttimet)" "'32994130'";1;"Tupakkapiiput (mukaan lukien piipunpesät), sikari- tai savukeimukkeet sekä niiden osat" "'32994210'";1;"Ferrocerium, pyroforiset seokset, tavarat helposti syttyvistä aineista, muualle luokittelemattomat" "'32994230'";1;"Sytyttimien osat (pois lukien piikivi, sydämet, polttoaine ampulleissa, pulloissa tai muissa astioissa, joita käytetään savukkeensytyttimien tai muiden vastaavien sytyttimien täyttöön tai uudelleentäyttöön)" "'32994300'";1;"Polttonesteet ja nesteytetyt kaasut tilavuudeltaan enintään 300 cm³ säiliöissä, jollaisia käytetään sytyttimissä" "'32995130'";1;"Joulunviettoesineet (pois lukien sähkökoristeköynnökset, luonnon joulukuuset, joulukuusen jalat, kynttilät ja patsaat yms. koristekäyttöön)" "'32995150'";1;"Juhla-, karnevaali- ja muut huvitusesineet, muualle luokittelemattomat" "'32995280'";1;"Hajuvesisuihkupullot ja niiden kaltaiset toalettisuihkupullot sekä niiden helat ja suihkutuspäät (pois lukien erilliset hajuvesipullojen säiliöt, kumipumput)" "'32995300'";1;"Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä varten, muuhun käyttöön soveltumattomat (pois lukien laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten, painetut piirustukset, diagrammit tai kuvat)" "'32995400'";1;"Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden kaltaiset tavarat (mukaan lukien yövalot, joissa kelluke) (pois lukien astmaatikoille tarkoitetut kynttilät, vahasta valmistetut tulitikut, rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät)" "'32995500'";1;"Tekokukat, -lehdet ja -hedelmät sekä niiden osat" "'32995920'";1;"Suolesta (pois lukien silkkitoukan gutista), kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat" "'32995930'";1;"Eläinkunnasta saaduista veistoaineista tehdyt tavarat, mukaan lukien norsunluu, luu, kilpikonnankuori, sarvi, koralli, helmiäinen" "'32995940'";1;"Valmistetut kasvi- tai kivennäisveistoaineet ja niistä tehdyt tavarat, muualle luokittelemattomat; muotoon puristetut tai veistetyt tavarat vahasta, parafiinistä, steariinista, luonnosta saaduista kumeista, luonnonhartsista tai muovailumassasta, muut muotoon puristetut tai veistetyt tavarat, muualle luokittelemattomat; valmistettu kovettamaton gelatiini ja tavarat kovettamattomasta gelatiinista, muualle luokittelemattomat" "'32995950'";1;"Käsiseulat ja -sihdit" "'32995960'";1;"Termospullot ja muut termosastiat, täydelliset koteloineen; niiden osat (pois lukien erilliset termospullon sisälle tarkoitetut lasisäiliöt)" "'32995970'";1;"Sovitus- ja mallinuket; automaattiset ja muut liikkuvat esittelyvälineet, joita käytetään näyteikkunoiden somistamiseen (pois lukien näytteillä olevat tavarat, nuket opetustarkoituksiin ja lelunuket)" "'32995980'";1;"Karttapallot, painetut (pois lukien kohokarttapallot)" "'32995990'";1;"Puiset arkut" "'33111200'";1;"Metallisäiliöiden ja -altaiden korjaus ja huolto" "'33111300'";1;"Höyrykattiloiden (pois lukien keskuslämmitystä varten tarkoitettujen lämminvesikattiloiden) ja teollisuuslaitosten metalliputkijärjestelmien korjaus- ja huoltopalvelut" "'3311140000'";1;"Aseiden ja ammusten korjaus- ja huoltopalvelut" "'33111900'";1;"Muualla kuin kotitalouksissa sijaitsevien keskuslämmityskattiloiden korjaus ja huolto" "'33121100'";1;"Moottorien ja turbiinien korjaus ja huolto (pois lukien lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorien korjaus ja huolto)" "'33121210'";1;"Pumppujen ja kompressorien korjaus ja huolto" "'33121220'";1;"Hanojen ja venttiilien korjaus ja huolto" "'33121400'";1;"Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien korjaus ja huolto" "'33121500'";1;"Nosto- ja siirtolaitteiden korjaus ja huolto" "'33121800'";1;"Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden korjaus- ja huoltopalvelut" "'33121990'";1;"Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto, muualle luokittelemattomat" "'33122110'";1;"Maataloustraktorien korjaus ja huolto" "'33122120'";1;"Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto" "'33122200'";1;"Metallintyöstökoneiden korjaus ja huolto" "'33122300'";1;"Metallinjalostuskoneiden korjaus ja huolto" "'33122400'";1;"Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden korjaus ja huolto" "'33122500'";1;"Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden korjaus ja huolto" "'33122600'";1;"Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden korjaus ja huolto" "'33122700'";1;"Paperi- ja kartonkikoneiden korjaus ja huolto" "'33122800'";1;"Muovin ja kumin työstöön käytettävien koneiden korjaus- ja huoltopalvelut" "'33122910'";1;"Puun, korkin, kiven, kovakumin ja niiden kaltaisten kovien aineiden työstökoneiden korjaus- ja huoltopalvelut" "'33122990'";1;"Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto, muualle luokittelemattomat" "'33131110'";1;"Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ja vastaavien instrumenttien ja laitteiden korjaus- ja huoltopalvelut (pois lukien teollisuuden prosessinsäätölaitteet)" "'33131120'";1;"Teollisuuden ajanmittauskojeiden ja laitteiden korjaus ja huolto" "'33131200'";1;"Lääkintä- ja kirurgisten kojeiden korjaus ja huolto" "'33131300'";1;"Ammattikäyttöön tarkoitettujen valokuvaus- ja elokuvausvälineiden sekä optisten instrumenttien korjaus- ja huolto" "'33131900'";1;"Muiden ammattikäyttöön tarkoitettujen elektronisten laitteiden korjaus- ja huoltopalvelut" "'33141120'";1;"Sähkömoottorien, -generaattorien ja muuntajien korjaus ja huolto" "'33141150'";1;"Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden korjaus ja huolto" "'33141900'";1;"Sähkölaitteiden korjaus ja huolto (pois lukien sähkönjakelu- ja tarkkailulaitteiden, moottorien, generaattorien ja muuntajien, televisioiden ja radiolähettimien korjaus ja huolto)" "'33151010'";1;"Laivojen, veneiden ja uivien rakenteiden korjaus- ja huoltopalvelut (pois lukien huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut veneet, soutuveneet, kanootit)" "'33151030'";1;"Huvi- ja urheiluveneiden korjaus- ja huoltopalvelut" "'33161000'";1;"Siviili-ilma-alusten moottoreiden korjaus- ja huoltopalvelut" "'3316109900'";1;"Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ilma- ja avaruusalusten korjaus- ja huoltopalvelut" "'33171100'";1;"Vetureiden ja rautateiden liikkuvan kaluston, mekaanisten (ja sähkömekaanisten) merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteiden korjaus ja huolto" "'33191020'";1;"Tavarapeitteiden ja leirintävarusteiden sekä muiden sovitettujen tekstiilituotteiden korjauspalvelut" "'33201100'";1;"Höyrykattiloiden (pois lukien keskuslämmityksiä varten tarkoitettujen lämminvesikattiloiden) asennuspalvelut, mukaan lukien teollisuuslaitosten metalliputkijärjestelmien asennuspalvelut" "'33202100'";1;"Konttorikoneiden asennus" "'33202910'";1;"Moottorien ja turbiinien asennus (pois lukien lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorien)" "'33202920'";1;"Pumppujen ja kompressorien asennus" "'33202930'";1;"Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien asennus" "'33202940'";1;"Nosto- ja siirtolaitteiden asennus (pois lukien hissit ja liukuportaat)" "'33202950'";1;"Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden asennus, muut kuin kotitaloudessa käytettävät" "'33202960'";1;"Yleiskäyttöön tarkoitettujen punnitus-, suodatus-, tislaus-, pakkaus-, pullotus-, ruiskutus-, höyrytys-, hiekkapuhallus-, kalenterointikoneiden ja laitteiden asennus" "'33202970'";1;"Puun, korkin, kiven, kovakumin ja niiden kaltaisten kovien aineiden työstökoneiden asennuspalvelut" "'33203100'";1;"Maa- ja metsätalouskoneiden asennus" "'33203200'";1;"Metallintyöstökoneiden asennuspalvelut" "'33203300'";1;"Metallien jalostuskoneiden asennus" "'33203400'";1;"Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden asennus" "'33203500'";1;"Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden asennus" "'33203600'";1;"Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden asennus" "'33203700'";1;"Paperi-, kartonki- tai pahvikoneiden asennus" "'33203800'";1;"Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden ja laitteiden asennuspalvelut" "'33203900'";1;"Muiden erikoiskoneiden asennus, muualle luokittelemattomat" "'33204100'";1;"Lääkintä- ja kirurgisten instrumenttien asennus" "'33204200'";1;"Ammattikäyttöön tarkoitettujen elektronisten laitteiden asennuspalvelut" "'33205020'";1;"Sähkömoottorien, -generaattorien ja muuntajien asennus" "'33205050'";1;"Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden asennus" "'33205090'";1;"Muualle luokittelemattomien sähkölaitteiden asennus, pois lukien sähköllä toimivat merkinantolaitteet katuja, teitä jne. varten" "'33206000'";1;"Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden ja automatisoitujen tuotantolaitosten laitteiden suunnittelu ja asennus" "'33207000'";1;"Teollisuuden ajanmittauskojeiden ja laitteiden asennus" "'38322000'";1;"Metalliset toisioraaka-aineet" "'38323000'";1;"Muut kuin metalliset toisioraaka-aineet" "'3832310000'";1;"Toisioraaka-aineet, lasia" "'3832320000'";1;"Toisioraaka-aineet, paperia, pahvia ja kartonkia" "'3832330000'";1;"Toisioraaka-aineet, muovia" "'3832340000'";1;"Toisioraaka-aineet, kumia, muualle luokittelemattomat" "'3832341000'";1;"Toisioraaka-aineet, käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia" "'3832350000'";1;"Toisioraaka-aineet, tekstiiliä, muualle luokittelemattomat" "'3832351000'";1;"Toisioraaka-aineet, garnetoidut jätteet ja lumput ja muut puuvillajätteet" "'3832352000'";1;"Toisioraaka-aineet, lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet niistä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta" "'3832390000'";1;"Muut kuin metalliset toisioraaka-aineet, muualle luokittelemattomat" "'3832391000'";1;"Toisioraaka-aineet, nahkaa" "'3832392000'";1;"Toisioraaka-aineet, puujäte (sahanpuru, polttohake, kuori ja muu puujäte)" "'---'";1;"Ei_vastinkoodia"