code;level;classificationItemName; "'A'";1;"Asuinrakennukset"; "'01'";2;"Erilliset pientalot"; "'011'";3;"Yhden asunnon talot"; "'012'";3;"Kahden asunnon talot"; "'013'";3;"Muut erilliset pientalot"; "'02'";2;"Rivi- ja ketjutalot"; "'021'";3;"Rivitalot"; "'022'";3;"Ketjutalot"; "'03'";2;"Asuinkerrostalot"; "'032'";3;"Luhtitalot"; "'039'";3;"Muut asuinkerrostalot"; "'B'";1;"Vapaa-ajan asuinrakennukset"; "'04'";2;"Vapaa-ajan asuinrakennukset"; "'041'";3;"Vapaa-ajan asuinrakennukset"; "'C'";1;"Liikerakennukset"; "'11'";2;"Myymälärakennukset"; "'111'";3;"Myymälähallit"; "'112'";3;"Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset"; "'119'";3;"Muut myymälärakennukset"; "'12'";2;"Majoitusliikerakennukset"; "'121'";3;"Hotellit yms."; "'123'";3;"Loma-, lepo- ja virkistyskodit"; "'124'";3;"Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet"; "'129'";3;"Muut majoitusliikerakennukset"; "'13'";2;"Asuntolarakennukset"; "'131'";3;"Asuntolat yms."; "'139'";3;"Muut asuntolarakennukset"; "'14'";2;"Ravintolat yms."; "'141'";3;"Ravintolat yms."; "'D'";1;"Toimistorakennukset"; "'15'";2;"Toimistorakennukset"; "'151'";3;"Toimistorakennukset"; "'E'";1;"Liikenteen rakennukset"; "'16'";2;"Liikenteen rakennukset"; "'161'";3;"Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit"; "'162'";3;"Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset"; "'163'";3;"Pysäköintitalot"; "'164'";3;"Tietoliikenteen rakennukset"; "'169'";3;"Muut liikenteen rakennukset"; "'F'";1;"Hoitoalan rakennukset"; "'21'";2;"Terveydenhuoltorakennukset"; "'211'";3;"Keskussairaalat"; "'213'";3;"Muut sairaalat"; "'214'";3;"Terveyskeskukset"; "'215'";3;"Terveydenhuollon erityislaitokset"; "'219'";3;"Muut terveydenhuoltorakennukset"; "'22'";2;"Huoltolaitosrakennukset"; "'221'";3;"Vanhainkodit"; "'222'";3;"Lasten- ja koulukodit"; "'223'";3;"Kehitysvammaisten hoitolaitokset"; "'229'";3;"Muut huoltolaitosrakennukset"; "'23'";2;"Muut sosiaalitoimen rakennukset"; "'231'";3;"Lasten päiväkodit"; "'239'";3;"Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset"; "'24'";2;"Vankilat"; "'241'";3;"Vankilat"; "'G'";1;"Kokoontumisrakennukset"; "'31'";2;"Teatteri- ja konserttirakennukset"; "'311'";3;"Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot"; "'312'";3;"Elokuvateatterit"; "'32'";2;"Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset"; "'322'";3;"Kirjastot ja arkistot"; "'323'";3;"Museot ja taidegalleriat"; "'324'";3;"Näyttelyhallit"; "'33'";2;"Seura- ja kerhorakennukset yms."; "'331'";3;"Seura- ja kerhorakennukset yms."; "'34'";2;"Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"; "'341'";3;"Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet"; "'342'";3;"Seurakuntatalot"; "'349'";3;"Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"; "'35'";2;"Urheilu- ja kuntoilurakennukset"; "'351'";3;"Jäähallit"; "'352'";3;"Uimahallit"; "'353'";3;"Tennis-, squash- ja sulkapallohallit"; "'354'";3;"Monitoimihallit ja muut urheiluhallit"; "'359'";3;"Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset"; "'36'";2;"Muut kokoontumisrakennukset"; "'369'";3;"Muut kokoontumisrakennukset"; "'H'";1;"Opetusrakennukset"; "'51'";2;"Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"; "'511'";3;"Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"; "'52'";2;"Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"; "'521'";3;"Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"; "'53'";2;"Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset"; "'531'";3;"Korkeakoulurakennukset"; "'532'";3;"Tutkimuslaitosrakennukset"; "'54'";2;"Muut opetusrakennukset"; "'541'";3;"Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset"; "'549'";3;"Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset"; "'J'";1;"Teollisuusrakennukset"; "'61'";2;"Energiantuotannon yms. rakennukset"; "'611'";3;"Voimalaitosrakennukset"; "'613'";3;"Yhdyskuntatekniikan rakennukset"; "'69'";2;"Teollisuuden tuotantorakennukset"; "'691'";3;"Teollisuushallit"; "'692'";3;"Teollisuus- ja pienteollisuustalot"; "'699'";3;"Muut teollisuuden tuotantorakennukset"; "'K'";1;"Varastorakennukset"; "'71'";2;"Varastorakennukset"; "'711'";3;"Teollisuusvarastot"; "'712'";3;"Kauppavarastot"; "'719'";3;"Muut varastorakennukset"; "'L'";1;"Palo- ja pelastustoimen rakennukset"; "'72'";2;"Palo- ja pelastustoimen rakennukset"; "'721'";3;"Paloasemat"; "'722'";3;"Väestönsuojat"; "'729'";3;"Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset"; "'M'";1;"Maatalousrakennukset"; "'81'";2;"Kotieläinrakennukset"; "'811'";3;"Navetat, sikalat, kanalat yms."; "'819'";3;"Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms."; "'89'";2;"Muut maatalousrakennukset"; "'891'";3;"Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset"; "'892'";3;"Kasvihuoneet"; "'893'";3;"Turkistarhat"; "'899'";3;"Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"; "'N'";1;"Muut rakennukset"; "'93'";2;"Muut rakennukset"; "'931'";3;"Saunarakennukset"; "'941'";3;"Talousrakennukset"; "'999'";3;"Muualla luokittelemattomat rakennukset";