Windows-1252;;rakennus_1_20180712 code;level;classificationItemName "'01'";1;"Asuinrakennukset" "'011'";2;"Pientalot" "'0110'";3;"Omakotitalot" "'0111'";3;"Paritalot" "'0112'";3;"Rivitalot" "'012'";2;"Kerrostalot" "'0120'";3;"Pienkerrostalot" "'0121'";3;"Asuinkerrostalot" "'013'";2;"Asuntolarakennukset" "'0130'";3;"Asuntolarakennukset" "'014'";2;"Erityisryhmien asuinrakennukset" "'0140'";3;"Erityisryhmien asuinrakennukset" "'02'";1;"Vapaa-ajan asuinrakennukset" "'021'";2;"Vapaa-ajan asuinrakennukset" "'0210'";3;"Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset" "'0211'";3;"Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset" "'03'";1;"Liikerakennukset" "'031'";2;"Myymälärakennukset" "'0310'";3;"Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit" "'0311'";3;"Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot" "'0319'";3;"Muut myymälärakennukset" "'032'";2;"Majoitusliikerakennukset" "'0320'";3;"Hotellit" "'0321'";3;"Motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset" "'0322'";3;"Loma-, lepo- ja virkistyskodit" "'0329'";3;"Muut majoitusliikerakennukset" "'033'";2;"Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset" "'0330'";3;"Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset" "'04'";1;"Toimistorakennukset" "'040'";2;"Toimistorakennukset" "'0400'";3;"Toimistorakennukset" "'05'";1;"Liikenteen rakennukset" "'051'";2;"Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset" "'0510'";3;"Asemarakennukset ja terminaalit" "'0511'";3;"Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset" "'0512'";3;"Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset" "'0513'";3;"Pysäköintitalot ja -hallit" "'0514'";3;"Kulkuneuvojen katokset" "'052'";2;"Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset" "'0520'";3;"Datakeskukset ja laitetilat" "'0521'";3;"Tietoliikenteen rakennukset" "'059'";2;"Muut liikenteen rakennukset" "'0590'";3;"Muut liikenteen rakennukset" "'06'";1;"Hoitoalan rakennukset" "'061'";2;"Terveydenhuoltorakennukset" "'0610'";3;"Terveys- ja hyvinvointikeskukset" "'0611'";3;"Keskussairaalat" "'0612'";3;"Erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset" "'0613'";3;"Muut sairaalat" "'0614'";3;"Kuntoutuslaitokset" "'0619'";3;"Muut terveydenhuoltorakennukset" "'062'";2;"Sosiaalipalvelurakennukset" "'0620'";3;"Laitospalvelujen rakennukset" "'0621'";3;"Avopalvelujen rakennukset" "'063'";2;"Vankilarakennukset" "'0630'";3;"Vankilarakennukset" "'07'";1;"Kokoontumisrakennukset" "'071'";2;"Kulttuurirakennukset" "'0710'";3;"Teatterit, musiikki- ja kongressitalot" "'0711'";3;"Elokuvateatterit" "'0712'";3;"Kirjastot ja arkistot" "'0713'";3;"Museot ja taidegalleriat" "'0714'";3;"Näyttely- ja messuhallit" "'072'";2;"Seura- ja kerhorakennukset" "'0720'";3;"Seura- ja kerhorakennukset" "'073'";2;"Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset" "'0730'";3;"Uskonnonharjoittamisrakennukset" "'0731'";3;"Seurakuntatalot" "'0739'";3;"Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset" "'074'";2;"Urheilu- ja liikuntarakennukset" "'0740'";3;"Jäähallit" "'0741'";3;"Uimahallit" "'0742'";3;"Monitoimihallit" "'0743'";3;"Urheilu- ja palloiluhallit" "'0744'";3;"Stadion- ja katsomorakennukset" "'0749'";3;"Muut urheilu- ja liikuntarakennukset" "'079'";2;"Muut kokoontumisrakennukset" "'0790'";3;"Muut kokoontumisrakennukset" "'08'";1;"Opetusrakennukset" "'081'";2;"Varhaiskasvatuksen rakennukset" "'0810'";3;"Lasten päiväkodit" "'082'";2;"Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset" "'0820'";3;"Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset" "'083'";2;"Ammatillisten oppilaitosten rakennukset" "'0830'";3;"Ammatillisten oppilaitosten rakennukset" "'084'";2;"Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset" "'0840'";3;"Korkeakoulurakennukset" "'0841'";3;"Tutkimuslaitosrakennukset" "'089'";2;"Muut opetusrakennukset" "'0890'";3;"Vapaan sivistystyön opetusrakennukset" "'0891'";3;"Järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset" "'09'";1;"Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset" "'091'";2;"Teollisuuden tuotantorakennukset" "'0910'";3;"Yleiskäyttöiset teollisuushallit" "'0911'";3;"Raskaan teollisuuden tehdasrakennukset" "'0912'";3;"Elintarviketeollisuuden tuotantorakennukset" "'0919'";3;"Muut teollisuuden tuotantorakennukset" "'092'";2;"Teollisuus- ja pienteollisuustalot" "'0920'";3;"Teollisuus- ja pienteollisuustalot" "'093'";2;"Kaivannaistoiminnan rakennukset" "'0930'";3;"Metallimalmien käsittelyrakennukset" "'0939'";3;"Muut kaivannaistoiminnan rakennukset" "'10'";1;"Energiahuoltorakennukset" "'101'";2;"Energiantuotantorakennukset" "'1010'";3;"Sähköenergian tuotantorakennukset" "'1011'";3;"Lämpö- ja kylmäenergian tuotantorakennukset" "'109'";2;"Muut energiahuoltorakennukset" "'1090'";3;"Energiansiirtorakennukset" "'1091'";3;"Energianvarastointirakennukset" "'11'";1;"Yhdyskuntatekniikan rakennukset" "'111'";2;"Vesihuollon rakennukset" "'1110'";3;"Vedenotto-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelurakennukset" "'112'";2;"Jätehuollon rakennukset" "'1120'";3;"Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset" "'113'";2;"Materiaalien kierrätysrakennukset" "'1130'";3;"Materiaalien kierrätysrakennukset" "'12'";1;"Varastorakennukset" "'121'";2;"Varastorakennukset" "'1210'";3;"Lämmittämättömät varastot" "'1211'";3;"Lämpimät varastot" "'1212'";3;"Kylmä- ja pakastevarastot" "'1213'";3;"Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot" "'1214'";3;"Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset" "'1215'";3;"Varastokatokset" "'13'";1;"Pelastustoimen rakennukset" "'131'";2;"Pelastustoimen rakennukset" "'1310'";3;"Paloasemat" "'1311'";3;"Väestönsuojat" "'1319'";3;"Muut pelastustoimen rakennukset" "'14'";1;"Maatalousrakennukset ja eläinsuojat" "'141'";2;"Kotieläinrakennukset" "'1410'";3;"Lypsykarjarakennukset" "'1411'";3;"Lihakarjarakennukset" "'1412'";3;"Sikalat" "'1413'";3;"Lampolat ja vuohinavetat" "'1414'";3;"Hevostallit" "'1415'";3;"Siipikarjarakennukset" "'1416'";3;"Turkiseläinrakennukset" "'1419'";3;"Muut eläinsuojat" "'149'";2;"Muut maatalousrakennukset" "'1490'";3;"Kasvihuoneet" "'1491'";3;"Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset" "'1492'";3;"Maatalouden varastorakennukset" "'1493'";3;"Lantalat" "'1499'";3;"Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset" "'19'";1;"Muut rakennukset" "'191'";2;"Muut rakennukset" "'1910'";3;"Saunarakennukset" "'1911'";3;"Talousrakennukset" "'1912'";3;"Majat ja tuvat" "'1919'";3;"Muualla luokittelemattomat rakennukset"