code;level;classificationItemName; "'SSS'";0;"Yhteensä"; "'01'";1;"01 Asuinrakennukset"; "'011'";2;"011 Pientalot"; "'0110_0111'";9;"0110, 0111 Omakoti- ja paritalot"; "'0110'";3;"0110 Omakotitalot"; "'0111'";3;"0111 Paritalot"; "'0112'";3;"0112 Rivitalot"; "'012'";2;"012 Kerrostalot"; "'0120'";3;"0120 Pienkerrostalot"; "'0121'";3;"0121 Asuinkerrostalot"; "'013_014'";9;"013, 014 Asuntolarakennukset ja erityisryhmien asuinrakennukset"; "'013'";2;"013 Asuntolarakennukset"; "'0130'";3;"0130 Asuntolarakennukset"; "'014'";2;"014 Erityisryhmien asuinrakennukset"; "'0140'";3;"0140 Erityisryhmien asuinrakennukset"; "'02T19'";9;"02-19 Muut kuin asuinrakennukset"; "'02'";1;"02 Vapaa-ajan asuinrakennukset"; "'021'";2;"021 Vapaa-ajan asuinrakennukset"; "'0210'";3;"0210 Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset"; "'0211'";3;"0211 Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset"; "'03T05'";9;"03-05 Liike- ja toimistorakennukset"; "'03'";1;"03 Liikerakennukset"; "'031'";2;"031 Myymälärakennukset"; "'0310'";3;"0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit"; "'0311'";3;"0311 Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot"; "'0319'";3;"0319 Muut myymälärakennukset"; "'032'";2;"032 Majoitusliikerakennukset"; "'0320'";3;"0320 Hotellit"; "'0321'";3;"0321 Motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset"; "'0322'";3;"0322 Loma-, lepo- ja virkistyskodit"; "'0329'";3;"0329 Muut majoitusliikerakennukset"; "'033'";2;"033 Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset"; "'0330'";3;"0330 Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset"; "'04'";1;"04 Toimistorakennukset"; "'040'";2;"040 Toimistorakennukset"; "'0400'";3;"Toimistorakennukset"; "'05'";1;"05 Liikenteen rakennukset"; "'051'";2;"051 Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset"; "'0510'";3;"0510 Asemarakennukset ja terminaalit"; "'0511'";3;"0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset"; "'0512'";3;"0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset"; "'0513'";3;"0513 Pysäköintitalot ja -hallit"; "'0514'";3;"0514 Kulkuneuvojen katokset"; "'052'";2;"052 Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset"; "'0520'";3;"0520 Datakeskukset ja laitetilat"; "'0521'";3;"0521 Tietoliikenteen rakennukset"; "'059'";2;"059 Muut liikenteen rakennukset"; "'0590'";3;"0590 Muut liikenteen rakennukset"; "'06T08_13'";9;"06-08, 13 Julkiset palvelurakennukset"; "'06'";1;"06 Hoitoalan rakennukset"; "'061'";2;"061 Terveydenhuoltorakennukset"; "'0610'";3;"0610 Terveys- ja hyvinvointikeskukset"; "'0611'";3;"0611 Keskussairaalat"; "'0612'";3;"0612 Erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset"; "'0613'";3;"0613 Muut sairaalat"; "'0614'";3;"0614 Kuntoutuslaitokset"; "'0615'";3;"0615 Eläintenhoitorakennukset"; "'0619'";3;"0619 Muut terveydenhuoltorakennukset"; "'062'";2;"062 Sosiaalipalvelurakennukset"; "'0620'";3;"0620 Laitospalvelujen rakennukset"; "'0621'";3;"0621 Avopalvelujen rakennukset"; "'063'";2;"063 Vankilarakennukset"; "'0630'";3;"0630 Vankilarakennukset"; "'07'";1;"07 Kokoontumisrakennukset"; "'071'";2;"071 Kulttuurirakennukset"; "'0710'";3;"0710 Teatterit, musiikki- ja kongressitalot"; "'0711'";3;"0711 Elokuvateatterit"; "'0712'";3;"0712 Kirjastot ja arkistot"; "'0713'";3;"0713 Museot ja taidegalleriat"; "'0714'";3;"0714 Näyttely- ja messuhallit"; "'072'";2;"072 Seura- ja kerhorakennukset"; "'0720'";3;"0720 Seura- ja kerhorakennukset"; "'073'";2;"073 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"; "'0730'";3;"0730 Uskonnonharjoittamisrakennukset"; "'0731'";3;"0731 Seurakuntatalot"; "'0739'";3;"0739 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"; "'074'";2;"074 Urheilu- ja liikuntarakennukset"; "'0740'";3;"0740 Jäähallit"; "'0741'";3;"0741 Uimahallit"; "'0742'";3;"0742 Monitoimihallit"; "'0743'";3;"0743 Urheilu- ja palloiluhallit"; "'0744'";3;"0744 Stadion- ja katsomorakennukset"; "'0749'";3;"0749 Muut urheilu- ja liikuntarakennukset"; "'079'";2;"079 Muut kokoontumisrakennukset"; "'0790'";3;"0790 Muut kokoontumisrakennukset"; "'08'";1;"08 Opetusrakennukset"; "'081'";2;"081 Varhaiskasvatuksen rakennukset"; "'0810'";3;"0810 Lasten päiväkodit"; "'082'";2;"082 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"; "'0820'";3;"0820 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"; "'083'";2;"083 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"; "'0830'";3;"0830 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"; "'084'";2;"084 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset"; "'0840'";3;"0840 Korkeakoulurakennukset"; "'0841'";3;"0841 Tutkimuslaitosrakennukset"; "'089'";2;"089 Muut opetusrakennukset"; "'0890'";3;"0890 Vapaan sivistystyön opetusrakennukset"; "'0891'";3;"0891 Järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset"; "'09T12'";9;"09-12 Teollisuus- ja varastorakennukset"; "'09'";1;"09 Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset"; "'091'";2;"091 Teollisuuden tuotantorakennukset"; "'0910'";3;"0910 Yleiskäyttöiset teollisuushallit"; "'0911'";3;"0911 Raskaan teollisuuden tehdasrakennukset"; "'0919'";3;"0919 Muut teollisuuden tuotantorakennukset"; "'092'";2;"092 Teollisuus- ja pienteollisuustalot"; "'0920'";3;"0920 Teollisuus- ja pienteollisuustalot"; "'093'";2;"093 Kaivannaistoiminnan rakennukset"; "'0930'";3;"0930 Metallimalmien käsittelyrakennukset"; "'0939'";3;"0939 Muut kaivannaistoiminnan rakennukset"; "'10'";1;"10 Energiahuoltorakennukset"; "'101'";2;"101 Energiantuotantorakennukset"; "'1010'";3;"1010 Uusiutuvan energian tuotantorakennukset"; "'1011'";3;"1011 Uusiutumattoman energian tuotantorakennukset"; "'109'";2;"109 Muut energiahuoltorakennukset"; "'1090'";3;"1090 Energiansiirtorakennukset"; "'1091'";3;"1091 Energianvarastointirakennukset"; "'11'";1;"11 Yhdyskuntatekniikan rakennukset"; "'111'";2;"111 Vesihuollon rakennukset"; "'1110'";3;"1110 Vedenotto-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelurakennukset"; "'112'";2;"112 Jätehuollon rakennukset"; "'1120'";3;"1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset"; "'113'";2;"113 Materiaalien kierrätysrakennukset"; "'1130'";3;"1130 Materiaalien kierrätysrakennukset"; "'12'";1;"12 Varastorakennukset"; "'121'";2;"121 Varastorakennukset"; "'1210'";3;"1210 Lämmittämättömät varastot"; "'1211'";3;"1211 Lämpimät varastot"; "'1212'";3;"1212 Kylmä- ja pakastevarastot"; "'1213'";3;"1213 Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot"; "'1214'";3;"1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset"; "'1215'";3;"1215 Varastokatokset"; "'13'";1;"13 Pelastustoimen rakennukset"; "'131'";2;"131 Pelastustoimen rakennukset"; "'1310'";3;"1310 Paloasemat"; "'1311'";3;"1311 Väestönsuojat"; "'1319'";3;"1319 Muut pelastustoimen rakennukset"; "'14'";1;"14 Maatalousrakennukset ja eläinsuojat"; "'141'";2;"141 Kotieläinrakennukset"; "'1410'";3;"1410 Lypsykarjarakennukset"; "'1411'";3;"1411 Lihakarjarakennukset"; "'1412'";3;"1412 Sikalat"; "'1413'";3;"1413 Lampolat ja vuohinavetat"; "'1414'";3;"1414 Hevostallit"; "'1415'";3;"1415 Siipikarjarakennukset"; "'1416'";3;"1416 Turkiseläinrakennukset"; "'1419'";3;"1419 Muut eläinsuojat"; "'149'";2;"149 Muut maatalousrakennukset"; "'1490'";3;"1490 Kasvihuoneet"; "'1491'";3;"1491 Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset"; "'1492'";3;"1492 Maatalouden varastorakennukset"; "'1493'";3;"1493 Lantalat"; "'1499'";3;"1499 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"; "'19'";1;"19 Muut rakennukset"; "'191'";2;"191 Muut rakennukset"; "'1910'";3;"1910 Saunarakennukset"; "'1911'";3;"1911 Talousrakennukset"; "'1912'";3;"1912 Majat ja tuvat"; "'1919'";3;"1919 Muualla luokittelemattomat rakennukset"; "'X'";1;"Tuntematon";