Sektoriluokitus 2023

S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt

Alasektori Julkiset yritykset koostuu kaikista itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävistä yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka ovat julkisyhteisöjen yksiköiden valvonnan alaisia.

Tärkeimmät huomioon otettavat tekijät määriteltäessä, onko yritys julkisyhteisön valvoma, on esitetty Sektoriluokitus 2012 -käsikirjan luvussa 4.2. Yksi ainoa tekijä voi olla riittävä osoitus valvonnasta, ja joskus useat erilliset tekijät yhdessä osoittavat valvontasuhteen.

Julkiset yritysmäiset yhteisöt ovat julkisyhteisöjen yksiköiden suoraan omistamia yritysmäisiä yhteisöjä (esim. julkiset liikelaitokset). [0]


...