Sektoriluokitus 2023

S.121-S.123 Rahalaitokset

Sektoreiden ryhmä käsittää EKP:n (Euroopan keskuspankin) määritelmän mukaiset rahalaitokset (monetary fi nancial institution, MFI). Rahalaitoksista on ajantasainen luettelo Suomen Pankin verkkosivulla http://www.suomenpankki.fi

Rahalaitoksia ovat keskuspankin lisäksi sellaiset rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiassa välittävät rahoitusta ottamalla vastaan talletuksia tai laskemalla liikkeelle velkakirjoja sekä myöntämällä lainoja. Lisäksi ne voivat käydä arvopaperikauppaa omaan lukuunsa. [0]


...