Sektoriluokitus 2023

S.125 Muut rahoituksen välittäjät

Rahoituksen välittäjälle on luonteenomaista, että taseen sekä saamis- että velkapuolen rahoitusinstrumenteilla käydään kauppaa avoimilla markkinoilla. Sektoriin S.125 kuuluvat rahoitusta välittävät yritykset ja yhteisöt, jotka toimivat ottamalla velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina tai sijoitusrahasto-osuuksina. Sektorin S.125 rahoituksenvälittäjät hoitavat pääsääntöisesti pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyviä tehtäviä,mikä erott aa tämän alasektorin rahalaitoksiin luokiteltavista yksiköistä (S.122). Vakuutuslaitokset (S.128) ja eläkerahastot (S.129) eivät kuulu tähän sektoriin.

Esimerkkejä sektoriin S.125 kuuluvista yksiköistä:
– Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhtiöt (fi nancial vehicle corporation, FCV), jotka ovat itsenäisiä institutionaalisia yksikköjä.
– Arvopaperi- ja johdannaiskauppaa omaan lukuunsa käyvät yritykset, jotka ovat itsenäisiä institutionaalisia yksikköjä.
– Lainanantajina toimivat rahoitusalan yritykset, kuten myyntisaatavien rahoitusta, osamaksukauppaa ja rahoitusleasing-palveluja tarjoavat yhtiöt (jotka eivät ole luottolaitoksia (S.122)).
– Erikoistuneet rahoituslaitokset, kuten keskusvastapuoliyhteisöt ja vienti-/tuontirahoitusyhtiöt.

Muut rahoituksen välittäjät jaetaan alasektoreihin. [0]


...