Sektoriluokitus 2023

S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

Sektoriin kuuluvat kaikki kotimaiset yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka harjoittavat rahoituksen välitykseen läheisesti liittyviä toimintoja, mutta eivät itse ole rahoituksen välittäjiä. Näitä ovat
– vakuutusmeklarit, meripelastus- ja haverihallinnon hoitajat, vakuutus- ja eläkekonsultit jne.
– lainameklarit, arvopaperinvälittäjät, sijoitusneuvojat jne.
– arvopaperien liikkeeseen laskemiseen erikoistuneet emissioyhtiöt
– yritykset, joiden pääasiallista toimintaa on taata nimisiirrolla vekseleitä ja muita vastaavia instrumentteja
– yritykset, jotka järjestelevät sellaisia johdannais- tai suojautumisinstrumentteja kuin swapit, optiot ja futuurit (laskematta niitä liikkeeseen)
– yritykset, jotka huolehtivat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista
– rahoituksen välittäjien ja rahoitusmarkkinoiden keskusvalvontaviranomaiset, jos ne ovat erillisiä institutionaalisia yksiköitä
– sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt
– arvopaperi- ja vakuutuspörssit
– itsenäisinä oikeushenkilöinä pidetyt voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten rahoitusalan edunvalvojat, jotka palvelevat rahoituslaitoksia mutta eivät itse välitä rahoitusta
– maksulaitokset (ostajan ja myyjän välisiä maksuja helpottavat laitokset).

Tähän sektoriin kuuluvat myös pääkonttorit, jotka valvovat muista sektoriin S.12 kuuluvista laitoksista muodostuvaa ryhmää, mutta jotka eivät itse ole luokiteltavissa mihinkään sektorin S.12 muuhun alasektoriin. Lisäksi sektoriin kuuluvat voittoa tavoittelemattomat itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävät yhteisöt, jotka palvelevat sektorille S.12 kuuluvia yksiköitä, mutta jotka eivät itse välitä rahoitusta. Näitä ovat esimerkiksi rahoitus- ja vakuutusalan keskusjärjestöt.

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset jaetaan alasektoreihin. [0]


...