Sektoriluokitus 2023

S.13 Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Julkisyhteisöt rahoittavat toimintansa pääosin veroilla.

Sektoriin S.13 luetaan esimerkiksi seuraavat institutionaaliset yksiköt:
– yksiköt, jotka hoitavat ja rahoittavat sellaisia toimintoja, joiden tarkoituksena on pääasiallisesti markkinattomien, yhteiskunnan hyväksi tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tuottaminen
– yritykset tai yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat julkisyhteisöjen valvonnassa ja joiden tuotos on pääasiassa markkinatonta
– lakisääteistä eläkevakuuttamista hoitavat yksiköt
– julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten julkisyhteisöjä edustavat työnantajajärjestöt.

Julkisyhteisöt-sektoriin ei lueta niitä julkisyhteisöjen valvomia yrityksiä tai yritysmäisiä yhteisöjä, jotka ovat markkinatuottajia. Ne kuuluvat sektoriin julkiset yritykset tai julkiset rahoituslaitokset. (Ks. luku 3: Institutionaaliset yksiköt ja luku 4: Sektoriluokan määräytymisperusteet.) [0]


...