Sektoriluokitus 2023

S.13111 Valtion budjettitalous

Sektoriin kuuluvat valtion budjettitalouden yksiköt: ministeriöt sekä muut valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset. [0]


...