Sektoriluokitus 2023

S.13141 Työeläkelaitokset

Sektoriin kuuluvat pakollista työeläkevakuutusta ja sitä täydentävää lisäeläkejärjestelmää hoitavat yksiköt. Näitä ovat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja julkiset laitokset, kuten kuntien ja valtion työntekijöiden eläketurvaa hoitavat yksiköt. Sektoriin kuuluvat lisäksi Eläketurvakeskus sekä työeläkelaitoksia palvelevat organisaatiot, kuten TELA. [0]


...