Sektoriluokitus 2023

S.141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet

Työantajien ja elinkeinonharjoittajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, joille markkinatavaroiden ja palvelujen tuotannosta saadut sekatulot on suurin tulonlähde kotitaloudelle kokonaisuudessaan. Näitä tuloja kotitaloudet saavat omistaessaan yhtiöimättömiä kotitalousyrityksiä, joissa voi olla myös palkattua henkilöstöä.

Kun kotitalouden yritystoiminta on laajuudeltaan merkittävää, ja voidaan erottaa itsenäiseksi yksiköksi, se luokitellaan yrityssektoriin. Tällaisesta toiminnasta pidetään yleensä kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitotavasta riippumatta on kuitenkin sovittu käytännön kriteeriksi se, että keskimäärin alle kaksi henkilöä (mukaan lukien yrittäjä) työllistävät elinkeinonharjoittajat luetaan kotitalouksiin.

Lisäys (7.5.2014): Maatalousyrittäjät luokitellaan aina kotitaloussektoriin, työllisten lukumäärästä riippumatta. [0]


...