Sektoriluokitus 2023

S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet

Muiden tulonsiirtojen saajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, joille muut tulonsiirrot on suurin tulolähde kotitaloudelle kokonaisuudessaan. Muita tulonsiirtoja ovat kaikki muut tulonsiirrot kuin omaisuustulot, eläkkeet ja pysyvästi laitoksissa asuvien henkilöiden tulot.

Jos sektorin määrittelemiseen tarvittavat tulolähteiden suhteelliset osuudet eivät ole tiedossa kotitalouden osalta kokonaisuudessaan, luokitteluun käytetään viitehenkilön tuloja. [0]


...