Sektoriluokitus 2023

S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen (KPVTY) sektori koostuu voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, jotka ovat erillisiä juridisia yksiköitä ja yksityisiä markkinattomia tuottajia. Sektorin tulot muodostuvat pääasiassa kuluttajakotitalouksien vapaaehtoisista maksuista, julkisyhteisöjen avustuksista ja omaisuustuloista.

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sektori sisältää esimerkiksi seuraavia yhteisöjä, jotka tarjoava markkinattomia tavaroita ja palveluita kotitalouksille:
– ammattiyhdistykset, ammatilliset ja tieteelliset seurat, kuluttajayhdistykset, poliittiset puolueet, evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko, muut kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt myös julkisen sektorin rahoittamat muttei valvomat ja sosiaaliset, kulttuuri- ja viihde- sekä urheilukerhot
– hyväntekeväisyys-, hätäapu- ja avunantojärjestöt, joita muut institutionaaliset yksiköt rahoittavat vapaaehtoisin raha- ja luontoismuotoisin tulonsiirroin.

Kun kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat merkityksettömiä eikä niiden taloutta voida erottaa kotitalouksista, ne luetaan kotitaloussektoriin (S.14). Julkisyhteisöjen valvomat, markkinattomat kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt luokitellaan julkisyhteisöihin (S.13).

Yrityksiä, rahoituslaitoksia tai julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt kuuluvat pääluokkiin S.11, S.12 ja S.13 sen mukaan, minkä sektorin yksiköitä ne palvelevat. Myös kotitalouksien yritystoimintaa palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esim. maatalouden edistämisjärjestöt, kuuluvat yrityssektoriin (S.11). [0]


...