Sektoriluokitus 2023

S.2 Ulkomaat

Ulkomaat-sektori on Suomen kansantalouden ulkopuolella ja se tarkastelee kotimaisten yksiköiden kanssa tehtyjä vuorovaikutteisia taloustoimia. Ulkomaat-sektori muodostaa oman tilikokonaisuuden, joka laaditaan sen näkökulmasta.

Ulkomaat käsittää kaikki ulkomaan talousalueeseen luettavat institutionaaliset yksiköt, joilla on taloustoimia, saamisia, velkoja tai omistuksia Suomen talousalueen sektoreiden kanssa. Ulkomaisia yksiköitä ovat myös kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiöt, sivukonttorit ja muut rakentamiseen sekä maan tai kiinteistöjen omistamiseen liittyvät nimelliset ulkomaiset yksiköt. Suomessa sijaitsevia ulkomaisia talousyksiköitä ovat ulkomaiset lähetystöt, konsulaatit ja kansainvälisten järjestöjen yksiköt. Ks. tarkemmin ulkomaisten yksiköiden määrittelystä Sektoriluokitus 2012 -käsikirja: luku 2. Kansantalouden rajaus, ja luku 3. Institutionaaliset yksiköt.

Ulkomaat jaetaan alasektoreihin pääjakona EU ja muut maat mukaan lukien kansainväliset järjestöt. Euroopan unionissa erotetaan euroalueen jäsenvaltiot sen ulkopuolisista. Euroopan unionin toimielimistä erotetaan Euroopan keskuspankki omaksi sektorikseen. Ulkomaat-sektori voidaan jakaa myös alasektoreihin kotimaisen sektoriluokituksen mukaisesti siten, että yhteys ensisijaiseen maaryhmäperusteiseen luokitukseen säilyy. [0]


...