Windows-1252;;sosioekon_asema_1_19890101 code;level;classificationItemName "'SS'";0;"Sosioekonomiset luokat yhteensä" "'1'";1;"Yrittäjät" "'11'";2;"Maataloustyönantajat" "'12'";2;"Maatalouden yksinäisyrittäjät" "'21'";2;"Pientyönantajat" "'22'";2;"Muut työnantajat" "'23'";2;"Yksinäisyrittäjät" "'24'";2;"Vapaiden ammattien harjoittajat" "'29'";2;"Yrittäjät, erittelemätön" "'3'";1;"Ylemmät toimihenkilöt" "'31'";2;"Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'32'";2;"Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'33'";2;"Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'34'";2;"Muut ylemmät toimihenkilöt" "'39'";2;"Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön" "'4'";1;"Alemmat toimihenkilöt" "'41'";2;"Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt" "'42'";2;"Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt" "'43'";2;"Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt" "'44'";2;"Muut alemmat toimihenkilöt" "'49'";2;"Alemmat toimihenkilöt, erittelemätön" "'5'";1;"Työntekijät" "'51'";2;"Maataloustyöntekijät" "'52'";2;"Teollisuustyöntekijät" "'53'";2;"Muut tuotantotyöntekijät" "'54'";2;"Jakelu- ja palvelutyöntekijät" "'59'";2;"Työntekijät, erittelemätön" "'6'";1;"Opiskelijat" "'60'";2;"Opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu)" "'7'";1;"Eläkeläiset" "'71'";2;"Eläkkeellä olevat yrittäjät" "'72'";2;"Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt" "'73'";2;"Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt" "'74'";2;"Eläkkeellä olevat työntekijät" "'79'";2;"Muut eläkeläiset" "'8'";1;"Muut" "'81'";2;"Pitkäaikaistyöttömät" "'82'";2;"Muualla luokittelemattomat" "'99'";2;"Sosioekonominen asema tuntematon"