code;level;classificationItemName; "'SS'";0;"Sosioekonomiset luokat yhteensä"; "'1'";1;"Yrittäjät"; "'11'";2;"Maataloustyönantajat"; "'12'";2;"Maatalouden yksinäisyrittäjät"; "'21'";2;"Pientyönantajat"; "'22'";2;"Muut työnantajat"; "'23'";2;"Yksinäisyrittäjät"; "'24'";2;"Vapaiden ammattien harjoittajat"; "'29'";2;"Yrittäjät, erittelemätön"; "'3'";1;"Ylemmät toimihenkilöt"; "'31'";2;"Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"; "'32'";2;"Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"; "'33'";2;"Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"; "'34'";2;"Muut ylemmät toimihenkilöt"; "'39'";2;"Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön"; "'4'";1;"Alemmat toimihenkilöt"; "'41'";2;"Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt"; "'42'";2;"Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt"; "'43'";2;"Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt"; "'44'";2;"Muut alemmat toimihenkilöt"; "'49'";2;"Alemmat toimihenkilöt, erittelemätön"; "'5'";1;"Työntekijät"; "'51'";2;"Maataloustyöntekijät"; "'52'";2;"Teollisuustyöntekijät"; "'53'";2;"Muut tuotantotyöntekijät"; "'54'";2;"Jakelu- ja palvelutyöntekijät"; "'59'";2;"Työntekijät, erittelemätön"; "'6'";1;"Opiskelijat"; "'60'";2;"Opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu)"; "'7'";1;"Eläkeläiset"; "'71'";2;"Eläkkeellä olevat yrittäjät"; "'72'";2;"Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt"; "'73'";2;"Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt"; "'74'";2;"Eläkkeellä olevat työntekijät"; "'79'";2;"Muut eläkeläiset"; "'8'";1;"Muut"; "'81'";2;"Pitkäaikaistyöttömät"; "'82'";2;"Muualla luokittelemattomat"; "'99'";2;"Sosioekonominen asema tuntematon";