Windows-1252;;toimiala_1_19880101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Toimialat yhteensä" "'A'";1;"Maatalous, kala- ja riistatalous" "'01'";2;"Maatalous" "'011'";3;"Peltoviljely, kotieläintalous" "'0111'";4;"Peltoviljely" "'0112'";4;"Kotieläintalous" "'0113'";4;"Yhdistetty peltoviljely ja kotieläintalous" "'012'";3;"Puutarhatalous" "'0120'";4;"Puutarhatalous" "'013'";3;"Porotalous" "'0130'";4;"Porotalous" "'014'";3;"Turkistarhaus" "'0140'";4;"Turkistarhaus" "'015'";3;"Maataloutta palveleva toiminta" "'0150'";4;"Maataloutta palveleva toiminta" "'02'";2;"Kala- ja riistatalous" "'021'";3;"Kalatalous" "'0211'";4;"Kalastus" "'0212'";4;"Kalanviljely" "'022'";3;"Riistatalous" "'0220'";4;"Riistatalous" "'B'";1;"Metsätalous" "'04'";2;"Metsätalous" "'041'";3;"Puunkorjuu" "'0410'";4;"Puunkorjuu" "'042'";3;"Metsänhoito" "'0421'";4;"Metsien uudistaminen" "'0422'";4;"Muut metsänhoitotyöt" "'043'";3;"Metsätalouden edistäminen" "'0430'";4;"Metsätalouden edistäminen" "'049'";3;"Muu metsätalous" "'0490'";4;"Muu metsätalous" "'C'";1;"Kaivos- ja kaivannaistoiminta" "'06'";2;"Fossiilisten polttoaineiden kaivu" "'061'";3;"Kivi- ja ruskohiilen kaivu" "'0610'";4;"Kivi- ja ruskohiilen kaivu" "'062'";3;"Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto" "'0620'";4;"Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto" "'07'";2;"Malmien kaivu" "'071'";3;"Rautamalmien kaivu" "'0710'";4;"Rautamalmien kaivu" "'079'";3;"Muiden malmien kaivu" "'0790'";4;"Muiden malmien kaivu" "'09'";2;"Muu kaivannaistoiminta" "'091'";3;"Kivenlouhinta" "'0911'";4;"Kalkkikiven kaivu ja louhinta" "'0912'";4;"Muu kiven louhinta" "'092'";3;"Saven, soran ja hiekan otto" "'0920'";4;"Saven, soran ja hiekan otto" "'093'";3;"Turpeen nosto ja muokkaus" "'0930'";4;"Turpeen nosto ja muokkaus" "'094'";3;"Kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto" "'0940'";4;"Kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto" "'099'";3;"Muiden kaivannaisten talteenotto" "'0990'";4;"Muiden kaivannaisten talteenotto" "'D'";1;"Teollisuus" "'11'";2;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus" "'111-115'";2;"Elintarvikkeiden valmistus" "'111'";3;"Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus" "'1111'";4;"Teurastus" "'1112'";4;"Lihanjalostus" "'1113'";4;"Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus" "'1114'";4;"Kalatuotteiden valmistus" "'1115'";4;"Margariinin valmistus" "'1116'";4;"Muu öljyjen ja rasvojen valmistus" "'112'";3;"Meijerituotteiden ja jäätelön valmistus" "'1121'";4;"Meijerituotteiden valmistus" "'1122'";4;"Jäätelön valmistus" "'113'";3;"Myllytuotteiden valmistus" "'1130'";4;"Myllytuotteiden valmistus" "'114'";3;"Leipomotuotteiden valmistus" "'1141'";4;"Pehmeän ruokaleivän ja leivonnaisten valmistus" "'1142'";4;"Näkkileivän valmistus" "'1143'";4;"Keksien valmistus" "'1144'";4;"Makaronin valmistus" "'115'";3;"Muu elintarvikkeiden valmistus" "'1151'";4;"Juurikassokerin valmistus" "'1152'";4;"Sokerin puhdistus" "'1153'";4;"Suklaan ja makeisten valmistus" "'1154'";4;"Kahvinpaahto" "'1159'";4;"Muiden elintarvikkeiden valmistus" "'116'";3;"Juomien valmistus" "'1161'";4;"Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistus väkiviinasta" "'1162'";4;"Alkoholijuomien valmistus käymisteitse" "'1163'";4;"Maltaiden valmistus" "'1164'";4;"Mallas- ja virvoitusjuomien valmistus" "'117'";3;"Tupakkatuotteiden valmistus" "'1170'";4;"Tupakkatuotteiden valmistus" "'118'";3;"Tärkkelyksen valmistus" "'1180'";4;"Tärkkelyksen valmistus" "'119'";3;"Rehujen valmistus" "'1190'";4;"Rehujen valmistus" "'12'";2;"Tekstiilien valmistus" "'121'";3;"Lankojen ja kankaiden valmistus" "'1211'";4;"Lankojen valmistus" "'1212'";4;"Kankaiden valmistus" "'1213'";4;"Tekstiilien viimeistely" "'122'";3;"Neulosten ja neuletuotteiden valmistus" "'1221'";4;"Trikooneulosten valmistus" "'1222'";4;"Sukkien ja sukkahousujen valmistus" "'1223'";4;"Trikoovaatteiden valmistus" "'123'";3;"Muiden tekstiilien valmistus" "'1231'";4;"Sisustustekstiilien valmistus" "'1232'";4;"Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus" "'1233'";4;"Mattojen ja ryijyjen valmistus" "'1234'";4;"Nauhojen valmistus" "'1235'";4;"Köysien, sidenarujen ja verkkojen valmistus" "'1236'";4;"Kuitukankaiden, vanun ja näistä tehtyjen tuotteiden valmistus" "'1239'";4;"Muiden tekstiilituotteiden valmistus" "'13'";2;"Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus" "'131'";3;"Vaatteiden valmistus" "'1311'";4;"Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus" "'1312'";4;"Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus" "'1313'";4;"Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus" "'132'";3;"Nahan ja nahkatuotteiden valmistus" "'1321'";4;"Nahan valmistus" "'1322'";4;"Laukkujen yms. nahkatuotteiden valmistus" "'133'";3;"Jalkineiden valmistus" "'1330'";4;"Jalkineiden valmistus" "'14-15'";1;"Metsäteollisuustuotteiden valmistus" "'14'";2;"Puutavaran ja puutuotteiden valmistus" "'141'";3;"Puun sahaus, höyläys ja kyllästys" "'1410'";4;"Puun sahaus, höyläys ja kyllästys" "'142'";3;"Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus" "'1421'";4;"Vanerin ja vaneriviilun valmistus" "'1422'";4;"Lastulevyn valmistus" "'1423'";4;"Kuitulevyn valmistus" "'143'";3;"Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus" "'1431'";4;"Puutalojen valmistus" "'1439'";4;"Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus" "'144'";3;"Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus" "'1440'";4;"Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus" "'145'";3;"Muiden puutuotteiden valmistus" "'1450'";4;"Muiden puutuotteiden valmistus" "'15'";2;"Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus" "'151'";3;"Massan, paperin ja kartongin valmistus" "'1511'";4;"Massan erillinen valmistus" "'1512'";4;"Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus" "'1513'";4;"Paperin ja kartongin erillinen valmistus" "'152'";3;"Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus" "'1521'";4;"Säkkien ja pussien valmistus" "'1522'";4;"Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus" "'153'";3;"Muu paperi- ja kartonkituotteiden valmistus" "'1531'";4;"Tapettien valmistus" "'1539'";4;"Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus" "'16'";2;"Kustantaminen ja painaminen" "'161'";3;"Kustantaminen; painaminen kustantamisen yhteydessä" "'1611'";4;"Lehtien kustantaminen; painaminen lehtien kustantamisen yhteydessä" "'1612'";4;"Kirjojen kustantaminen; painaminen kirjojen kustantamisen yhteydessä" "'162'";3;"Erillinen painaminen" "'1620'";4;"Erillinen painaminen" "'163'";3;"Painamista palveleva toiminta" "'1630'";4;"Painamista palveleva toiminta" "'17'";2;"Kalusteiden valmistus" "'170'";3;"Kalusteiden valmistus" "'1700'";4;"Kalusteiden valmistus" "'18'";2;"Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus" "'181'";3;"Peruskemikaalien valmistus" "'1811'";4;"Rikkihapon valmistus" "'1812'";4;"Alkalin ja kloorin valmistus" "'1813'";4;"Teollisuuskaasujen valmistus" "'1814'";4;"Fosforihapon valmistus" "'1815'";4;"Ammoniakin ja typpihapon valmistus" "'1816'";4;"Hiilivetyjen valmistus" "'1819'";4;"Muiden peruskemikaalien valmistus" "'182'";3;"Lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus" "'1821'";4;"Lannoitteiden valmistus" "'1822'";4;"Torjunta-aineiden valmistus" "'183'";3;"Hartsien ja muoviaineiden valmistus" "'1830'";4;"Hartsien ja muoviaineiden valmistus" "'184'";3;"Kumiaineiden valmistus" "'1840'";4;"Kumiaineiden valmistus" "'185'";3;"Tekokuitujen valmistus" "'1850'";4;"Tekokuitujen valmistus" "'186'";3;"Maalien ja painovärien valmistus" "'1860'";4;"Maalien ja painovärien valmistus" "'187'";3;"Lääkintätuotteiden valmistus" "'1870'";4;"Lääkintätuotteiden valmistus" "'188'";3;"Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus" "'1880'";4;"Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus" "'189'";3;"Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus" "'1890'";4;"Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus" "'19'";2;"Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valmistus" "'191'";3;"Öljyn jalostus" "'1910'";4;"Öljyn jalostus" "'192'";3;"Öljytuotteiden jatkojalostus" "'1921'";4;"Voiteluaineiden valmistus" "'1922'";4;"Bitumisten kateaineiden valmistus" "'1929'";4;"Muiden öljy- ja asfalttituotteiden valmistus" "'193'";3;"Koksaamot" "'1930'";4;"Koksaamot" "'194'";3;"Ydinpolttoaineen valmistus" "'1940'";4;"Ydinpolttoaineen valmistus" "'21'";2;"Kumi- ja muovituotteiden valmistus" "'211'";3;"Kumituotteiden valmistus" "'2111'";4;"Renkaiden valmistus ja pinnoitus" "'2119'";4;"Muiden kumituotteiden valmistus" "'212'";3;"Muovituotteiden valmistus" "'2121'";4;"Kalvojen, levyjen, putkien yms. muovituotteiden valmistus" "'2129'";4;"Muiden muovituotteiden valmistus" "'22'";2;"Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus" "'221'";3;"Lasin ja lasituotteiden valmistus" "'2210'";4;"Lasin ja lasituotteiden valmistus" "'222'";3;"Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus" "'2220'";4;"Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus" "'223'";3;"Rakennuskeramiikan valmistus" "'2231'";4;"Tiilien valmistus" "'2239'";4;"Muun rakennuskeramiikan valmistus" "'224'";3;"Sementin ja kalkin valmistus" "'2241'";4;"Sementin valmistus" "'2242'";4;"Kalkin valmistus" "'225'";3;"Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus" "'2250'";4;"Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus" "'226'";3;"Vuori- ja lasivillan valmistus" "'2260'";4;"Vuori- ja lasivillan valmistus" "'227'";3;"Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus" "'2270'";4;"Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus" "'228'";3;"Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus" "'2280'";4;"Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus" "'229'";3;"Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus" "'2290'";4;"Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus" "'23-27'";1;"Metalliteollisuus" "'23'";2;"Metallien valmistus" "'231'";3;"Raudan ja teräksen valmistus" "'2310'";4;"Raudan ja teräksen valmistus" "'232'";3;"Muiden kuin rautametallien valmistus" "'2320'";4;"Muiden kuin rautametallien valmistus" "'233'";3;"Metallien valu" "'2331'";4;"Raudan ja teräksen valu" "'2332'";4;"Muiden metallien valu" "'24'";2;"Metallituotteiden valmistus" "'241'";3;"Metallirakenteiden, säiliöiden ja höyrykattiloiden valmistus" "'2411'";4;"Metallirakenteiden valmistus" "'2412'";4;"Metallisäiliöiden valmistus" "'2413'";4;"Höyrykattiloiden valmistus" "'2414'";4;"Teollisuusputkistojen valmistus" "'248'";3;"Muiden metallituotteiden valmistus" "'2481'";4;"Työkalujen ja -välineiden valmistus" "'2482'";4;"Metallipakkausten valmistus" "'2483'";4;"Metalliverkkojen ja -lankojen valmistus" "'2484'";4;"Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden valmistus" "'2485'";4;"Muiden metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeiden valmistus" "'2486'";4;"Metallisten kotitaloustuotteiden valmistus" "'2489'";4;"Muu metallituotteiden valmistus" "'249'";3;"Metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta" "'2491'";4;"Takominen, puristaminen ja meistäminen" "'2499'";4;"Muu metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta" "'25'";2;"Koneiden ja laitteiden valmistus" "'251'";3;"Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus" "'2511'";4;"Kiinteiden moottorien ja turbiinien valmistus" "'2512'";4;"Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattisten voimakoneiden sekä venttiilien valmistus" "'2513'";4;"Laakerien, hammaspyörien sekä voimansiirtolaitteiden valmistus" "'2514'";4;"Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus" "'2515'";4;"Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus" "'2516'";4;"Aseiden ja ammusten valmistus" "'2519'";4;"Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus" "'252'";3;"Erikoiskoneiden valmistus" "'2521'";4;"Maatalous- ja metsätalouskoneiden valmistus" "'2522'";4;"Työstökoneiden valmistus" "'2523'";4;"Metallien jalostuskoneiden valmistus" "'2524'";4;"Kaivos- ja rakennustoiminnan koneiden valmistus" "'2525'";4;"Massa- ja paperikoneiden valmistus" "'2526'";4;"Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus" "'253'";3;"Erillinen koneiden korjaus ja asennus" "'2530'";4;"Erillinen koneiden korjaus ja asennus" "'26'";2;"Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus" "'261'";3;"Tieto- ja konttorikoneiden valmistus" "'2610'";4;"Tieto- ja konttorikoneiden valmistus" "'262'";3;"Viihde-elektroniikan ja tietoliikennevälineiden valmistus" "'2621'";4;"Elektronisten piirien ja osien valmistus" "'2622'";4;"Tietoliikennevälineiden valmistus" "'2623'";4;"Radio- ja televisiovastaanottimien valmistus" "'2624'";4;"Ääni- ja kuvatallenteiden valmistus" "'263'";3;"Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden valmistus" "'2631'";4;"Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus" "'2632'";4;"Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus" "'2633'";4;"Kotitalouskoneiden valmistus" "'2634'";4;"Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus" "'2635'";4;"Akkujen ja paristojen valmistus" "'2639'";4;"Muiden sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus" "'264'";3;"Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus" "'2641'";4;"Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus" "'2642'";4;"Mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteiden valmistus" "'2643'";4;"Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus" "'2644'";4;"Kellojen valmistus" "'27'";2;"Kulkuneuvojen valmistus" "'271'";3;"Laivojen valmistus ja korjaus" "'2710'";4;"Laivojen valmistus ja korjaus" "'272'";3;"Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus" "'2720'";4;"Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus" "'273'";3;"Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus" "'2730'";4;"Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus" "'274'";3;"Autojen ja perävaunujen valmistus" "'2741'";4;"Autojen ja autonosien valmistus" "'2742'";4;"Autonkorien ja perävaunujen valmistus" "'275'";3;"Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja korjaus" "'2750'";4;"Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja korjaus" "'279'";3;"Muiden ajoneuvojen valmistus" "'2791'";4;"Polkupyörien, mopojen ja moottoripyörien valmistus" "'2799'";4;"Muiden kuljetusvälineiden valmistus" "'29'";2;"Muu valmistus" "'290'";3;"Muu valmistus" "'2901'";4;"Kultasepäntuotteiden valmistus" "'2902'";4;"Soitinten valmistus" "'2903'";4;"Urheiluvälineiden valmistus" "'2904'";4;"Leikkikalujen ja pelien valmistus" "'2905'";4;"Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus" "'2906'";4;"Valokuvien kehittäminen" "'2909'";4;"Muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus" "'E'";1;"Energia- ja vesihuolto" "'31-33'";1;"Energiahuolto" "'31'";2;"Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö)" "'311'";3;"Yhdyskuntia palveleva sähkön ja lämmön tuotanto" "'3111'";4;"Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten" "'3112'";4;"Sähkön ja kaukolämmön tuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten" "'3113'";4;"Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten" "'3114'";4;"Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia varten" "'3119'";4;"Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia varten" "'312'";3;"Sähkön ja lämmön jakelu" "'3121'";4;"Sähkön siirto ja jakelu" "'3122'";4;"Sähkön ja lämmön jakelu" "'313'";3;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja lämmön tuotanto" "'3131'";4;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto vesivoimalla" "'3132'";4;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja lämmön tuotanto lämpövoimalla" "'3133'";4;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön erillistuotanto lämpövoimalla" "'3139'";4;"Sähkön tuotanto muulla tavalla teollisuuden omaan tarpeeseen" "'32'";2;"Lämmön erillistuotanto ja jakelu" "'321'";3;"Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu" "'3210'";4;"Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu" "'322'";3;"Teollisuuden lämmön tuotanto" "'3220'";4;"Teollisuuden lämmön tuotanto" "'33'";2;"Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu" "'330'";3;"Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu" "'3300'";4;"Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu" "'34'";2;"Veden puhdistus ja jakelu" "'340'";3;"Veden puhdistus ja jakelu" "'3400'";4;"Veden puhdistus ja jakelu" "'F'";1;"Rakentaminen" "'35'";2;"Talonrakentaminen" "'351'";3;"Talojen rakentaminen ja korjaus" "'3510'";4;"Talojen rakentaminen ja korjaus" "'352'";3;"Talonrakentamisen osatyöt" "'3521'";4;"Betoni- ja muuraustyöt" "'3522'";4;"Metalli- ja peltityöt" "'3523'";4;"Puu- ja levytyöt" "'3524'";4;"Eristystyöt" "'3525'";4;"Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja asennus" "'3529'";4;"Muu talonrakentaminen" "'36'";2;"Rakennusasennus ja viimeistely" "'361'";3;"Lämpö- ja vesiasennus" "'3610'";4;"Lämpö- ja vesiasennus" "'362'";3;"Ilmastointiasennus" "'3620'";4;"Ilmastointiasennus" "'363'";3;"Sähköasennus" "'3630'";4;"Sähköasennus" "'364'";3;"Lasitus" "'3640'";4;"Lasitus" "'365'";3;"Lattianpäällystys" "'3650'";4;"Lattianpäällystys" "'366'";3;"Maalaus ja seinien verhous" "'3660'";4;"Maalaus ja seinien verhous" "'369'";3;"Muu rakennusasennus ja viimeistely" "'3690'";4;"Muu rakennusasennus ja viimeistely" "'37'";2;"Maa- ja vesirakentaminen" "'371'";3;"Maa- ja pohjarakentaminen" "'3710'";4;"Maa- ja pohjarakentaminen" "'372'";3;"Teiden ja siltojen rakentaminen" "'3720'";4;"Teiden ja siltojen rakentaminen" "'373'";3;"Rautateiden rakentaminen" "'3730'";4;"Rautateiden rakentaminen" "'374'";3;"Vesirakentaminen" "'3740'";4;"Vesirakentaminen" "'375'";3;"Vesi- ja energialaitosten rakentaminen" "'3750'";4;"Vesi- ja energialaitosten rakentaminen" "'379'";3;"Muu maa- ja vesirakentaminen" "'3790'";4;"Muu maa- ja vesirakentaminen" "'38'";2;"Rakentamista palveleva toiminta" "'381'";3;"Rakennuttajatoiminta" "'3810'";4;"Rakennuttajatoiminta" "'382'";3;"Rakennuskonevuokraus käyttäjineen" "'3820'";4;"Rakennuskonevuokraus käyttäjineen" "'389'";3;"Muu rakentamista palveleva toiminta" "'3890'";4;"Muu rakentamista palveleva toiminta" "'G'";1;"Kauppa" "'41'";2;"Tukkukauppa" "'411'";3;"Yleistukkukauppa" "'4110'";4;"Yleistukkukauppa" "'412'";3;"Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa" "'4121'";4;"Elintarvikkeiden yleistukkukauppa" "'4122'";4;"Maataloustuote- ja hedelmätukkukauppa" "'4123'";4;"Lihatukkukauppa" "'4124'";4;"Kalatukkukauppa" "'4125'";4;"Maitotaloustuotteiden tukkukauppa" "'4126'";4;"Munatukkukauppa" "'4127'";4;"Viljan tukkukauppa" "'4129'";4;"Muiden ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa" "'413'";3;"Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden tukkukauppa" "'4131'";4;"Vaatteiden tukkukauppa" "'4132'";4;"Tekstiili- ja nahkavalmistetukkukauppa" "'4133'";4;"Kangas- ja lankatukkukauppa" "'4134'";4;"Jalkinetukkukauppa" "'414'";3;"Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa" "'4141'";4;"Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa" "'4142'";4;"Työkalu- ja tarviketukkukauppa" "'4143'";4;"Puutavaratuotetukkukauppa" "'4144'";4;"Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa" "'4145'";4;"Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden tukkukauppa" "'4146'";4;"Taloustarvikkeiden tukkukauppa" "'4147'";4;"Puhdistusaineiden tukkukauppa" "'415'";3;"Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan tukkukauppa" "'4151'";4;"Sähkötarviketukkukauppa" "'4152'";4;"Tietoliikennevälineiden tukkukauppa" "'4153'";4;"Kodinkonetukkukauppa" "'4154'";4;"Viihde-elektroniikan tukkukauppa" "'4155'";4;"Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa" "'416'";3;"Polttoaine- ja raaka-ainetukkukauppa" "'4161'";4;"Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa" "'4162'";4;"Maakaasun tukkukauppa" "'4163'";4;"Muiden polttoaineiden tukkukauppa" "'4164'";4;"Raakapuutukkukauppa" "'4165'";4;"Teollisuuskemikaalien tukkukauppa" "'4166'";4;"Teuraseläinten tukkukauppa" "'4167'";4;"Jätteen ja romun tukkukauppa" "'4169'";4;"Muiden raaka-aineiden tukkukauppa" "'417'";3;"Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa" "'4171'";4;"Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa" "'4172'";4;"Rakennuskoneiden tukkukauppa" "'4173'";4;"Toimisto- ja tietokoneiden tukkukauppa" "'4174'";4;"Muiden koneiden ja tarvikkeiden tukkukauppa" "'4175'";4;"Toimitilakalusteiden tukkukauppa" "'4176'";4;"Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden tukkukauppa" "'418-419'";3;"Muu tukkukauppa" "'4181'";4;"Lääketukkukauppa" "'4182'";4;"Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa" "'4183'";4;"Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan tukkukauppa" "'4184'";4;"Urheiluvälinetukkukauppa" "'4185'";4;"Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa" "'4186'";4;"Paperi- ja toimistotarviketukkukauppa" "'4187'";4;"Kirjatukkukauppa" "'4188'";4;"Kello- ja jalometallitukkukauppa" "'4189'";4;"Optisen alan tukkukauppa" "'4191'";4;"Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa" "'4192'";4;"Kukkien ja puutarha-alan tukkukauppa" "'4193'";4;"Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden tukkukauppa" "'4199'";4;"Muualla luokittelematon tukkukauppa" "'42'";2;"Agentuuritoiminta" "'421'";3;"Yleisagentuuritoiminta" "'4210'";4;"Yleisagentuuritoiminta" "'422'";3;"Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta" "'4220'";4;"Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta" "'423'";3;"Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta" "'4230'";4;"Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta" "'424'";3;"Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta" "'4240'";4;"Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta" "'425'";3;"Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta" "'4250'";4;"Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta" "'426'";3;"Puu- ja paperialan agentuuritoiminta" "'4260'";4;"Puu- ja paperialan agentuuritoiminta" "'427'";3;"Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden agentuuritoiminta" "'4270'";4;"Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden agentuuritoiminta" "'429'";3;"Muu agentuuritoiminta" "'4290'";4;"Muu agentuuritoiminta" "'43-44'";2;"Vähittäiskauppa" "'431'";3;"Tavaratalokauppa" "'4311'";4;"Itsepalvelutavaratalot" "'4312'";4;"Tavaratalot" "'4313'";4;"Pienoistavaratalot" "'432'";3;"Päivittäistavaroiden erikoistumaton vähittäiskauppa" "'4321'";4;"Supermarkettikauppa" "'4322'";4;"Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa" "'433'";3;"Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa" "'4331'";4;"Lihan vähittäiskauppa" "'4332'";4;"Kalan vähittäiskauppa" "'4333'";4;"Maitotalous- ja leipomotuotteiden vähittäiskauppa" "'4334'";4;"Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa" "'4335'";4;"Makeisten vähittäiskauppa" "'4336'";4;"Luontaistuotteiden vähittäiskauppa" "'4337'";4;"Kioskikauppa" "'4339'";4;"Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa" "'434'";3;"Alkoholijuomien vähittäiskauppa" "'4340'";4;"Alkoholijuomien vähittäiskauppa" "'435-436'";3;"Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa" "'4351'";4;"Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yleisvähittäiskauppa" "'4352'";4;"Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa" "'4353'";4;"Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa" "'4354'";4;"Lastenvaatteiden vähittäiskauppa" "'4355'";4;"Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa" "'4356'";4;"Jalkineiden vähittäiskauppa" "'4357'";4;"Laukkujen vähittäiskauppa" "'4361'";4;"Kankaiden vähittäiskauppa" "'4362'";4;"Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4363'";4;"Sisustustekstiilien vähittäiskauppa" "'437'";3;"Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4371'";4;"Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa" "'4372'";4;"Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa" "'4373'";4;"Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4374'";4;"Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa" "'4379'";4;"Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa" "'438'";3;"Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vähittäiskauppa" "'4381'";4;"Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa" "'4382'";4;"Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa" "'4383'";4;"Tiedonvälitys ja -käsittelylaitteiden vähittäiskauppa" "'4384'";4;"Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa" "'439'";3;"Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4391'";4;"Huonekalujen vähittäiskauppa" "'4399'";4;"Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa" "'441'";3;"Apteekki- ja kemikaalitavaroiden vähittäiskauppa" "'4411'";4;"Apteekit" "'4412'";4;"Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa" "'442'";3;"Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4421'";4;"Kirjojen vähittäiskauppa" "'4422'";4;"Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4423'";4;"Antikvariaattikauppa" "'4424'";4;"Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa" "'443'";3;"Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa" "'4430'";4;"Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa" "'444'";3;"Valokuvausalan sekä optisen ja terveydenhoitoalan vähittäiskauppa" "'4441'";4;"Valokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4442'";4;"Optisen alan vähittäiskauppa" "'4443'";4;"Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa" "'445'";3;"Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa" "'4451'";4;"Kukkien vähittäiskauppa" "'4452'";4;"Puutarha-alan vähittäiskauppa" "'446'";3;"Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäiskauppa" "'4461'";4;"Urheilutarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4462'";4;"Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden vähittäiskauppa" "'448'";3;"Muu vähittäiskauppa" "'4481'";4;"Lemmikkieläinten vähittäiskauppa" "'4482'";4;"Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa" "'4483'";4;"Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4484'";4;"Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa" "'4485'";4;"Lahjatavaroiden vähittäiskauppa" "'4489'";4;"Muualla luokittelematon vähittäiskauppa" "'449'";3;"Kotitalousesineiden korjaus" "'4491'";4;"Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus" "'4492'";4;"Kotitaloussähkölaitteiden korjaus" "'4493'";4;"Kellojen ja korujen korjaus" "'4499'";4;"Muu kotitalousesineiden korjaus" "'45'";2;"Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus" "'451'";3;"Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tukkukauppa" "'4511'";4;"Moottoriajoneuvojen tukkukauppa" "'4512'";4;"Renkaiden tukkukauppa" "'4513'";4;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa" "'4514'";4;"Moottoriajoneuvojen ja niiden osien agentuuritoiminta" "'452'";3;"Moottoriajoneuvojen ja niiden osien vähittäiskauppa" "'4521'";4;"Uusien autojen vähittäiskauppa" "'4522'";4;"Käytettyjen henkilöautojen vähittäiskauppa" "'4523'";4;"Moottoripyörien vähittäiskauppa" "'4524'";4;"Renkaiden vähittäiskauppa" "'4525'";4;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa" "'4526'";4;"Matkailuvaunujen vähittäiskauppa" "'453'";3;"Huoltamotoiminta" "'4530'";4;"Huoltamotoiminta" "'454'";3;"Moottoriajoneuvojen korjaus" "'4541'";4;"Autojen korjaus" "'4542'";4;"Moottoripyörien korjaus" "'4543'";4;"Renkaiden korjaus" "'H'";1;"Majoitus- ja ravitsemistoiminta" "'47'";2;"Hotelli- ja muu majoitustoiminta" "'471'";3;"Hotellit, joissa anniskeluravintola" "'4710'";4;"Hotellit, joissa anniskeluravintola" "'472'";3;"Muut hotellit" "'4720'";4;"Muut hotellit" "'473'";3;"Matkustajakodit ja täysihoitolat" "'4730'";4;"Matkustajakodit ja täysihoitolat" "'474'";3;"Retkeilymajat" "'4740'";4;"Retkeilymajat" "'475'";3;"Lomakylät" "'4750'";4;"Lomakylät" "'476'";3;"Muut luvanvaraiset majoitusliikkeet" "'4760'";4;"Muut luvanvaraiset majoitusliikkeet" "'477'";3;"Leirintäalueet" "'4770'";4;"Leirintäalueet" "'478'";3;"Muu majoitustoiminta" "'4780'";4;"Muu majoitustoiminta" "'479'";3;"Majoitusta palveleva toiminta" "'4790'";4;"Majoitusta palveleva toiminta" "'48'";2;"Ravitsemistoiminta" "'481'";3;"Anniskeluravintolat" "'4811'";4;"Yleiset anniskeluravintolat" "'4812'";4;"Kerhoravintolat" "'482'";3;"Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet" "'4820'";4;"Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet" "'483'";3;"Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat" "'4830'";4;"Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat" "'484'";3;"Kahvin, makkaran yms. kojumyynti" "'4840'";4;"Kahvin, makkaran yms. kojumyynti" "'485'";3;"Ateriapalvelu" "'4850'";4;"Ateriapalvelu" "'I'";1;"Kuljetus" "'51'";2;"Rautatieliikenne" "'511'";3;"Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne" "'5110'";4;"Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne" "'512'";3;"Rautatieliikennettä palveleva toiminta" "'5120'";4;"Rautatieliikennettä palveleva toiminta" "'52'";2;"Tieliikenne" "'521'";3;"Raitiotie- ja metroliikenne" "'5210'";4;"Raitiotie- ja metroliikenne" "'522'";3;"Linja-autoliikenne" "'5220'";4;"Linja-autoliikenne" "'523'";3;"Taksiliikenne" "'5230'";4;"Taksiliikenne" "'524'";3;"Tieliikenteen tavarankuljetus" "'5240'";4;"Tieliikenteen tavarankuljetus" "'53'";2;"Vesiliikenne" "'531'";3;"Meriliikenne" "'5311'";4;"Meriliikenteen henkilökuljetus" "'5312'";4;"Meriliikenteen tavarankuljetus" "'532'";3;"Rannikko- ja sisävesiliikenne" "'5321'";4;"Rannikko- ja sisävesiliikenteen henkilökuljetus" "'5322'";4;"Rannikko- ja sisävesiliikenteen tavarankuljetus" "'5323'";4;"Puun uitto" "'54'";2;"Ilmaliikenne" "'540'";3;"Ilmaliikenne" "'5400'";4;"Ilmaliikenne" "'55'";2;"Putkijohtokuljetus" "'550'";3;"Putkijohtokuljetus" "'5500'";4;"Putkijohtokuljetus" "'56'";2;"Liikennettä palveleva toiminta" "'561'";3;"Tieliikennettä palveleva toiminta" "'5611'";4;"Linja-autoasemat" "'5612'";4;"Maksullinen pysäköinti" "'562'";3;"Vesiliikennettä palveleva toiminta" "'5621'";4;"Navigointia palveleva toiminta" "'5622'";4;"Alusten pelastuspalvelut" "'5623'";4;"Satama- ja kanavalaitos" "'5629'";4;"Jäänmurtajat ja muu vesiliikennettä palveleva toiminta" "'563'";3;"Ilmaliikennettä palveleva toiminta" "'5631'";4;"Lentoasemien palvelut" "'5639'";4;"Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta" "'564'";3;"Matkatoimistot" "'5640'";4;"Matkatoimistot" "'565'";3;"Huolinta ja rahtaus, kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta" "'5651'";4;"Huolinta ja rahtaus" "'5652'";4;"Kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta" "'566'";3;"Lastinkäsittely" "'5661'";4;"Ahtaus" "'5669'";4;"Muu lastinkäsittely" "'567'";3;"Varastointipalvelut" "'5670'";4;"Varastointipalvelut" "'J'";1;"Tietoliikenne" "'57'";2;"Postiliikenne" "'570'";3;"Postiliikenne" "'5700'";4;"Postiliikenne" "'58'";2;"Teleliikenne" "'581'";3;"Puhelinliikenne" "'5810'";4;"Puhelinliikenne" "'582'";3;"Muu teleliikenne" "'5820'";4;"Muu teleliikenne" "'583'";3;"Ohjelmansiirtopalvelut" "'5830'";4;"Ohjelmansiirtopalvelut" "'584'";3;"Teleliikennettä palveleva toiminta" "'5840'";4;"Teleliikennettä palveleva toiminta" "'K'";1;"Rahoitus- ja vakuutustoiminta" "'61'";2;"Rahoitus ja rahoituspalvelu" "'611'";3;"Pankkitoiminta" "'6111'";4;"Keskuspankkitoiminta" "'6112'";4;"Talletuspankkitoiminta" "'6113'";4;"Kiinnitysluottopankkitoiminta" "'6119'";4;"Muu pankkimainen toiminta" "'612'";3;"Muu rahoitustoiminta" "'6121'";4;"Kehitysluototus" "'6122'";4;"Luottokorttiluototus" "'6129'";4;"Muualla luokittelematon rahoitustoiminta" "'613'";3;"Sijoitustoiminta" "'6131'";4;"Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta" "'6139'";4;"Muu sijoitustoiminta" "'614'";3;"Rahoituspalvelu" "'6140'";4;"Rahoituspalvelu" "'62'";2;"Vakuutus" "'621'";3;"Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta" "'6210'";4;"Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta" "'622'";3;"Eläke- ja työttömyysvakuutuslaitokset" "'6221'";4;"Eläkevakuutuslaitokset" "'6222'";4;"Työttömyyskassat" "'623'";3;"Henkivakuutusyhtiöt" "'6230'";4;"Henkivakuutusyhtiöt" "'624'";3;"Vahinkovakuutuslaitokset" "'6241'";4;"Vahinkovakuutusyhtiöt" "'6242'";4;"Sairausavustuskassat" "'629'";3;"Muu vakuutustoiminta" "'6290'";4;"Muu vakuutustoiminta" "'L'";1;"Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut" "'65'";2;"Kiinteistöpalvelu" "'651'";3;"Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus" "'6511'";4;"Asuntojen ja asuinkiinteistöjen omistus ja vuokraus" "'6519'";4;"Muiden kiinteistöjen omistus ja vuokraus" "'652'";3;"Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kauppa" "'6520'";4;"Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kauppa" "'653'";3;"Kiinteistönhuolto ja isännöinti" "'6530'";4;"Kiinteistönhuolto ja isännöinti" "'66'";2;"Puhtaanapito ja pesulatoiminta" "'661'";3;"Siivous" "'6610'";4;"Siivous" "'662'";3;"Ympäristönhuolto" "'6621'";4;"Viemäri- ja jätevesihuolto" "'6622'";4;"Jätehuolto" "'6623'";4;"Ulkotilojen hoito" "'6629'";4;"Muu ympäristönhuolto" "'663'";3;"Pesulatoiminta" "'6630'";4;"Pesulatoiminta" "'67'";2;"Koneiden ja laitteiden vuokraus" "'671'";3;"Kulkuneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa" "'6710'";4;"Kulkuneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa" "'672'";3;"Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjää" "'6720'";4;"Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjää" "'673'";3;"Rakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjää" "'6730'";4;"Rakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjää" "'674'";3;"Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus" "'6740'";4;"Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus" "'675'";3;"Kotitaloustavaroiden vuokraus" "'6750'";4;"Kotitaloustavaroiden vuokraus" "'679'";3;"Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus" "'6790'";4;"Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus" "'M'";1;"Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle" "'71'";2;"Tekninen palvelu" "'711'";3;"Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus" "'7110'";4;"Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus" "'712'";3;"Rakennustekninen palvelu" "'7121'";4;"Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu" "'7122'";4;"Arkkitehtipalvelu" "'7123'";4;"Rakennetekninen palvelu" "'7124'";4;"Lvi-tekninen suunnittelu" "'7125'";4;"Sähkötekninen suunnittelu" "'7129'";4;"Muu rakennustekninen palvelu" "'713'";3;"Kone- ja prosessisuunnittelu" "'7130'";4;"Kone- ja prosessisuunnittelu" "'719'";3;"Muu tekninen palvelu" "'7190'";4;"Muu tekninen palvelu" "'72'";2;"Tietojenkäsittelypalvelu" "'721'";3;"Tietokone- ja käsittelypalvelu" "'7210'";4;"Tietokone- ja käsittelypalvelu" "'722'";3;"Atk-suunnittelu ja ohjelmointi" "'7220'";4;"Atk-suunnittelu ja ohjelmointi" "'723'";3;"Tietopankkitoiminta" "'7230'";4;"Tietopankkitoiminta" "'729'";3;"Muu tietojenkäsittelypalvelu" "'7290'";4;"Muu tietojenkäsittelypalvelu" "'75'";2;"Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin palvelut" "'751'";3;"Liiketoiminnan ja johdon konsultointi" "'7510'";4;"Liiketoiminnan ja johdon konsultointi" "'752'";3;"Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu" "'7520'";4;"Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu" "'753'";3;"Lakiasiain palvelu" "'7530'";4;"Lakiasiain palvelu" "'754'";3;"Markkinointipalvelu" "'7541'";4;"Mainostoimistot" "'7542'";4;"Mainosten välitys ja jakelu" "'7549'";4;"Muu markkinointipalvelu" "'76'";2;"Muut palvelut liike-elämälle" "'761'";3;"Työvoiman välitys ja vuokraus" "'7611'";4;"Työvoimatoimistot" "'7619'";4;"Muu työvoiman välitys ja vuokraus" "'762'";3;"Uutisvälitys" "'7620'";4;"Uutisvälitys" "'763'";3;"Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu" "'7630'";4;"Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu" "'764'";3;"Edellä mainitsemattomat palvelut liike-elämälle" "'7641'";4;"Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu" "'7642'";4;"Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu" "'7643'";4;"Postitus-, jakelu- ja kuriiripalvelu" "'7644'";4;"Koneiden ja laitteiden huolto" "'7645'";4;"Pakkaamispalvelu" "'7649'";4;"Muu liike-elämää palveleva toiminta" "'77'";2;"Hallintayhtiöt" "'770'";3;"Hallintayhtiöt" "'7700'";4;"Hallintayhtiöt" "'N'";1;"Julkinen hallinto ja maanpuolustus" "'81'";2;"Julkinen hallinto" "'811'";3;"Julkinen yleishallinto" "'8110'";4;"Julkinen yleishallinto" "'812'";3;"Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto" "'8120'";4;"Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto" "'813'";3;"Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto" "'8130'";4;"Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto" "'814'";3;"Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto" "'8140'";4;"Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto" "'819'";3;"Muu yleinen hallinto" "'8190'";4;"Muu yleinen hallinto" "'82'";2;"Yleinen järjestys ja turvallisuus" "'821'";3;"Poliisitoimi" "'8210'";4;"Poliisitoimi" "'822'";3;"Palo- ja pelastustoimi" "'8220'";4;"Palo- ja pelastustoimi" "'823'";3;"Oikeudenhoito" "'8230'";4;"Oikeudenhoito" "'824'";3;"Vankeinhoito" "'8240'";4;"Vankeinhoito" "'829'";3;"Muu yleinen järjestys ja turvallisuus" "'8290'";4;"Muu yleinen järjestys ja turvallisuus" "'83'";2;"Maanpuolustus" "'830'";3;"Maanpuolustus" "'8300'";4;"Maanpuolustus" "'O'";1;"Koulutus ja tutkimus" "'85'";2;"Koulutus" "'851'";3;"Koulutus koulujärjestelmässä" "'8511'";4;"Yleissivistävät oppilaitokset" "'8512'";4;"Ammatilliset oppilaitokset" "'8513'";4;"Korkeakoulujen opetustoiminta" "'8519'";4;"Muu koulutus koulujärjestelmässä" "'852'";3;"Muu koulutus" "'8521'";4;"Koulutuskeskusten opetustoiminta" "'8522'";4;"Kielikoulut ja -opistot" "'8523'";4;"Kirjeopistot" "'8524'";4;"Autokoulut" "'8529'";4;"Muualla luokittelematon koulutus" "'86'";2;"Tutkimus- ja kehittämistoiminta" "'861'";3;"Tutkimus" "'8610'";4;"Tutkimus" "'862'";3;"Tutkimusta palveleva toiminta" "'8620'";4;"Tutkimusta palveleva toiminta" "'P'";1;"Terveys- ja sosiaalipalvelu" "'87'";2;"Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu" "'871'";3;"Sairaalahoito" "'8711'";4;"Yleissairaalahoito" "'8712'";4;"Mielisairaalahoito" "'8719'";4;"Muu sairaalahoito" "'872'";3;"Avoterveydenhoito" "'8721'";4;"Terveyskeskusten avohoito" "'8722'";4;"Lääkäriasemat ja yksityisvastaanotto" "'8723'";4;"Hammashoito" "'8729'";4;"Muu avoterveydenhoito" "'873'";3;"Muu terveydenhoitopalvelu" "'8731'";4;"Fysikaalinen hoito" "'8732'";4;"Laboratorio- ja röntgentutkimukset" "'8733'";4;"Sairaankuljetuspalvelut" "'8734'";4;"Ympäristöterveydenhuolto" "'8739'";4;"Muu terveyspalvelu" "'874'";3;"Eläinlääkintä" "'8740'";4;"Eläinlääkintä" "'88'";2;"Sosiaalipalvelut" "'881'";3;"Lasten päivähoito" "'8811'";4;"Päiväkotitoiminta" "'8812'";4;"Perhepäivähoito" "'8819'";4;"Muu lasten päivähoito" "'882'";3;"Sosiaalityö" "'8821'";4;"Yleinen sosiaalityö" "'8822'";4;"Kasvatus- ja perheneuvolat" "'8823'";4;"Päihdehuollon poliklinikat" "'8829'";4;"Muu sosiaalityö" "'883'";3;"Kotipalvelu" "'8831'";4;"Varsinainen kotipalvelu" "'8832'";4;"Vanhusten ja vammaisten palvelukeskukset" "'884'";3;"Palvelutalo- ja -asuntotoiminta" "'8840'";4;"Palvelutalo- ja -asuntotoiminta" "'885'";3;"Laitoshuolto" "'8851'";4;"Lasten laitoshuolto" "'8852'";4;"Vammaisten laitoshuolto" "'8853'";4;"Vanhusten laitoshuolto" "'8854'";4;"Päihdeongelmaisten laitoshuolto" "'889'";3;"Muut sosiaalipalvelut" "'8891'";4;"Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta" "'8892'";4;"Suojatyö ja työhön kuntoutus" "'8893'";4;"Perhehoito" "'8899'";4;"Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys" "'R'";1;"Virkistys- ja kulttuuripalvelu" "'91'";2;"Virkistys- ja kulttuuripalvelu" "'911'";3;"Elokuvatoiminta" "'9111'";4;"Elokuvatuotanto" "'9112'";4;"Elokuvien esittäminen" "'912'";3;"Radio- ja televisiotoiminta" "'9120'";4;"Radio- ja televisiotoiminta" "'913'";3;"Näyttämö-, konsertti- ja taiteilijatoiminta" "'9131'";4;"Näyttämö- ja konserttitoiminta" "'9132'";4;"Äänitysstudiot" "'9133'";4;"Taiteilijatoiminta" "'914'";3;"Kirjasto-, museo- ja näyttelytoiminta" "'9141'";4;"Kirjastot ja arkistot" "'9142'";4;"Museot" "'9143'";4;"Näyttelyt" "'915'";3;"Urheilutoiminta" "'9150'";4;"Urheilutoiminta" "'919'";3;"Muu huvi- ja virkistyspalvelu" "'9191'";4;"Tanssipaikat ja -koulut" "'9192'";4;"Rahapelien järjestäminen" "'9193'";4;"Sirkukset ja huvipuistot" "'9199'";4;"Muu huvi- ja virkistystoiminta" "'S'";1;"Järjestö- ja uskonnollinen toiminta" "'92'";2;"Järjestötoiminta" "'921'";3;"Työmarkkinajärjestöt" "'9211'";4;"Työntekijäjärjestöt" "'9212'";4;"Työnantajajärjestöt" "'922'";3;"Elinkeino- ja ammattialajärjestöt" "'9221'";4;"Maataloustuottajien etujärjestöt" "'9222'";4;"Muut elinkeino- ja ammattialajärjestöt" "'923'";3;"Puoluepoliittiset järjestöt" "'9230'";4;"Puoluepoliittiset järjestöt" "'929'";3;"Muu järjestötoiminta" "'9290'";4;"Muu järjestötoiminta" "'93'";2;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'930'";3;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'9300'";4;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'94'";2;"Uskonnollinen toiminta" "'941'";3;"Evankelisluterilainen kirkko" "'9410'";4;"Evankelisluterilainen kirkko" "'942'";3;"Ortodoksinen kirkko" "'9420'";4;"Ortodoksinen kirkko" "'949'";3;"Muu uskonnollinen toiminta" "'9490'";4;"Muu uskonnollinen toiminta" "'T'";1;"Muut palvelut" "'95'";2;"Henkilö- ja kotitalouspalvelu" "'951'";3;"Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat" "'9510'";4;"Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat" "'952'";3;"Kotitalouspalvelu" "'9520'";4;"Kotitalouspalvelu" "'959'";3;"Muut henkilöpalvelut" "'9591'";4;"Valokuvaamotoiminta" "'9592'";4;"Hautausalan palvelut" "'9599'";4;"Muualla luokittelemattomat henkilöpalvelut" "'98'";2;"Muualla luokittelemattomat palvelut" "'980'";3;"Muualla luokittelemattomat palvelut" "'9800'";4;"Muualla luokittelemattomat palvelut" "'X'";1;"Toimiala tuntematon" "'99'";2;"Toimiala tuntematon" "'990'";3;"Toimiala tuntematon" "'9900'";4;"Toimiala tuntematon"