Windows-1252;;toimiala_1_20020101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Toimialat yhteensä" "'A'";1;"Maatalous, riistatalous ja metsätalous" "'01'";2;"Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut" "'011'";3;"Kasvinviljely; puutarhatalous" "'0111'";4;"Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely" "'01111'";5;"Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely" "'01112'";5;"Muiden viljelykasvien viljely" "'0112'";4;"Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely" "'01120'";5;"Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely" "'0113'";4;"Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely" "'01130'";5;"Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely" "'012'";3;"Kotieläintalous" "'0121'";4;"Nautakarjan hoito" "'01211'";5;"Lypsykarjatalous" "'01212'";5;"Lihakarjan kasvatus" "'01213'";5;"Muu nautakarjatalous" "'0122'";4;"Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito" "'01220'";5;"Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito" "'0123'";4;"Sikojen hoito" "'01230'";5;"Sikojen hoito" "'0124'";4;"Siipikarjan hoito" "'01240'";5;"Siipikarjan hoito" "'0125'";4;"Muu kotieläintalous" "'01251'";5;"Turkistarhaus" "'01252'";5;"Poronhoito" "'01259'";5;"Muu eläinten hoito" "'013'";3;"Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous" "'0130'";4;"Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous" "'01301'";5;"Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous" "'01302'";5;"Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous" "'014'";3;"Maataloutta palveleva toiminta pl. eläinlääkintä" "'0141'";4;"Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito" "'01410'";5;"Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito" "'0142'";4;"Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä" "'01420'";5;"Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä" "'015'";3;"Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta" "'0150'";4;"Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta" "'01500'";5;"Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta" "'02'";2;"Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut" "'020'";3;"Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut" "'0201'";4;"Metsätalous" "'02011'";5;"Metsän kasvatus" "'02013'";5;"Puunkorjuu" "'02019'";5;"Muu metsätalous" "'0202'";4;"Metsätaloutta palveleva toiminta" "'02020'";5;"Metsätaloutta palveleva toiminta" "'B'";1;"Kalatalous" "'05'";2;"Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut" "'050'";3;"Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut" "'0501'";4;"Kalastus" "'05010'";5;"Kalastus" "'0502'";4;"Kalanviljely" "'05020'";5;"Kalanviljely" "'C'";1;"Kaivostoiminta ja louhinta" "'CA'";1;"Energiamineraalien kaivu" "'10'";2;"Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto" "'101'";3;"Kivihiilen kaivu" "'1010'";4;"Kivihiilen kaivu" "'10100'";5;"Kivihiilen kaivu" "'102'";3;"Ruskohiilen kaivu" "'1020'";4;"Ruskohiilen kaivu" "'10200'";5;"Ruskohiilen kaivu" "'103'";3;"Turpeen nosto ja muokkaus" "'1030'";4;"Turpeen nosto ja muokkaus" "'10300'";5;"Turpeen nosto ja muokkaus" "'11'";2;"Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä siihen liittyvät palvelut" "'111'";3;"Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto" "'1110'";4;"Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto" "'11100'";5;"Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto" "'112'";3;"Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus" "'1120'";4;"Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus" "'11200'";5;"Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus" "'12'";2;"Uraani- ja toriummalmien louhinta" "'120'";3;"Uraani- ja toriummalmien louhinta" "'1200'";4;"Uraani- ja toriummalmien louhinta" "'12000'";5;"Uraani- ja toriummalmien louhinta" "'CB'";1;"Malmien ja mineraalien kaivu pl. energiamineraalit" "'13'";2;"Metallimalmien louhinta" "'131'";3;"Rautamalmien louhinta" "'1310'";4;"Rautamalmien louhinta" "'13100'";5;"Rautamalmien louhinta" "'132'";3;"Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium" "'1320'";4;"Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium" "'13200'";5;"Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium" "'14'";2;"Muu mineraalien kaivu" "'141'";3;"Kivenlouhinta" "'1411'";4;"Koriste- ja rakennuskiven louhinta" "'14110'";5;"Koriste- ja rakennuskiven louhinta" "'1412'";4;"Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta" "'14120'";5;"Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta" "'1413'";4;"Liuskekiven louhinta" "'14130'";5;"Liuskekiven louhinta" "'142'";3;"Hiekan ja saven otto" "'1421'";4;"Soran ja hiekan otto" "'14210'";5;"Soran ja hiekan otto" "'1422'";4;"Saven ja kaoliinin otto" "'14220'";5;"Saven ja kaoliinin otto" "'143'";3;"Kemiallisten mineraalien louhinta" "'1430'";4;"Kemiallisten mineraalien louhinta" "'14300'";5;"Kemiallisten mineraalien louhinta" "'144'";3;"Suolan tuotanto" "'1440'";4;"Suolan tuotanto" "'14400'";5;"Suolan tuotanto" "'145'";3;"Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta" "'1450'";4;"Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta" "'14500'";5;"Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta" "'D'";1;"Teollisuus" "'DA'";1;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus" "'15'";2;"Elintarvikkeiden ja juomien valmistus" "'151'";3;"Teurastus, lihan ja lihatuotteiden jalostus sekä säilyvyyskäsittely" "'1511'";4;"Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely" "'15110'";5;"Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely" "'1512'";4;"Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely" "'15120'";5;"Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely" "'1513'";4;"Lihanjalostus" "'15130'";5;"Lihanjalostus" "'152'";3;"Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä" "'1520'";4;"Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä" "'15200'";5;"Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä" "'153'";3;"Hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä" "'1531'";4;"Perunoiden jalostus ja säilöntä" "'15310'";5;"Perunoiden jalostus ja säilöntä" "'1532'";4;"Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus" "'15320'";5;"Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus" "'1533'";4;"Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä" "'15330'";5;"Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä" "'154'";3;"Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus" "'1541'";4;"Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus" "'15410'";5;"Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus" "'1542'";4;"Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus" "'15420'";5;"Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus" "'1543'";4;"Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus" "'15430'";5;"Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus" "'155'";3;"Maitotaloustuotteiden valmistus" "'1551'";4;"Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus" "'15510'";5;"Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus" "'1552'";4;"Jäätelön valmistus" "'15520'";5;"Jäätelön valmistus" "'156'";3;"Myllytuotteiden, tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus" "'1561'";4;"Myllytuotteiden valmistus" "'15610'";5;"Myllytuotteiden valmistus" "'1562'";4;"Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus" "'15620'";5;"Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus" "'157'";3;"Eläinten ruokien valmistus" "'1571'";4;"Rehujen valmistus" "'15710'";5;"Rehujen valmistus" "'1572'";4;"Lemmikkieläinten ruokien valmistus" "'15720'";5;"Lemmikkieläinten ruokien valmistus" "'158'";3;"Muu elintarvikkeiden valmistus" "'1581'";4;"Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus" "'15810'";5;"Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus" "'1582'";4;"Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus" "'15820'";5;"Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus" "'1583'";4;"Sokerin valmistus" "'15830'";5;"Sokerin valmistus" "'1584'";4;"Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus" "'15840'";5;"Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus" "'1585'";4;"Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus" "'15850'";5;"Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus" "'1586'";4;"Teen ja kahvin valmistus" "'15860'";5;"Teen ja kahvin valmistus" "'1587'";4;"Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus" "'15870'";5;"Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus" "'1588'";4;"Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus" "'15880'";5;"Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus" "'1589'";4;"Muiden elintarvikkeiden valmistus" "'15890'";5;"Muiden elintarvikkeiden valmistus" "'159'";3;"Juomien valmistus" "'1591'";4;"Tislattujen alkoholijuomien valmistus" "'15910'";5;"Tislattujen alkoholijuomien valmistus" "'1592'";4;"Etyylialkoholin valmistus käymisteitse" "'15920'";5;"Etyylialkoholin valmistus käymisteitse" "'1593'";4;"Viinin valmistus" "'15930'";5;"Viinin valmistus" "'1594'";4;"Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus" "'15940'";5;"Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus" "'1595'";4;"Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse" "'15950'";5;"Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse" "'1596'";4;"Oluen valmistus" "'15960'";5;"Oluen valmistus" "'1597'";4;"Maltaiden valmistus" "'15970'";5;"Maltaiden valmistus" "'1598'";4;"Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus" "'15980'";5;"Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus" "'16'";2;"Tupakkatuotteiden valmistus" "'160'";3;"Tupakkatuotteiden valmistus" "'1600'";4;"Tupakkatuotteiden valmistus" "'16000'";5;"Tupakkatuotteiden valmistus" "'DB'";1;"Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus" "'17'";2;"Tekstiilien valmistus" "'171'";3;"Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu" "'1711'";4;"Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu" "'17110'";5;"Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu" "'1712'";4;"Karstavillakuitujen valmistelu ja kehruu" "'17120'";5;"Karstavillakuitujen valmistelu ja kehruu" "'1713'";4;"Kampavillakuitujen valmistelu ja kehruu" "'17130'";5;"Kampavillakuitujen valmistelu ja kehruu" "'1714'";4;"Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu" "'17140'";5;"Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu" "'1715'";4;"Silkkikuitujen valmistus" "'17150'";5;"Silkkikuitujen valmistus" "'1716'";4;"Ompelulangan valmistus" "'17160'";5;"Ompelulangan valmistus" "'1717'";4;"Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu" "'17170'";5;"Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu" "'172'";3;"Kankaiden kudonta" "'1721'";4;"Puuvillakankaiden kudonta" "'17210'";5;"Puuvillakankaiden kudonta" "'1722'";4;"Karstavillakankaiden kudonta" "'17220'";5;"Karstavillakankaiden kudonta" "'1723'";4;"Kampavillakankaiden kudonta" "'17230'";5;"Kampavillakankaiden kudonta" "'1724'";4;"Silkkikankaiden kudonta" "'17240'";5;"Silkkikankaiden kudonta" "'1725'";4;"Muiden kankaiden kudonta" "'17250'";5;"Muiden kankaiden kudonta" "'173'";3;"Tekstiilien viimeistely" "'1730'";4;"Tekstiilien viimeistely" "'17300'";5;"Tekstiilien viimeistely" "'174'";3;"Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus pl. vaatteet" "'1740'";4;"Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus pl. vaatteet" "'17401'";5;"Sisustustekstiilien valmistus" "'17409'";5;"Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus" "'175'";3;"Muu tekstiilituotteiden valmistus" "'1751'";4;"Mattojen valmistus" "'17510'";5;"Mattojen valmistus" "'1752'";4;"Köysien, narujen ja verkkojen valmistus" "'17520'";5;"Köysien, narujen ja verkkojen valmistus" "'1753'";4;"Kuitukankaiden valmistus" "'17530'";5;"Kuitukankaiden valmistus" "'1754'";4;"Muiden tekstiilituotteiden valmistus" "'17540'";5;"Muiden tekstiilituotteiden valmistus" "'176'";3;"Trikooneulosten valmistus" "'1760'";4;"Trikooneulosten valmistus" "'17600'";5;"Trikooneulosten valmistus" "'177'";3;"Neuletuotteiden valmistus" "'1771'";4;"Sukkien ja sukkahousujen valmistus" "'17710'";5;"Sukkien ja sukkahousujen valmistus" "'1772'";4;"Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus" "'17720'";5;"Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus" "'18'";2;"Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus" "'181'";3;"Nahkavaatteiden valmistus" "'1810'";4;"Nahkavaatteiden valmistus" "'18100'";5;"Nahkavaatteiden valmistus" "'182'";3;"Vaatteiden ja asusteiden valmistus" "'1821'";4;"Työvaatteiden valmistus" "'18210'";5;"Työvaatteiden valmistus" "'1822'";4;"Muiden päällysvaatteiden valmistus" "'18220'";5;"Muiden päällysvaatteiden valmistus" "'1823'";4;"Alusvaatteiden valmistus" "'18230'";5;"Alusvaatteiden valmistus" "'1824'";4;"Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus" "'18240'";5;"Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus" "'183'";3;"Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus" "'1830'";4;"Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus" "'18300'";5;"Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus" "'DC'";1;"Nahan ja nahkatuotteiden valmistus" "'19'";2;"Parkitseminen ja muu nahan valmistus; laukkujen ja jalkineiden valmistus" "'191'";3;"Parkitseminen ja muu nahan valmistus" "'1910'";4;"Parkitseminen ja muu nahan valmistus" "'19100'";5;"Parkitseminen ja muu nahan valmistus" "'192'";3;"Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus" "'1920'";4;"Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus" "'19200'";5;"Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus" "'193'";3;"Jalkineiden valmistus" "'1930'";4;"Jalkineiden valmistus" "'19300'";5;"Jalkineiden valmistus" "'DD'";1;"Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus" "'20'";2;"Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus pl. huonekalut" "'201'";3;"Puun sahaus, höyläys ja kyllästys" "'2010'";4;"Puun sahaus, höyläys ja kyllästys" "'20100'";5;"Puun sahaus, höyläys ja kyllästys" "'202'";3;"Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. puulevyjen valmistus" "'2020'";4;"Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. puulevyjen valmistus" "'20201'";5;"Vanerin ja vaneriviilun valmistus" "'20202'";5;"Lastulevyn valmistus" "'20203'";5;"Kuitulevyn valmistus" "'203'";3;"Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus" "'2030'";4;"Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus" "'20301'";5;"Puutalojen valmistus" "'20309'";5;"Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus" "'204'";3;"Puupakkausten valmistus" "'2040'";4;"Puupakkausten valmistus" "'20400'";5;"Puupakkausten valmistus" "'205'";3;"Muiden puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus" "'2051'";4;"Muiden puutuotteiden valmistus" "'20510'";5;"Muiden puutuotteiden valmistus" "'2052'";4;"Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus" "'20520'";5;"Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus" "'DE'";1;"Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja painaminen" "'21'";2;"Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus" "'211'";3;"Massan, paperin ja kartongin valmistus" "'2111'";4;"Massan valmistus" "'21110'";5;"Massan valmistus" "'2112'";4;"Paperin ja kartongin valmistus" "'21120'";5;"Paperin ja kartongin valmistus" "'212'";3;"Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus" "'2121'";4;"Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus" "'21211'";5;"Säkkien ja pussien valmistus" "'21219'";5;"Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus" "'2122'";4;"Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus" "'21220'";5;"Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus" "'2123'";4;"Paperikauppatavaroiden valmistus" "'21230'";5;"Paperikauppatavaroiden valmistus" "'2124'";4;"Tapettien valmistus" "'21240'";5;"Tapettien valmistus" "'2125'";4;"Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus" "'21250'";5;"Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus" "'22'";2;"Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen" "'221'";3;"Kustantaminen" "'2211'";4;"Kirjojen kustantaminen" "'22110'";5;"Kirjojen kustantaminen" "'2212'";4;"Sanomalehtien kustantaminen" "'22120'";5;"Sanomalehtien kustantaminen" "'2213'";4;"Aikakauslehtien kustantaminen" "'22130'";5;"Aikakauslehtien kustantaminen" "'2214'";4;"Äänitallenteiden kustantaminen" "'22140'";5;"Äänitallenteiden kustantaminen" "'2215'";4;"Muu kustannustoiminta" "'22150'";5;"Muu kustannustoiminta" "'222'";3;"Painaminen ja siihen liittyvät palvelut" "'2221'";4;"Sanomalehtien painaminen" "'22210'";5;"Sanomalehtien painaminen" "'2222'";4;"Muu painaminen" "'22220'";5;"Muu painaminen" "'2223'";4;"Kirjansidonta" "'22230'";5;"Kirjansidonta" "'2224'";4;"Painamista edeltävä toiminta" "'22240'";5;"Painamista edeltävä toiminta" "'2225'";4;"Muu painamiseen liittyvä toiminta" "'22250'";5;"Muu painamiseen liittyvä toiminta" "'223'";3;"Tallenteiden jäljentäminen" "'2231'";4;"Äänitallenteiden jäljentäminen" "'22310'";5;"Äänitallenteiden jäljentäminen" "'2232'";4;"Kuvatallenteiden jäljentäminen" "'22320'";5;"Kuvatallenteiden jäljentäminen" "'2233'";4;"Atk-tallenteiden jäljentäminen" "'22330'";5;"Atk-tallenteiden jäljentäminen" "'DF'";1;"Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus" "'23'";2;"Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus" "'231'";3;"Koksin valmistus" "'2310'";4;"Koksin valmistus" "'23100'";5;"Koksin valmistus" "'232'";3;"Öljytuotteiden valmistus" "'2320'";4;"Öljytuotteiden valmistus" "'23200'";5;"Öljytuotteiden valmistus" "'233'";3;"Ydinpolttoaineen valmistus" "'2330'";4;"Ydinpolttoaineen valmistus" "'23300'";5;"Ydinpolttoaineen valmistus" "'DG'";1;"Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus" "'24'";2;"Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus" "'241'";3;"Peruskemikaalien valmistus" "'2411'";4;"Teollisuuskaasujen valmistus" "'24110'";5;"Teollisuuskaasujen valmistus" "'2412'";4;"Värien ja pigmenttien valmistus" "'24120'";5;"Värien ja pigmenttien valmistus" "'2413'";4;"Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus" "'24130'";5;"Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus" "'2414'";4;"Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus" "'24140'";5;"Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus" "'2415'";4;"Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus" "'24150'";5;"Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus" "'2416'";4;"Muoviaineiden valmistus" "'24160'";5;"Muoviaineiden valmistus" "'2417'";4;"Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus" "'24170'";5;"Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus" "'242'";3;"Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus" "'2420'";4;"Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus" "'24200'";5;"Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus" "'243'";3;"Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus" "'2430'";4;"Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus" "'24300'";5;"Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus" "'244'";3;"Lääkekemikaalien, -kasviuutteiden ja lääkintätuotteiden valmistus" "'2441'";4;"Lääkeaineiden valmistus" "'24410'";5;"Lääkeaineiden valmistus" "'2442'";4;"Lääkevalmisteiden valmistus" "'24420'";5;"Lääkevalmisteiden valmistus" "'245'";3;"Pesuaineiden, kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden valmistus" "'2451'";4;"Saippuan, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus" "'24510'";5;"Saippuan, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus" "'2452'";4;"Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden valmistus" "'24520'";5;"Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden valmistus" "'246'";3;"Muu kemiallisten tuotteiden valmistus" "'2461'";4;"Räjähdysaineiden valmistus" "'24610'";5;"Räjähdysaineiden valmistus" "'2462'";4;"Liimojen ja gelatiinin valmistus" "'24620'";5;"Liimojen ja gelatiinin valmistus" "'2463'";4;"Eteeristen öljyjen valmistus" "'24630'";5;"Eteeristen öljyjen valmistus" "'2464'";4;"Valokuvauskemikaalien valmistus" "'24640'";5;"Valokuvauskemikaalien valmistus" "'2465'";4;"Tallennevälineiden valmistus" "'24650'";5;"Tallennevälineiden valmistus" "'2466'";4;"Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus" "'24660'";5;"Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus" "'247'";3;"Tekokuitujen valmistus" "'2470'";4;"Tekokuitujen valmistus" "'24700'";5;"Tekokuitujen valmistus" "'DH'";1;"Kumi- ja muovituotteiden valmistus" "'25'";2;"Kumi- ja muovituotteiden valmistus" "'251'";3;"Kumituotteiden valmistus" "'2511'";4;"Renkaiden valmistus" "'25110'";5;"Renkaiden valmistus" "'2512'";4;"Renkaiden pinnoitus" "'25120'";5;"Renkaiden pinnoitus" "'2513'";4;"Muiden kumituotteiden valmistus" "'25130'";5;"Muiden kumituotteiden valmistus" "'252'";3;"Muovituotteiden valmistus" "'2521'";4;"Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus" "'25210'";5;"Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus" "'2522'";4;"Muovipakkausten valmistus" "'25220'";5;"Muovipakkausten valmistus" "'2523'";4;"Rakentajain muovituotteiden valmistus" "'25230'";5;"Rakentajain muovituotteiden valmistus" "'2524'";4;"Muiden muovituotteiden valmistus" "'25240'";5;"Muiden muovituotteiden valmistus" "'DI'";1;"Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus" "'26'";2;"Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus" "'261'";3;"Lasin ja lasituotteiden valmistus" "'2611'";4;"Tasolasin valmistus" "'26110'";5;"Tasolasin valmistus" "'2612'";4;"Tasolasin muotoilu ja muokkaus" "'26120'";5;"Tasolasin muotoilu ja muokkaus" "'2613'";4;"Onton lasitavaran valmistus" "'26130'";5;"Onton lasitavaran valmistus" "'2614'";4;"Lasikuidun ja lasivillan valmistus" "'26140'";5;"Lasikuidun ja lasivillan valmistus" "'2615'";4;"Muu lasin valmistus ja muokkaus mukaan lukien teknisen lasin valmistus" "'26150'";5;"Muu lasin valmistus ja muokkaus mukaan lukien teknisen lasin valmistus" "'262'";3;"Keraamisten tuotteiden valmistus pl. ei-tulenkestävien tuotteiden valmistus rakennustarkoituksiin" "'2621'";4;"Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus" "'26210'";5;"Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus" "'2622'";4;"Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus" "'26220'";5;"Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus" "'2623'";4;"Keraamisten eristystuotteiden valmistus" "'26230'";5;"Keraamisten eristystuotteiden valmistus" "'2624'";4;"Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus" "'26240'";5;"Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus" "'2625'";4;"Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus" "'26250'";5;"Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus" "'2626'";4;"Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus" "'26260'";5;"Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus" "'263'";3;"Keraamisten laattojen valmistus" "'2630'";4;"Keraamisten laattojen valmistus" "'26300'";5;"Keraamisten laattojen valmistus" "'264'";3;"Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus" "'2640'";4;"Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus" "'26400'";5;"Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus" "'265'";3;"Sementin, kalkin ja kipsin valmistus" "'2651'";4;"Sementin valmistus" "'26510'";5;"Sementin valmistus" "'2652'";4;"Kalkin valmistus" "'26520'";5;"Kalkin valmistus" "'2653'";4;"Kipsin valmistus" "'26530'";5;"Kipsin valmistus" "'266'";3;"Betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus" "'2661'";4;"Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin" "'26610'";5;"Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin" "'2662'";4;"Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin" "'26620'";5;"Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin" "'2663'";4;"Valmisbetonin valmistus" "'26630'";5;"Valmisbetonin valmistus" "'2664'";4;"Muurauslaastin valmistus" "'26640'";5;"Muurauslaastin valmistus" "'2665'";4;"Kuitusementin valmistus" "'26650'";5;"Kuitusementin valmistus" "'2666'";4;"Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus" "'26660'";5;"Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus" "'267'";3;"Kivituotteiden valmistus" "'2670'";4;"Kivituotteiden valmistus" "'26700'";5;"Kivituotteiden valmistus" "'268'";3;"Muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus" "'2681'";4;"Hiontatuotteiden valmistus" "'26810'";5;"Hiontatuotteiden valmistus" "'2682'";4;"Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus" "'26820'";5;"Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus" "'DJ'";1;"Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus" "'27'";2;"Metallien jalostus" "'271'";3;"Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus" "'2710'";4;"Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus" "'27100'";5;"Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus" "'272'";3;"Putkien valmistus" "'2721'";4;"Valurautaputkien valmistus" "'27210'";5;"Valurautaputkien valmistus" "'2722'";4;"Teräsputkien valmistus" "'27220'";5;"Teräsputkien valmistus" "'273'";3;"Muu raudan ja teräksen jalostus sekä rautaseosten valmistus" "'2731'";4;"Raudan ja teräksen kylmävetäminen" "'27310'";5;"Raudan ja teräksen kylmävetäminen" "'2732'";4;"Rainan kylmävalssaus" "'27320'";5;"Rainan kylmävalssaus" "'2733'";4;"Kylmämuovaus ja kylmätaitto" "'27330'";5;"Kylmämuovaus ja kylmätaitto" "'2734'";4;"Teräslanganveto" "'27340'";5;"Teräslanganveto" "'274'";3;"Muiden kuin rautametallien valmistus" "'2741'";4;"Jalometallien valmistus" "'27410'";5;"Jalometallien valmistus" "'2742'";4;"Alumiinin valmistus" "'27420'";5;"Alumiinin valmistus" "'2743'";4;"Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus" "'27430'";5;"Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus" "'2744'";4;"Kuparin valmistus" "'27440'";5;"Kuparin valmistus" "'2745'";4;"Muiden värimetallien valmistus" "'27450'";5;"Muiden värimetallien valmistus" "'275'";3;"Metallien valu" "'2751'";4;"Raudan valu" "'27510'";5;"Raudan valu" "'2752'";4;"Teräksen valu" "'27520'";5;"Teräksen valu" "'2753'";4;"Kevytmetallien valu" "'27530'";5;"Kevytmetallien valu" "'2754'";4;"Muiden värimetallien valu" "'27540'";5;"Muiden värimetallien valu" "'28'";2;"Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet" "'281'";3;"Metallirakenteiden valmistus" "'2811'";4;"Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus" "'28110'";5;"Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus" "'2812'";4;"Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus" "'28120'";5;"Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus" "'282'";3;"Metallisäiliöiden, keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus" "'2821'";4;"Metallisäiliöiden valmistus" "'28210'";5;"Metallisäiliöiden valmistus" "'2822'";4;"Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus" "'28220'";5;"Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus" "'283'";3;"Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet" "'2830'";4;"Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet" "'28300'";5;"Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet" "'284'";3;"Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; jauhemetallurgia" "'2840'";4;"Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; jauhemetallurgia" "'28400'";5;"Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; jauhemetallurgia" "'285'";3;"Metallin työstö ja päällystäminen; konepajateollisuus" "'2851'";4;"Metallin pintakäsittely ja karkaisu" "'28510'";5;"Metallin pintakäsittely ja karkaisu" "'2852'";4;"Metallin mekaaninen työstö" "'28520'";5;"Metallin mekaaninen työstö" "'286'";3;"Ruokailuvälineiden, työkalujen yms. metallituotteiden valmistus" "'2861'";4;"Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälineiden valmistus" "'28610'";5;"Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälineiden valmistus" "'2862'";4;"Työkalujen valmistus" "'28620'";5;"Työkalujen valmistus" "'2863'";4;"Lukkojen ja saranoiden valmistus" "'28630'";5;"Lukkojen ja saranoiden valmistus" "'287'";3;"Muu metallituotteiden valmistus" "'2871'";4;"Metallipakkausten ja -astioiden valmistus" "'28710'";5;"Metallipakkausten ja -astioiden valmistus" "'2872'";4;"Kevytmetallipakkausten valmistus" "'28720'";5;"Kevytmetallipakkausten valmistus" "'2873'";4;"Metallilankatuotteiden valmistus" "'28730'";5;"Metallilankatuotteiden valmistus" "'2874'";4;"Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus" "'28740'";5;"Kiinnittimien, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus" "'2875'";4;"Muiden metallituotteiden valmistus" "'28750'";5;"Muiden metallituotteiden valmistus" "'DK'";1;"Koneiden ja laitteiden valmistus" "'29'";2;"Koneiden ja laitteiden valmistus" "'291'";3;"Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit" "'2911'";4;"Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit" "'29110'";5;"Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit" "'2912'";4;"Pumppujen ja kompressorien valmistus" "'29120'";5;"Pumppujen ja kompressorien valmistus" "'2913'";4;"Hanojen ja venttiilien valmistus" "'29130'";5;"Hanojen ja venttiilien valmistus" "'2914'";4;"Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus" "'29140'";5;"Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus" "'292'";3;"Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus" "'2921'";4;"Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus" "'29210'";5;"Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus" "'2922'";4;"Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus" "'29220'";5;"Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus" "'2923'";4;"Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden kuin kotitaloudessa käytettävien" "'29230'";5;"Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden kuin kotitaloudessa käytettävien" "'2924'";4;"Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus" "'29240'";5;"Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus" "'293'";3;"Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus" "'2931'";4;"Maataloustraktorien valmistus" "'29310'";5;"Maataloustraktorien valmistus" "'2932'";4;"Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus" "'29320'";5;"Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus" "'294'";3;"Työstökoneiden valmistus" "'2941'";4;"Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus" "'29410'";5;"Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus" "'2942'";4;"Muiden metallin työstökoneiden valmistus" "'29420'";5;"Muiden metallin työstökoneiden valmistus" "'2943'";4;"Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus" "'29430'";5;"Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus" "'295'";3;"Muu erikoiskoneiden valmistus" "'2951'";4;"Metallien jalostuskoneiden valmistus" "'29510'";5;"Metallien jalostuskoneiden valmistus" "'2952'";4;"Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus" "'29520'";5;"Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus" "'2953'";4;"Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus" "'29530'";5;"Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus" "'2954'";4;"Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus" "'29540'";5;"Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus" "'2955'";4;"Massa- ja paperikoneiden valmistus" "'29550'";5;"Massa- ja paperikoneiden valmistus" "'2956'";4;"Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus" "'29560'";5;"Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus" "'296'";3;"Aseiden ja ammusten valmistus" "'2960'";4;"Aseiden ja ammusten valmistus" "'29600'";5;"Aseiden ja ammusten valmistus" "'297'";3;"Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus" "'2971'";4;"Sähköisten kodinkoneiden valmistus" "'29710'";5;"Sähköisten kodinkoneiden valmistus" "'2972'";4;"Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus" "'29720'";5;"Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus" "'DL'";1;"Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus" "'30'";2;"Konttori- ja tietokoneiden valmistus" "'300'";3;"Konttori- ja tietokoneiden valmistus" "'3001'";4;"Konttorikoneiden valmistus" "'30010'";5;"Konttorikoneiden valmistus" "'3002'";4;"Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus" "'30020'";5;"Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus" "'31'";2;"Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus" "'311'";3;"Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus" "'3110'";4;"Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus" "'31100'";5;"Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus" "'312'";3;"Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus" "'3120'";4;"Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus" "'31200'";5;"Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus" "'313'";3;"Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus" "'3130'";4;"Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus" "'31300'";5;"Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus" "'314'";3;"Akkujen ja paristojen valmistus" "'3140'";4;"Akkujen ja paristojen valmistus" "'31400'";5;"Akkujen ja paristojen valmistus" "'315'";3;"Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus" "'3150'";4;"Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus" "'31500'";5;"Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus" "'316'";3;"Muu sähkölaitteiden valmistus" "'3161'";4;"Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja ajoneuvoja varten" "'31610'";5;"Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja ajoneuvoja varten" "'3162'";4;"Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus" "'31620'";5;"Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus" "'32'";2;"Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus" "'321'";3;"Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus" "'3210'";4;"Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus" "'32100'";5;"Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus" "'322'";3;"Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus" "'3220'";4;"Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus" "'32200'";5;"Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus" "'323'";3;"Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus" "'3230'";4;"Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus" "'32300'";5;"Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus" "'33'";2;"Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus" "'331'";3;"Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus" "'3310'";4;"Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus" "'33101'";5;"Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus" "'33102'";5;"Hammasproteesien valmistus" "'332'";3;"Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot" "'3320'";4;"Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot" "'33200'";5;"Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot" "'333'";3;"Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus" "'3330'";4;"Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus" "'33300'";5;"Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus" "'334'";3;"Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus" "'3340'";4;"Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus" "'33400'";5;"Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus" "'335'";3;"Kellojen valmistus" "'3350'";4;"Kellojen valmistus" "'33500'";5;"Kellojen valmistus" "'DM'";1;"Kulkuneuvojen valmistus" "'34'";2;"Autojen ja perävaunujen valmistus" "'341'";3;"Autojen valmistus" "'3410'";4;"Autojen valmistus" "'34100'";5;"Autojen valmistus" "'342'";3;"Autonkorien ja perävaunujen valmistus" "'3420'";4;"Autonkorien ja perävaunujen valmistus" "'34200'";5;"Autonkorien ja perävaunujen valmistus" "'343'";3;"Autonosien ja -moottorien osien valmistus" "'3430'";4;"Autonosien ja -moottorien osien valmistus" "'34300'";5;"Autonosien ja -moottorien osien valmistus" "'35'";2;"Muu kulkuneuvojen valmistus" "'351'";3;"Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus" "'3511'";4;"Laivojen valmistus ja korjaus" "'35110'";5;"Laivojen valmistus ja korjaus" "'3512'";4;"Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus" "'35120'";5;"Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus" "'352'";3;"Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja korjaus" "'3520'";4;"Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja korjaus" "'35200'";5;"Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja korjaus" "'353'";3;"Ilma-alusten valmistus" "'3530'";4;"Ilma-alusten valmistus" "'35300'";5;"Ilma-alusten valmistus" "'354'";3;"Moottori- ja polkupyörien valmistus" "'3541'";4;"Moottoripyörien valmistus" "'35410'";5;"Moottoripyörien valmistus" "'3542'";4;"Polkupyörien valmistus" "'35420'";5;"Polkupyörien valmistus" "'3543'";4;"Invalidiajoneuvojen valmistus" "'35430'";5;"Invalidiajoneuvojen valmistus" "'355'";3;"Muiden kulkuneuvojen valmistus" "'3550'";4;"Muiden kulkuneuvojen valmistus" "'35500'";5;"Muiden kulkuneuvojen valmistus" "'DN'";1;"Muu valmistus" "'36'";2;"Huonekalujen valmistus; muu valmistus" "'361'";3;"Huonekalujen valmistus" "'3611'";4;"Tuolien ja istuinten valmistus" "'36110'";5;"Tuolien ja istuinten valmistus" "'3612'";4;"Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus" "'36120'";5;"Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus" "'3613'";4;"Muiden keittiökalusteiden valmistus" "'36130'";5;"Muiden keittiökalusteiden valmistus" "'3614'";4;"Muiden huonekalujen valmistus" "'36140'";5;"Muiden huonekalujen valmistus" "'3615'";4;"Patjojen valmistus" "'36150'";5;"Patjojen valmistus" "'362'";3;"Kultasepäntuotteiden ja kolikoiden valmistus" "'3621'";4;"Kolikoiden ja mitalien valmistus" "'36210'";5;"Kolikoiden ja mitalien valmistus" "'3622'";4;"Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus" "'36220'";5;"Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus" "'363'";3;"Soitinten valmistus" "'3630'";4;"Soitinten valmistus" "'36300'";5;"Soitinten valmistus" "'364'";3;"Urheiluvälineiden valmistus" "'3640'";4;"Urheiluvälineiden valmistus" "'36400'";5;"Urheiluvälineiden valmistus" "'365'";3;"Pelien ja leikkikalujen valmistus" "'3650'";4;"Pelien ja leikkikalujen valmistus" "'36500'";5;"Pelien ja leikkikalujen valmistus" "'366'";3;"Muiden tuotteiden valmistus" "'3661'";4;"Epäaitojen korujen valmistus" "'36610'";5;"Epäaitojen korujen valmistus" "'3662'";4;"Harjojen valmistus" "'36620'";5;"Harjojen valmistus" "'3663'";4;"Muualla luokittelematon valmistus" "'36630'";5;"Muualla luokittelematon valmistus" "'37'";2;"Kierrätys" "'371'";3;"Metallijätteiden ja -romun kierrätys" "'3710'";4;"Metallijätteiden ja -romun kierrätys" "'37100'";5;"Metallijätteiden ja -romun kierrätys" "'372'";3;"Muiden jätteiden ja romujen kierrätys" "'3720'";4;"Muiden jätteiden ja romujen kierrätys" "'37200'";5;"Muiden jätteiden ja romujen kierrätys" "'E'";1;"Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto" "'40'";2;"Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto" "'401'";3;"Sähkön tuotanto, jakelu ja myynti" "'4011'";4;"Sähkön tuotanto ml. sähkön ja lämmön yhteistuotanto" "'40111'";5;"Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla" "'40112'";5;"Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla" "'40113'";5;"Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto" "'40114'";5;"Sähkön tuotanto ydinvoimalla" "'40115'";5;"Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön yhteistuotanto" "'40119'";5;"Sähkön tuotanto muulla tavalla" "'4012'";4;"Sähkön siirto" "'40120'";5;"Sähkön siirto" "'4013'";4;"Sähkön jakelu ja sähkön myynti" "'40131'";5;"Sähkön jakelu" "'40132'";5;"Sähkön myynti ja välitystoiminta" "'402'";3;"Kaasun tuotanto ja jakelu" "'4021'";4;"Kaasun tuotanto" "'40210'";5;"Kaasun tuotanto" "'4022'";4;"Kaasun jakelu ja kaasun myynti" "'40220'";5;"Kaasun jakelu ja kaasun myynti" "'403'";3;"Lämmön tuotanto ja jakelu" "'4030'";4;"Lämmön tuotanto ja jakelu" "'40301'";5;"Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu" "'40302'";5;"Teollisuutta palveleva lämmön erillistuotanto" "'41'";2;"Veden puhdistus ja jakelu" "'410'";3;"Veden puhdistus ja jakelu" "'4100'";4;"Veden puhdistus ja jakelu" "'41000'";5;"Veden puhdistus ja jakelu" "'F'";1;"Rakentaminen" "'45'";2;"Rakentaminen" "'451'";3;"Rakennusalueen pohjarakentaminen" "'4511'";4;"Raivaus, purku ja pohjarakentaminen" "'45110'";5;"Raivaus, purku ja pohjarakentaminen" "'4512'";4;"Maaperän koeporaus" "'45120'";5;"Maaperän koeporaus" "'452'";3;"Rakennusten tai niiden osien rakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen" "'4521'";4;"Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt" "'45211'";5;"Yleiset talonrakennustyöt" "'45219'";5;"Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen" "'4522'";4;"Kattorakenteiden asennus ja kattaminen" "'45220'";5;"Kattorakenteiden asennus ja kattaminen" "'4523'";4;"Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen" "'45230'";5;"Teiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen" "'4524'";4;"Vesirakentaminen" "'45240'";5;"Vesirakentaminen" "'4525'";4;"Muu erikoisalarakentaminen" "'45250'";5;"Muu erikoisalarakentaminen" "'453'";3;"Rakennusasennus" "'4531'";4;"Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus" "'45310'";5;"Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus" "'4532'";4;"Eristystyöt" "'45320'";5;"Eristystyöt" "'4533'";4;"LVI-asennukset" "'45330'";5;"LVI-asennukset" "'4534'";4;"Muu rakennusasennus" "'45340'";5;"Muu rakennusasennus" "'454'";3;"Rakentamisen viimeistelytyöt" "'4541'";4;"Rappaustyöt" "'45410'";5;"Rappaustyöt" "'4542'";4;"Rakennuspuusepänasennukset" "'45420'";5;"Rakennuspuusepänasennukset" "'4543'";4;"Lattian ja seinien päällystys" "'45430'";5;"Lattian ja seinien päällystys" "'4544'";4;"Maalaus ja lasitus" "'45441'";5;"Maalaus" "'45442'";5;"Lasitus" "'4545'";4;"Muut rakentamisen viimeistelytyöt" "'45450'";5;"Muut rakentamisen viimeistelytyöt" "'455'";3;"Rakennuskonevuokraus käyttäjineen" "'4550'";4;"Rakennuskonevuokraus käyttäjineen" "'45500'";5;"Rakennuskonevuokraus käyttäjineen" "'G'";1;"Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus" "'50'";2;"Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti" "'501'";3;"Moottoriajoneuvojen kauppa" "'5010'";4;"Moottoriajoneuvojen kauppa" "'50101'";5;"Moottoriajoneuvojen tukkukauppa" "'50102'";5;"Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa" "'50103'";5;"Matkailuvaunujen vähittäiskauppa" "'502'";3;"Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus" "'5020'";4;"Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus" "'50201'";5;"Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus" "'50202'";5;"Renkaiden korjaus" "'503'";3;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa" "'5030'";4;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa" "'50301'";5;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa" "'50302'";5;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa" "'50303'";5;"Renkaiden tukkukauppa" "'50304'";5;"Renkaiden vähittäiskauppa" "'504'";3;"Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden kauppa, huolto ja korjaus" "'5040'";4;"Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden kauppa, huolto ja korjaus" "'50401'";5;"Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa" "'50402'";5;"Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa" "'50403'";5;"Moottoripyörien huolto ja korjaus" "'505'";3;"Polttoaineiden vähittäiskauppa" "'5050'";4;"Polttoaineiden vähittäiskauppa" "'50501'";5;"Huoltamotoiminta" "'50502'";5;"Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista" "'51'";2;"Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa" "'511'";3;"Agentuuritoiminta" "'5111'";4;"Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta" "'51110'";5;"Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta" "'5112'";4;"Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta" "'51120'";5;"Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta" "'5113'";4;"Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta" "'51130'";5;"Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta" "'5114'";4;"Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta" "'51140'";5;"Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta" "'5115'";4;"Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta" "'51150'";5;"Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta" "'5116'";4;"Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta" "'51160'";5;"Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta" "'5117'";4;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta" "'51170'";5;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta" "'5118'";4;"Muu erikoistunut agentuuritoiminta" "'51181'";5;"Paperialan agentuuritoiminta" "'51189'";5;"Muualla mainitsematon erikoistunut agentuuritoiminta" "'5119'";4;"Yleisagentuuritoiminta" "'51190'";5;"Yleisagentuuritoiminta" "'512-519'";2;"Tukkukauppa" "'512'";3;"Maatalousraaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa" "'5121'";4;"Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa" "'51210'";5;"Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa" "'5122'";4;"Kukkien ja taimien tukkukauppa" "'51220'";5;"Kukkien ja taimien tukkukauppa" "'5123'";4;"Elävien eläinten tukkukauppa" "'51230'";5;"Elävien eläinten tukkukauppa" "'5124'";4;"Turkisten ja nahkojen tukkukauppa" "'51240'";5;"Turkisten ja nahkojen tukkukauppa" "'5125'";4;"Raakatupakan tukkukauppa" "'51250'";5;"Raakatupakan tukkukauppa" "'513'";3;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa" "'5131'";4;"Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa" "'51310'";5;"Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa" "'5132'";4;"Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa" "'51320'";5;"Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa" "'5133'";4;"Maitotaloustuotteiden, munien sekä ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa" "'51331'";5;"Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa" "'51332'";5;"Munatukkukauppa" "'5134'";4;"Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa" "'51340'";5;"Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa" "'5135'";4;"Tupakkatuotteiden tukkukauppa" "'51350'";5;"Tupakkatuotteiden tukkukauppa" "'5136'";4;"Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa" "'51361'";5;"Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa" "'51362'";5;"Leipomotuotteiden tukkukauppa" "'5137'";4;"Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa" "'51370'";5;"Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa" "'5138'";4;"Muiden elintarvikkeiden (esim. kalojen, äyriäisten ja nilviäisten) tukkukauppa" "'51381'";5;"Kalatukkukauppa" "'51382'";5;"Luontaistuotteiden tukkukauppa" "'51383'";5;"Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa" "'51389'";5;"Muualla mainitsematon elintarvikkeiden tukkukauppa" "'5139'";4;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa" "'51390'";5;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa" "'514'";3;"Taloustavaroiden tukkukauppa" "'5141'";4;"Tekstiilitukkukauppa" "'51411'";5;"Kangas- ja lankatukkukauppa" "'51412'";5;"Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa" "'5142'";4;"Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa" "'51421'";5;"Vaatteiden tukkukauppa" "'51422'";5;"Jalkineiden tukkukauppa" "'5143'";4;"Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden sekä viihde-elektroniikan tukkukauppa" "'51431'";5;"Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa" "'51432'";5;"Viihde-elektroniikan tukkukauppa" "'5144'";4;"Lasin, posliinin, tapettien ja puhdistusaineiden tukkukauppa" "'51441'";5;"Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa" "'51442'";5;"Tapettien tukkukauppa" "'51443'";5;"Puhdistusaineiden tukkukauppa" "'5145'";4;"Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa" "'51450'";5;"Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa" "'5146'";4;"Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden sekä apteekkitavaroiden tukkukauppa" "'51461'";5;"Lääketukkukauppa" "'51462'";5;"Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa" "'5147-5148'";4;"Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa" "'51471'";5;"Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa" "'51472'";5;"Lattianpäällysteiden tukkukauppa" "'51473'";5;"Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa" "'51474'";5;"Kirjatukkukauppa" "'51475'";5;"Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa" "'51476'";5;"Optisen alan tukkukauppa" "'51477'";5;"Kellojen ja jalometallituotteiden tukkukauppa" "'51478'";5;"Urheilualan tukkukauppa" "'51481'";5;"Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa" "'51482'";5;"Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa" "'51483'";5;"Lelujen ja pelien tukkukauppa" "'51489'";5;"Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa" "'515'";3;"Puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa pl. maatalousraaka-aineet" "'5151'";4;"Polttoainetukkukauppa" "'51511'";5;"Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa" "'51512'";5;"Maakaasun tukkukauppa" "'51519'";5;"Muiden polttoaineiden tukkukauppa" "'5152'";4;"Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa" "'51520'";5;"Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa" "'5153'";4;"Puun, rakennusmateriaalien ja kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa" "'51531'";5;"Raakapuutukkukauppa" "'51532'";5;"Puutavaratuotetukkukauppa" "'51533'";5;"Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa" "'51534'";5;"Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa" "'51539'";5;"Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa" "'5154'";4;"Rautakauppatavaroiden, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa" "'51541'";5;"Työkalu- ja tarviketukkukauppa" "'51542'";5;"Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa" "'51549'";5;"Työkalujen, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden yleistukkukauppa" "'5155'";4;"Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa" "'51550'";5;"Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa" "'5156'";4;"Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa" "'51560'";5;"Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa" "'5157'";4;"Jätteiden ja romun tukkukauppa" "'51570'";5;"Jätteiden ja romun tukkukauppa" "'518'";3;"Koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa" "'5181'";4;"Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa" "'51810'";5;"Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa" "'5182'";4;"Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa" "'51820'";5;"Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa" "'5183'";4;"Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa" "'51830'";5;"Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa" "'5184'";4;"Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa" "'51840'";5;"Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa" "'5185'";4;"Muiden toimistokoneiden, -laitteiden ja toimitilakalusteiden tukkukauppa" "'51851'";5;"Toimistokoneiden tukkukauppa" "'51852'";5;"Toimitilakalusteiden tukkukauppa" "'5186'";4;"Sähkölaitteiden, muun elektroniikan ja niiden osien tukkukauppa" "'51861'";5;"Sähkötarviketukkukauppa" "'51862'";5;"Tietoliikennevälineiden tukkukauppa" "'5187'";4;"Muiden teollisuudessa, kaupassa ja merenkulussa käytettävien koneiden tukkukauppa" "'51871'";5;"Teollisuudessa käytettävien koneiden tukkukauppa" "'51879'";5;"Muualla mainitsemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa" "'5188'";4;"Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa mukaan lukien traktorit" "'51880'";5;"Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa mukaan lukien traktorit" "'519'";3;"Muu tukkukauppa" "'5190'";4;"Muu tukkukauppa" "'51901'";5;"Yleistukkukauppa" "'51909'";5;"Muualla mainitsematon tukkukauppa" "'52'";2;"Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus" "'521'";3;"Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä" "'5211'";4;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa" "'52111'";5;"Supermarketkauppa" "'52112'";5;"Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa" "'52113'";5;"Kioskit" "'5212'";4;"Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä" "'52121'";5;"Itsepalvelutavaratalot" "'52122'";5;"Tavaratalot" "'52129'";5;"Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät" "'522'";3;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä" "'5221'";4;"Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa" "'52210'";5;"Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa" "'5222'";4;"Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa" "'52220'";5;"Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa" "'5223'";4;"Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa" "'52230'";5;"Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa" "'5224'";4;"Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa" "'52241'";5;"Leipomotuotteiden vähittäiskauppa" "'52242'";5;"Makeisten vähittäiskauppa" "'5225'";4;"Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa" "'52250'";5;"Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa" "'5226'";4;"Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa" "'52260'";5;"Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa" "'5227'";4;"Muu päivittäistavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä" "'52271'";5;"Juustomyymälät" "'52272'";5;"Jäätelökioskit" "'52273'";5;"Luontaistuotteiden vähittäiskauppa" "'52279'";5;"Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa" "'523'";3;"Lääkkeiden, sairaanhoitotarvikkeiden sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa" "'5231'";4;"Apteekit" "'52310'";5;"Apteekit" "'5232'";4;"Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52320'";5;"Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa" "'5233'";4;"Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa" "'52330'";5;"Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa" "'524'";3;"Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä" "'5241'";4;"Tekstiilien vähittäiskauppa" "'52411'";5;"Kankaiden vähittäiskauppa" "'52412'";5;"Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52413'";5;"Kodintekstiilien vähittäiskauppa" "'5242'";4;"Vaatteiden vähittäiskauppa" "'52421'";5;"Naisten vaatteiden vähittäiskauppa" "'52422'";5;"Miesten vaatteiden vähittäiskauppa" "'52423'";5;"Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa" "'52424'";5;"Lastenvaatteiden vähittäiskauppa" "'52425'";5;"Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa" "'52429'";5;"Vaatteiden yleisvähittäiskauppa" "'5243'";4;"Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa" "'52431'";5;"Jalkineiden vähittäiskauppa" "'52432'";5;"Laukkujen vähittäiskauppa" "'5244'";4;"Huonekalujen, valaisimien ja muiden taloustavaroiden vähittäiskauppa" "'52441'";5;"Huonekalujen vähittäiskauppa" "'52442'";5;"Muu sisustustekstiilien ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52443'";5;"Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa" "'52444'";5;"Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa" "'52445'";5;"Taloustavaroiden vähittäiskauppa" "'5245'";4;"Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52451'";5;"Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa" "'52452'";5;"Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa" "'5246'";4;"Rautakauppatavaroiden, maalien ja lasin vähittäiskauppa" "'52461'";5;"Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa" "'52462'";5;"Maalien vähittäiskauppa" "'52463'";5;"Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa" "'52464'";5;"Lukkoseppä- ja avainliikkeet" "'52469'";5;"Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa" "'5247'";4;"Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskauppa" "'52471'";5;"Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52472'";5;"Kirjojen vähittäiskauppa" "'52473'";5;"Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa, lehtikioskit" "'5248-5249'";4;"Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä" "'52481'";5;"Kukkien vähittäiskauppa" "'52482'";5;"Kukkakioskit" "'52483'";5;"Puutarha-alan vähittäiskauppa" "'52484'";5;"Taideliikkeet" "'52485'";5;"Valokuvausalan vähittäiskauppa" "'52486'";5;"Optisen alan vähittäiskauppa" "'52487'";5;"Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa" "'52488'";5;"Urheilualan vähittäiskauppa" "'52489'";5;"Mattojen vähittäiskauppa" "'52491'";5;"Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52492'";5;"Tietokonelaitteistojen vähittäiskauppa" "'52493'";5;"Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskauppa" "'52494'";5;"Lemmikkieläinten vähittäiskauppa" "'52495'";5;"Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52496'";5;"Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa" "'52497'";5;"Lahjatavaroiden vähittäiskauppa" "'52498'";5;"Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa" "'52499'";5;"Muualla mainitsematon vähittäiskauppa" "'525'";3;"Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä" "'5250'";4;"Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä" "'52501'";5;"Antiikkiliikkeet" "'52502'";5;"Antikvariaattikauppa" "'52509'";5;"Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa" "'526'";3;"Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä" "'5261'";4;"Postimyynti ja verkkokauppa" "'52611'";5;"Kirjojen postimyynti ja verkkokauppa" "'52612'";5;"Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa" "'52613'";5;"Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa" "'52619'";5;"Muu postimyynti ja verkkokauppa" "'5262'";4;"Tori- ja markkinakauppa" "'52620'";5;"Tori- ja markkinakauppa" "'5263'";4;"Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä" "'52630'";5;"Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä" "'527'";3;"Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus" "'5271'";4;"Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus" "'52710'";5;"Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus" "'5272'";4;"Kotitaloussähkölaitteiden korjaus" "'52720'";5;"Kotitaloussähkölaitteiden korjaus" "'5273'";4;"Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus" "'52730'";5;"Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus" "'5274'";4;"Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus" "'52740'";5;"Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus" "'H'";1;"Majoitus- ja ravitsemistoiminta" "'55'";2;"Majoitus- ja ravitsemistoiminta" "'551'";3;"Hotellit" "'5510'";4;"Hotellit" "'55100'";5;"Hotellit" "'552'";3;"Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta" "'5521'";4;"Retkeilymajat" "'55210'";5;"Retkeilymajat" "'5522'";4;"Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet" "'55220'";5;"Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet" "'5523'";4;"Muu majoitustoiminta" "'55231'";5;"Matkustajakodit ja täysihoitolat" "'55232'";5;"Lomakylät" "'55239'";5;"Muualla mainitsematon majoitustoiminta" "'553'";3;"Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit" "'5530'";4;"Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit" "'55301'";5;"Ravintolat" "'55302'";5;"Kahvila-ravintolat" "'55303'";5;"Ruokakioskit" "'554'";3;"Olut- ja drinkkibaarit, kahvilat ja kahvibaarit" "'5540'";4;"Olut- ja drinkkibaarit, kahvilat ja kahvibaarit" "'55401'";5;"Olut- ja drinkkibaarit" "'55402'";5;"Kahvilat ja kahvibaarit" "'555'";3;"Henkilöstö- ja laitosruokalat, ateriapalvelu" "'5551'";4;"Henkilöstö- ja laitosruokalat" "'55510'";5;"Henkilöstö- ja laitosruokalat" "'5552'";4;"Ateriapalvelu" "'55520'";5;"Ateriapalvelu" "'I'";1;"Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne" "'60'";2;"Maaliikenne; putkijohtokuljetus" "'601'";3;"Rautatieliikenne" "'6010'";4;"Rautatieliikenne" "'60100'";5;"Rautatieliikenne" "'602'";3;"Muu maaliikenne" "'6021'";4;"Muu säännöllinen maitse tapahtuva henkilöliikenne" "'60211'";5;"Raitiotie- ja metroliikenne" "'60212'";5;"Säännöllinen linja-autoliikenne" "'6022'";4;"Taksiliikenne" "'60220'";5;"Taksiliikenne" "'6023'";4;"Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne" "'60231'";5;"Linja-autojen tilausliikenne" "'60239'";5;"Muualla mainitsematon maitse tapahtuva henkilöliikenne" "'6024'";4;"Tieliikenteen tavarankuljetus" "'60241'";5;"Tieliikenteen tavarankuljetus" "'60242'";5;"Muuttokuljetus" "'603'";3;"Putkijohtokuljetus" "'6030'";4;"Putkijohtokuljetus" "'60300'";5;"Putkijohtokuljetus" "'61'";2;"Vesiliikenne" "'611'";3;"Meri- ja rannikkoliikenne" "'6110'";4;"Meri- ja rannikkoliikenne" "'61101'";5;"Meriliikenteen henkilökuljetus" "'61102'";5;"Meriliikenteen tavarankuljetus" "'61103'";5;"Kotimaan rannikkoliikenne" "'612'";3;"Sisävesiliikenne" "'6120'";4;"Sisävesiliikenne" "'61200'";5;"Sisävesiliikenne" "'62'";2;"Ilmaliikenne" "'621'";3;"Säännöllinen lentoliikenne" "'6210'";4;"Säännöllinen lentoliikenne" "'62100'";5;"Säännöllinen lentoliikenne" "'622'";3;"Tilauslentoliikenne" "'6220'";4;"Tilauslentoliikenne" "'62200'";5;"Tilauslentoliikenne" "'623'";3;"Avaruusliikenne" "'6230'";4;"Avaruusliikenne" "'62300'";5;"Avaruusliikenne" "'63'";2;"Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot" "'631'";3;"Lastinkäsittely ja varastointi" "'6311'";4;"Lastinkäsittely" "'63110'";5;"Lastinkäsittely" "'6312'";4;"Varastointi" "'63120'";5;"Varastointi" "'632'";3;"Muu liikennettä palveleva toiminta" "'6321'";4;"Muu maaliikennettä palveleva toiminta" "'63211'";5;"Linja-autoasemat" "'63212'";5;"Tieliikenteen terminaalitoiminta" "'63213'";5;"Maksullinen pysäköinti" "'63219'";5;"Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva toiminta" "'6322'";4;"Muu vesiliikennettä palveleva toiminta" "'63221'";5;"Satamat" "'63229'";5;"Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva toiminta" "'6323'";4;"Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta" "'63230'";5;"Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta" "'633'";3;"Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta" "'6330'";4;"Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta" "'63301'";5;"Matkatoimistot" "'63302'";5;"Muu matkailua palveleva toiminta" "'634'";3;"Muu kuljetusvälitys" "'6340'";4;"Muu kuljetusvälitys" "'63401'";5;"Huolinta ja rahtaus" "'63409'";5;"Muualla mainitsematon kuljetusvälitys" "'64'";2;"Posti- ja teleliikenne" "'641'";3;"Posti- ja kuriiritoiminta" "'6411'";4;"Postin toiminta" "'64110'";5;"Postin toiminta" "'6412'";4;"Muu jakelu- ja kuriiritoiminta" "'64120'";5;"Muu jakelu- ja kuriiritoiminta" "'642'";3;"Teleliikenne" "'6420'";4;"Teleliikenne" "'64201'";5;"Puhelinliikenne" "'64202'";5;"Muu teleliikenne" "'64203'";5;"Ohjelmansiirtopalvelut" "'64204'";5;"Internet-yhteyksien tarjoaminen" "'J'";1;"Rahoitustoiminta" "'65'";2;"Rahoituksen välitys pl. vakuutustoiminta" "'651'";3;"Pankkitoiminta" "'6511'";4;"Keskuspankkitoiminta" "'65110'";5;"Keskuspankkitoiminta" "'6512'";4;"Talletuspankkitoiminta" "'65120'";5;"Talletuspankkitoiminta" "'652'";3;"Muu rahoituksen välitys" "'6521'";4;"Rahoitusleasing" "'65210'";5;"Rahoitusleasing" "'6522'";4;"Muu luotonanto" "'65220'";5;"Muu luotonanto" "'6523'";4;"Muu rahoitustoiminta" "'65231'";5;"Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta" "'65232'";5;"Rahastotoiminta" "'65239'";5;"Muu sijoitustoiminta" "'66'";2;"Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus" "'660'";3;"Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus" "'6601'";4;"Henkivakuutus" "'66010'";5;"Henkivakuutus" "'6602'";4;"Eläkevakuutus" "'66020'";5;"Eläkevakuutus" "'6603'";4;"Vahinkovakuutus" "'66031'";5;"Vahinkovakuutusyhtiöt" "'66032'";5;"Vakuutusyhdistykset" "'66039'";5;"Muu vahinkovakuutus" "'67'";2;"Rahoitusta palveleva toiminta" "'671'";3;"Rahoituksen välitystä palveleva toiminta" "'6711'";4;"Rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipalvelut" "'67111'";5;"Pörssitoiminta" "'67119'";5;"Muut rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipalvelut" "'6712'";4;"Arvopapereiden kauppa ja hallinta" "'67120'";5;"Arvopapereiden kauppa ja hallinta" "'6713'";4;"Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta" "'67130'";5;"Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta" "'672'";3;"Vakuutusta palveleva toiminta" "'6720'";4;"Vakuutusta palveleva toiminta" "'67200'";5;"Vakuutusta palveleva toiminta" "'K'";1;"Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut" "'70'";2;"Kiinteistöalan palvelut" "'701'";3;"Kiinteistöjen rakennuttaminen ja omien kiinteistöjen kauppa" "'7011'";4;"Kiinteistöjen rakennuttaminen" "'70110'";5;"Kiinteistöjen rakennuttaminen" "'7012'";4;"Omien kiinteistöjen kauppa" "'70120'";5;"Omien kiinteistöjen kauppa" "'702'";3;"Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hallinta" "'7020'";4;"Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hallinta" "'70201'";5;"Asuntojen vuokraus" "'70202'";5;"Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta" "'70209'";5;"Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta" "'703'";3;"Kiinteistöjen välitys, isännöinti ja hoito" "'7031'";4;"Kiinteistövälitys" "'70310'";5;"Kiinteistövälitys" "'7032'";4;"Isännöinti ja kiinteistönhoito" "'70320'";5;"Isännöinti ja kiinteistönhoito" "'71'";2;"Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitaloustavaroiden vuokraus" "'711'";3;"Autojen vuokraus" "'7110'";4;"Autojen vuokraus" "'71100'";5;"Autojen vuokraus" "'712'";3;"Muiden liikennevälineiden vuokraus" "'7121'";4;"Muiden maaliikennevälineiden vuokraus" "'71210'";5;"Muiden maaliikennevälineiden vuokraus" "'7122'";4;"Vesiliikennevälineiden vuokraus" "'71220'";5;"Vesiliikennevälineiden vuokraus" "'7123'";4;"Ilmaliikennevälineiden vuokraus" "'71230'";5;"Ilmaliikennevälineiden vuokraus" "'713'";3;"Koneiden ja laitteiden vuokraus" "'7131'";4;"Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus" "'71310'";5;"Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus" "'7132'";4;"Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus" "'71320'";5;"Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus" "'7133'";4;"Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokoneiden vuokraus" "'71330'";5;"Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokoneiden vuokraus" "'7134'";4;"Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus" "'71340'";5;"Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus" "'714'";3;"Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden vuokraus" "'7140'";4;"Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden vuokraus" "'71401'";5;"Videofilmien vuokraus" "'71402'";5;"Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus" "'71409'";5;"Muu kotitaloustavaroiden vuokraus" "'72'";2;"Tietojenkäsittelypalvelu" "'721'";3;"Atk-laitteistokonsultointi" "'7210'";4;"Atk-laitteistokonsultointi" "'72100'";5;"Atk-laitteistokonsultointi" "'722'";3;"Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi" "'7221'";4;"Ohjelmistojen kustantaminen" "'72210'";5;"Ohjelmistojen kustantaminen" "'7222'";4;"Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi" "'72220'";5;"Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi" "'723'";3;"Tietojenkäsittely" "'7230'";4;"Tietojenkäsittely" "'72300'";5;"Tietojenkäsittely" "'724'";3;"Tietokanta ja -verkkopalvelut" "'7240'";4;"Tietokanta ja -verkkopalvelut" "'72401'";5;"Tietokantapalvelut" "'72402'";5;"Tietoverkkopalvelut" "'725'";3;"Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto" "'7250'";4;"Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto" "'72500'";5;"Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto" "'726'";3;"Muu tietojenkäsittelypalvelu" "'7260'";4;"Muu tietojenkäsittelypalvelu" "'72600'";5;"Muu tietojenkäsittelypalvelu" "'73'";2;"Tutkimus ja kehittäminen" "'731'";3;"Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen" "'7310'";4;"Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen" "'73101'";5;"Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen" "'73102'";5;"Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen" "'73103'";5;"Tekniikan tutkimus ja kehittäminen" "'732'";3;"Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen" "'7320'";4;"Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen" "'73200'";5;"Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen" "'74'";2;"Muu liike-elämää palveleva toiminta" "'741'";3;"Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi; hallintayhtiöt" "'7411'";4;"Lakiasiain palvelu" "'74111'";5;"Lakiasiaintoimistot" "'74112'";5;"Asianajotoimistot" "'74113'";5;"Patenttitoimistot" "'74119'";5;"Muu lakiasiain palvelu" "'7412'";4;"Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta" "'74121'";5;"Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu" "'74122'";5;"Tilintarkastuspalvelu" "'74129'";5;"Muu laskentatoimen palvelu" "'7413'";4;"Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset" "'74130'";5;"Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset" "'7414'";4;"Liikkeenjohdon konsultointi" "'74140'";5;"Liikkeenjohdon konsultointi" "'7415'";4;"Hallintayhtiöiden toiminta" "'74150'";5;"Hallintayhtiöiden toiminta" "'742'";3;"Tekninen palvelu" "'7420'";4;"Tekninen palvelu" "'74201'";5;"Yhdyskuntasuunnittelu" "'74202'";5;"Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu" "'74203'";5;"Arkkitehtipalvelu" "'74204'";5;"Rakennetekninen palvelu" "'74205'";5;"LVI-tekninen suunnittelu" "'74206'";5;"Sähkötekninen suunnittelu" "'74207'";5;"Muu rakennustekninen palvelu" "'74208'";5;"Kone- ja prosessisuunnittelu" "'74209'";5;"Muu tekninen palvelu" "'743'";3;"Tekninen testaus ja analysointi" "'7430'";4;"Tekninen testaus ja analysointi" "'74301'";5;"Tekninen testaus ja analysointi" "'74302'";5;"Autokatsastus" "'744'";3;"Mainospalvelu" "'7440'";4;"Mainospalvelu" "'74401'";5;"Mainostoimistot" "'74402'";5;"Suora- ja ulkomainonta" "'74409'";5;"Muu mainospalvelu" "'745'";3;"Työnvälitys ja henkilöstön hankinta" "'7450'";4;"Työnvälitys ja henkilöstön hankinta" "'74501'";5;"Työvoimatoimistot" "'74502'";5;"Työvoiman vuokraus" "'74509'";5;"Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta" "'746'";3;"Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu" "'7460'";4;"Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu" "'74600'";5;"Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu" "'747'";3;"Siivous" "'7470'";4;"Siivous" "'74700'";5;"Siivous" "'748'";3;"Muut palvelut liike-elämälle" "'7481'";4;"Valokuvauspalvelu" "'74811'";5;"Valokuvaamotoiminta" "'74812'";5;"Valokuvien kehittäminen" "'7482'";4;"Pakkauspalvelu" "'74820'";5;"Pakkauspalvelu" "'7485'";4;"Sihteeri- ja käännöspalvelu" "'74851'";5;"Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu" "'74852'";5;"Postituspalvelut" "'74853'";5;"Käännös- ja tulkkauspalvelu" "'74859'";5;"Muu sihteeripalvelu" "'7486'";4;"Puhelinpalvelukeskusten toiminta" "'74860'";5;"Puhelinpalvelukeskusten toiminta" "'7487'";4;"Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu" "'74871'";5;"Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu" "'74872'";5;"Perintätoimistot ja luottotietopalvelu" "'74873'";5;"Messujen ja kongressien järjestäminen" "'74879'";5;"Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut" "'L'";1;"Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus" "'75'";2;"Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus" "'751'";3;"Julkishallinto" "'7511'";4;"Julkinen yleishallinto" "'75110'";5;"Julkinen yleishallinto" "'7512'";4;"Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto" "'75121'";5;"Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto" "'75122'";5;"Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto" "'7513'";4;"Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto" "'75130'";5;"Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto" "'7514'";4;"Julkishallintoa tukevat toiminnot" "'75140'";5;"Julkishallintoa tukevat toiminnot" "'752'";3;"Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi" "'7521'";4;"Ulkoasiain hallinto" "'75210'";5;"Ulkoasiain hallinto" "'7522'";4;"Maanpuolustus" "'75220'";5;"Maanpuolustus" "'7523'";4;"Oikeustoimi ja vankeinhoito" "'75231'";5;"Oikeudenhoito" "'75232'";5;"Vankeinhoito" "'7524'";4;"Poliisitoimi ja rajojen vartiointi" "'75241'";5;"Poliisitoimi" "'75242'";5;"Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu" "'7525'";4;"Palo- ja pelastustoimi" "'75250'";5;"Palo- ja pelastustoimi" "'753'";3;"Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta" "'7530'";4;"Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta" "'75301'";5;"Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta" "'75302'";5;"Lakisääteinen työeläkevakuutus" "'75309'";5;"Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta" "'M'";1;"Koulutus" "'80'";2;"Koulutus" "'801'";3;"Peruskoulu" "'8010'";4;"Peruskoulu" "'80100'";5;"Peruskoulu" "'802'";3;"Lukio ja ammatillinen koulutus" "'8021'";4;"Lukio" "'80210'";5;"Lukio" "'8022'";4;"Ammatillinen koulutus" "'80220'";5;"Ammatillinen koulutus" "'803'";3;"Korkeakoulut" "'8030'";4;"Korkeakoulut" "'80300'";5;"Korkeakoulut" "'804'";3;"Muu koulutus" "'8041'";4;"Kuljettajakoulutus" "'80410'";5;"Kuljettajakoulutus" "'8042'";4;"Muu aikuiskoulutus yms." "'80421'";5;"Kansanopistot, kansalaisopistot, musiikkioppilaitokset yms." "'80422'";5;"Koulutuskeskukset" "'80423'";5;"Kielikoulut ja -opistot" "'80424'";5;"Kirjeopistot" "'80429'";5;"Muut koulutusta antavat yksiköt" "'N'";1;"Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut" "'85'";2;"Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut" "'851'";3;"Terveydenhuoltopalvelut" "'8511'";4;"Sairaalapalvelut" "'85111'";5;"Varsinaiset sairaalapalvelut" "'85112'";5;"Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit" "'8512'";4;"Lääkäripalvelut" "'85121'";5;"Kunnalliset terveyskeskukset" "'85129'";5;"Muut lääkäripalvelut" "'8513'";4;"Hammashoito" "'85130'";5;"Hammashoito" "'8514'";4;"Muut terveydenhuoltopalvelut" "'85141'";5;"Fysioterapia" "'85142'";5;"Laboratoriotutkimukset" "'85143'";5;"Kuvantamistutkimukset" "'85144'";5;"Sairaankuljetuspalvelut" "'85149'";5;"Muu terveyspalvelu" "'852'";3;"Eläinlääkintäpalvelut" "'8520'";4;"Eläinlääkintäpalvelut" "'85200'";5;"Eläinlääkintäpalvelut" "'853'";3;"Sosiaalipalvelut" "'8531'";4;"Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut" "'85311'";5;"Lasten ja nuorten laitokset" "'85312'";5;"Kehitysvammalaitokset" "'85313'";5;"Vanhusten laitokset" "'85314'";5;"Päihdehuoltolaitokset" "'85315'";5;"Palvelutalot ja ryhmäkodit" "'85316'";5;"Ensi- ja turvakodit" "'85319'";5;"Muut laitokset ja asumispalvelut" "'8532'";4;"Sosiaaliset avopalvelut" "'85321'";5;"Lasten päivähoito" "'85322'";5;"Päivätoiminta" "'85323'";5;"Kotipalvelut" "'85324'";5;"Työtoiminta ja työhön kuntoutus" "'85325'";5;"Neuvolat" "'85326'";5;"Avomuotoinen päihdekuntoutus" "'85329'";5;"Muu sosiaalitoiminta" "'O'";1;"Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut" "'90'";2;"Ympäristönhuolto" "'900'";3;"Ympäristönhuolto" "'9001'";4;"Viemäri- ja jätevesihuolto" "'90010'";5;"Viemäri- ja jätevesihuolto" "'9002'";4;"Muu jätehuolto" "'90020'";5;"Muu jätehuolto" "'9003'";4;"Ympäristön kunnostaminen ja puhtaanapito" "'90031'";5;"Ulkotilojen hoito" "'90032'";5;"Maaperän ja vesistöjen kunnostus" "'91'";2;"Järjestötoiminta" "'911'";3;"Elinkeinoelämän järjestöt, työnantaja- ja ammattialajärjestöt" "'9111'";4;"Elinkeinoelämän järjestöt ja työnantajajärjestöt" "'91110'";5;"Elinkeinoelämän järjestöt ja työnantajajärjestöt" "'9112'";4;"Ammattialajärjestöt" "'91120'";5;"Ammattialajärjestöt" "'912'";3;"Ammattiyhdistykset" "'9120'";4;"Ammattiyhdistykset" "'91200'";5;"Ammattiyhdistykset" "'913'";3;"Muut järjestöt" "'9131'";4;"Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt" "'91310'";5;"Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt" "'9132'";4;"Poliittiset järjestöt" "'91320'";5;"Poliittiset järjestöt" "'9133'";4;"Muualla mainitsemattomat järjestöt" "'91331'";5;"Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt" "'91339'";5;"Muualla mainitsemattomat muut järjestöt" "'92'";2;"Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta" "'921'";3;"Elokuva- ja videotoiminta" "'9211'";4;"Elokuvien ja videoiden tuotanto" "'92110'";5;"Elokuvien ja videoiden tuotanto" "'9212'";4;"Elokuvien ja videoiden levitys" "'92120'";5;"Elokuvien ja videoiden levitys" "'9213'";4;"Elokuvien esittäminen" "'92130'";5;"Elokuvien esittäminen" "'922'";3;"Radio- ja televisiotoiminta" "'9220'";4;"Radio- ja televisiotoiminta" "'92200'";5;"Radio- ja televisiotoiminta" "'923'";3;"Muu kulttuuri- ja viihdetoiminta" "'9231'";4;"Taiteellinen ja kirjallinen toiminta" "'92311'";5;"Taiteilijatoiminta" "'92312'";5;"Näyttämö- ja konserttitoiminta" "'9232'";4;"Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut" "'92320'";5;"Kulttuurin ja viihteen tukipalvelut" "'9233'";4;"Huvipuistot" "'92330'";5;"Huvipuistot" "'9234'";4;"Muut viihdepalvelut" "'92340'";5;"Muut viihdepalvelut" "'924'";3;"Uutistoimistot" "'9240'";4;"Uutistoimistot" "'92400'";5;"Uutistoimistot" "'925'";3;"Kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuurilaitokset" "'9251'";4;"Kirjastot ja arkistot" "'92510'";5;"Kirjastot ja arkistot" "'9252'";4;"Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu" "'92520'";5;"Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu" "'9253'";4;"Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja luonnonpuistot" "'92530'";5;"Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja luonnonpuistot" "'926'";3;"Urheiluun liittyvä toiminta" "'9261'";4;"Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit" "'92610'";5;"Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit" "'9262'";4;"Urheilutoiminta" "'92620'";5;"Urheilutoiminta" "'927'";3;"Muut virkistyspalvelut" "'9271'";4;"Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu" "'92710'";5;"Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu" "'9272'";4;"Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut" "'92720'";5;"Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut" "'93'";2;"Muut palvelut" "'930'";3;"Muut palvelut" "'9301'";4;"Pesulatoiminta" "'93011'";5;"Pesulapalvelut yrityksille" "'93012'";5;"Pesulapalvelut kotitalouksille" "'9302'";4;"Kampaamot ja kauneushoitolat" "'93021'";5;"Parturit ja kampaamot" "'93022'";5;"Kauneudenhoitopalvelut" "'9303'";4;"Hautaustoimistot" "'93030'";5;"Hautaustoimistot" "'9304'";4;"Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut" "'93040'";5;"Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut" "'9305'";4;"Muualla luokittelemattomat palvelut" "'93050'";5;"Muualla luokittelemattomat palvelut" "'P'";1;"Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön" "'95'";2;"Työnantajakotitaloudet" "'950'";3;"Työnantajakotitaloudet" "'9500'";4;"Työnantajakotitaloudet" "'95000'";5;"Työnantajakotitaloudet" "'96'";2;"Yksityisten kotitalouksien toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'960'";3;"Yksityisten kotitalouksien toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'9600'";4;"Yksityisten kotitalouksien toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'96000'";5;"Yksityisten kotitalouksien toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'97'";2;"Yksityisten kotitalouksien toiminta palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'970'";3;"Yksityisten kotitalouksien toiminta palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'9700'";4;"Yksityisten kotitalouksien toiminta palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'97000'";5;"Yksityisten kotitalouksien toiminta palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön" "'Q'";1;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'98'";2;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'980'";3;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'9800'";4;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'98000'";5;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot" "'X'";1;"Toimiala tuntematon" "'99'";2;"Toimiala tuntematon" "'999'";3;"Toimiala tuntematon" "'9999'";4;"Toimiala tuntematon" "'99999'";5;"Toimiala tuntematon"