Palaa luokitusten etusivulle

Px-koodisto varat

 •  
  • Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia.

Luokat (96)


 • SSS Yhteensä ...
  • F0 F0 Rahoitusvarat yhteensä ...
   • F12_F2TF4_F6_F8 F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavaateet (GFSM/PSDSG) ...
   • F12_F2TF4_F6_F8S F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavarat (GFSM/PSDSG), lyhytaikainen ...
   • F12_F2TF4_F6_F8L F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavarat (GFSM/PSDSG), pitkäaikainen ...
   • F12_F6_F89 F12, F6, F89 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot ...
   • F12_F6_F89S F12, F6, F89 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, lyhytaikainen ...
   • F12_F6_F89L F12, F6, F89 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, pitkäaikainen ...
 • F1 F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet ...
  • F11 F11 Monetaarinen kulta ...
  • F12 F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t) ...
   • F2TF4 F2-F4 Käteisraha, talletukset, velkapaperit ja lainat ...
 • F2 F2 Käteisraha ja talletukset ...
  • F2S F2S Käteisraha ja talletukset, lyhytaikainen ...
  • F2L F2L Käteisraha ja talletukset, pitkäaikainen ...
 • F21 F21 Käteisraha ...
  • F22TF29 F22-F29 Talletukset ...
 • F22 F22 Siirtokelpoiset talletukset ...
  • F229_F29_F3TF4_F61TF62_F64_F66_F8 F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Velkavarat (FDI) ...
 • F29 F29 Muut talletukset ...
  • FK FK Varanto-osuus IMF:ssä ...
 • F3 F3 Velkapaperit ...
  • F31 F31 Lyhytaikaiset velkapaperit ...
  • F32 F32 Pitkäaikaiset velkapaperit ...
 • F4 F4 Lainat ...
  • F41 F41 Lyhytaikaiset lainat ...
  • F42 F42 Pitkäaikaiset lainat ...
 • F5 F5 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet ...
  • F51 F51 Osakkeet ja osuudet ...
 • F511 F511 Noteeratut osakkeet ...
  • F512TF519 F512-AF519 Noteeraamattomat  osakkeet ja muut osuudet ...
 • F512 F512 Noteeraamattomat osakkeet ...
 • F5122 F5122 Kiinteistöosakkeet ...
 • F51231 F51231 Muut noteeraamattomat osakkeet pl. ulkomaisten suorien sijoitusten uudelleen sijoitetut voitot ...
  • F51232 F51232 Ulkomaisten suorien sijoitusten uudelleen sijoitetut voitot ...
 • F519 F519 Muut osuudet ...
 • F52 F52 Sijoitusrahasto-osuudet ...
  • F521 F521 Rahamarkkinarahasto-osuudet ...
   • F5211 F5211 Rahamarkkinarahasto-osuudet pl. uudelleensijoitetut voitot ...
   • F5212 F5212 Rahamarkkinarahasto-osuuksien uudelleensijoitetut voitot ...
  • F522 F522 Muut rahasto-osuudet ...
   • F5221 F5221 Muiden kuin rahamarkkinarahastojen osuudet pl. uudelleensijoitetut voitot ...
   • F5222 F5222 Muiden kuin rahamarkkinarahastojen osuuksien uudelleensijoitetut voitot ...
 • F6 F6 Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut ...
  • F6_F89 F6, F89 Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot ...
  • F6_F89S F6, F89 Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, lyhytaikainen ...
  • F6_F89L F6, F89 Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, pitkäaikainen ...
 • F61 F61 Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka ...
 • F62 F62 Henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvat vastuut ...
 • F63 F63 Eläkevastuut ...
 • F64 F64 Eläkerahastojen vaateet eläkkeiden hallinnoijia kohtaan ...
 • F65 F65 Oikeudet muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin ...
 • F66 F66 Standarditakauksiin liittyvät varaukset ...
 • F7 F7 Johdannaiset ja työsuhdeoptiot ...
  • F71 F71 Johdannaiset ...
  • F72 F72 Työsuhdeoptiot ...
 • F8 F8 Muut saamiset ja velat ...
  • F81 F81 Kauppaluotot ja ennakot ...
   • F81S F81S Lyhytaikaiset kauppaluotot ja ennakot ...
   • F81L F81L Pitkäaikaiset kauppaluotot ja ennakot ...
 • F89 F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot ...
 • B9 B9 Nettorahoitusvarat ...
 • N0 N0 Reaalivarat yhteensä ...
  • N11 N11 Kiinteät varat ...
   • N111 N111 Asuinrakennukset ...
    • N111_N112 N111, N112 Rakennukset ja rakennelmat ...
 • N112 N112 Muut rakennukset ja rakennelmat ...
  • N1121 N1121 Muut talorakennukset kuin asuinrakennukset ...
  • N1122 N1122 Muut rakennelmat ...
  • N1123 N1123 Maanparannukset ...
 • N113 N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet ...
  • N1131 N1131 Kuljetusvälineet ...
  • N1132 N1132 Tieto- ja viestintätekniset laitteet ...
  • N11321 N11321 Tietokoneet ja oheislaitteet ...
  • N11322 N11322 Muut viestintätekniset laitteet ...
  • N1139 N1139 Muut koneet ja laitteet ...
   • N1132_N1139 N1132, N1139 Tieto- ja viestintätekniset laitteet sekä muut koneet ja laitteet ...
   • N114TN117 N114-N117 Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus ...
 • N114 N114 Asejärjestelmät ...
  • N115_N116 N115, N116 Kasvatettavat biologiset varat ja valmistamattomien varojen omistusoikeuksien siirtokulut ...
 • N115 N115 Kasvatettavat biologiset varat ...
  • N1151 N1151 Eläinvarat ...
  • N1152 N1152 Puu-, viljelyskasvi- ja kasvivarat ...
 • N116 N116 Valmistamattomien varojen omistusoikeuksien siirtokulut ...
 • N117 N117 Henkiset omaisuustuotteet ...
  • N1171 N1171 Tutkimus ja kehittäminen ...
  • N1172 N1172 Mineraalien etsintä ja arviointi ...
  • N1173 N1173 Tietokoneohjelmistot ja tietokannat ...
  • N11731 N11731 Tietokoneohjelmistot ...
  • N1174 N1174 Viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset ...
   • N12_N13 N12, N13 Varastot ja arvoesineet ...
 • N21 N21 Luonnonvarat ...
  • N211 N211 Maa ...
 • TOT TOT Varatyypit yhteensä ...
 • X Tuntematon ...