Windows-1252;;varojenluokitus_5_20180101 code;level;classificationItemName "'Z'";9;"Z Ei valintaa" "'SSS'";0;"Yhteensä" "'F0'";1;"F0 Rahoitusvarat yhteensä" "'F12_F2TF4_F6_F8'";9;"F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavaateet (GFSM/PSDSG)" "'F12_F2TF4_F6_F8S'";9;"F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavarat (GFSM/PSDSG), lyhytaikainen" "'F12_F2TF4_F6_F8L'";9;"F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavarat (GFSM/PSDSG), pitkäaikainen" "'F12_F6_F89'";9;"F12, F6, F89 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot" "'F12_F6_F89S'";9;"F12, F6, F89 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, lyhytaikainen" "'F12_F6_F89L'";9;"F12, F6, F89 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, pitkäaikainen" "'F1'";1;"F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet" "'F11'";2;"F11 Monetaarinen kulta" "'F12'";2;"F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t)" "'F2TF4'";9;"F2-F4 Käteisraha, talletukset, velkapaperit ja lainat" "'F2'";1;"F2 Käteisraha ja talletukset" "'F2S'";9;"F2S Käteisraha ja talletukset, lyhytaikainen" "'F2L'";9;"F2L Käteisraha ja talletukset, pitkäaikainen" "'F21'";2;"F21 Käteisraha" "'F22TF29'";9;"F22-F29 Talletukset" "'F22'";2;"F22 Siirtokelpoiset talletukset" "'F229_F29_F3TF4_F61TF62_F64_F66_F8'";9;"F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Velkavarat (FDI)" "'F29'";2;"F29 Muut talletukset" "'FK'";9;"FK Varanto-osuus IMF:ssä" "'F3'";1;"F3 Velkapaperit" "'F31'";2;"F31 Lyhytaikaiset velkapaperit" "'F32'";2;"F32 Pitkäaikaiset velkapaperit" "'F4'";1;"F4 Lainat" "'F41'";2;"F41 Lyhytaikaiset lainat" "'F42'";2;"F42 Pitkäaikaiset lainat" "'F5'";1;"F5 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet" "'F51'";2;"F51 Osakkeet ja osuudet" "'F511'";1;"F511 Noteeratut osakkeet" "'F512TF519'";9;"F512-AF519 Noteeraamattomat  osakkeet ja muut osuudet" "'F512'";1;"F512 Noteeraamattomat osakkeet" "'F5122'";1;"F5122 Kiinteistöosakkeet" "'F51231'";1;"F51231 Muut noteeraamattomat osakkeet pl. ulkomaisten suorien sijoitusten uudelleen sijoitetut voitot" "'F51232'";5;"F51232 Ulkomaisten suorien sijoitusten uudelleen sijoitetut voitot" "'F519'";3;"F519 Muut osuudet" "'F52'";2;"F52 Sijoitusrahasto-osuudet" "'F521'";3;"F521 Rahamarkkinarahasto-osuudet" "'F5211'";4;"F5211 Rahamarkkinarahasto-osuudet pl. uudelleensijoitetut voitot" "'F5212'";4;"F5212 Rahamarkkinarahasto-osuuksien uudelleensijoitetut voitot" "'F522'";3;"F522 Muut rahasto-osuudet" "'F5221'";4;"F5221 Muiden kuin rahamarkkinarahastojen osuudet pl. uudelleensijoitetut voitot" "'F5222'";4;"F5222 Muiden kuin rahamarkkinarahastojen osuuksien uudelleensijoitetut voitot" "'F6'";1;"F6 Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut" "'F6_F89'";9;"F6, F89 Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot" "'F6_F89S'";9;"F6, F89 Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, lyhytaikainen" "'F6_F89L'";9;"F6, F89 Vakuutus, eläke ja standarditakausvastuut sekä muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot, pitkäaikainen" "'F61'";2;"F61 Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka" "'F62'";2;"F62 Henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvat vastuut" "'F63'";2;"F63 Eläkevastuut" "'F64'";2;"F64 Eläkerahastojen vaateet eläkkeiden hallinnoijia kohtaan" "'F65'";2;"F65 Oikeudet muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin" "'F66'";2;"F66 Standarditakauksiin liittyvät varaukset" "'F7'";1;"F7 Johdannaiset ja työsuhdeoptiot" "'F71'";2;"F71 Johdannaiset" "'F72'";2;"F72 Työsuhdeoptiot" "'F8'";1;"F8 Muut saamiset ja velat" "'F81'";2;"F81 Kauppaluotot ja ennakot" "'F81S'";9;"F81S Lyhytaikaiset kauppaluotot ja ennakot" "'F81L'";9;"F81L Pitkäaikaiset kauppaluotot ja ennakot" "'F89'";2;"F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot" "'B9'";1;"B9 Nettorahoitusvarat" "'N0'";1;"N0 Reaalivarat yhteensä" "'N11'";2;"N11 Kiinteät varat" "'N111'";3;"N111 Asuinrakennukset" "'N111_N112'";9;"N111, N112 Rakennukset ja rakennelmat" "'N112'";3;"N112 Muut rakennukset ja rakennelmat" "'N1121'";4;"N1121 Muut talorakennukset kuin asuinrakennukset" "'N1122'";4;"N1122 Muut rakennelmat" "'N1123'";4;"N1123 Maanparannukset" "'N113'";3;"N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet" "'N1131'";4;"N1131 Kuljetusvälineet" "'N1132'";4;"N1132 Tieto- ja viestintätekniset laitteet" "'N11321'";4;"N11321 Tietokoneet ja oheislaitteet" "'N11322'";4;"N11322 Muut viestintätekniset laitteet" "'N1139'";4;"N1139 Muut koneet ja laitteet" "'N1132_N1139'";9;"N1132, N1139 Tieto- ja viestintätekniset laitteet sekä muut koneet ja laitteet" "'N114TN117'";9;"N114-N117 Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus" "'N114'";3;"N114 Asejärjestelmät" "'N115_N116'";9;"N115, N116 Kasvatettavat biologiset varat ja valmistamattomien varojen omistusoikeuksien siirtokulut" "'N115'";3;"N115 Kasvatettavat biologiset varat" "'N1151'";4;"N1151 Eläinvarat" "'N1152'";4;"N1152 Puu-, viljelyskasvi- ja kasvivarat" "'N116'";3;"N116 Valmistamattomien varojen omistusoikeuksien siirtokulut" "'N117'";3;"N117 Henkiset omaisuustuotteet" "'N1171'";4;"N1171 Tutkimus ja kehittäminen" "'N1172'";4;"N1172 Mineraalien etsintä ja arviointi" "'N1173'";4;"N1173 Tietokoneohjelmistot ja tietokannat" "'N11731'";4;"N11731 Tietokoneohjelmistot" "'N1174'";4;"N1174 Viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset" "'N12_N13'";9;"N12, N13 Varastot ja arvoesineet" "'N21'";2;"N21 Luonnonvarat" "'N211'";3;"N211 Maa" "'TOT'";1;"TOT Varatyypit yhteensä" "'X'";1;"Tuntematon"