Windows-1252;;verolaji_1_20190101 code;level;classificationItemName "'0'";1;"Kaikki verot ja maksut yhteensä" "'1000'";2;"Tulo- ja pääomaverot" "'1100'";3;"Kotitalouksien tulo- ja pääomaverot" "'1100.01'";6;"Korkotulojen lähdevero" "'1100.02'";6;"Kotitalouksien tulovero" "'1100.03'";6;"Merimiesvero" "'1100.04'";6;"Arpajaisvero (arpajaisvoitoista)" "'1200'";3;"Yhteisövero" "'1200.01'";6;"Yhteisöjen tulovero" "'1200.02'";6;"Yhteisöjen kirkollisvero" "'1200.03'";6;"Suhdannevaihteluiden tasoitusmaksu" "'2000'";2;"Pakolliset sosiaaliturvamaksut" "'2100'";3;"Vakuutettujen pakolliset sosiaaliturvamaksut" "'2100.01'";6;"Vakuutettujen työeläkemaksut" "'2100.02'";6;"Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut" "'2200'";3;"Työnantajan pakolliset sosiaaliturvamaksut" "'2200.01'";6;"Työnantajan työeläkemaksut" "'2200.02'";6;"Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut" "'3000'";2;"Verot palkkasummasta ja työvoimasta" "'3000.01'";6;"Verot palkkasummasta ja työvoimasta" "'4000'";2;"Omaisuusverot" "'4100'";3;"Toistuvat kiinteään omaisuuteen kohdistuvat verot" "'4100.01'";6;"Katumaksu/Kiinteistövero" "'4200'";3;"Toistuvat nettovarallisuuteen kohdistuvat verot" "'4210'";4;"Toistuvat kotitalouksien nettovarallisuuteen kohdistuvat verot" "'4210.01'";6;"Varallisuusvero, yksilö" "'4220'";4;"Toistuvat muiden kuin kotitalouksien nettovarallisuuteen kohdistuvat verot" "'4220.01'";6;"Varallisuusvero, yhteisö" "'4300'";3;"Perintö- ja lahjavero" "'4300.01'";6;"Perintö- ja lahjavero" "'4400'";3;"Pääomakaupan verot" "'4400.01'";6;"Varainsiirtovero" "'4400.02'";6;"Leimavero" "'4400.03'";6;"Luottovero" "'5000'";2;"Tavaroista ja palveluista maksetut verot" "'5100'";3;"Myynnistä, luovutuksesta tai vuokrauksesta maksetut verot" "'5110'";4;"Yleiset tavaroiden ja palveluiden myynnistä tai vuokrauksesta maksetut verot" "'5111'";5;"Arvonlisäverot" "'5111.01'";6;"Arvonlisäverot" "'5113'";5;"Liikevaihtovero ja muut yleiset kaupan verot" "'5113.01'";6;"Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta)" "'5113.02'";6;"Vakuutusmaksuvero" "'5113.03'";6;"Tasausvero" "'5113.04'";6;"Televero" "'5120'";4;"Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden verot" "'5121'";5;"Valmisteverot" "'5121.01'";6;"Alkoholijuomavero" "'5121.02'";6;"Energiaverot" "'5121.03'";6;"Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero" "'5121.04'";6;"Virvoitusjuomavero (sis. makeisten ja jäätelön valmisteveron 2011-2016)" "'5121.05'";6;"Tupakkavero" "'5121.06'";6;"Eräiden juomapakkausten valmistevero" "'5121.07'";6;"Öljysuojamaksu" "'5121.08'";6;"Öljyjätemaksu" "'5121.09'";6;"Apteekkimaksut" "'5121.10'";6;"Varmuusvarastointimaksu" "'5121.11'";6;"Elintarvikkeiden valmistevero" "'5121.12'";6;"Erikoiskasvien markkinoimismaksu" "'5121.13'";6;"Fosforilannoitevero" "'5121.14'";6;"Hinnanerokorvaus" "'5121.15'";6;"Lannoitevero" "'5121.16'";6;"Maataloustuotteiden markkinoimismaksu" "'5121.17'";6;"Maataloustuotteiden tasausmaksu" "'5121.18'";6;"Voin hinnanalennusmaksu" "'5121.19'";6;"Öljypohjaisten, väkevöityjen rehujen vero" "'5121.20'";6;"Maidon kiintiömaksu" "'5121.21'";6;"Makeisvero" "'5121.22'";6;"Olutvero" "'5121.23'";6;"Rasva- ja valkuaisvero" "'5121.24'";6;"Ravintorasvavero" "'5121.25'";6;"Ruokinta-ainevero" "'5121.26'";6;"Sokerivero" "'5121.27'";6;"Sähkövero" "'5122'";5;"Monopolitoiminnan tuottojen verot" "'5122.01'";6;"Alkon ylijäämä" "'5123'";5;"Tuontimaksut ja -tullit" "'5123.01'";6;"Kaupunkitullimaksut" "'5123.02'";6;"Tuontimaksut" "'5123.03'";6;"Tuontitulli" "'5123.04'";6;"Tuontimaksu hintavakausrahastoon" "'5126'";5;"Tiettyjen palveluiden verot" "'5126.01'";6;"Jätevero" "'5126.02'";6;"Palosuojamaksu" "'5126.03'";6;"Ydinenergiatutkimusmaksu" "'5126.04'";6;"Pankkivero" "'5126.05'";6;"Ratavero" "'5126.06'";6;"EU-Vakausmaksut" "'5126.07'";6;"Rahapelitoiminnan voittovarat" "'5126.08'";6;"Elokuvavero" "'5126.09'";6;"Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat" "'5126.10'";6;"Raha-automaattiyhdistyksen voittovarat" "'5126.11'";6;"Leimavero, viihteeseen" "'5126.12'";6;"Valtion osuus hevoskilp. vedonlyöntituloista" "'5126.13'";6;"Talletussuojamaksut" "'5127'";5;"Muut kansainvälisen kaupan verot" "'5127.01'";6;"Matkustajavero (mom. 1976 henkilöauton käyttömaksu)" "'5128'";5;"Muut tiettyjen tuotteiden ja palveluiden verot" "'5128.01'";6;"Sokerimaksut EU:lle" "'5128.02'";6;"EHTY-maksu" "'5200'";3;"Käyttölupamaksut" "'5210'";4;"Toistuvat käyttölupamaksut" "'5210.01'";6;"Ajoneuvovero" "'5210.02'";6;"Moottoriajoneuvovero" "'5213'";5;"Muut toistuvat verot" "'5213.01'";6;"Hirvilupamaksut" "'5213.02'";6;"Kalastuksenhoitomaksut" "'5213.03'";6;"Riistanhoitomaksut" "'5213.04'";6;"Tenojoen kalastuslupamaksut" "'5213.05'";6;"Lästimaksut" "'5213.06'";6;"Pilkintämaksut" "'5213.07'";6;"Saaristokuntien kalastuslupamaksut" "'5213.08'";6;"Metsästys- ja kalastuslupamaksut" "'5213.09'";6;"Koiravero" "'5220'";4;"Kertaluonteiset verot" "'5220.01'";6;"Ajoneuvojen rekisteröintimaksu" "'5220.02'";6;"Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta" "'6000'";2;"Muut verot" "'6000.01'";6;"Tuoteverojen viivästysseuraamukset" "'6000.02'";6;"Takaisin maksetut verot (kaikki)" "'6000.03'";6;"Muut verotulot" "'6000.04'";6;"Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset" "'6000.05'";6;"Takaisin maksetut verot" "'6000.06'";6;"Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset" "'6000.07'";6;"Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus" "'6000.08'";6;"Kasvinjalostusmaksut" "'6000.09'";6;"Lisätulli sukkahousuista" "'6000.10'";6;"EU:lle tilitettävät tuonnin verot"