Windows-1252;;ympliiktuotel_1_20151202 code;level;classificationItemName "'koodi..'";1;"nimike.." "'01'";1;"Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu" "'02'";1;"Jätevesihuolto" "'03'";1;"Jätehuolto" "'04'";1;"Maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu ja parantaminen" "'05'";1;"Melun ja tärinän torjunta" "'06'";1;"Biologisen monimuotoisuuden ja maisemien suojelu" "'07'";1;"Säteilyltä suojaaminen" "'08'";1;"Ympäristöä koskeva tutkimus- ja kehittämistoiminta" "'09'";1;"Muu ympäristönsuojelu" "'10'";1;"Vesihuolto" "'11'";1;"Metsävarojen hallinta" "'11A'";2;"Metsäalueiden hallinta" "'11B'";2;"Metsävarojen käytön vähentäminen" "'12'";1;"Luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön hallinta" "'13'";1;"Energiavarojen hallinta" "'13A'";2;"Energiantuotanto uusiutuvista luonnonvaroista" "'13B'";2;"Lämmön-/energiansäästö ja -hallinta" "'13C'";2;"Raaka-aineena käytettävän fossiilisen energian käytön minimointi" "'14'";1;"Mineraalivarojen hallinta" "'15'";1;"Luonnonvarojen hallintaan liittyvät tutkimus- ja kehittämistoiminnot" "'16'";1;"Muu luonnonvarojen hallinta"