Aiheet
KansantalousMaa-, metsä- ja kalatalous

Maatalous suurten hintamuutosten keskellä vuonna 2022

tiedote | Maatalouden taloustilit (EAA) 31.12.2022

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 niin maatalouden tuotteiden kuin tuotantopanosten hinnat kohosivat reippaasti.  Tämän seurauksena maataloustuotannon arvo kohosi noin 30 % edellisvuodesta. Välituotekustannukset kohosivat 36 % erityisesti energian, lannoitteiden ja rehukustannusten takia. Maatalouden käyvin hinnoin laskettu bruttoarvonlisäys kohosi 8 %. Maatalouden kriisitukien ansiosta yrittäjätulo näyttää kasvavan katovuoden 2021 tasosta noin 25 %.

Keskeisiä poimintoja

  • Maatalouden tuotoksen arvo kohosi vuonna 2022 noin 30 %, kun välituotekustannus puolestaan kohosi 36 %.
  • Normaali viljasato, lähes tuplautunut viljan hinta ja maatalouden kriisituki pitivät toimialaa pinnalla 2022. 
  • Maatalouden käyvin hinnoin laskettu yrittäjätulo 2022 kasvaa verrattuna katovuoteen 2021, mutta jää silti noin 100 miljoonaa euroa alle vuosien 2010 - 2022 keskiarvon.

Kasvinviljelyn tuotos

Kasvituotannon perushintainen arvo oli liki 2,3 miljardia euroa. Arvo kasvoi edellisvuodesta noin 54 %. Rehuviljojen, ohran ja kauran, tuotoksen yhteenlaskettu arvo oli reilut 800 miljoonaa euroa, kun leipäviljojen osuus oli vajaat 300 miljoonaa euroa. Viljatuotoksen volyymi kohosi noin 36 % ja hinnat kohosivat reilut 80 % edellisvuodesta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että rehuviljat menevät pääasiassa joko oman tilan tai jonkin muun tilan rehuksi, joten ne kasvattavat samalla määrällä kotieläintilojen tuotantokustannuksia.

Seuraavaksi suurin ryhmä oli puutarhatalouden tuotteet. Niiden osalta lopulliset satotilastot ilmestyvät vasta keväällä, joten tuotannon volyymimuutos perustuu kyseisten kasvien pinta-ala muutoksiin. Myös puutarhatuotteiden hinnat kohosivat, mutta vastaavaa hintojen nousua kuin viljalla ei nähty. Kasvihuonetuotannon volyymi tulee todennäköisesti alenemaan merkittävästi talven aikana kohonneiden sähkö ja energiakustannusten takia, vaikkakin aleneminen ei vielä näy suuresti kuluvan vuoden tuloksissa.

Kotieläintalous

Vuonna 2022 kotieläintuotoksen perushintainen arvo oli noin 2,6 miljardia euroa. Ilman tuotetukia olisi kasvi ja kotieläintuotanto olleet lähes samalla tasolla. Lihaksi myytyjen kotieläinten hinnat kohosivat keskimäärin 18 %, kun kotieläintuotteiden (maito, kananmunat ym) hinnat kohosivat noin 23 %. Maidon perushintainen arvo oli noin 1,3 miljardia euroa - kasvua edellisvuoteen verrattuna noin 15 %. Näin siitä huolimatta, että tuotoksen volyymi aleni noin 5 %. Maidon jälkeen tuotoksen arvon mukaisessa järjestyksessä seuraavat naudanliha,
sianliha ja siipikarja. Lihatuotteiden arvo kohosi lähes kokonaan hintojen kohoamisen seurauksena. Ainoastaan turkistuotannon alamäki jatkui edelleen kansainvälisestä markkinatilanteesta johtuen. 

Muu tuotanto

Maatilat tuottavat myös palveluita ja tuotteiden jatkojalostusta. Näitä ei voida aina erottaa varsinaisesta maataloustuotteiden tuottamisesta, vaan ne on laskettava maatalouden tuloksi siinä missä varsinainen maataloustuotantokin. Suurin osa edellä mainitusta tuotannosta tullee konetyöstä. Näiden erien perushintaisen arvon ennakoidaan olevan vuonna 2022 noin 900 miljoonaa euroa. Kyseisten palveluiden hintojen ennakoidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna noin 35 %. Yhteenlaskettu maatalouden perushintainen kokonaistuotanto oli vuonna 2022 noin 5,8 miljardia euroa.

Välituotekäyttö

Tässä vaiheessa vuotta välituotekäytön määrällisistä muutoksista ei ole saatavilla muuta kuin arvioita. On kuitenkin selvää, että tuotantopanoksia pitää käyttää normaali määrä, jos halutaan saada normaali sato ja tuotos, kuten tänä vuonna näyttää tapahtuneen. Välituotteiden (tuotantopanosten) arvon muutos perustuukin lähestulkoon hintojen muutokseen. Lannoitteiden hinnat kohosivat edellisvuodesta reilut 80 %, polttoaineet yli 50 % ja rehut yli 40 %. Muiden välituote-erien hintamuutokset olivat pienempiä. Keskimäärin yhteenlaskettu välituotteiden hintamuutos oli 37 %, ja arvo 4,57 miljardia euroa.

Arvonlisäys ja yrittäjätulo

Maatalouden bruttoarvonlisäys tarkoittaa tuotoksen ja välituotekäytön erotusta. Bruttoarvonlisäyksen volyymi kasvoi vajaan prosentin edellisvuodesta, kun vastaava käyvin hinnoin laskettu kasvu oli 8 %. Muistettakoon kuitenkin, että vertailuvuosi 2021 oli maataloudelle katovuosi. 

Kun bruttoarvonlisäyksestä vähennetään pääomien kuluminen ja maksetut palkat, sekä lisätään tuotantotukipalkkiot (muut kuin tuotekohtaiset tuet), maksetut korot ja vuokrat, niin saadaan yrittäjätulo. Yrittäjätulo näyttäisi kasvavan edellisvuodesta noin 25 %, 706 miljoonasta eurosta 887 miljoonaan. Vuoden 2022 käyvin hinnoin laskettu yrittäjätulo jää silti noin 100 miljoonaa vuosien 2010–2022 keskiarvon alapuolelle. Ilman maatalouden vuonna 2022 saamia kriisitukia yrittäjätulo olisi jäänyt koko 13 vuoden ajanjakson alhaisimmaksi.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
09.12.2022

Maatalouden taloustilit 2021 & 2022

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Maatalouden taloustili
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Maatalouden taloustili
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
maataloustilastot@stat.fi
Hannu Maliniemi
yliaktuaari
029 551 2796
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.