Aiheet
Liikenne ja matkailu

Ulkomaanmatkailu kasvussa keväällä 2022

Tilasto:
Viiteajankohta:
2022, 1. vuosikolmannes
Julkaistu:
Seuraava julkistus:
Julkaisun tyyppi:
tiedote

Tilastokeskuksen mukaan ulkomaan vapaa-ajanmatkoja yön yli tehtiin merkittävästi enemmän tammi-huhtikuussa 2022 kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, jolloin matkoja ei tilastoitu juuri lainkaan. Pandemiaa edeltäneeseen tasoon verrattuna ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä jäi noin puoleen. Yöpymisen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä väheni hieman tammi-huhtikuusta 2021.


Pinotussa pylväskuviossa esitetään yön yli matkojen lukumäärät kotimaassa ja ulkomailla tammi-huhtikuussa 2012-2022.

Pääkohdat

  • Yöpymisen sisältäneiden matkojen kokonaismäärä keväällä (tammi-huhtikuussa) 2022 oli 7,9 miljoonaa, kun mukaan lasketaan kotimaahan ja ulkomaille suuntautuneet vapaa-ajanmatkat ja työmatkat.
  • Ulkomaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin yhteensä 1,2 miljoonaa. Mukana ovat yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat.
  • Keväällä 2022 suomalaiset tekivät 6,0 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa kotimaassa. Yöpymisiä näillä matkoilla tilastoitiin 21,0 miljoonaa.
  • Yöpymisen sisältäneiden kotimaan työmatkojen määrä oli noin puolet pandemiaa edeltäneestä tasosta. Ulkomaan työmatkojen määrä jäi noin neljännekseen.

Ulkomaan vapaa-ajan yöpymiset lisääntyivät alkuvuonna 2022

15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät keväällä (tammi-huhtikuussa) 2022 yhteensä 1,4 miljoonaa ulkomaanmatkaa, kun mukaan lasketaan ulkomaille suuntautuneet vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Syksyllä 2021 alkanut ulkomaan vapaa-ajanmatkailun piristyminen jatkui keväällä 2022. Ulkomaan vapaa-ajanmatkoja tilastoitiin 1,2 miljoonaa ja niihin liittyviä yöpymisiä 9,4 miljoonaa, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuna kevään 2021 yöpymisten määrään. Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdemaat olivat Viro, Ruotsi ja Espanja.

Pylväskuviossa esitetään ulkomaan vapaa-ajan yöpymisten lukumäärät tammi-huhtikuussa 2012-2022.

Vapaa-ajan ilmaismajoitusmatkoja ulkomaille tehtiin noin saman verran kuin ennen pandemiaa ja maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tilastoitiin noin puolet kevään 2019 vastaavasta määrästä. Ulkomaanmatkailun osalta kevään 2022 suosituin matkailukuukausi oli huhtikuu, jolloin tehtiin 0,4 miljoonaa ulkomaan vapaa-ajanmatkaa. Yöpymisiä oli eniten maaliskuussa, jolloin niitä tilastoitiin lähes 2,9 miljoonaa. Yöpymiset vapaa-ajan ulkomaanmatkoilla sukulaisten tai tuttavien luona lisääntyivät keväästä 2021 lähes 50 % ja hotelliyöpymisten määrä kasvoi moninkertaiseksi. Yöpymiset tilastoidaan matkan päättymiskuukauden mukaan.

Pystypylväsryhmässä esitetään ulkomaan vapaa-ajan yöpymiset hotelleissa ja sukulaisten tai tuttavien luona tammi-huhtikuussa 2015-2022.

Kotimaan vapaa-ajanmatkailussa pientä laskua keväällä 2022

Keväällä 2022 kotimaan vapaa-ajanmatkoja yön yli tehtiin 6,0 miljoonaa eli hieman vähemmän kuin keväällä 2021, jolloin niitä tilastoitiin 6,2 miljoonaa. Maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen suosio kasvoi keväästä 2021 reilun kolmanneksen ja ilmaismajoitusmatkojen suosio laski reilu 15 %.

Pylväskuviossa esitetään yöpymisen sisältäneet kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisen majoituksen ja ilmaismajoituksen mukaan tammi-huhtikuussa 2019-2022.

Kotimaan vapaa-ajanmatkoja yön yli tehtiin keväällä 2022 eniten huhtikuussa, jolloin niitä tilastoitiin 1,7 miljoonaa. Eniten yöpymisiä oli tammikuussa, jolloin niitä tilastoitiin 5,9 miljoonaa. Eri majoitusmuotojen suosio vaihteli tarkasteltavan kuukauden mukaan. Tammikuussa 2022 selvästi eniten yöpymisiä oli sukulaisten tai tuttavien luona, kun taas huhtikuussa yövyttiin eniten omilla mökeillä tai loma-osakkeissa.

Kuviossa esitetään kotimaan vapa-ajan yöpymiset majoitusmuodoittain tammi-huhtikuussa 2022.

Tietokantataulukot

Tähän julkaisuun liittyvät tietokantataulukot

Uudet tietokantataulukot
Päivittyneet tietokantataulukot
Poistuneet tietokantataulukot

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Marianne Laalo
yliaktuaari
029 551 3496
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.